Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DO YOU SUFFER FRO14 EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARR YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.8.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA And 49a, Commercial Street, Aberdare. ( 1 PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Pontapdawe Y DRYDEDD EISTEDDFOD Cadeiriol Flynyddol SADWRN, MEHEFIN 20, 1914. BEIRNIAID: Y GAN-D. Vaughan Thomas, Yaw., M.A., Mus. Doc., Abertawe; E. T. Davies, Ysw.. F.R.C 0.. Metthyr. LLEN—T. J. Thomas, Ysw., B.Sc., Satnicol." Merthyr. ADRODD-Jobn Elias Hughes, Ysw., Llanelli. Corau Meibion: (s) 11 The Assyrians came dowo" (Cyril Jenkins); (b) Y Cariad Gollwyd (Dr. Vaugban Thomas), RSO. Os bydd tri nen ohwaneg o gorau'n cystadla oynhygir 910 yn ail wobr. Corau Cymysg: The Summer Night (Dr. Vaughan Thomas), 915. Corau Plant: Autumn Days (E. T. Davies), £ 8. Unawdau i Sopranos, Contraltos, Tenors a Bass, i Ddeohreuwyr, ao i Fechgyn a Merched, Canu'r Crwth a'r Piano, Cyfaneoddi rhanganeuon. Pryddest: Bach dy lwyth wrth y ser." Heb fod dros 300 Ilinell. f3 3s. a Chadair Hardd. Cyfansoddi Drama, Cywydd, Telynegion, Englynion, Cyfansoddiadau, ao Adroddiadau. Trefnir cyfleusderau teithio ar gyfer y dydd a Chwmaioedd y Rheilffordd am brisiau isel. Bydd Modur yn rhedeg ar hyo y dydd o Gastellnedd ao Ynysforgan. Ceir rhestr gyflawn o Destynnau yn rhad trwy y post am Ho., oddiwrth yr Ysgrifenyddion— MORGAN JONES a W. THOMPSON DAVIE8. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwpn, Gorphenaf 11, 1914. CORAU MEIBION, "CasteHa" (Dr. Protheroe) GwobrdE20 COBAU OYMYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ ieio AIL-GORAU MEIBION, "In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) „ JE6 PBIF FmIltNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. i Central Hall, Westminster LONDON, S.W. (OPPOSITE WESTMINSTER ABBEY). GRAND CHAIR EISTEDDFOD Thursday, November 19, 1914. MALE VOICE CHOIRS, Prize .£60. MIXED CHOIRS 91 £30. Poem, Essay. Solos, Recitation, etc. Full List of Subjects (post free Id.) from the Joint Hon. Sees.: JOHN DAVIBS, 107 Falmouth Road, London, S.E, D. B. JONES, 24 Distin St., Lambath, London, S.E. NEW TOWN HALL, Pontypridd THE THIRO ANNUAL Eisteddfod will be held on Saturday, July 11, 1914 Open Male Voice Competition, The Assyrian Came Down." Open Solos and Recitations, &c. ADJUDICATOR I. VIHGflM THOMAS, Esq., M.I., Mas. Hoc., Swansea. For further particulars apply to the Secretary, 2 & 3 Taff Street, Pontypridd. 811TEDDFODAU DYFODOL. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914.- Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Pont- ardawe. Dydd lau, Gorph. 9, 1914.-Cyng- herdd Cystadleuol Bryn Seion, Gilfach- goch. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Dydd Sadwrn. Gorph. 11, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Town Hall, Ponty pridd. Dydd lau, Tachwedd 19, 1914.-Eis- teddfod Gadeiriol Central Hall, West- minster, Llundain. I ETO DDIWRNOD ARALL I GWEDDI AM BOB DYDD O'R FLWYDDYN, GAN J. H. JOWETT, M.4 9 O.D. OYFIEITHEDIG I'R GYMRAEG GAN Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, LLANGEFNI. GOLYGWYU GAN Y PARCH. H. ELFED LEWIS, M.A. PRIS SWYLLT. LLUNDAIN: Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion Efengylaidd, Memorial Hall, E.C. Yn awpyn barod Telyn Awen (laaao Eupfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddeetau Cadeiriol, Daman Adroddiadol, Ac. Ar 91 o wahanol destynaa, 18 yn en mysg yn ddarnau buddugol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURF1N BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, Penrhiwceiber. Hysbysiad o Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwncv* yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi i'r holl ddosbarthwyr brydnawn yr ur dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonan hysbysiadau neu newyddion urgent ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddf* heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiactfe arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob tra fodaeth yn dal perthynas a'r "Darian' i'r cvfeiriad a ganlyn YN UNIG:- SWYDDFA'R "DARIAN," ABERDAR. Prepaid 8mall Advertiaemenfa Inserted at the following specially low rates: One week 4 wkl. 13 wk. a. d. a. d. a. d. 20 words 0 ft 1 a B t 28 „ 0 8 .3 ft < 36 1 0 < 0 ? < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart menta, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Poita) Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b« charged. I Advertising and Publishing Ofltn Cardiff Street, Aberdare. BRYN SEION CHAPEL QILFAGH GOGH. Competitive Concert. THURSDAY. July 9th, 1914. ITEMS: Pianoforte Solo, open, 21 Is. English and Weslh Recitations, open, !1 Is. each. Solos ("opranos, Contralto, Tenor and Bass) £1 Is. Champion Solo (own selection) 94 4s. For fnll particulars see programmes, Hd. post free from D. HOPKIN DAVIBS, 97 High Street, Gilfach Gooh. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloeda o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris gostyngol. Post Paid. £ s. c. Testament y Miloedd (pris gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd Iesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 16 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1/- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, 3/ 0 2 6 English-Welsh Pronouncing Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6.. 4 0 2 6 Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6 0 2 6 Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Pregethau Gwilym Hiraethog, 3/6 0 2 5 Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0 2 Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 1 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 3 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6 South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 1 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (Ilian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 4/ net 0 3 6 Esboniad y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M. Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn. Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. RhocMir telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Archeb. Darperir Lluniaeth Uwchlawr Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, Uyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. Y CYMRAWD D. ARTHEN EVANS, YSW., Y BARRI. "Hudoliaeth ber y delyn,"—a rannaf I'r rhein'y sy'n dilyn t Camre a gwaith Cymro gwyn,— I n alwant yn anwylyn. Anwylfab yw'n ei elfen,—y Barri A burir o'n Harthen; Er uno'n byd! rho'wn yn ben Ein llywydd hwn yn llawen. Y TELYNOR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6eh. am fis, 1/7, y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goren TARIAN ond TARIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYOD IAU, MEHEFIN 4, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

I Nodiadau'r Golygydd.I

A yw Hyn yn Iawn P

Ferndale.