Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. P!AM08AND  h T d PIANOS AND ORGANS. Cheapest House m the Trade. ORGAN. I(eapest ouse 1ft t e ra 8. S ESTEY, ORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- SWANSEA 33, Castle-street. PONTYPRIDD 6, Taff-str(let. NEWPORT .23, Commercial-street. GLOUCESTER.42, Eastgate-street. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newofundland-road. MBRTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Tepmsi Hire System, from 10/- Monthly. XS' Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FROIVj EYESTFjAia ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHE8T SKILL AND WORKMANSHIP. GOWERTON Eno EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, £ 25; Mixed Choirs, £12; Children's Choirs, £ 10; Solos (each) £ 2 2s. & Xl Is. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2d. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Llaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwys Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy—Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Uaeth ddwywaith y dydd. 1 J I Chwedlau Hamdden. Cyfres o ystraeon riifyr. Gan J. TYWI JONES, Glais. Mewn Llian, Is. Mewn Amlen Bapur, 9c. Drwy'r Post, Is. 2c. a 1 Ole. "Y digrif yw nodwedd fwyaf amlwg iaeth hono. Os gall unrhyw un ddar- pcVJ ystori, ond y mae ambell darawiad llen-'Beth sydd mewn Het V heb deim- grymus a difrifol yn y Ilyfr; y mae'r lo ei ochrau yn hollti gan chwerthin y moesoldeb dwys sy'n rhedeg drwy'r mae yn wrthrych tosturi a dweyd y llei- ystoriau, a'r syniad am chware teg, yn af. Er wedi darllen y stori hon o'r sicr o fod wrth fodd gwerin iach gwlad." blaen, deil yn ei bias o hyd."—Cemlyn -0. M. Edwards, Ysw., M.A., yn y yn y Western Mail. Cymru. Rhwng difrif a chware, rhydd fon- Yr oil yn fyw gan ddyddordeb a syl- clust i lawer arferiad a gwbl haedda'r wadaeth graff, finiog, yr Awdwr ar gy- driniaeth, ac y mae'n iechyd meddwl meriadau a bywyd Cymru ymhob gwedd sylwi ar ei fedr i weinyddu'r oruchwyl- arnynt.Ifano yn y Cardiff Times. Gallir eu cael tnwy law awePthww. y "Darian." BRIDGEND Annual EISTEDDFOD Easter Tuesday, April 14,1914. 1. MALE VOICE.-(Miniraum Voioes, 70)— Down among the Dead Men" (Bantook). Prize 920. And handsome Cup to successful Conductor. 2. MIXED CHOIR.—(Minimum Voices, 50) "0 Ddaw rbo' i'm Dy hedd (T. Gabriel). £ 10. And Oak Chair to successful Conductor. 3. CHILDREN'S ACTION SONG. (Minimum Voices, 25) Own Selection. £8 8s Programme Id. (per Post, lid.) from the Seo., J. LAWRENCE PEAT. Cowbridge Road, Bridgend. Beddau'r Proffwydi" (W. J. Gruffydd.) CHWAREUIR Y DDRAMA UCHOD YN NEUADD CORY CAERDYDD, CHWEFROR 11eg, 1914. CENIR PENILLION GAN Mr. J. E. JONES EFAILISAF. DRYSAU YN AGORED AM 7.30. DECHREU AM 8. MYNEDIAD I MEWN: 2/ 1/6, a 1/ Dewch yn llu i weled dull Cymry Caerdydd o wneud pethau. MOLE SKINS. -Gerrards, Furriers, Edinburgh pay highest prices. Cash. Pioneers of thif; industry. Send for particulars. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwneyi yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi t't holl ddosbarthwyr brydnawn yr iia dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonaot hysbysiadau neu newyddion urgent* ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddf* heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiactft arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra fodaeth yn da1 perthynas a'r M Darianr i'r cyfeiriad a ganlyn. YN UNIG:- SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. EI8TEDDFODAU DYFODOL. Sadwrn, Mawrth 14, 1914.-Eis- tedd Ncuadd Gyhoeddus, Cwm- aman, Aberdar. Mawrth Pase, 1914.—Eisteddfod Flyn- yddol Penybont. Sadwrn, Mai 23, 1914. — Eisteddfod Gowerton. Mawrthgwyn Mehefin 2, 1914.— Eisteddfod Fforestfach. Mawrth-Gwyn, 1914. — Eisteddfod Fforestfach. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.— Eisteddfod Gadeiriol Pontardawe. DRAMA DEWI SANT T BLANT YR YSGOLION, a Chym- deithasau Dynion Ieuainc. Mewn Tail' Act. Cyfaddas i ddathlu Gwyl Dewi. Pris 2g. oddiwrth J. Davies, 35 Cemetery Road, Aberdar. Y FORD. Yn cynnwys arlwy flsol am llwyddwyn i blant 0 bob oed, sef:- 13 0 Bregethau A 13 0 Delynegion. Mae'r gyfrol wedi 'i hadolygu yn y modd mwyaf ffa.friol gan y Wasg Gymreig, megis Y Bcimiad, Y Brython, Y Tyst, Cymru, CymruCr Plant, Scrcn Cymru, Seven Gomer, r Drysorfa, Ac., ao y mae'r Awdwr wedi derbyn llu o Iythyrau oanmol oddiwrth bregetbwyr, llenorion, plant, &c. Y gyfrol i'w chael ar dderbyniad Poatal Order Swllt gan yr Awdwr- T. VALENTINE EVANS, CLYDACH, Nr Swansea. ADMINISTRATIVE COUNTY OF GLAMORGAN. A LL PERSONS LIABLE to the fol- lowing LICENCE DUTIES, namely— ARMORAL BEARINGS, MALE SERVANTS, CARRIAGES, MOTOR CARS and MOTOR CYCLES, and DOGS, are reminded that these LICENCES FELL DUE FOR RENEWAL on the 1st JANUARY, and that by the Finance Act of 1908, all the powers and duties of the Board of Inland Revenue in re- spect thereof are vested in the County Council. Licences may be taken out at any Postal Money Order Office in the ad- ministrative county. No personal reminders will be sent, but proceedings may be taken against all persons found in default after this date. A. W. FOX, Local Taxation Officer. County Hall, Cardiff, Dated 31st January, 1914. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. -_u _m_ Nid Amddiffyn Goreu TARIAN ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAU, CHWEFROR 5, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

Nodiadau'r Golygydd.I

Ar y Twr yn Aberdar.I

!Nodion o Ogledd Cymru.

Cymdeithas Cymreigyddion Caerffili.