Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DO YOU SUFFER FROty EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS9 F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 49a, Commercial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Pontardawe Y DRYDEDD EISTEDDFOD Cadeiriol Flynyddol SADWRN, MEHEFIN 20, 1914. BEIRNIAID X GAN-D. Vaughan Thomas, Ysw., M.A., Mus. Doc., Abertawe E. T. Davies, Ysw.. F.R.C O.. Merthyr. LLEN-T. J. Thomas, Ysw., B.Sc., Sarnicol." Merthyr. ADRODD-John Elias Hughes, Ysw., Llanelli. Goran Meibion: (a) "The Assyrians came down" (Cyril Jenkins); (b) "Y Oariad GoUwyd" (Dr. Vaugban Thomas), R30. Os bydd tri nea chwaneg o gorau'n cystadlu cynhygir Y,10 yn ail wobr. Ooran Cymysg: The Summer Night (Dr. Vaughan Thomas), £15. Corau Plant: Autumn Days (E. T. Davies), £ 8. Unawdau i Sopranos, Contraltos, Tenors a Bass, i Ddechreuwyr, ac i Fechgyn a Merched, Canu'r Crwth a'r Piano, Cyfaneoddi rhanganeuon. Pryddest: Bach dy lwyth wrth y Ber." Heb fod dros 300 Ilinell. 23 3s. a Chadair Hardd. Cyfansoddi Drama, Cywydd, Telynegion, Englynion, Cyfansoddiadau, ao Adroddiadau. Trefnir cyfleusderau teithio ar gyfer y dydd a ChwmaiQedd y Rheilflordd am brisiau isel. Bydd Modur yn rhedeg ar hyd y dydd o Gastellnedd ac Ynysforgan. Ceir rhestr gyflawn o Destynnau yn rhad trwy y post am lic., oddiwrth yr Yagrifenyddion— MORGAN JONES a W. THOMPSON DAVIES. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. COBAU MEIBION, "Castella" (Dr. Protheroe) Gwobr d620 CORAU CYMYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ JEIO AIL.GOBAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ".£6 PRIF FBIRNIAD Dr. DAN PfiOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. ETO DDIWRNOD ARALL GWEDDI AM BOB DYDD O'R I FLWYDDYN, GAN J. H. JOWETT, M.A D.D. CYFIEITHHDIG I'B. GYMRAEG GAN Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, LLANGEFNI. GOLYGWYO GAN Y PARCH. H. ELFED LEWIS, M.A. PRIS SWYLLT. LLUNDAIN: Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion Efeogylaidd, Memorial Hall, E.G. Yn awryn barod Telyn A wen (Isaac Eurfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddeetau Cadeiriol, Darnau Adroddiadol, &c. Ar 91 o wahanol destynau, 18 yn eu mysg yn ddarnau buddagol. Pris I/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, fenrhiwceiber. ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 HEOL CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadau Eglwysig, lestynau a Rhagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Central 151. Cofiwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymru yn ei hoi; ein hawydd ni yw gyrrn'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amcan hwn yr ydym yn oyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y geifyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially 10" rate a One week 4 wks. 13 wkr a. d. a. d. I. d 10 words 0 «. 1 < » 18 „ 0 9 i 3 It < 38 1 0 3 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart menta, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, amd Miscellaneous Wants. Romittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b- charged. Advertising and Publishing Oflees, Oardiff Street, Aberdare. ENGLISH CONGREGATIONAL CHURCH, TREORCHY. AN EISTEDDFOD Will be held on SATURDAY, SEPT. 26th, 1914. CHIEF ITEMS: Mixed Choir, "Yr Haf," English or Welsh, 912 and a Chair.-Male Voice, Comrades in Arms," tlO and a Chair. Children's Choir, own selection, Y,2 2s. and a Chair.—Champion Solo, own se- lection. £2 10s.-Tug-of-War, Teams of Five, £ 1.—Also Vocal and Pianoforte Solos, Recitations, etc. Adjudicators: Thos. R. Mayne, Esq., B.A., Mus. Doc.. L.T.S.C., London; Ben Jones, Esq., L.T.S.C., Treherbert, and Ben Nicholas, Esq., Terherbert. For further particulars apply to-Mr. Daniel Thomas, Park and Dare Insti- tute, Treorchy; Mr E. S. Morgan, Boot Stores, Treorchy; or to the Secretary, W. G. Cove, 116 Ynyswen Road, Tre- herbert. NEW TOWN HALL, Pontypridd THE THIRD ANNUAL Eisteddfod will be held on Saturday, July 11, 1914 Open Male Voice Competition, "The Assyrian Came bown," Open Solos and Recitations, &c. ADJUDICATOR 0. VIUGNJIII THOMIIS, Esq., M.J., Mus. Doc., Swansea. For further particulars apply to the Secretary, 2 & 3 Taff Street, Pontypridd. CISTCDOFOOAU OYFODOL. Dydd Sadwrn, Mehefin 20, 1914. Eisteddfod Gadeiriol Flynyddol Pont- ardawe. Dydd Iau. Gorph. 9, 1914.-Cyng- herdd Cystadleuol Bryn Seion, Gilfach- goch. Dydd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.-Eis- teddfod Flynyddol Forge Fach, Clyd- ach, ger Abertawe. Dvdd Sadwrn, Gorph. 11, 1914.—Eis- teddfod Flynyddol Town Hall, Ponty pridd. Dydd Sadwrn, Medi 26. 1914. Eis- teddfod Eglwys (Seisnig) Annibynol Treorci. BRYN SEION CHAPEL GILFACH GOGH. Competitive Concert. THURSDAY, July 9th, 1914. ITEMS: Pianoforte Solo, open, £ 1 Is. English and Weslh Recitations, open, £1 Is. each. Solos (sopranos, Contralto, Tenor and Bass) 91 Is. Champion Solo (own selection) 94 4s. For fall particulars see programmes, Hd. post free from D. HOPKIN DAVIES, 97 High Street, Gilfach Goch. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn I angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloeda o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris gostyngol. Post Paid. £ s. c. Testament y Miloedd (pris gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd Iesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 16 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1/- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, 3/ 0 2 6 English-Welsh Pronouncing Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6 0 2 S Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6. 0 2 f) Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Pregethau Gwilym Hiraethog, 3/6 0 2 3 Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0 2 b Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 1 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 •? Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 ;1 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6 South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (Ilian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 41 net 0 3 6 Esboniad y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M. Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn, Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. Rhodclir telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Archeb. Darperir Lluniaeth Uwchlaw'r Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, Llyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. Hysbysiad o 8wys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwncyrf yn hysbys y cyhoeddir y Dariai) bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi 1'. holl ddosbarthwyr brydnawn yr aft dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonant hysbysiadau neu newyddion If urgent9 ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddfa heb fod yn ddiweddarach na bore Mawrth. Carem gael bob gohebiacth arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob fra- fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariaa" i'r cyfeiriad a ganlyn YN UNIG SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lie. yr wythnos, 6ch. am fis, 1/7, y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu T ARIAN ond TABIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. DYDD IAU, MEHEFIN 11, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

Llith y Golygydd.

I Nodion o Abertawe.

I Colofn y Llyfrau.

I Llanymddyfri.