Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

'(. , *ABERDYFI. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

'(. ABERDYFI. Cyfarfod terfynol y Gobeithlu—Cyn- haliwyd ef nos Fercher, Chwef. 13eg, o dan arweiniad y Parch W. P. Roberts, ein gweinidog. Yng ngwaith y plant yr oedd yn amlwg fod llafur diflino wedi ei gymeryd yn ystod y tymor gan y rhai oedd a'r gofal, sef y gweinidog a'i briod, Miss Jonas a Mrs J. Lewis, Boot Shop. Cyfeiliwyd yn ystod y cyfarfod gan Miss May Rowlands. Cyfarfod Cystadleuol-Nos Wener, dydd Gwyl Dewi, cynhaliwyd yr uchod yn Ysgoldy'r Cynghor, o dan nawdd yr Ysgol Sul. Llywyddwyd gan y Parch W. R. Roberts, ac arweiniwyd gan Mr E. L. Rowlands (Dyfi) U.H. Beirniad y canu ydoedd Mr Pryce Williams, Towyn a'r adroddiadau, y Parch T. G. Roberts, Mr W. O. Ellis, Towyn, a Mr R. O. Richards, Aberdyfi. Cafwyd cyst- adleuaethau bron ar bob rhan o'r prog- ram, ac yr oedd yn gyfarfod llewyrchus iawn, a gwnaed elw sylweddol tuag at Gartrefi y Plant Amddifad Dr. Stephon son. Mae y clod am lewyrch y cyfarfod i'w briodoli i lafur diflino'r ysgrifennydd -Nlr T. Jones, Swn-y-don. Y trysor- ydd ydoedd Mr G. Davies. G oii.

ABERCYNON. I

PORTH. II

[__-MANCHESTER.-I

LEEDS. I

JERUSALEM, LLANELLI. I

LLANRHAEADR-YM-MOCBNANT,

BEDLINOG. I

I NODION 0 DDOLGELLAU.

I BETHESDA, BWLCHGWYN.

CARNO.

COED-Y-FFLINT*