Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND    PIANOS AND PIANOS AND nCL h1 eapest LM House m the Trade. ORGANS. ORGANS. .,eape Quse In t e ra e. ORGANS. ESTEYdORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES BWAN8EA 33, Castle-street. PONTYPRIDD.6, Tafl-street. NEWPORT .i3, Commercial-street. GLOUCESTER 42, Eastgate-street. LLANELLY 60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERT'HYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Terms I Hire System, from 10/- Monthly. IS" Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FROM) EYESTRAlt4 ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOtJR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., ftCt.twt. C 't OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA, And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Llaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwys Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy—Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie nchod, Sadwpn, Gorphenaf 11, 1914. COR AU MEIBION, "Castella" (Dr. Protheroe) GwobrJ620 COBAU CYMYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) 11 JE10 AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ,,£6 PBIF FBIRNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenyd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY & WEDNESDAY, 1914 Programmes, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON was EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, 225; Mixed Chotra, jei2 Children's Choirs, tio; Solos (each) f2 2s. & 91 is. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmea now obtainable (2d. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton. Note: Change of Date Under Royal Patronage JUDGES' HALL, TREALAW. The Rhondda Silver Cup Eisteddfod has been postponed frtm March 7th to April 25th, 1914. Preliminary Tests for Soloists at 10.30 a.m. at II the Judges' Hall. Male Voice Competition to commenoe at 2. An address will be given by PRINCE ALEXANDER OF TECK at 3 30 p.m. Last day for Entries, April 18th, to be sent to the Secretary— TOM DAVIES, 1 Queen Street, Ton Pentre. MORIAH, BEDLINOG. Cynhelir yr EISTEDDFOD FLYNYDDOL uchod Dydd MAWRTH PASC, EBRILL 14eg. 1914. Beirniaid Canu: DAVEY JOKES, Dewi Carno, Rhymney. Adroddiadau, &c.: Y Parch. CRWYS j WILLIAMS, Brynmawr. Programmes yn barod; i'w cael odcli- j wrth yr Ysgrifenydd, John C. Thomas. Trwy y post, lJc. iSETS CHAIR EISTEDDFOD To be held at TREGARON ON WEDNESDAY, AUGUST 5th, 1914 Male Voice Competion, E70 in Prizes. Chair Poem Competion, 96 6s. Further particulars later, or on appli- cation to the Secretaries. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Vo ice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), E40. Second Male Voice: Little Church" (Becker), £8. Pro- grammes (ltd. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. C W MM A W R GRAND, CHAIR EISTEDDFOD SATURDAY, MAY 2nd, 1914 (Labour Day). Male Voice, The Assyrian Came Down" 20 0 0 Mixed Choir, Ar lan'r lor- ddonen Ddofn" 10 0 0 Brass Band Contests. 28 0 0 And Specials. Hon. Sec., Mr. E. W. Davies, Solicitor, Tumble, Llanelly. Programme, lid. post free. MARDY, RHONDDA, A GRAND Competitive Concert will be held on Saturday, March 28th, 1914. Champion Solo (Open), Competitor's own selection. X3 3s. and a Silver Cup. Open Recitation, Competitor's own selection. JEl Is. Also several other items. Programmes to be obtained from W. L. HOWBLLS, 33 James St., Mardy, Glam. ARGRAFFWAITH DA, 6LAN a DEST.US GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., I 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn oeir Estamplano Adroddiadau Eglwysig, feetvnau a Rbagleni Eisteddfodol, TaQeni Cyfarfodydd Cerddorol, &c. Pellseinydd Centra) 151. I Cofiwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymra yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrra'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn oyflogi Cymry sydd I ar y blaen yn y geifyddyd o Xrgreff a. j ANFONWCH AM 8AMPLMJ. I Can, Llen a Cweriq Gwaith y dlweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM 8IRHOWI A'R CYLCH. DVKNAU BARDDCNOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/ Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DARIAN, neu oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially low rates: One week 4 wke. 13 wks. a. d. a. d. a. d. 20 words 0 8 1 6 • i 28 0 9 2 3 I » 36 1 0 3 0 7 These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-A part- ments, Situations (Vacant or Wanted). To be Let or Sold, Lost or Found, aad Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will bllt charged. Advertising and Publishing Olbees. Cardiff Street, Aberdare. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwney4 yn hysbys y cyhoeddir y Dari&D hod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i'r holl ddosbarthwyr brydnawn yr un dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonant hysbysiadau neu newyddion urgent* .)falu eu bod yn cyrhaedd y swyddft heb fod yn ddiweddarach na bore Vlawrth. Carem gael bob gohebiaetfr arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob trR. fodaeth yn dal perthynas a'r "Danast' •'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG — SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lc. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.

[No title]

INodiadau'r Golygydd.

I Nodion o Gylch Aberafon.

-__- - I Nodion o Frynamman.…

ClAddedigaeth Mrs. Rachel…

| Abergwynfi.

ICaerdydd.