Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND  H  T d PIANOS AND PIANOS AND Cheapat House m the Tmde. ORGANS. ORGANS. ESTEYGORGAN AGENCY, 24, Queer\-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- rtWANSEA 33, Castle-Btreet. PONTYPRIDD 6, Taff-street. blEWPORT .33, Commeroial-street. GLOUCESTER 42, Eaatgafce-atreet. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGRND .1, Wyndham-street. Termsi Hire System, from to/- Monthly. 13" Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ- WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, I (Nearly opposite National Schools) SWANSEA And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyrch Uaethdy o'r Fath Oreu, yn oynwya Hufen Ceuledig Ammrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy-Gwarantedig. Darperir ar gyfer Partion To. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. FORGE FACH, CLYDACH, Gee ABERTAWE. CYNHELIR T NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. OOBAU MEIBION, U Castella (Dr. Prothero e) Gwobr f20 CORAU CYHIYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ igio AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ".£6 PBIF FmiRNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Rheetr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY <& WEDNESDA Y, 1914 ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A.R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITION S Chief Choral, £ 100; Second Choral, .£15; Chief Male Voice, 4&0—40 Second Male Voice, XIO; Juvenile Choir, jEIO Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry, Recitations, &c, Programmes, 2d. each. from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON in. EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, £ 25; Mixed Choirs,.Q12; Children's Choirs, tio; Solos (each) £ 2 2s. & £11s. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2d. Post free) from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN' Ivy Cottage, Gowerton. Can, Llen a Cwerin Gwaith y dlweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM 8IRHOWI A'R CYLCH. DARNAU BARDDCNOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 11 Drwy'r.Post 112. I'w gael o Swyddfa'r DAErAN, neu oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman. ■ ISTEDDFODAU OYFODOL Dydd Iau, Mawrth 2G, IDl-L-Cynghcrdd Cystadleuol Tonyrefail. Dydd Sadwrn, Ala" 2. 1914.—Eistedd- fod Gadeiriol Cwmmawr. Sadwrn, Mai 23, 1914. Eisteddfod Gowerton. Llun Gwyn, 1914.—Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, Mehelin 2, 1.914.-Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- Abertawe- I Llanharan Eisteddfod Whit-Tuesday, June 2nd, 1914. j CHIRF EVENTS: CHIEF CHORAL, "Insulted, Cbninld.11 Prize £ 20. I 1 MALE VOICE, The Assyrian came down." Prize £ 15. SECOND CHORAL, Dyddiau Dyn sydd fa1 j Glaswelltyn." Prizef7. Solos (Vocal & Instrumental), Recitatiouq, etc. Porfnll partion )at 9 see Programmes, J d. post free, from the Secretary, J. THOMAS. jARGRAFFWAITH I DA, CLAN a DESTLUS GYDA fHRYDLONDEB, ) w nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOl CAER. í BEIITA WE. i Llel mae Cymry hyddys^; n y gelfyddyd. Ond anfon Llytbyr-gerdyu ceir Esiamplau o Adroddia.dan Egiwvslg, iestynau a Rhagleni Eisteddfodoi, Tafleui Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Cenu-a. 151. Cofiwch J r enw- THOMAS a PARHY, Cyf., ABERTAWE Mae rha* yn son am godi Cymru yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrra'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraff a. ANFONWCH AM 8AMPLAU. TONYREFAIL. A Grand Competitive CONCERT will be held on Thursday, March 26, 1914 Champion 8olo. open (Competitors own selec- tion), 21 Is and a valuable Chair; Male Solo (own selection),;el Is; Female Solo (own selec- tion), 91 Is.; Champion Recitation, open (own seleotion) £ 1 Is.; and several other items. Programmes from D. Jones Morris, Collenna Road, Tonyrefail. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), 240. Second Male Voice: Little Church" (Becker), £8. Pro- grammes (ltd. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. CWMMAWR GRAND CHAIR EISTEDDFOD I SATURDAY, MAY 2nd, 1914 (Labour Day). Male Voice, "The Assyrian Came Down" 20 0 0 Mixed Choir, Ar lan'r Ior- ddonen Ddofn" 10 0 0 Brass Band Contests. 28 0 0 And Specials. Hon. See., Mr. E. W. Davies, Solicitor, Tumble, Llanelly. Programme, Hd. post free. Prepaid Small Advertisement* Inserted at the following specially lom rates: One week 4 wka. 13 wk. a. d. a. d. t. tl 20 worda 0 6 1 6 9 t8 0 9 a 3 § 9 36 1 0 3 0 7 » These charges apply only to the follow, ing classes of advertisements :-Apart. ments, Situations (Vacant or Wanted), To be Let or Sold, Lost or Found, a Miscellaneous Wants. Hemittances may be made by PoitaJ Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b. charged. Advertising and Publishing Ofleee, Cardiff Street, Aberdare. Hysbysiad o Bwys I Hysbyewyr, Gohebwyr a Dosbarttiwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gWDer" yn hysbys y cyhoeddir y "DariaD" bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i'r holl ddosbarthwyr brydnawn y'r an dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonant hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddfa heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gobehimete, arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tr., todaeth yn dal perthynas a'r "Dariau" i'r cyfeiriad a ganlyn YN U N IG SWYDDFA'R DARIAN." ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6eh. am fia, 1/7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu TARIAN ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAUi MAWRTH 19, 1914. I SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

.. — - - INodiadau'r Golygydd.I

Dysgu Rhyfela.

Y Cyd-dyfiant.

[No title]