Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

GORE STREET, MANCEINION.

BALA.

J 'WEASTE.

I--LEIGH..

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

AK€4iiArjfC/1 ??& "?? ?x "?w '? ? ? ? 1" .?? A.a;&&?3..S.!5.?3?? ? ? $ A' .1t ? F?'?'W? ? i' ? ? g?' <S? ? ? ? ?6 Arg reffi r Adroddiadau Egtv/ysig, Llyfrau Solfa, Balance Sheets, Posters-unrhyw faintioli, Tocynau Darlithoedd, it Cyngherddau, &t GAN ARGRAFFYDD y GWYLIEDYDD NEWYDD," Y mae y Swyddfa yn cynwys y Peirianau a'r Llythyrenau di wedd araf-a i oil yn new/dd. Dymuna ddiolch am yr Archeb- ion y mae wedi ei gael drwy 3 Post, pa rai a roddodd Iwyr fodd- onrwydd yn ol y tystiolaethau a dderbyniodd. Ymofyner am Estimates A LEWIS DAVIES,. "Gwyliedydd Newydd" Office, Blaenau Ffestiniog, j Fop alar Cesilrs* is. idcn ?'?eis I Opposite tUe BRITISH ML??L'?L E PQ A ?"I p :i. J,r.. HOTEL Great Kusseu Street, LoRdor, W.C. 1. Near the BRITISH MUSEUM KINGSLEY HOTEL Hart St., Bloomsbury Sq., LondoD W.C. I. THESE Large and Well-appointed TEm pzx, ANCE HOTELS have Passenger Lifts. Bath- rooms on every Floor, Lounges and spac- ious Dining, Drawing, Writing, Reading, Billiard and Smoking Rooms. Fireproof" Floors. Perfect Sanitation, Telephon Night Porters. Bedroom, Breakfast, and Attendance from 6/6 per night per person. Full Tariff and Testimonial on application. TELEGRAi HIC ADDRESSES^ Kingsiey Hotel: Bookcraft, westcent, LondoB," Thackeray Hoxel Thackeray, Westcent, Loindca.7 Tel., K. Museum 1232. -T. Museum 1230 Llyfrau Newyddion Cyhoeddedig gan Telynor Mawddwy, Barmouth Y Tant Aur, wedi ei ddiwygio, drwy'r post 1/1. 1: Cainc y Delyn (Rhan 1.). Deuddeg o Hen Alawon wedi eu trefnu i'r Delyn neu'r Berdoneg. Drwy'r post, 1/1. Y Buiefflaid alr DoeNAon. Can- tawd gysegredig newydd i S.A.T.B. Pris,S.F., 6c.; H.N.,2/6. O tyrd yn ol. Rhangan. S.F., Ie. Seren Bethlehem (Star of Bethle- hem). Rhangan gysegredig S.A.T.B. Pris, Ic.; H.N., 3c. ,Rwyln sefyll ar dymhestlog Jan Anthem Gynulleidfaol. S.F., lc«»- Dwy Action Song i Blant: (1) Doli" (2) Can y Cweh"- S.F., Ie. Llwýn Onn a'r Pen Rhaw. Dwy engraifft arall o'r Tant Aur at wasanaeth Ysgolion. S.F., Ie. Am bob fanylion pellach anfoner at Telynor Mawddwy. Arweinyd-d Cymanfaoedd, Bsfrniad ac Arholydd. Organydd "Rehoboth," Coedpoeth. Mr. TOM CARRINGTON I (PENCERDD GWYNFRYN), I — (Cymrodor o Goleg y T.S.C., Ilundain). COEDPOETH, J WREXHAM. Cyhoeddwr "Seren Bethlehem" (Cynogfab Concwest Calfari," S.F. 1c.; H.N. 3c. Anthemau'r Dydd Gymanfaoedd. PES "W Cr Hugh Davies's COUGH MIXTURE. Ii Y Feddyginiae-th ¡. Fawr Gymreig. AT BESWCH-Cymerwch Davies's Cough Mixture.' AT ANWYD-Cymerwch Davies's Cough Mixture." AT DDIFFYG ANADL-Cymerwch Davies's Cough Mixture- AT GRYGNI-Cymerwch "Davies's Cough Mixture." > Rhyddha y Phlegm, llacia'r Frest, clirio y llais. Anmhrisiadwy at y Pas ar Blant, Bronchitis, &c. Mewn potelau lIlt; 2/9 4/6—gan bob Druggist. Perchenog-HUGH DAVIES, Chemist, Machynlleth. SYLWCH.—1. Y mae ei flas yn ddymunol. 2. Y mae plant yn hoff ohonno. 3. Y mae yn cynhesu y frest. 4. Gellir ei gael ymhob ardal. 5. Y mae y prif bregeth- wyr a chantorion yn ei ddefnyddio. 6. Gall fynd allan fel arfer tra yn ei gymeryd.- "SARZINE" BLOOD MIXTURE. GROEN IACH A GWAED PUR.Dyna yr hyn y mae Sarzine Blood Afixture yn ei sicrhau, a dim arall. Nid yw yn honi gwella pob peth, fel yr Yankee Patent Medicines ond os blinir chwi gan groen afiach, ysfa, pimples, toriad allan, scurvey, doluriau, penddynod, &c., yn tarddu o waed drwg ac amhur, mynwch botelaid o Sarzine Blood Mixture," gan y Druggist nesaf atoch, 1/lf a 2/6 y botel, neu gyda 3^ at y cludiad yn ychwanegol, oddiwrth y Perchenog, HUGH DAVIES, Chemist Machynlleth. "MOLRAT" AT LADO TYRCHOD. Ysgrifenna John Pryse, Maesymeirch Blinid ni acw gan Dyrchod cyn?ddeat bobblwyàdyn, fel yr oedd y tr a golwg difnfol arno, ac yr oedd arnaf gyw1f. hono, ond clywais fod Mr Hugh Davies, Chemist, Machynileth, wedi dYfeiSiq. Madd yn ddidraRerth iawn.—Ei enw ydyw Molrat, mewn packets 1/6 yr un '??r?i? backet, a rhoddais ef yn ol y cyfarwyddyd am ben pryfaid genwair, a rhodda??n? hynny yn llwybr y Twrch. Ni chododd y twrch mwy."