Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND PIANOS AND ORGANS. Cheapest House in the Trade. ORGANS. ESTEYBORGAN AGENCY, 24, Queeri-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- SWANSEA 33, Castle-atreet. PONTYPRIDD 6, Taff-street. NEWPORT .i3, Commeroial-street. GLOUCESTER 42, Eaatgafce-street. UiANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL.142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-etreet. Terms i Hire System, from 10/- Monthly. IS" Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. Mi P E. GANE (?r'), L? Po E. GANE (1,,aIe nd Cane BEST HOUSE IN WALES FOR VALUE IN SUl FURNITURE, CARPETS, s: FLOOR COVERINGS. I REMOVAL CONTRACTORS. I jM!??? J ESTIMATES FREE. £ *3^ 38 & 41 QUEEN ST., CARDIFF. DO YOU SUFFER FROf4 EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Llaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwya Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy-Gwarantedig. "IDarperir ar gyfer Partion To. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. BOON TO THE LAME. ———— J. J. STUBBS, Maker of ARTIFICIAL LIMBS, with RUBBER FEET. Are the most Natural, most Efficient, most Comfortable. Absolutely noiseless. Fitted with Ball Bearing Joints. All bolts, springs, catguts abolished. Over 2000 iimbs in use. Hundreds of Testimonials. Every limb guaranteed. Trusses, Belts, and aU kinds of Surgical Goods kept in stook. RUBBER SPECIALITIES. Write for Catalogue. 51 CITY ROAD, CARDIFF. ———— Hanes Llanwyno. Gan y Diweddar GLANFFRWD. Dygir allanj AIL-ARGRAFFIAD o'r Llyfr dyddorol uchod gan Mr. Erbin Glanffrwd Thomas, mab yr awdwr. Dan Olygiaeth y Parch. R. WILLIAMS, Aberdar. Vn awr yn Barod. Argraffwyd yn Swyddfa'r "Darian," Aberdar. Anfoner pob archebion i MR. ERBIN GLANFFRWD THOMAS, Glanffrwd, Graigwen, Pontypridd. Pius :SAmlen, is.^drwy y Post, is. id. Llian, is. 6d., drwy y Post, is. 7d. NEUADD GYHOEDDUS, PONTARDAWE. Y DRYDEDD Eisteddfod Gadeiriol FLYMYDDO i DYDD SADWRN, MEHEFIN 20, 1914. PRIF FEIRNIAID: CERDDORIAETH- D. VAUGHAN THOMAS, Yaw., M.A., Mus. Doc., Abertawe. j E. T. DAVIES, Yaw., F.R.C.O,, Merthyr. LLENYDDIAETH: SARNICOL, Merthyr. CYSTADLEUAETH CORAU MEIBrON:-(&) "The Assyrians came down" (Cyril Jenkins); (b) "Y Oariad Gollwyd (D. Vaughan Thomas). Gwobr J640. COR CYMYSG: Yr Hafaidd Nos (D. Vaughan Thomas). Gwobr X15. COR PLANT: Autumn Days (E. T. Davies). Gwobr X8. Unawdau (Agored ac i Novices), Cystadleuaethau ar y Berdoneg a'r Crwth, &c. PRYDDEST Bach dy lwyth wrth y ser." Gwobr JE3 3cJ. a Cbadair Hardd. Cyfansoddi Cywydd, Telynegion, Englynion, a Drama, Adroddiadau, etc etc. Rhagleni yn barod yn fuan (drwy y post lie.), oddiwrth yr Ysgrifenyddion- MORGAN JONES. W. THOMPSON DAVIES. THE CYMMER C.M. SIXTH ANNUAL CHAIR EISTEDDFOD will be held at ST. JOHN'S HALL, CYMMER, PORTH, ON SATURDAY, FEBRUARY 28th, 1914. PRESIDENT THE HON. ROLAND E. PHILIPPS, LONDON. CHIEF EVENTS: I Mixed Choirs, We never will bow down," £15, and a Challenge Cup, value £6 6/ Present holders of the Cup: Mardy United Choir. Male Voice, The Pilgrims," £ 15. 21/ for Soloist, and a Silver mounted = United Choir. sented to the successful conductor by MtSMB. Dale, Forty & Co., Ltd., Piano and Orga Merchants, Cardiff. Second Male Voice, In the Sweet By-and-bye," 95. Children's Choirs, (a) Song of Truth," (b) Lullaby," e5, and a Gold Medal presented by Mrs. Morgan Hicks, Cymmer Solos, 21/- (open Novice), Trio (open), Solo for Children, two Pianoforte Solos, Penillion Singing, Englyn, Essay. Prize Bags, Recitation 21/, Mining Subject, Chair Poem-21/- and a Solid Oak Chair, suitably carved, value X4 4.1-, presented by the Roath Furnishing Co., Taft Street, Pontypridd. Programmes, Id. each; lid. post free. Winning Compositions of the last Eisteddfod can be obtained from the Secretary in book form, 6d. eaoh post free 7d. Hon. Secretary-Tom EVANS Gwalia Cafe, Cymmer, Porth. TELEGRAMS: INTERCEPTOR," CARDIFF. TEL. NO. 461. Geo. Couzens & Sons, Ltd. COMPLETE SHOP-FITTERS FOR ALL TRADES, & SHOP-FRONT BUILDERS. ESTIMATES AAD DESIGNS FREE. • CITY ROAD WORKS, CARDIFF. At y CyHoedd yn Abordar. Parthed Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth. Jlos Lui), y 12fed o Ionawr, 1914, am 7 o'r gloch, yn Ysgol y Saforaau Uwch, Heol y Cadlys, BYDD Cyfarfod Oyoeddus, Pryd yr anerchir y Cyfarfod gan Syr EDWARD ANWYL A D. LLEUFER THOMAS, Ysw., Ar ran Llyfrgell Genedlaethol Cymru. R. H. MILES, Uwch Gwnstabi Miscin Uchaf. Williams & Co., Supply Stores, Aberdare, Hold a Large Stock of Barley Meal, Ityaize, White Oats, Bran, Sharps, Indian Meal, &cM &c. Which we are clearing at Creatly Reduced Prices Supply Stores, 2 Cardiff St., Aberdare.

[No title]

I Nodiadau'r Golygydd.I i

Bwrdd y Golygydd.

iHWNT AC YMA. !

IAt Gymry'r Cyngrair.

Nodiadau am y Sydd.