Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

APELIADAU AC HYSBYSIAUAU ItSLEAIDD. Cyfarfod Taleithiol y Dalaith Gyntaf. At Arolygwyr y Cylchdeithiau. Carwn gael enwau y cynrychiol- wyr, &c., i'r Cyfarfod Taleithiol yn ddioed ar ol y Cyfarfodydd Chwar terol—taer erfynnir am hyn eleni • oherwydd yr amgychiadau eithr. iadol. Byddaf ddiolchgar am restr o'r enwau ar wahan i'r President's Schedule. Yr Eiddoch, &c., Brunswick Villa, HUGH EVANS. Y Rhyl. Trysorfa Capeli Talaith y De. Pan ddaw Mynag y Capeli a'r Cylchdeithiau,—yr argraffydd sy'n gyfrifol am ei fod mor ddiweddar, —gwelir fod y swm a gasglwyd y llynedd wedi tryblu y swm arferol gwnaed ymdrech egniol ac anrhyd- eddus bronymhob cylchdaith. Gan fod yr amser i gasglu yn fyr eleni, a'r Cyfarfod Taleithiol yn gynar- ach nag arfer, credaf mai y peth goreu ydyw gofyn i'r Arolygwyi anfon yr arian i'r Ysgrifennydd erbyn Alai 19. Mewn ychydig o gylchdeithiau y cafwyd plant i gasgluy llynedd, ond gwnaeth amryw ohonynt yn rhagorol. Dyma restr fer o'r rhai mwyaf eu symau :— £ s. c. Olwen Lewis iNantygio. 1 5 0 Mary Elizabeth Jones, Tre- garon 1 4 6 Haydn Humphreys, Merth- yr Vale 1 2 6 Willie Watkins, Penygraig 1 1 0 Magdalen A. Bray, Myn- ydd Bach,'Ystumtuen 1 0 6 Felly i Olwen Lewis yr a'r wobr o 10/6 a rydd Mr David Davies, Cnwch Ccch. YSG. Y CAPELI. TRYSORFA'R "GWYLIEDYDD NEWYDD." Diolchwn yn gynnes am y rhoddion isol i helpu y G.N. s c Y Parch E. Wynne Owen, Caplan, Croesoswallt 5 0 Mr David Jones, Ty Capel, Deganwy 2 6

.LLANGOED.-I

TAMEIDIATJ GWLEIDYDDOL A I…

[No title]

CONGL YR AWEN.I

[No title]

Advertising