Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

ICENHADAETH LANCASHIRE. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CENHADAETH LANCASHIRE. I Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y Genhadaeth uchod yn Hermon, Ashton- in Makerfield, dydd Sadwrn, Mawrth 23ain, dan lywyddiaeth Cadeirydd y Dalaith—y Parch John Felix. Yn bresennol, y Parch J. M. Jones, Arolyg- wr; y ddau Oruchwyliwr, Edmund Evans a Job Roberts, a cbynrychiolaeth dda o bob eglwys. Cadarnhawyd eofnodion y cyfarfod diweddaf. Cafwyd adroddiad y Capelau gan yr Ysgrifennydd W. E Robeits, a d'eall- wyd nad oes lie i gwyno yn wyneb yr ttcogylchiadau presennol Cafwyd adroddiad y Genhadaeth Drarpor gan yr Ysgrifennydd, Richard Owen, Earlestown. Y mae'r ymdrecb e!eni yn foddhaol, gan fod cynnydd ar fl wyddyn o'r blaen. Ca.fwyd adroddiad yr Ysgol Sul. Bu ymddiddan maith ar y mater hwn, a swn braidd yn anfoddbaol oedd i'w glywed mewn pertbyr as a'r gwaith pwysig hwn. Cafwyd adroddiad Dirwesi, ao yr oedd hwn yn weddol foddhaol. Cafwyd adroddiad Pwyllgor y Cym anfa Ganu sydd i'w chynnal yq. Ashton -diwedd Mai. Disgwylir Cymanfa lwyddiannus. Yr oedd y cyfrif ariannol a chyfrif aelodau y Genhadaeth yn bur foddhaol. Rhoddodd y Parch J. Meirion Jones adroddiad o'r hyn oedd wedi bod ynglyn ag achos Spring View o berthynas i'w drosglwyddo i Gylcbdaith Wigan. Nid oes dim terfynol wedi cymeryd lie eto. Dewis Goruchwyliwr newydd.—Ach- oswyd hyn gan y fiaifch fod Mr Job Roberts yn barod yn Ysgrifennydd yr •eglwys yn Ashton. Teimlai y cyfarfod swyddogfon yma y byddai'n well ymhob ystyr iddo barhau er rhoi y swyddarall i fyny. Dewiswyd yn ei le y brawd sel,og a ffyddlon Robert H. Jones, -Earlt stown, a hynny yn unfrydol. Dewis Trysorydd yr Ysgol Sul.—-Ail- oetholwyd y brawd John Roberts, Ash ton, i'r swydd. Pasiwyd pieidlais o gydyrndeimIad a Mr T. P. Willi ms, gan ddymuno adfer- iad buan iddo i'w gynbefin iechyd. Hefyd a Mr Robert Jones, Golborne, a'r teuluteimlai'r cyfarfod yn falch fod thati yn gwella gyda'r teulu ynaa. Roedd yna enw arall o flaen y cyfarfod, ond yr oedd yn dda gan bawb oedd yn bresennol weled Mr Owen Jones wedi -gwella'n ddigon da i fod yn bresennol. Colled fawr i bob eglwys ydyw pan mae r £ fj dJloniaid yn abseanol trwy afiechyd. Rhoddwyd croesawiad cynnes. gan y llywydd i'r brawd Henry Williams, Leigh, a'r e^wiprydd Mrs Jane Roberts, a Mrs Ma6r Williams, Ashton, fel ael- odau newyddion o'r cyfadod. Penderfynwyd gwneud ca^gliad yn yr Ysgol Sul ya ystod mis Ebrill er pael gwobrwyon i'r rhai sydd wedi s6fy.ll arheliad y Maes Llafur elelli. Penderfynwyd gohirfb y cyngherdd ,cylchdeithiol fwriadwyd gvnnal er sym ud y ddyled sydd ar y gylchdaith hyd Hydref neaaf. Cafwyd gau\ ar ccur yabrydol y gwaith gan y IHwyid. Credwn fod y .clfarfod yn falch'.p r awgrymiadau gaf- v. yd ganddo. J. L.

: TREGARTH. I

I-. ICYLCHDAITH MERTHYE. I

CYLCHDAITH WYDDGRUG.I

I AMLWCH.

[No title]