Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Thompson & Shackell, Ltd. PIANOS AND C" -AI. H A.L. T d PIANOS AND ORGANS. Cheaped House in the Tmde. ORGANS. UTEYdORGAN AGENCY, 24, Queen-street, Cardiff. BRANCH ADDRESSES:- SWANSEA 33, Castle-street. PONTYPRIDD 6, TafiF-street. NEWPORT .is, Commeroial-atreet. GLOUCESTER 42, Eaatgate-street. LLANELLY .60, Stepney-street. BRISTOL 142, Newfoundland-road. MERTHYR 114, High-street. BRIDGEND .1, Wyndham-street. Terms 1 Hire System, from 10/- Monthly. IS* Large Discount for Cash. OLD PIANOS TAKEN IN EXCHANGE. LIST FREE ON APPLICATION. N.B.—ALL GOODS DELIVERED FREE TO ANY ADDRESS. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN/ OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. A GRAND Eisteddfod will be held (in aid of the Cottage Hospital) at the Aberaman Park, Aberaman (Kindly lent by E. M. Hann, Esq.,) on Whit-Tuesday, June 2,1914 when upwards of R250 will be offered in prizes. CHIEF I'lEMS:- Chief Choral: 0 Great is the Depth (St. Paul). 1st prize £ 40; 2nd prize 410. Male Voice: Pilgrims (Dr. Parry), lgt prize .£80; 2ad prize .£10. Second Choral: Ar lan Iorddonen ddofn (T. Gabriel). 1st prize 910; 2nd prize .£5. Juvenile Choirs: "Song of Holiday" (E. T. D-Avies). 1st prize JG7 2nd prize .62; 3rd prize 41. Brass Bands (Class B.) 8t Paul." Prizes X18. Pryddest: Gwobr R8 8s., a Chadair gwerth R3 3s. Ambulance, Essays, Recitations, Solos, etc. For full particulars see Programme, to be obtained from the Secretaries-Hpndel Harris, 62B Brook Street, Aberaman; W. O. Lloyd, Isfryn, Cwmaman. FFORESTFACH (Nllc SWANSEA). THIRD ANNUAL Crand CHAIR EISTEDDFOD Whit-Tuesday, June 2, 1914. CHIEF ITEMS. Male Voice Competition," The Assyrian Came Down (Cyril Jenkins), 920 and a Gold Medal. 10/6 to eaoh unsuccessful Conductor. Mixed Choral, My love's like a red, red rose (Emlyu Kvans), jElO & a framed Enlargement. 10/6 to each unsuccessful Conductor. Children's Choral, Sweet and Low (Barnby) 1st Prize, 95 and a 8ilvor Cap 2nd Prize, £2 and value 7/6. Mining Essay, "Explosions in Mines; their causes, and bast means for their prevention. Prize £1 11/6. Drawing of King & Humble Improved Detaching Hook, £ 1 1/ Drawingoof Stoke's Safety Lamp gi 1/- Rope Splicing (short splice), 1st 91 1/ 2nd 10/6. Ambulance, 1st R2 2/ 2nd £11/ Individual Competition, 1st 7/6 2nd 2/6. Solos (Vocal and Instrumental), Literary, Instru- mental Qasrtette, 22. Arts and Crafts Competitions. For farther particulars see offloial Programme, pjst free Hd., from the General Secretary— DAVID JENKINS, Gendros, Fforestfaoh, near Swansea FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, GorpheAaf 11, 1914. CORAU MEIBION, Castella (Dr. Protheroe) Gwobr X20 CORAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ AIL-GORA.U MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ,,£6 PBIF FEIRNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Rhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. Treorchy Annual Eisteddfod WHIT TUESDAY & WEDNESDAY, 1914 ADJUDICATORS: Dr. McKnight, Dr. Coward, Emlyn Davies, Esq., A R.C.M., Brynfab, &c. COMPETITIONS Chief Choral, £100; Second Choral, RI5; Chief Male Voice, £ 30—40; Second Male Voice, XTO,; u,e- ilc Choir, .£10; Poem, 3 Guineas and Chair. Brass Bands, Ambulance, Home NursiDg, Needlework, Drawing, Shorthand, Poetry Recitations, &c Programmes, 2d. each, from the Secretaries, Eisteddfod Office, Treorchy, GOWERTON was EISTEDDFOD, MAY 23rd, 1914. Male Voice Choirs, £ 25 ;*Mixed Choirs, P.12 Children's Choirs, £ 10; Solos (each) £ 2 2s. & £ 1 Is. Solos (Children) 10/6 and 5/- Programpies now obtainable (2i. Pnsl freei from the General Dooretsry, Mr. W. T. MORGAN, Ivy Cottage, Gowerton Eisteddfod Flynyddol Caerphili SKFYDLWYD 1887. Llungwyn, Mehefin 1, 1914. BEIRNIAID Canu-Dr. Vaughan Thomas, Abertawe Mr. W. J. Tbomas, F.R.C.O., Dowlais; Mr. J. Morgan Lloyd, BarrI. Barddoniaeth, Traetbodau a'r Adroddiadau—Y Parch. W. Evans, B.A., Penybontarogwy y-Parch. E. Pryce Jones, B.A., a Mr. Abraham Jenkins, B.A., Caerphili. Prif-ddarn Corawl, 11 Theme Sublime" (Jephtha) £ 30 0 0 Corau Meibion, I Down among the Dead Men" (Bantook) £ 20 0 0 Corau Plant, "Cadwen 0 AIawon Cymreig" (Tom Prioe) tl5 0 0 Englyn, "YrHydd" 10 6 Pryddest, Murmar y Mor £8 3 0 2 0 Unawdau Offerynol, 91 1/- yr uu; Una mdan Lleisiol, t2 2/- yr un Unawdau l Blant, 10/6 yr un. Gyrer am y Rhaglen, i'w ohael oddiwrth yr Yogrifenydd- J. D. HUGHE8, Rhosynfa, Caerphili. Lianharan Eisteddfod Whit-Tueada, June 2nd, 1914. CHIEF EVENTS CHIEF'CHORAL, Insulted, ChainM." T Prize £20. MALE VOICE, The Assyrian came ^down.^ Prize £15. SECOND CHORAL, Dyddiau Dyn sydd fel Glaswelltyn." Prize 97. Solos (Vocal & Instrumental), Recitations, etc. For full particu ars see Programmes, Hd. post free, from the Secretary, J. f HOMAS. BURRY PORT WHIT MONDAY EISTEDDFOD Male Voice: The Assyrian Came Down' (Cyril Jenkins), A40. Second Male Voice: Little Church" (Becker), £8. Pro- grammes (lid. post free) from—General Sec., Wm. Griffiths, Elkihgton Rd., Burry Port. CWMMAWR GRAND CHAIR EISTEDDFOD SATURDAY, MAY 2nd, 1914 (Labour Day). Male Voice, "The Assyrian Came Down" 20 0 0 Mixed Choir, Ar lan'r Ior- ddonen Ddofn" 10 0 0 Brass Band Contests. 28 0 0 And Specials. Hon. Sec., Mr. E. W. Davies, Solicitor, Tumble, Llanelly. Programme, ljd. post free. BARGOED ANNUAL EISTEDDFOD Will be held On WHIT-TUESDAY, JUNE 2, 1914. Mixed Choirs, 0 Father, whose Almighty Power" 20 0 0 Male Voices, "Valiant Warriors" 15 0 0 Juvenile Choirs, Action Song 4 0 0 Brass Bands 15 0 0 Solos, Penillion, Recitations, Harp and Ambulance for Male and Female. Awdl, Essays, etc., etc. Programmes, I id, post free. Hon. Secretary, Workmen's Institute, Bargoed. "BOB MORGAN" GAN MRS. BASSETT (M. H. CHARLES), GADLYS. NEUADD CYHOEDDUS ABERDAR. PERFFORMIAD O'R DDRAMA GYMRAEG UCHOD, Sef Un o Ddramodau Buddugol Eisteddfod Genedlaethol Caerfyddin, Can Cwmni Dramodol y Cadlys, NOS FERCHER, EBRILL laf, 1914. Mynediad i fewn, 2s., Is. 6c., a Is. Drysau'n agored am 7, i ddechreu am 7.30. DRAMA CYMRAEC NEWYDD, "GRUFFYDD LLWYD," Allan o'r Ffug-Chwedl Bobtogaidd gan ROGER THOMAS, Ystalyfera. Telerau neillduol am ei pherfformio. Ymofyner a'r Cyheddwr—D. DAVIES, Ferndale. EI8TE0DFOOAU OYFODOL. Dydd Sadwrn, Mai 2, 1914.-Eistedd- fod Gadeiriol Cwnlmawr. Sadwrn, Mai 23, 1914. Eisteddfod Gowerton. Llungwyn, Mehefin 1, 1914.—Eisteddfod Flynyddol Caerphili. Llun Gwyn, 1914.-Eisteddfod Gadeir- iol Burry Port. Mawrth-Gwyn, 1914.-Eisteddfod Aber- aman, Aberdar. Mawrth-Gwyn, 1914. — Eisteddfod Gadeiriol Fforestfach, Abertawe. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Bargoed. Mawrth-Gwyn, Mehefin 2, 1914.—Eis- teddfod Llanharan. t Mawrth a Mercher-Gwyn, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Treorci. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. ..1 r T iT~ TURKEY EGGS, Lord Rothschild JL Strain, 7/6 setting, from 401b. stock Is. each, 10/6 setting. CHICKENS, laying 3s., week old 6s., 2 months 10s., 3 months old 15s. dozen, list free. GOODWIN, Stratford, Essex. ETHOLIAD CYNCOR DOSBARTH- OL MOUNTAIN ASH, 1914. ADRAN ABERCYNON. At yr Etholwyr. Foneddigesau a Bonecfdigion,- Ar ddymuniad taer lluaws o Dreth- dalwyr cyfrifol yr Adran hon, yr wyf, ar ol ystyriaeth ddwys, wedi cydsynio i fy enw ymddangos fel Ymgeisydd am sedd ar y Cyngor uchod. Yr wyf wedi byw am dros ddeuddeg mlynedd yn yr Adran, ac yn hollol wy- buddus o'i holl angenion, ac os dych- welir fi yn aelod o'r Cyngor, ymdrecliaf bob amser ddwyn oddiamgyleh y cyfryw welliantau ag y mae'r lie yn sefyll mewn angen am danynt. Heb unrhyw fyfiaeth ar fy rhan, gallaf ddweud fy mod y Trethdalwr Unigol trymaf yn yr Adran, ae, fel y cyfryw, y dioddefydd mwyaf oddiwrth effeithiau codiad yn y dreth. Credaf fod y ffaith hon yn unig yn ddigon o brawf i bob Trethdalwr meddylgar y bydd i mi bob amser osod fy holl ym- drechion i wrthwynebu unrhyw was- traff diangenrhaid ar arian y Treth- dalwyr. Gallaf ychwanegu fy mod yn un o feib y lofa," ac, fel y cyfryw, y mae fy nghydymdeimlad Ilwyraf gyda'r dos- barth gweithol, a bydd i mi wneud yr oil o fewn fy ngallu i hyrwyddo eu lles- iant. Os caf yr anrhydedd genych o gael fy ethol fel eich Cynrychiolydd ar v Cyngor, gwnaf fy ngoreu, hyd eithaf fy ngallu i'ch gwasanaethu yn onest a di- dderbynwyneb. Ydwyf, Eich Ufudd Was, THOMAS JONES. Junction Hotel, Abercynon. Can, Lien a Cwerin Owalth y dlweddar Myfyr Wynn, sef BACHAN IFANC Y DARIAN. Ceir ynddo ADGOFION AM 8IRHOWI A'R CYLOH. DARNAU BARDDONOL A'R LLYTHYRA NEWYDD. Pris 1/. Drwy'r Poet 1/2. Ilw gael o Swyddfalr DARIAN, neu oddiwrth Mrs. Williams, Newsagent, Aberaman. ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Oyf., 12 HEOL CAER, ABERTAWE. Lle mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, lestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Central 151. Cofiwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hol ein hawydd ni yw gyrru'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn oyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraff a. ANFONWOH AM SAMPLAU. Prepaid Small Advertieementi Inserted at the following specially low rates: One week 4 wke. 18 wks. a. d. a. d. a. d. 20 words 0 0 1 6 I ft 28 0 9 i 8 ft t 36 1 0 3 0 7 These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart- ments, Situations (Vacant or Wanted), To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Posted Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b. I charged. Advertising and Publishing OflSte«». Cardiff Street, Aberdarp. Hysbysiad o Bwys I I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr Teimlwn mai angenrhaid yw gwncy* yn hysbys y cyhoeddir y Darian ° hod dydd Mawrth, ac y danfonir hi t'l holl ddosbarthwyr brydnawn yr an dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonan hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddfi4 heb fod yn ddiweddarach na bore -.Mawrth. Carem gael bob gohebiatto arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra. fodaeth yn dal perthynas a'r N Dariu" < i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG :— j SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, li7i y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyu Goren TABIAN ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Gweithiwr. DYDD IAU, EBRILL 2, 1914. -r- 8YLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

IPynciau'r Dydd. I

Cwmbach, Aberdar.