Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND  t H th T d PIANOS AND PIANOS AND „CL h1 eapest t u House m the Tmde. ORGANS. ORGANS. "eapes ouse In e ra 8. ORGANS. ESTEYcORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH A DDRESSES:- bWANBEA 33, Castle street. PONTYPRIDD.6, Taff-street. NEWPORT .23, Commercial-street. GLOUCESTER.42, Eastgate-atreet. IiIiANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Terms i Hire System, from 10/- Monthly. IS* Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAiK ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE 8TATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Carmarthen Dairy, Seymour St. a Whitcombe St., ABERDAR. Cynyroh Uaethdy o'r Fath Oreli, yn cynwys Hufen Ceuledlg Amrnrwd a Devonshire, yn newydd bob dydd. Wyau Newydd Ddodwy-Gwal'antedig. Darperir ar gyfer Partion Te. Anfonir Llaeth ddwywaith y dydd. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwnn, Gorphenaf 11, 1914. CORAU MEIBION, "Castella" (Dr. Protheroe) Gwobr JE20 CORAU CY MYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ JBIO AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ,,£6 PJuF FBIBNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y priii arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY. WEDNESDAY, 1914 ADJUDICATORS Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A.R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITIONS Chief Choral, 9100; Second Choral, .£15; Chief Male Voice, £ 80—40 Second Male Voice, XIO; Juvenile Choir, RIO; Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home Nursing, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry Recitations, &c, Programmes, 2d. each. from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy. GOWERTON EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Oboirs, 225; Mixed Choirs, RL2 Children's Choi -i;, Y.10 Solos (each) £2 2s. & tl la. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programmes now obtainable (2d. Post free from the General Secretary, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton. Can, Lien a Cweriq Gwaith y dlweddar Myfyp Wynn, sef DACHAN IFANC Y DAIIIKN. Ceir ynddo ADGOFION AM BIRBOWI A'R CYLCIL. DARNAU BARDDCNOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/ Drwy'r Post 1/2. I'w gael o Swyddfa'r DAMAN, reu oidiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman. CISTEDDFODAU DYFOOOL. Dydd Sadwrn, Mai 2, 1914.-Eistedd- fod Gadeiriol Cwmmawr. Sadwrn, Mai 23, 1914. Eisteddfod Gowerton. Liungvk-vn, Mehefin 1, 1914.-Eistcddfod Flynyddol Caerphili. Llun Gwyn, 1914.— Eisteddfod Gadeir- iol Burrv Port. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Bargoed. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Llanharan. Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.—Eis- j teddfod Flynyddol Treorci. I Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.- Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach Clyd- ech, ger Abertawe. r■> 7 Llanharan Eisteddfod Whit-Tuesday, June 2nd, 1914. CHIEF EVENTS: CHIEF CHOR AL, Insulted, Chain'd." Prize 920. MiLE VOICE, The Assyrian came down." Prize £15. SECOND CHORAL, II Dyddiau Dyn sydd fel Glaswelltyn." Prize X7. Solos (Vocal & Instrumental), Recitations, etc. For full particulars see Programmes, Hd. post d post free, from the Seoretary, J. THOMAS. ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llvtbyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, iestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Central 151. Cofiwch yr eDW- THOMAS a PARRY, Cyf., ABE&TAWE. Mae rhai yn son am godi Oymra yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrru'r Hen WJad yn ei blaen. I'r amcan bwn yr ydym yn cyflogi Cymry eydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argmff a. ANFONWCH AM BAMPLIU. Eisteddfod Flynyddol Caerphilij 8EPYDLWYD 1887. j Llungwyn, Mehefin 1, 1914. ¡ BEIRMIAID Canu—Dr. Vaughan Thomas, Abertawe Mr. VI. J. Tbomaa, F.R C.O., Dowlais; Mr. J. Morgan Lloyd, Barri. Barddoniaeth, Traetbodau a'r Adroddiadau-Y Parch. W. Evans, B.A., Penybontarcgwy; y Parch. E. Pryce Jones, B.A., a Mr. Abraham Jenkins, B.A., Caerphili. Prif-ddarn Corawl, "Theme Sublime" (Jephtha) t30 0 0 Corau Meibion, Down among the Dead Men (Banfcock) 420 0 0 Corau Plant, Cadwen o Alawon Oymreig (Tom Price) £ 15 0 0 ¡ Englyn, Yr Hydd" 10 6 Pryddest, .1 urmQr y Mor £ 3 3 0' Traethawd, Jtlen Gymariadau Plwyf Eglwysilan 92 2 O! Unawdau Offerynol, 91 1/- yr un Unawdau Lleisiol, t2 2/- yr un I Unawdau i Blant, 10/6 yr no. Gyrer am y Rhaglen, i'w chael oddiwrth yr Ysgrifenydd- J. D. HUGHES, Rhosynfa, Casrphili. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: 'The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), 940. Second Male Voice: Little Church" (Becker), 98. Pro- grammes (Hd. post free) from-General Sec., Wm. Griffiths, Elkington Rd., Burry Port. CWMMAWR GRAND CHAIR EISTEDDFOD, SATURDAY, MAY 2nd, 1914 (Labour j Day). Male Voice, "The Assyrian Came Down" 20 0 o; Mixed Choir, Ar lan'r lor- ddonen Ddofn" I 10 0 0 Brass Band Contests. 28 0 0 And Specials. Hon. Sec., Mr. E. W. Davies, Solicitor, Tumble, Llanelly. Programme, lid. post free. BARGOED ANNUAL EISTEDDFOD Will be held On WHIT-TUESDAY, JUNE 2, 1914. Mixed Choirs, 0 Father, whose Almighty Power" 20 0 0 Male Voices, "Valiant Warriors" 15 0 0 Juvenile Choirs, Action Song 4 0 0 Brass Bands 15 0 0 Solos, Penillion, Recitations, Harp and Ambulance for Male and Female. Awdl, Essays, etc., etc. Programmes, l £ d. post free. Hon. Secretary, Workmen's Institute, Bargoed. "BOB MORGAN" GAN MRS. BASSETT (M. H. CHARLES), GADLYS. NEUADD CYHOEDDUS ABERDAR. PERFFORMIAD O'R DDRAMA GYMRAEG UCHOD, Sef Un o Ddramodau Buddugol Eisteddfod Genedlaethol Caerfyddin, Can Cwmni Dramodol y Cadlys, NOS FERCHER, EBRILL IRt, 1914. Mynediad i fewn, 2s., Is. 6c., a Is. Drysau'n agored am 7, i ddechreu am 7.30. DRAMA CYMRAEC NEWYDD, GRUFF YDD LLWYD," Allan o'r Ffug-Chwedl Boblogaidd gan ROCER THOMAS, Ystalyfera. Telerau neillduol am ei pherfformio. Ym'ofyner a'r Cyheddwr-D. DAVIES, Ferndale. ADMINISTRATIVE COUNTY OF GLAMORGAN. Diseases of Animals Acts, 1894 to 1911. SHEEP SCAB ORDER OF 1910. NOTICE IS HEREBY GIVEN—That the Glamorgan County Council have made Regulations under the said Acts and I Order as follows :— The occupier of any premises within the District of the Local Authority for the Administrative County of Glamorgan (other than a market, fair ground, sale yard or place of exhibition, or a place of temporary detention at which the sheep do not remain for more than seven days after arrival in the District) to which any sheep shall have been moved from Ire- land or from the District of any other Local Authority shall notify forthwith the arrival of the sheep, and the County from which they come, to an Inspector of the Glamorgan County Council, and shall not permit any of such sheep to be moved from the said premises for a per- iod of 56 days, during which period they shall not have been in contact with any sheep affected with sheep scab, unless they have been thoroughly dipped in an efficient sheep dip in the presence and to the satisfaction of an Inspector of ths Local Authority, or unless they are moved direct to a slaughter house for immediate slaughter. Special Attention is Called to the fact that the above Regulations will remain in force after the date when the Sheep Dip- ping (South Wales and Monmouth) Order of 1908 ceases to operate. T. MANSEL FRANKLEN, Clerk of the County Council. Glamorgan County Hall, Cardiff, 12 March, 1914. Prepaid Small Advertisements I Inserted at the following specially low rates: One week 4 wka. 13 wkit. 8. d. a. d. a. d, 20 words 0 6 1 6 a a 28 0 a i 3 C t 36 1 0 3 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart I ments, Situations (Vacant or Wanted), To be Let or Sold, Lost or Found, and ¡ Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will bt charged. Advertising and Publishing Oflceiy Cardiff Street, Aberdare. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwney<f yn hysbys y cyhoeddir y Dariso bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i r boll ddosbarthwyr brydnawn yr u.-r dydd. Dvmunwn ar i bawb a anfonanl hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swydtii heb fod yn ddiweddarach na btw* Mawrth. Carem gael bob gohebiattv arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob xrr fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa i'r cyfeiriad a ganlyn YN UN IG SWYDDFA R H DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 0/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu TABlAN ond TABIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAU, MAWRTH 26, 1914. 8YLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

Nodiadau'r Golygydd. I

- - - '-.' -Bwrdd y Golygydd.

- - - -,- - Ar Lannau Tawe.

..- . -.- - - - Cymdeithas…