Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

Arholiad RhagbaratoawLI

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Arholiad RhagbaratoawL I YSGOLION SABBOTHOL (M.C.) I DOSBARTH ABERDAR. Dosbarth dan 8 oed (ar lafar). Arolydd-Miss Nellie Jones, Hebron. Dosbarth 1. Marks 100 1 Bessie Ray Jones, Bethania, Aberdar, 98 2 Ivor Jenkins, Bethania, Aberdar 97 3 Lewis Cynlais Jenkins, Soar, Cwm- aman 96 Mervyn Davies, Bethania, Aberdar 96 4 Peggy Davies, Bethania, Aberdar 92 5 Evan Davies, Soar, Cwmaman. 81 6 Seth Thomas, Bethania 78 7 Maggie May Walters, Nazareth. 75 8 Eben Ebenezer, Soar 73 Dosbarth II. 9 D. Thomas Davies, Soar, Cwmaman 65 1:) Gwyneth Lewis, Soar, Cwmaman. 60 11 Maggie Davies, Bethania 52 12 David Tom Evans, Soar, Cwmaman 50 Dosbarth III. 13 John Haydn Edwards, Soar, Cwm- aman 35 14 Trevor Owen, Soar, Cwmaman. 20 15 David Rees Owen, Soar, Cwmaman 15 W. O. Lloyd, Ysg. yr Fndeb. Dosbarth dan 21. Arholwr: Parch W. Davies, M.A., Aberdar. Dosbarth I. 1 David T. Crosby, Libanus. 2 Annie Muriel Rowlands, Libanus. 3 Kate Hughes, Nazareth. 4 Maud Evans, Soar, Cwmaman. Dosbarth II. 5 Oswald T. Davies, Soar. 6. Thomas Austin Price, Hebron. 7 Jennie Price, Hebron. 8 Stephen Jones, Hebron. 9 Evan Henry Hamer, Hebron. Dosbarth III. 10 Bessie Lewis, Soar. 11 Nellie Chamberlain, Soar. 12 Morgan D. Rees, Hebron. 13 Marfaret Price, Hebron. 14 Rees George, Hebron. Dosbarth dan 16og oed. Arholwr: Mr D. Timothy Davies, B.A., Aberdar. Dosbarth I. 1 Griffith Quick, Soar. 2 James H. Davies, Ebenezer. 3 Magdalen Price, Hebron. Dosbarth II. 4 Jane Daniel, Soar. 5 May Howells, Ebenezer. 6 William Jones, Hebron. Olwen Dily Rees, Nazareth. Dosbarth III. 7 Bryn Ivor Davies, Soar. 8 Thomas Evan Davies, Hebron. 9 Jane Ellen Williams, Hebron. 10 W. Roderick Quick, Soar. 11 Barbara S. Watkins, Soar. 12 Catherine Davies, Hebron. Dosbarth dan 13ag oed. Arholwr: Mr. W. H. Davies, Cwmaman. Dosbarth 1. 1 D. Rhydwyn Owen, Soar. 2 Elizabeth Ceinwen Haiuer,tHebron, 3 William John Jones Soar. 4 Hilda May Jones, Hebron. Katie Carter, Nazareth. 5 Mary Jane Davies, Nazareth. Dosbarth II. 6 Henry Howells, Ebenezer. 7 Rachel Jane Evans, Soar. 8 David Hughes Thomas, Ebenezer. 9 Lewis Meurig Jones, Soar. 10 Lottie Lewis, Soar. 11 Jane James Jenkins, Soar. 12 Lizzie May Williams, Hebron. 13 Margaret Daniel, Soar. Olwen May Lewis, Soar. 14 Dilys James, Ebenezer. Dosbarth III. 1*6 Elizabeth Davies, Ebenezer. 16 Elsie Mary Evans, Soar. 17 Bessie Jenkins, Soar. Mary Lizzie Lewis. John Edward Lewis, Soar. 18 Trevor Wyn Williams, Hebron. 19 May Walters, Ebenezer. Sarah Jane Evans, Soar. 20 Jenkin L. Ebenezer, Soar. 21 Margaret Griffiths, Ebenezer. 22 Benjamin John Thomas, Ebenezer. Dosbarth dan loeg oed. Arholyddes Miss Morfudd Davies, Aberdar Dosbarth I. 1 William Thomas, Libanus. 2 Eirwen Lloyd Jones, Ebenezer. Dosbarth II. 3 Joseph Hector James, Soar. 4 Emlyn Lloyd, Soar. 5 Lizzie Jane Evans, Soar. 6 Mia Jones, Lbanus. i Dosbarth III. 7 James Richard Ebenezer, Soar. Muriel Jenkins, Libanus. 8 Nancy Quick, Soar. 9 Olwen Jenkins, Soar. Bronwen Lewis, Ebenezer. 10 Lizzie Mary Rees, Nazareth. Hugh Evan Lewis, Soar. 11 William Morgan Goronwv, Libanus. Clifford Owen, Soar. Sophia Myfanwy Jones, Soar. 12 Bronwen Ebenezer, Soar. 13 Catherine Jones, Soar. Richard Lewis, Soar. 14 Beatrice Jones, Nazareth. 13 Catherine Walters, Nazareth. Dosbarth dan 13eg oed. I Y Feirnindaeth.. Daeth 49 o bapurau i law. Ymgeisiodd 28ain yn Gymraeg, ac 21ain yn Saesneg. Haedda'r cyfeillion ieuainc hyn ganmol- iaeth uehel, yn enwedig y goreuon o hon- ynt. Hyfrydwch mawr i ni oedd darllen papurau nifer o'r ymgeiswyr. Danghosant ol llafur dyfal a thrwyadl, ac adlewyrchant glod nid bychan i'r ysgolion y perthynant iddynt. Wedi canmol fel hyn—ac nid heb achos digonol y gwnawn hynny-diflas yw gorfod galw sylw at y diffygion, canys angenrhaid yw hyn hefyd. Drwg gennym i bedwar fethu, ond credwn mai cam a'r plant eu hunain, yn ogystal a'u hathrawon fyddai eu rhoddi ymhlith yr ymgeiswyr llwyddiannus. Mewn llawer o'r rhai lwvddodd i basio mae'r iaith yn ami yn wallus a charpiog, y sillebiaeth yn ddrwg, a'r brawddegau yn aneglur. Hefyd, gwna rhai gamgymeriad- au chwithig iawn, megis. dywedyd mai Joseph, Abraham, Dafydd, a Moses oedd pedwar disgybl cyntaf Iesu Grist. Mewn attebiad i'r cwestiwn pwy lefarodd Weddi'r Arglwydd," dyry un i ni ddytvn- iad helaeth o'r Llyfr Gweddi Cyffredm. Eithr er hyn oil, mae'r mwyafrif wedi gwneyd papurau cywir a destlys. Wrth derfynu, llongvfarchwn yr athraw- on a'r athrawesau ar eu gwaith a'u llwydd- iant, gallant yn hawdd deimlo yn ilawen fod ffrwyth da i'w llafur. W. H. DAVIES. dosua 7, xi.-Rhal dan 16ag oed. Y Feirniadaetli. i Daeth 22 o bapurau i law. Ysgrifennodd 19 yn Gymraeg, a 3 yn Saesneg. Methodd 6 o'r rhai a ysgrifenasant yn Gymraeg, a 2 o'r rhai ysgrifenasnt yn Saesneg. Mae y tri cyntaf yn haeddu canmoliaeth, gan eu bod yn dangos (a) llafur nid bychan, (b) gofal mawr; (c) gallu i feddwl drostynt eu hunain; (d) Cymraeg da. Danghosa rhai papurau yn eglur nad oedd y plant wedi cael eu hymarier mewn ateb cwestiynau ar bapur. Dyma un ateb yn gyfan fel y cefais (ar y Pasc) Dal- ioth yr lesu y Pasc a chal swper." Ysgrifennodd un yr atebion ddwy waith, ac 'roedd nifer yn eredu fod dwy linell yn ddigon o ysgrifen mewn un atebiad. 'Roedd nifer yn wael iawn mewn sillebu. Dyma rai geiriau o'r papurau-(l) Sbyb- wyr (ysbiwyr); (2) brinnen (brenin); (3) atbeoedd (atebodd); (4) Cannanan (Canan); (5) anfonlonrwidd (anfoddlon- rwydd); (6) brening; (7) gwnedog (gwein- idog); a llu ereill. Dengys y brawddegau canlynol anwybod- aeth rbyfedd:- 'Roedd Josua ac Achan yn ddwy ysbrwr (yn ddau ysbiiwr). • 'Roedd Josua yn brening (frenin) Jericho. Manna was hailstones. Rahab lived at the foot of the mountain. Am ba bod he wedi safo Josua. (Am ei bod hi (Rahab) wedi safo Josua.] Gan fod ein plant yn paratoi ar gyfer yr Arholiad Sirol Ysgrifenedig, nid yw yn deg arnynt gael eu hanfon i mewn am hon, heb gael eu hymarfer mewn ateb gofyniadau ysgrifenedig. Mae'r athrawon yn awyddus i'w disgyblion wneyd yn dda, a chyn y gwnaiff plentyn yr hyn a ddylasai mewn Arholiadau Ysgrifenedig, mae'n rhaid iddo ymgynefino a hwynt. Carwn pe bai athrawon yn derbyn yr awgrymiad yma yn garedig-y dylai pob athraw yn y— 1. Dosbarthiadau 15eiblaidd roddi arhol- iad i'w dosbarth unwaith o leiaf bob mis, marcio'r papurau hynny yn gydwybodol, galw sylw y dosbarth at y gwallau, a dangos fel y gallent wella ymhob atehiad. 2. Gellir gofyn i'r plant hefyd am ys- grifennu aralleiriad neu dalfvriad o bob pennod, er mwyn eu cynefino a chyfansoddi, an er mwyn gwybod y mater. Rhoddwch farciau yn gyson, a chedwch hwy yn ofalus, ac yna ar ddiwedd y tvmor, gwobrwywch y goreuon ymhob dosbarth am waith cyson drwy'r gaeaf. Mae hon wedi dangos i Aki fod angen am arholiadau gan y gwahanol athrawon. D. TIMOTHY DAVIES. Dosbarth dan, 21. Daeth 17 o bapurau i law, pymtheg yn Gymraeg a dau yn Saesneg. Ofnaf fod y gofyniadau vchydig yn anawdd i'r mwyafrif o'r ymgeiswyr, ond y mae y goreuon wedi ateb yn rhagorol iawn. Yr wyf wedi fy moddloni yn fawr yn atebion y rhai sydd yn y dosbarth cyntaf; a phrin y gellid ateb lawer yn well nag y gwna y ddau blaenaf. Yr wyf wedi gorfod gadael un allan, a phrin y mae y ddau nesaf ato i fewn drwy y drws. W. DAVIES, M.A.

J.,I" Treorchy.

I0 Dir y Gogledd.

Ar Lannau Tawe.

Nodion o Frynaman. -1

Nodion o'r Mardy.I

Nodion o Glyn Nedd. I

Cwmni Cyfyngedig y Refuge…

Advertising