Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Spudiad Dramodol Cenedlaettiol Cymrum Llywydd: ARGLWYDD HOWARD DE WALDEN. Ymwel y Owmni enwog sydd ynglyn a'r Symudiad hwn a'r Grand Theatre, Abertawe, NOS LUN, MEHEFIN 29, 1914, a hwarecmnt Ddramodau Cymreig yn y drefn a ganlyn, gan ddechreu am 7.30 bob nos Nos Lun, "CHANGE" (J O.Francis) Nos Tau "CHANGE." „ Fawrth Effraim Harris W ener-Pedair Drama fer: Pont Orewyn," "Ble ma Fa," (D. T. DAMS) "The Poacher," The „ Fercher Ar y Groesffordd Path across the Hills." (B. G. Berry) Sadwrn" CHANGE." Prynhawn Sadwrn am 2.30, chwareuir y pedair Drama fer. Bheohvr CYlrediftol: MR. TED HOPKINS. Dowch ynlluoedd o bob man i weled y Dramodau Cymreig goreu a fa ar y llwyfan hyd yn hyn, Dylasi pob Cymro gefnogi yr anturiaeth bon. WORKMEN'S HALL, FERNDALE OYNHELIB CY8TADLEUAETH MEWN PERFFOEMIO Dramodau Gymreig yn y Neuadd uchod yn ystod yr wythnos a ddechreua NOS LUN, TACHWEDD 23ain, 1914 (Cbwe Noswalth). Taer ddymuna Pwyllgor y Neuadd ar i'r Cymdeithasau dramayddol a (wriadanl stadia anfon eu henwau i'r Ysgrifennydd, W. JAMES, 14 Pine Street, erbyn lleg o Orffennaf, ynghyd a theitl y Drama. BHODDIB QWOBBAU ANRHYDEDDUS IIR CYNTAF AB AIL. Eisteddfod y Ddrama. Cynhelir Cystadleoaeth mewn obwareu DRAMODAU CYMRAEG x IN Y NEUADD COFFA, ABERDAR Yn ystod yr Ail Wythnos yn Nhachwedd yn dechreu ar y 9fed. Rhoddir gwobrau o 12p; 6p. a 2b. i gwmniodd mewn oed, a 2b., 30a., a 20s. i'r plant. Am Delerau y gyatadleuaeth anfoner at yr Ysgrifennydd, AFANYDD MORGAN, 13 Glanant Street, Aberdar. Ceisiadan am le yn y gystadlenaeth i fod mewn llaw erbyn Awit lOfed. Eisteddfod Tregaron, Ceredigion, Dydd Mercher, Awst 5ed, 1914. Cor Meibion—" The Pilgrims (Dr. Parry). Gwobr tOO; ail, Clo. Cor Cymyag heb fod dan 40, Efe a ddaw (Tom Priee). Gwobr X20. (Cystadleoaeth ychwanegol, heb fod ar y Rhaglen.) Champion Solos (Unrhyw Unawd): Soprano, its as. Contralto, &3 3s. Tenor, aa 3s. Baritone neu Bass, As 3s. Bhagleni (Pris 2g.) gyda phob manylion oddiwrth yr ysgrifenyddion. Trefnir yngnglyn a threns rhad. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gorphenaf 11, 1914. OOBAU MEIBION, •« Castella (Dr. Protheroe) Gwobr JE20 (30RAU CYMY8G, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ 410 AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye" (Dr. Protheroe) ,,£6 PBlF FHIKNIAD Dr. DAN PBOTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynan i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. DO YOU SUFFER FRONt EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH 1E ABB AND COMFORT.AND, ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. C. F. WALTERS, F.S.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Scbools) SWANSEA And 49a, Commercial Street, Aberdare. FRIGES MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. ENGLISH CONGREGATIONAL 'CHURCH, TREORCHY. AN EISTEDDFOD Will be held on SATURDAY, SEPT. 26th, 1914. CHIEF ITEMS: Mixed Choir, "Yr Haf," English or Welsh, 212 and a Chair.-Male Voice, Comrades in Arms," 210 and a Chair. Children's Choir, own selection, JB2 2s. and a Chair.—Champion Solo, own se- lection, £ 2 10s.—Tug-of-War, Teams of Five, £ l.—Also Vocal and Pianoforte Solos, Recitations, etc. Adjudicators: Thos. R. Mayne, Esq., B.A., Mus. Doc., L.T.S.C., London; Ben Jones, Esq., L.T.S.C., Treherbert, and Ben Nicholas, Esq., Terherbert. For further particulars apply to-Mr. Daniel Thomas, Park and Dare Insti- tute, Treorchy; Mr E. S. Morgan, Boot Stores, Treorchy; or to the Secretary, W. G. Cove, 116 Ynyswen Road, Tre- herbert. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloeda o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris gostyngol. Post Paid. £ s. c. Testament y Miloedd (pris gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd lesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 16 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1/- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, 3/ 0 2 6 English-Welsh Pronouncing Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6 0 2 6 Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6 0 2 6 Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Pregethau Qwflym Hiraethog, 3/6 0 2 G Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0 2 h Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 3 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6 South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (Ilian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 4/ net 0 3 6 Esboniad y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M. Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net. 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn, Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. RhocfiJir telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Archeb. Darperir Lluniaeth Uwchlaw'r Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, Llyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. BRYN SEION CHAPEL QILFACH OOCH. Competitive Concert. THURSDAY, July 9th, 1914. ITEMS: Pianoforte Solo, open, fl Is. English and Weslh Recitations, open, fl Is. each. Soios (Sopranos, Contralto, Tenor and Bass) £1 18. Champion Solo (own selection) 94 4a. For full particulars see programmes, Hd. post free from D. HOPKIN DAVIKS, 97 High Street, Gilfach Gooh. Yn awryn barod Telyn Awen (Isaao Eurfin Benjamin). Telynegion Berch, Gwladgarwah, a Chrefydd, Pryddestan Cadeiriol, Daman Adroddiadol, &c. Ar 91 o wahanol destynan, 18 yn ea mysg yn ddarnau buddugol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hafdd 1/6 Cyhoeddedig gan vr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, l'enrhiwceiber. Prepaid 8mall Advertitomeiits Inserted at the following specially low rates: One week 4 wkl. 11 wkl. a. d. a. d. a. 4, iO words 0 8 1 t 18 „ 0 • i 9 1 18 I,- 1 0 I 0 7 < These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wants. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b. charged. Advertising and Publishing 0. Cardiff Street, Aberdare. Y DARIAN. Nid Amddiffyn, ond Tarian. Goreu Tarian, Cyfiawnder. Daw'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylchoedd cymdogaethol. Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbysiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pob Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— GOLYGYDD, SWYDDFA'R DARIAN, to, ABERDAR. Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r Golygydd. D.S.—Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdre6h arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am lie. yr wythnos, Is. 7c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner Jblwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen dal yn unig yr anfonir hi trwy'r post. DYDD IAU, MEHEFIN 25, 1914. SYLWER: Anfoner Llyfrau, &c., i'w hadolygu i'r Golygydd, Swyddfa'r "Darian," a gofelir am wyr cymwys i roddi barn arnynt. Ni chyhoeddir adolygiadau o hyn allan, oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolyg- iad. I

Molchfeydd Pen Pwll. I

Colofn y Pwlpud.

Ar Lannau Tawe.