Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

DO YOU SUFFER FROty EYESTRAIN ? CAN YOU BEAD WITH EASE AND COMFORT AND ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.M.C.. OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Sohools) SWANSEA. And 49a, Commeroial Street, Aberdare. PRICES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Eisteddfod y Ddrama. Cynhelir Cystadlenaeth mewn obwarea DRAMODAU CYMRAEG YN T NEUADD COFFA, ABERDAR Yn ystod yr Ail Wythnos yn Nhachwedd yn dechreu ar y 9fed. Rhoddir gwobran o ftp; Gp. a 2b. i gwmniodd mewn oed, a 2b., Wa.. a 80a. i'r plant. ZBTTAm Deleraa y gystadleaaeth anfoner at yr Yagrifennydd, AFANYDD MORGAN, 18 Glanant Street, Aberdar. Ceisiadan am le yn y gystadleaaeth i fod mewn Uaw erbyn Awst lOfed. Eisteddfod Tregaron, Ceredigion, Dydd Mercher, Awst 5ed, 1914. Cor Meibion—" The Pilgrims" (Dr. Parry). Gwobr £ 60; ail, JB10. Oor Cymysg heb fod dan 40, Efe a ddaw (Tom Priee). Gwobr J620. (Cystadleuaeth ychwanegol, heb fod ar y Rhaglen.) Champion Solos (Unphyw Unawd): Sopranos 43 3s. Contralto, AS 3s. Tenor, as 3s. Baritone neU Base, S3 3s. Bhagleni (Pris 2g.) gyda phob manylion oddiwrth yr ysgrifenyddion. Trefnir yngnglyn a threns rhad. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y N A WFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. OOBAU MEIBION, "Castelia" (Dr. Protheroe) Gwobr X20 OOBAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose" (D. Emlyn Evans) „ AIO AIL-GOBAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ,,£6. PBIF FZIRNIAD Dr. DAN PBOTHEBOE, Chicago. Rhestr gyflawn o'r Testynan i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. ENGLISH CONGREGATIONAL CHURCH, TREORCHY. AN EISTEDDFOD Will be held on SATURDAY, SEPT. 26th, 1914. CHIEF ITEMS: Mixed Choir, "Yr Haf," English or Welsh, JS12 and a Chair.-Male Voice, Comrades in Arms," 910 and a Chair. Children's Choir, own selection, £2 2s. and a Chair.-Cham pion Solo, own se- lection, £ 2 10s.—Tug-of-War, Teams of Five, ;Cl.-Also Vocal and Pianoforte Solos, Recitations, etc. Adjudicators: Thos. R. Mayne, Esq., B.A., Mus. Doc., L.T.S.C., London; Ben Jones, Esq., L.T.S.C., Treherbert, and Ben Nicholas, Esq., Terherbert. For further particulars apply to-Mr. Daniel Thomas, Park and Dare Insti- tute, Treorchy; Mr E. S. Morgan, Boot Stores, Treorchy; or to the Secretary, W. G. Cove, 116 Ynyswen Road, Tre- herbert. 1 ARGRAFFWAITH DA, GLAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOl CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddysg yn y gelfyddyd. Ond anfon Llythyr-gerdyn ceir Esiamplau o Adroddiadau Eglwyaig, Testynaa a Rbagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, Ac. Pellseinydd Central 151. Coflwch yr enw- THOMAS a PARRY, Cyf., ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymrn yn ei hol; ein hawydd ni yw gyrru'r Hen Wlad yn ei blaen. I'r amoan hwn yr ydym yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o Argraffa. ANFONWCH AM SAMPLAU. ETO DDIWRNOD ARALL GWEDDI AM BOB DYDD O'R FLWYDDYN, fiAN J. H. JOWETT, M.A, D.O. CYFIEITHEDIG I'R GYMRAEG GAN Y DIWEDDAR WILLIAM THOMAS, LLANGEFNI. GOLYGWYD GAN Y PARCH. H. ELFED LEWIS, M.A. PAIS SWYLLT. LLUNDAIN: Cyngor Cenedlaethol yr Eglwysi Rhyddion Efengylaidd, Memorial Hall, B.C. Yn awr yn barod Telyn Awen (Isaac Eurfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Pryddeetau Cadeiriol, Daman Adroddiadol, &-c. Ar 91 o wahanol destynan, 18 yn en mysa yn ddarnau bnddugol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar worth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN. Bronheulog, Woodfield, Penrhiwoeiber. Prepaid 8mall Advertisements Inserted at the following specially Ion rates: One week 4 wks. IS irks. a. d. a. d. a. d. 10 words 0 6 1 a < I 18 0 e « a 6 < 38 1 0 3 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be- Let or Sold, Lost or Foùnd, aad Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will be charged. Advertising and Publishing Ofteaa, Cardiff Street, Aberdare. BRYN SEION CHAPEL OILFACH GOGH. Competitive Concert. THURSDAY, July 9th, 1914. ITEMS: Pianoforte Solo, open, jBl Is. English and Weslh Recitations, open, 21 Is. each. Solos (Sopranos, Contralto, Tenor and Bass) £1 Is. Champion Solo (own selection);e4 4a. For fall partioalars see programmes, Hd. post free from D. HOPKIN DAVIIIS, 97 High Street, Gilfacho Gooh. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloedd o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris ostyngol. Post Paid. I' £ s. c. Testament y Miloedd (pris I gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd Iesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1{- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, English-Welsh Pronouncing i Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6. 0 2 6 i Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6. 0 2 6 Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Pregethau Gwilym Hiraethog, 3/6 0 2 G Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0* 2 (> Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 •? Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 3 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6' South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 I North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (Ilian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 4/ net 0 3 6 Esboniad. y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M. Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn, Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. Rhocfair telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Archeb. Darperir Lluniaeth Uwchlaw'r Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, I Llyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. Hysbysiaa 0 Bwys I Hysbyswyr, Gohebwyr a Dosbarthwyr. Teimlwn mai angenrhaid yw gwoc,. yn hysbys y cyhoeddir y Darian bod dydd Mawrth, ac y danfonir hi t't holl ddosbarthwyr brydnawn yr jn dydd. Dymunwn ar i bawb a anfonant hysbysiadau neu newyddion urgent' ofalu eu bod yn cyrhaedd y swyddi* heb fod yn ddiweddarach na bort Mawrth. Carem gael bob gohebiacts arall mor gynar ag sydd bosibl. Anfoner pob gohebiaeth a phob ira- fodaeth yn dal perthynas a'r "Dariam" i'r cyfeiriad a ganiyn YN UNIG:— SWYDDFA'R DARIAN," ABERDAR. CONGL GOFFA. MORGAN.—Er serchus goffa am Mrs. Rachel Morgan, anwyl briod Mr. Thomas Morgan, a mam Master Herbie Morgan, 37 Sunny Bank St., I Aberaman. Hunodd Mehefin lleg, 1912. Os bydd yn anghyfleus i un o'r darllen- wyr gael y Darian oddiwrrh ddosbarth- wr gellir ei chael o'r Swyddfa, Aberdar, am lic. yr wythnos, 6eh. am fis, 1/7. y chwarter, 3/3 am haner blwyddyn, a 6/6 am flwyddyn drwy'r post. Nid Amddiffyn Goreu TABIAN ond TABIAN. Cyfiawnder. Tarian y Cweithiwr. 0 DYDD IAU, MEHEFIN 18, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad.

'I Cais. I

Llith y Golygydd. I

IPontardulais.

Nodion o Aberafan a'r ICylch..