Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

PONTAHDOLAIS.|

TRE'RDDOL.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TRE'RDDOL. I Syfrdanwyd y gymydogaeth hon gan y newydd o farwolaeth sydyn ac annis gwyliadwy y diweddar frawd David Roberts, York House, Tre'rddol, yn blygeiniol dydd Mercher, y 13eg cyfisol. Teimlir colled yn barod ar ei ol yn yr eglwys lie 'toedd yn aelod ffyddlon a gweithgar; ac y mae y bwlch yn fawr yn yr Ysgol Sul trwy ei golli fel Arol- ygwr, 'eafodd ei alw adre" C_vn gorffen ei flwyddyn swyddogol. Yr oedd heCyd yn uia o ymdditiedolwyr y capel, ac yn oruchwyliwr y capel. Cadwodd ei dy yn agored am flynyddoedd lawer i gyn- nal yr Ysgol Sul yn y Goitre, cangen o Dre'rddol, pan yn byw yn Goitre Farm, ac ni pheidiodd ei letygarwch wedi iddo symud i'r Shop yn Nhre'rddol. Cym- erodd ei ran mewn croesawu y gwein- idogion a phregethwyr y Gair i'w dy hyd y diwedd. Gwelir felly fod amryw. fylchau wedi eu gwneud trwy ei sym udiad. Brawd syml, dirodres, a diabsen 03dd, ag erwyddion amlwg ers blynydd. oedd ei fod yn addfedu ar gyfer gwlad well. Yr Arglwydd a-gysuro ei weddw a'i blant sydd yn amddifad o dad. Cleddid ei weddillion dydd Mawrth, y 19eg, ym mynwent Llancynfelin. CYFAILL. I

ABERFFRAW. I

Safle Gweinidogion WesleaiddI…

CADEIRYDD NEWYDD Y DE.

TRYSORFA'R " GWYLIEDYDD NEWYDD.,,…

Advertising