Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

LLYTHYRAU Y M va R,

EARLESTOWN.

CARMEL, ABERCYNON.

WEASTE.'I

I SOAR, NEW BROUGHTON. I

IILLANGOLLEN.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I LLANGOLLEN. Bu Cyngerdd Mawreddog yn y Neu- add Drefol dydd Gwyl Dewi er hudd Cronfa'r Milw, r Cymreig. Cadeiriwyd ac arweiniwyd jan y Parch Rhys Jones, Llywydd y Gy ndeithas Gymreig, o dan nawdd yr hon y cynhaliwyd y cyngerdd. Trwy rodd o eiddo Cymdeithas Cynni y dref, anfonodd yr Ysg. (Mr A. P. Morgan) y swm o C31 i gynorthwyo'r milwyy. • Nos Wener, Mawrth 8fed, bu'r Parch R. J. Patterson, LLB., yn annerch yn y dref ar ran Gwaharddiad y Fasnach Feddwol. Teneu ydoedd y cynhulliad ac ystyried poblogaeth Llangollen. Lfywyddwyd gan y Parch T. C. Anwyl, gweinidog y Wesleaid Seisnig. Pasiwyd penderfyniad unfrydol yn galw am waharddiad yn ystod y rhyfel a ehyfnod y diarfogi, Llongyfarohwn Luned Jones, merch hynaf y Parch Rhys Jones, ar ei gwaith yn ennill yr ail wobr am General,, Pro- gress yn Ysgol y Cyngor (Babanod). Bwrledir cael Jumble Sale yma nos Sadwrn, Ebrill 6ed. Trefnir ar ei chyfer gan Mrs S. R. Parry a Mrs E. D. Jones. A wnaiff rhai o'n hen gyf- eillion anfon rhywbeth inni ar ei chyfer? Apeliwn yn daer am help cyfeillion yr achos- I GOH. I

I .HANLEY.. I

jPENTREDWR. -

I RHEWL. -.,.

I PENRHYNDEUDRAETH.