Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND  st H T d PIANOS AND PIANOS AND ftC, h1 eapest u House in the Tmdes ORGANS. I ORGANS. "eape OUBe In e ra e.. ORGA NS. ESTEYaORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- SWANSEA 33, Castle-street. PONTYPRIDD 6, Taff-streei. NEWPORT .is, Commeroial-atreet. GLOUCESTER.42, Eaatgate-street. j IiLANELLY .60. Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road, j MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-atreet. ( Tamti Hire System, from 10/- Monthly. | rEt- Large Discount for Cash. | OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. I N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONl EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Carmarthen Dairy, J Seymour St. a"Whitcombe-St AU ABERDAR. Cynyroh Uaethdy o'r Fath Oreu, yn cynwys Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Nowydd Ddodwy-Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfomr Llaeth ddwywaith y dydd. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwpn, Gorphenaf 11, 1914. <X)RAU MBIBION, Castella (Dr. Protheroe) Gwobr JE20 CORALU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ xio AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) „ ie6 PBir FBIBMIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYPACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Trfeorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY A WEDNESDAY, 1914 ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A.R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITIONS Chief Choral, j £ 100 Second Choral, J61 5 Chief Male Voice, JG30—40; lecond Male Voice, J610 Juvenile Choir, JB10 Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry, Recitations, &c Programmes, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON Now EISTEDDFOD, MAY 23rd., 1914. Male Voice Choirs, £25; Mixed Choirs, £ 12; Children's Choirs,.tlo; Solos (each) E2 2s. &:Cl IB. Soloe (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2d. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton. Can, Llen a Cwe riq Owalth y dlweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM SIRHOWI A'R CYLCH, DARNAU BARDDCNOL A'R LLYTHYRA. NEWYDD. Pris 1/ Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DAEIAN, rexx oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman EISTEDDFOD All DYFODOL. Dydd Sadwrn, Mawrth 28, 1914. — Cyngherdd Cystadleuol, Mardy, Rhon- dda. Dydd Sadwrn, Mai 2, 1914.-Eistedd- fed Gadeiriol Cwmmawr. Sadwrn. Mai 23, 1914. Eisteddfod Gowerton. Llun Gwyn, 1914.—Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Llanharan Eisteddfod Whit-Tuesday, June 2nd, 1914. THIEF EVENTS: CHIEF CHORAL, "Insulted, Chain'd." Prize £20. MALE VOICE, The Aesyrian came down." Prize;elb. SECOND CHORAL, "Dddiau Dyn sydd fel ulaswelltvn." Prlzet7. Solos (Vocal & Iiistrumental), Recitations, etc. For full partica ara see Programmes, rid. post free, from the Secretary, J. THOMAS ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yu y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Eaiamplau o Adroddiadau Eglwysfg, iestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafieni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Centraq 151. Cofiwoh yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hol ein hawydd ni yw gyrra'r Hen WJad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn oyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. MARDY, RHONDDA, A GRAND Competitive Concert will be held on Saturday, March 28th, 1914. Champion Solo (Open), Competitor's own selection. R3 3s. and a Silver Cup. Open Recitation, Competitor's own selection. JEl Is. Also several other items. Programmes to be obtained from W. L. HOWJSLLS, 33 James St., Mardy, Glam. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), £40. Second Male Voioe Little Church" (Becker), £ 8. Pro- gramn s lid. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. CWMMAWR GRAND CHAIR EISTEDDFOD SATURDAY, MAY 2nd, 1914 (Labour Day). Male Voice, The Assyrian Came Down" 20 0 0 Mixed Choir, Ar lan'r lor- ddonen Ddofn" 10 0 0 Brass Band Contests. 28 0 0 And Specials. Hon. Sec., Mr. E. W. Davies, Solicitor, Tumble, Llanelly. Programme, ltd. post free. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially low rates: One week 4 wks. IS wka. a. d. a. d. a. d. 20 words 0 6 1 C ■ • i8 „ 0 8 a a 1 0 36 „ » 1 0 I 0 7 < These charges apply only to the follow- ing classes of advertisements:—Apart- ments, Situations (Vacant or Wanted), To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will bm charged. Advertising and Publishing Olleso, Cardiff Street, Aberdare. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwntv4 yn hysbys y cyhoeddir y Darian r bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i'r holl ddosbarthwyr brydnawn yr at dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonanf hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddfr heb fod yn ddiweddarach na borr Mawrth. Carem gael bob gohebiact* arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra fodaeth yn dal perthynas a'r Darian i'r cyfeiriad a ganlyn YN UN IG SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7 i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post.

[No title]

Nodiadau'r Golygydd.¡

I Nodion o Frynamman.I

I Caerdydd. I

Colofn y Pwlpud.-1

Ferndale.

[No title]