Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

COLOFN Y PLANT. I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

COLOFN Y PLANT. I (DAN OLYGIAETH MOELONA.) I BEIRNIADAETH AR GYSTAD- I LEUAETH EBRILL. A.—Dyma walth beirniadu! Pym- theg o bapurau yn cynnwys rhestri o Ddiarhebion Cymraeg, a'r rhai hynny oil yn dda os nad yn deilwng o'r wobr Sylwch o ba Ie y daethant:- Pedwar o Drecynon; un o Dreforis; un o Bontardulais; dau o Barry Dock; un o Lanelli; un o Ferndale; dau o'r Crwbin, un o Ystrad Fellte; un o Ystrad Rhondda, ac un o Rydcymer- au. Diolch i'r plant bach dan ddeu- ddeg fu mor brysur yn holi a meddwl ac ysgrifennu gwahanol restri. N d oes dwy o honynt yr un fath, a cheir llawer dihareb bur anghyffredin ond hollol Gymreig. Cyhoeddir yr oil am a \vn i. Cadwaf y papurau, a rhoddir rhestr i fewn yn awr ac yn y man, gydag enw a chyfeiriad y sawl a'i casglodd. Edrychwch bob wythnos am eich rhestr. Bum dra gofalus wrth roi'r gystad- leuaeth i nodi nifer o reolau, ac mewn cystadleuaeth mor dyn a hon mae anghofio un o'r rheolau yn ddigon i golli'r wobr. Mae rhai wedi casglu dros ddeg ar hugain o ddiarhebion. Goreu oli po fwyaf, wrth gwrs, ond eu hysgrifennu yn lan a chywir. Y goreuon yw y rhai canlynol i. Ystrad Rhondda. Anghofiodd nodi pa lyfr garai. 2. Barry Dock (Basset Street).— Ysgrifennodd ar y ddau tu i'r ddalen. 3. Ferndale. Anghofiodd roi ei oed. 4. Ystradfellte. Rhestr ddiddorol a glan ar ffurf "acrostic." Anghofiodd nodi pa lyfr garai. 5. Trecynon (Bell Street).—Hwn yw y mwyaf destlus, ac heb ond un gwall mewn sillebu ("golid yn lie "golud"). Deg diarheb gasglodd. 6. Rhydcymerau.—Nid yw'r gwaith lawn mor ddestlus a'r olaf nodwyd, ond mae gan hon dair-ar-ddeg-ar- bugain o ddiarhebion, a'r ysgrifen a'r sillebu yn dda. Cofiodd hithau gadw'r rheolau i gyd. Hi felly yw y goreu. Danfonir iddi lyfr O. M. Ed- wards' "Cartrefi Cymru." Ei henw yw- Nellie P. Jones (11 oed), Troedyrhiw, Rhydcymerau, Llansawel, Llandeilo. Wele ei gwaith:- Diarhebion Cymraeg. i. Goreu cyfaill, cydwybod lan. 2. Nid wrth ei big y mae nabod cyffylog. 3. Cas gwr na charo'r wlad a'i maco. 4. Ci sydd yn cerdded gaiff asgwrn. 5. Ni heuir, ni fedir. 6. Esmwyth gysg cawl dwr. 7. Deuparth gwaith yw ei ddechreu. 8. Gwell hwyr na hwyrach. 9. Y gwir yn erbyn y byd. 10. Bydd di gynnil ar dy geiniog. 11. Pwyth yn ei bryd arbed naw. 12. Goreu tarian, tarian cyfiawnder. 13. Dim iaith-dim cenedl. 14. A ddarlleno, ystyried; a ystyrio, gwnaed, a wnelo, parhaed. 15. Yng ngenau'r sach y mae cyp- hilo blawd. 16. Gwell synwyr na chyfoeth. 17. Gwynfyd herwr yw'r hirnos. 18. Tafl a'th unllaw, casgl a'th <idwylaw. 19. Ni cheir afal per ar bren sur. 20. Oni byddai gryf, bydd gyfrwys. 21. Ni bydd doeth yn hir mewn Hid. 22. Cer i gysgu 'run pryd a'r hed- ydd, a chwyd gydag ef. 23. Tri brodyr gwybodaeth—cof, trefn, ac ystyriaeth. 24. Brawd yw celwyddog i leidr. 25. A hauo dyn hyd einioes, a feda ef wedi oes. 26. Trech gwlad nag arglwydd. 27. Un deryn mewn Haw sydd well na dau mewn llwyn. 28. Cadwch eich afraid erbyn lhaid. 29. Carreg yr un fan sy'n magu mwswm. 30. Gwyn y gwel y fran ei chywion. 31. Gwell cymydog yn agos na brawd yn mhell. 32. Calon lawen a wna wvneh siriol. 33. Mae'r boreu yn fwy na'r oes i gyd. B.—Dim ond dau bapyr ddaeth i fewn ar y gystadleuaeth hon. Dis- gwyliwn lawer mwy. Byddai dis- grifiad o wahanol leoedd gan blant yn bethau diddorol i'w darllen. Mae'r ddau ddaeth i fewn yn ddiddorol iawn -un o Glynrhedynog a'r llall o'r Glais. Ysgrifenna'r ddwy eneth yn gywir a llithrig, ond mae y cyntaf wedi bod dipyn yn fwy manwl na'r ail, ac wedi rhoi i ni well syniad am ei hardal. Hi felly ga'r wobr, sef- Sarah Thomas, 127 (C) North Road, Ferndale. Danfonir iddi "Ystoriwr y Plant" (H. Brython Hughes). Cyhoeddir gwaith y ddwy yn y Darian nesaf.

Advertising

Taithi Lydaw.I

Y Parch. J. Caerau Rees, D.D.,…

Pwy gyfyd Dai i'r Bobl ynI…

Advertising

I Pontypridd a'r Cylch. -…

! Penydarren. -