Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND PIANOS AND PIAN08 AND nCL h1 eapest t u House in tuh. e T TradJ e. ORGANS. Cheapest House 10 the Trade. ORGANS. ESTEYMORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRES8E8 8WAN8EA. 33, Castle-street. PONTYPRIDD 6, Taff-streefc. NEWPORT .23, Commercial-street. GLOUCESTER.42, Eastgate-street. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, Higlx-iitreet. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Terms I Hire System, from 10 Monthly. Large Discount for Cash. OLD PIAN08 TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN,' OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. ABERAMAN WORKMEN'S HALL Popular Lectures for the People. Friday, Jaa. 30, Mr. MCNRY C. PREECE (The famous Blind Lecturer). Subject—" The Comedy of Daily Life." Chairman Rev. E. C. Camble. Friday, February 11, Miss ADA L. WARD, L.LA. Subjeot-" Funny Folks: their Fads, Fancies and Foibles." Miss M. A. Davies in the chair. Friday, February 27, Dr. C. W. SALEEBY, F.R.S.E. Subject—"Worry: The Disease of the Age." Chairman: Dr. Trevor Cory. Friday, March 6th, Miss MALECKA (The famir if Warsaw). Subject—" My Experiences in Russian Poland." Mrs. Rose Davies in the ohair. Monday, March 9, at Saron Chapel, Mr. ALEXANDER WATSON. Dramatic Reciter (Serious and Humorous). Chairman: Rev. H. P. Jenkins. The few remaining Reserved Seats will be booked in the order they are applied for. Prices 4/ 2/6,1/3 and tel. for the tive Lectures. Single Tickets (if room) at 2/ 1/ 6d. and 3d. None Seats may now be 9<Mumtil7.M. Doors Open at 7.15 p m., to Commence at 7.45 sharp. Seats may now be booked with the Secretaries-Messrs. W. W. Price, 11 Stuart Streat, AberdMe and D. E. Davies, 18 Hill Street, Aberaman. THE CYMMER C.M. SIXTH ANNUAL CHAIR EISTEDDFOD will be held at ST. JOHN'S HALL, CYMMER. PORTH, ON SATURDAY, FEBRUARY 28th, 1914. PRESIDENT THE HON. ROLAND E. PHILIPPS, LONDON. JlIIKF EVENTS: Mixed Choirs, 11 We never will bow down," 915, and a Challenge Cuo, value 96 6/ Present holders of the Cup: Mardy United Choir. Male Voice, "The Pilgrims," gli5. 21/- for Soloist, and a Silver-mounted Baton will be pre- sented to the sucoessful conduotor by Meours. Dale, Forty & Co., Ltd., Piano and Orga Merchants, Cardiff. Second Male Voioe, In the Sweet By-and-bye." f5. Children's Choirs, (a) Song of Truth," (b) Lullaby," &5, and a Gold Medal presented by Mrs. Morgan Hicks, Cymmer Solos, 21/- (open Novice), Trio (open), Solo for Children, two Pianoforte Solos, Penillion Singing, Englyn, Essay, Prize Bags, Recitation 21/ Mining Subject, Chair Poem—21/- and a Solid Oak Chair, suitably carved, value f4 4.I-, presented by the Roath Furnishing Co., Taff Street, Pontypridd. Programmes, Id. eaoh; lid. post free. Winning Compositions of the last Eisteddfod can be obtained from the Secretary in book form, 6d. each post free 7d. Hon. Secretary—TOM EVANS Gwalia Cafe, Cymmer, Porth. Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyroh Uaethdy o'r Fath Ore", yn cynwys Hufen Ceuledig Ammrwa a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy-Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. Hanes Llanwyno. Gan y Diweddar GLANFFRWD. Dygir allan AIL-ARGRAFFIAD o'r Llyfr dyddorol uchod gan Mr. Erbin Glanffrwti Thomas, mab yr awdwr. Dan Olygiaeth y Parch. R. WILLIAMS, Aberdar. Yn awr yn Barod. Argraffwyd yn Swyddfa'r "Darian," Aberdar. Anfoner pob archebion i MR. ERBIN GLANFFRWD THOMAS, Glanffrwd, Graigwen, Pontypridd. PRIS Amlen, is., drwy y Post, is. id. Llian, is. 6d., drwy y Post, is. 7d. YSWIRIANT CENEOLAETHOL IECHYD. Cardiau Cyfrannu. D YMUNA'R Dirprwywyr Yswiriant Cymreig ddwyn i sylw eyflogwyr y bydd Cardiau Cyfrannu, yn y dyfodol, mewn grym am gyfnod o 26 wythnos, gydag eithrio'r cyfnod a ddechreua ddydd Llun, Ionawr 12, 1914, yn ystod yr hwn y bydd y cardiau mewn grym am I 25 wythnos. Hefyd, dymunant alw sylw at y ffaith y bydd i'r cardiau arbennig ar gyfer per- sonau a ddeil Dystysgrifau Eithriad gael eu hanfon, yn y dyfodol, yn union- gyrchol i'r personau hynny gan y Dir- prwywyr Cymreig, ac nid i'w eyflogwyr. DIRPRWYAETH YSWIRIANT CEXEDLAETHOL IECHYD (CYMRU), Neuadd y Ddinas, Caerdydd. Ionawr 7, 1914. Williams & Co., Supply Stores, Aberdare, Hold a Large Stock of Barley Nleal, Niaize, White Oats, Bran, Sharps, Indian Meal, Ac., &c. Which we are clearing at Creatly Reduced Prices Supply Stores, 2 Cardiff St., Aberdare. .5: Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwner4 yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi t't holl ddosbarthwyr brydnawn yr uc dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonan, hysbysiadau neu newyddion "urgeot ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddl* heb fod yn ddiweddarach na bort Mawrth. Carem gael bob gohebiaett arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob uit fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG:- SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am 1c. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/71 y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu TARlAN ond TARIAN. Oyfiawnder. Tarian y Gweithiwr. DYDD IA U, IONAWR 15, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

Nodiadau'r Golygydd.-I

Drama Gwyl Ddewi i'r PlantI

Y Barri—Y Cymrodorion, &c.

Bwrdd y Golygydd.

1 I Cymry Cymraeg, Abertridwr

Advertising