Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

 1J.¡; ABiRYRON. I I

RHOSDDU, GWRECSAM. J

TANYFRON. I

SOAR, RHYL. ,I

0 WERSYLL CROESOSWALLT.I

I , , LLANG'iNNOG..

f .RHYL.

[No title]

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Yn Awr yn Earod. ¥ TRI IESU." LLYFR I BAWB. Dynoethir ynddo Gyfeiliornadau Diwinyddol Pwysig: "Important Theological Errors Exposed. « Profiad yr Awdur gyda'r Argraffiad Gyntafs Pan yr-anturiais gyntaf I ma's, i faes y byd, Nid ymddangosai'n tiafriol Oddiallan ar y pryd: Ond llais o'm mewn a ddwedai Nac edrych ar y gwynt, Gwna frys i hau yr hadau Ceir medi felly'n gynt." A'r llais a ychwanegai Abertha, bydd yn hael, Gofala brisio'r Llyfryn, Fel gallo pawb ei gael;" Gwrandewais ar ei archiad I'r bobl hysbysiad roes Am Lyfr yn dangos ffeithiau Rhagbrach am y Groes. Trwy hyn daeth im' archebion O'r Gogledd, ac o'r De, A siroedd Lloegr hefyd, O'r pentref, ac o'r dre Gwahoddwyd ef i'r 'Spyty Yn gwmni'r milwr claf, A thros y mor i'r cad faes,— Syn yw'r archebion gaf I'w cael gan yr Awdur— W. RICHARDS (PREGETHWR), DIGBETH INSTITUTE, BIRMINGHAM. Pris 3c. Gyda'r Post, 4c. Gellir ei gael hefyd trwv y Llyfr. werthwyr. Yr Enynydd Aehlysnroi, SEF j: Pump o Emynau Newyddion, cyf- addas iawn i'w defnyddio yn y sefyllfa ddifrifoi y mae ein gwlad a'r byd ynddi yn y cyfnod hwn. Cynwysant driarddeg o benillion a 76 o linellau. Wele un emyn yn engraifft- 0 boed i genhedLoedd y dda ear •> Adnabod ffrwyth pecbod yn awr, Wfth weled ei draha arswydus A'i ddiffod ar fywyd mor fawr; Ysbeiliodd ein bechgyn yn lluoedd Ein haelwyd fy'n wag hebddynt hwyt 1 l>a le'r edryehwQ am gysur! o ba le cawn lalm at ein clwy'! Nid oes ond un man drwy y cydfyd Y Sal I al mofkn am hfdd, I Ieddifu archollion mor ddyfnion A'r rhai a achosodd y cledd; Mae'r un man a'r balm gyda'r lesu, Ei ras sydd ddigonol ohyd I gadw yn mhoethder pob brwydr Yr enaid crediniol yn glyd. I Gellir eu cael oddiwrth yr Awdur: W. RICHARDS, Digbeth Institute, Birmingham. Pris Ceiniog. Gyda'r Post, I-le. LLYFRAU GWERTHFAWR AR WERTH Am Brlsiau Gostyngol. s. c. 1. Hanes yr Athrawiaeth Grist- I )onogol gan Dr J. H ughes 1 3 2. JDiwinyddiaeth Naturiol, gan Dr. Paley, yn Gym. raeg, Rhagdraeth gan Dr. Hugh Jones (M.C.) 1 3 3. Cofiant v, Parch R. Hum- phreys, Dyffryn 1 3 4. Cofiant y Parch Griffith NN illianis, Talsarnau 1 3 5. A Grammar to the Welsh Language, by Thomas Rowlands (4th Edition). 2 0 6. Yr Hynod Joan J?nes, gan Rhuddenfab, Rhagdraeth gan Daniel Owen, Wydd- grug 0 9 7. Dafydd Evans, Ffynon. henry, gan B. Thomas, Trydydd Argraffiad 0 9 8. Cofiant y Tri Brawd, gan y Parch O. Madoc Rob- erts 0 & Anfoner at— Rev. OWEN HUGHES, 101, Bruce Street, New Wortley, Leeds, Yorks.