Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

BWRDD YR ADOLYGYDD. -j

[No title]

. CONGL YR A WEN. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CONGL YR A WEN. I OHWILIO AM EI CHALON. Fe beicliodd rhuadau y gethern, Daetb gosteg ar uffern y ffos A gwyryf wrth lewyrch ei llusern, Yn crwydro yr erwau di-ros Mae natur yn cadw y llenni I lawr ar y difrod a wnaed, A'r wawr ar.y bannau yn oedi Datguddio cyfandir o waed. Ar enw na fyn ond ei furmur, Mae pwyslais cynhyrfus ei siom, A chystudd nosweithiau anghysur Ar wyneb y galon drom, drom Hwn ydyw ysbrydiaeth ei hymchwil Yng nghanol xhyferthwy a thoo, A fiiarn angherddolrwydd ei hymbil Sy'n liosgi ar noson fel hon. Yn sydyn fe fethodd ei lythyr A'i ehyrraedd o "rywle yn Ffrainc," A dye a yw'r holi a'r gwewyr Sy'n crynu ei gwefus di-gaine Bodlonai ar ddim ond ei weled, Yn fyw, neu yn farw—pa un ? Oes rhywun all adrodd ei dynged ? Oes rhywun gysura y fun? Ar hynny tarannai'r magnelau Nes siglo y bryniau fel dellt, A gweled ei fedd gafodd hirhau Yn n^olea angheuol y rnellt; I Yn Uesmair ei gofid, o rywle, Clyw fwynlais fel miwsig di-daw, Yn son am orfoledd y bore- Tqhwnt i gyiiafan a braw. Gwilym Dypi- GWANWYN. Pwy sy'n gollwng gwlitb yn genlii Arian dros y ddol ? Pwy sy'n galw rhamant glesni Gyda'i glyeh yn ol ? Pwy sy'n defi'ro'r blagur eynnar Ar ganghennau'r coed ? Y/elwyd Natur mor ddigymar Ae mor gain erioed ? Bu y Gaeaf drang yn oedi Ar y brya a'r cwm Ac fe gollwyd hud y perthi Gan y ilwydrew trwm; Crwydra'r Gwanwyn mwyn ei sisial, Heddyw'r erwau hyn; Ac fe chwas dd yn ol ei sandal- Elodeu bywydgwyn, Ei di draw at fedd fy machgen, Syrtbiodd YD y gad ? Plana arno gof-friallen, Hiraeth mam a thad A phob tro yr eli heibio Paid anghofio hyn Gwn fod Duw ei hun yn suo- Cwsg fy angel gwyn. Pwy sy'n cyffwrdd gyda'r plygain Awen adar nof ? Pan mae byd mor drist, mor bersain, Pan mae drylliog lef- .Cyffro rhyfel, a'i drychineb Eto ar ei gly w ? A oes rhywun ddyry ateb ? N ac oes, neb ond- Duw. GWILYM DYFI. IYFYR Y BAPvDD WRTH GAINC YE ADAR A'I G WAlTH," Berwi'm hysbryd a mT, y o asbri-wna'r adar Tra'n trydar eu cerddi, 'Mhob parthau ar y perthi, Hyd wyth yr hwyr, maent wrthi hi. Yr hedydd llwyd a gwyd i'r nen—fry'n hwylus Tan beledt heulwen, Daw ffrwd o fawl am fy mhen,—yn glwys 0 barthe baradwys i berth fy Eden. Torant yr awel a'u melus folawdam, Eu mirain gerddi a mel yn eu nodau Daw'r Eos a'r Gwcw i roi acw acenion, Mae'r Fwyalchen a'r Fronfraith yn fy synu au swynion, Yr Hedydd fach yntau a esgyn i'r wybren, Ac adsain ei delyn sydd yn y ffurfafen, A llu o rai eraill llawn ymdrecb ac awydd: Rhoi miwsig fel trydan yn groesaw i'r wawrddydd. At ol y gaeaf, y rhew, a'r od Mae'r adar yn gwau, a nyddu ou nythod. Rbai gyda gwair a gwellt a gwallc, A rhai gyda phlu a mwsog yr allt. Rbai a dail crin yn eu min o hyd, Eu hadail gynbydda mewn mangre glyd. A herio ystormydd a gwyntaedd y byd, Wna briwydd y Fran sydd ar draws ac ar hyd A phrysur a swil ar wipil y waen, Mae y Driw wrth ei gastell wrth fon y ddraen. A dyna fel maent, pob un yn ei ryw, Yn paratoi cartref tan ofal Duw. Newmarket. ARTHUR WILLIAMS.

SALEM, LLANDDULAS.

I TALSARN.

ICOED-Y-FFLINT.