Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

COLOFN Y BOBL IEUAINC

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

COLOFN Y BOBL IEUAINC Dan Olygiaeth Dyfnallt, Caerfyrddin. Ni thalai dim yn well yn y golofn hon na chreu ysfa ynddynt i dyfu eymeriad- au. Cawn yn gynysgaefh alluoedd, tymherau, cynheddfau a greddfau lawer; meithrinir a chabolir llawer ar y cyfryw gan addysg, diwylliant a chym- deithas. Dyna ddefnyddiau cymeriad, ond i ran y dyn ieuanc ei hunan y dis- gvn y gorchwyl a'r fraint o lunio cy- meriad allan o'r oJl. Galanas fwyaf bywyd yw dyn ieuanc wedi cael sawd dda a chynysgaeth fawr i gychwyn bywyd, ond heb ychwanegu dim at yr oil. Carem felly i'r golofn i wasan- aethu yn y cyfeiriad yma gan bwysleis- io dau neu dri o bethau. (1) Diwylliant Cymeriad. Y mae i bob dyn ei ddawn neillduol, ac yr ydym am i'r golofn fod yn gyfle i diwyllio hono. Y ddawn arbennig yw cryfder cymeriad. Nid ddylid anwyb'ddu'I' doniau llai, ond dylid trethu'r ddawn gynhenid i'r eithaf. Ym myd hono y caiff y dyn ei hun oreu; drwy honno y tyf ei gymeriad i'w lawn dwf. a rhywle yng nghraidd honno y mae sylfaen ei gymeriad. Gall sylfaen dda ddal pob goleu droir arni. Gwyddom am eglwys yng Nghwm Tawe y costiodd ei sylfaen yn agos cymaint a'i hadeiladu i gyd. Diau y dy\ved yr arwynebol mai gwas- traff oedd hyn. Nid dyna farn y pen- seiri celfyd a'r hen feistri. Cadwer mewn cof sylfaen teml Solomon. Bu'r syniad fyw'n hir ym meddwl meistri celf fod y duwiau yn gweld yr liyn oedd o'r golwg. Dyna'r pam y gwariwyd blynyddoedd i wneud darlun mewn paent mor berffaith yn y nenfwd ac ar furiau yr hen eglwvsi. Pan ddaeth adeiladwyr o Japan i astudio adeiladau San Francisco ar ol y ddaeargryn fawr yr adroddiad oedd hwn—" mai'r rhes- wm fod cynnifer o'r tai a'r palasau wedi cwympo oedd dishonest mortar." Angen Cymru heddyw yw cenhedlaeth dda o wyr ieuainc iach yn y rhuddyn— cadarn yn y gwaelod. (2) Dylai pob dyn ieuanc wybod ti fod yn sefyll am rywbeth neillduol. Un perygl i ddynion ieuainc heddyw yw contented insignifiance. Dywed llawer un nad yw'n cyfrif y peth nesaf i ddim. Esgora hynny ar lacrwydd ymdrech. Aiff y byd yn ei flaen heb iddo roi help .ei feddwl a'i bersonoliaeth i bender- fynu ei gwrs. Xid yw'n ymwybodol ei fod yn tlodi neb na dim. Nid yw'n cofio fod un o'r pwerau dynol mwyaf welodd y byd enioed yn dod o Lwyth Benjamin—o'r llwyth lleiaf. Mae syn- iad gwag fel hwn yn ami yn arwain pobl i gredu mai damwein yw bywyd. Hawdd iawn yw ymguddio yn ymyl syn iad fel hwn a pheidio gwneud dim. Ein gwaith yn y Golofn hon yw dysgu'n gil- ydd fod pob un wedi ei dorri i maes at ryw waith neillduol, a goreu po gyntaf y rhydd ei nodyn yn y gan a'i bwyslais ar gwrs y byd. (3) Rhaid i ni fod y peth yr ydym yn sefyll drosto yn rhoi neges i ni. Dyma amcan pob diwylliant, a diwyll- iant cymeriad yn anad popeth-rhoi neges i ni. Dylai pob Cymro gofio mai "caru ei wlad yw gwaith y Cymro." Mae gwir wladgarwch yn rhoi neges i ni. Gwyn fyd na chodai yn ein gwlad heddyw do o ddynion ieuainc y caffai'r byd wybod fod ganddynt neges. Credwn fod arwyddion o hyn yn y nef. Ni raid i Gymro heddyw gywilyddio na gwneud ymddiheurad ei fod yn Gymro. Nid digon, os yw cenhedlaetholdeb Cymreig yn werth sefyll drosto, y mae yn ein harfogi a neges na chaiff dewi yn ein Haw. Ymhen y mis byddwn yn cadw Gwyl Goffa ein Nawdd-Sant DewL Purion peth fyddai i'r Golofn roi'i hunan yn llwybr y Sant hyd hynny. A oes gan Gymro ieuanc neu wyryf o Gymraes awgrym neu ofyniad a dal ei brintio ar y mater? Mae'r Golofn at eich gwas- anaeth.

Advertising

1 Yr Eglwys a Chwestiynau…

Gohebiaethau.I

[No title]

Advertising