Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

APELIADAU AC HYSBYEIADAU IBSLEAIDD. Pwyllgor y Blaenoriaid. Goddofer i mi alw sylw Arolygwyr Cylckdeithiau yr Ail Dalaifch at Schedule flynyddol y Blaenoriaid. Y mac'n bwysig rhoddi sylw arbennig i'r modd o lanw y Schedule hon eleni, oblegid nid yw rhif y Rhestrau a'r Blaenoriaid i fod i lawr ar y President's Schedule fel y byddai yn arfer a bod yn y gorffennol. Dibynir am gyfrif cywir a liawn o hyn allan ar y Schedules a anfonir i'r gwa- hanol Gylchdeithiau trwy law Ysgrifen- nydd y Pwyllgor uchod. Dyna y drefn bellach ymhob Talaith. Bydd cael y Schedules yn ol yn brydlon yn hwylus- dod mawr. Eieh cywir, Dolgellau. DAVID THOMAS. Tysteb i Mr John Marsden, Y Llyfrbryf Wesleaidd. Da gennym wneud yn hysbys fod mudiad wedi ei gychwyn gan Jbwyllgor penodedig gan Gyngor Trefol Treffyn- non i gyflwyno tysteb i Mr John Marsden, a fu yng ngwasanaeth y dref am agos i banner can' mlynedd, ac y mae iddo air da gan bawb a chan y gwirionedd ei hun. Gwyr Wesleaid Cymru am dano, ac am ei wasanaeth amhrisiadwy i'n lienyddiaeth fel En- wad. Mae yn Weslead o galon ac ar- gyhoeddiad, a bu yn golofn yn yr Eg- lwys Wesleaidd er pan yn ieuanc. Mae yr Henadtir Joseph Jones, U.H., Fron- I deg, Holywell, yn aelod o'r Pwyllgor, a bydd yn dda ganddo dderbyn unrhyw rodd gan garedigion y mudiad hwn. D. DARLEY DAVIES. Ymgeiswyr am y Weinidogaeth. Mr Gol.- Apeliaf am ran fechan o'ch gofol or, atgofio Arolygwyr sydd ag ¥*ngeiswyt am y Weinidogaeth yn eu cylchdeithiau eleni- Carwn pe baent yn anfon enwau a chyfeiriadau yr Ymgeiswyr i mi erbyn Mawrth y 30ain. E. TEGRYD DAVIES. 15, Cymmer Road, Caerau. nr. Bridgend, Glam. TRYSORFA'R GWYLIEDYDD NEWYDD." Diolchwn yn gynnes am y rhoddion isod i helpu y G.N. s. c. Cyfaill o'r Abermaw 5 0 Mr Thos. Hughes, Birkenhead. 5 0

- ABERMAW.I

NODION WESLEAIDD. I - -I

Advertising

CYifl.811Îa \i esleaid Lerpwl…