Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Sir "'illY ei:n. -y-ddoI 1VIorga.:n.:n."'MTg…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Sir "'illY ei:n. -y-ddoI 1VIorga.:n.:n.MTg Crynhodeb o Dderbyniadau a Threuliau y Cyngor Sirol dros y Sir Weinyddol uchod am y Flwyddyn yn diweddu Mawrth 5 lain, 1915. RHAN I. Cyfrif Trysorfa'r Sir, gan adael allan yr arian a ddygwyd i Gyf rif Cyfraniadol y Trysorlys, y rhai na throsglwyddwyd i gyfrifon ereill. Derbyniadau heb fod oddlwrth Fenthycion. Taiiadau heb fod oddlwrth Fenthycion. £ 8. c. £ s. c. £ s. c. £ s. c. Trethoedd:—At Ddibenion Cyffredinol y Sir- Heddgeidwaid 87,421 1 9 Ddeddf Addysg Ganolraddol Cymru 158,023 11 6 Prif Heolydd 56,360 11 8 Tynner allan Ol-ddyled Gower. 657 0 10 Heolydd neu Droedffyrdd heb fod yn Brif Heolydd. 12,623 0 0 Pontydd 742 8 0 Total. 157,366 10 8 Gwallgofiaid a Gwallgofdai 6,842 4 4 6,842 4 4 Tynner allan y swm godwyd at Ddibenion Addysg sydd Gweinyddiad Barn 15,147 4 10 yn Adran II. o'r Cyfrif 40,033 5 11 Sefydliadau Diwvgiadol 358 6 5 —————————- 117,333 4 9 County Hall 1,757 8 5 At Ddibenion Neillduol y Sir heblaw at Addysg 63,544 19 4 Deddf Heintiau Anifeiliaid 610 14 1 Tynner allan Ol-ddyled Gower 298 13 2 Cofrestriad Etholwyr 1,237 10 2 ——————-—— Treuliau Seneddol a Chyfreithiol (yn cau allan Dil t 63,246 6 2 Cyfreithiol ynglyn ag Erlyniadau). 3,043 5 1 Dosbarth Ynadol Merthyr (yn cau allan Fwrdeisdref Mer- Benthycion 50,184 10 1 thyr) 951 8 9 Cyflogau a thai arall Swyddogion a Chynorthwywyr na cheir —————————- 64,197 14 11 yn Rhan I. mewn lie arall 5,920 19 7 Rhoddf dan Ddeddf Trethi Amaethyddol, 1896. 2,422 3 10 Cyfraniadau Dros Oed: Ad-dalwyd gan Gomisiwnwyr y Carchar 520 15 2 Pensiwn Ffyrdd 181 14 10 Derbyniadau ereill o'r Trysorlys ik 2,732 1 2 Pensiwn Carchar 34 17 9 Dirwyon a Chosbau 7,377 3 8 ————————— 216 17 7 Taliadau heb fod mewn lie arall 14,127 18 3 Treuliau Sefydliadau na cheir mewn man arall 2,699 2 7 Derbyniadau gyda golwg ar wasanaeth neillduol Heddgeid- Cyfraniadau i Awdnrdodau Lleol eraill waid ae am Heddgeidwaid ychwanegol. 7,556 14 0 Dan Orchymyn 192 2 1 Rhent oddiwrth Eiddo, etc., heb fod mewn lie arall:— Heb fod dan Orchymyn 5,107 9 9 Llety Heddgeidwaid ;C2,386 7 6 5,299 11 10 Man Ddaliadau .2,776 4 3 Cludiad a Chynhaliaeth Carcharorion 713 13 0 Eiddo Arall 187 3 0 Crwneriaid 2,976 5 1 ———————— 5,349 14 9 Treuliau Etholiadau y Cynghor Sirol 327 8 1 Llogau ar Suddiadau ac eithrio Llogau ar Gronfeydd Deddf Nwyddau Ymhorth a Fertilizers, 1893. 184 6 10 Suddol a Phryniadol 604 2 9 Deddf Rheilffyrdd Ysgeifn, 1896 375 7 11 ————————— 5,953 17 6 Deddf Bydwragedd, 1902 289 15 3 Derbyniadau oddiwrth Awdurdodau Lleol ereill mewn Deddf Gwerthiant Bwydydd a Fferylliaeth, 1875 i 1899 921 6 5 921 6 5 perthynas i Arian roddwvd iddynt ar fenthyg allan o Deddf Oriau Siopau, 1892 i 1904 101 14 0 Fenthygiadau godwyd gatn y Cyngor 1,940 0 4 Deddf Tyddynol a Man Ddaliadau, 1908 a 1910. 3,707 17 1 Derbyniadau oddiwrth Awdurdodau Lleol ereill 9,289 16 6 Deddf Pwysi a Mesur, 1878 i 1904 769 12 0 Derbyniadau ereill, sef:— Taliadau Eraill heb fod mewn man arall. 765 2 5 Derbyniadau o berthynas i Ddeddfau Man Ddaliadau a 11,132 8 1 I Rhanddaliadau 1908 a 1910 (ac eithrio Rhenti) 607 10 2 Treuliau y Cynghor mewn perthynas ag Addysg :— Llog ar Weddill Arianol 2,661 14 6 Addysg Elfennol. gweler Adroddiad Rhan II. (a). 338,393 9 1 • Derbyniadau ereill heb fod mewn man arall # 1,344 19 5 4,614 4 1 Addysg Uwchraddol, (b). 114,802 17 1 453,196 6 2 ———————— 4,614 4 1 — 453,196 6 2 Derbyniadau y Cynghor gyda golwg ar Addysg:— Cyfanswm y Treuliau i'w ddwyn i'r Crynodeb 716,793 5 8 Addysg Elfennol. gweler adroddiad manwl Rhan II. (a) 336,227 13 1 Trosglwyddiad ynglyn a Benthyciad diweddar Fwrdd Ysgol Addysg Uwchraddol, „ (b) 105,247 16 3 Gelligaer 160 0 0 441,475 9 4 Eto ynglyn a Neuadd Sir 3,000 0 0 ————————— Gweddillion ar ddiwedd y flwyddyn 77,330 1 9 Cyfanswm Derbyniadau i'w dwyn i'r Crynodeb 679,541 3 6 Tynner allan weddillion ordynwyd ddiwedd y flwyddyn 5,634 19 4 5,634 19 4 Trosglwyddiad oddiwrth Gyfrif Cyfraniadol y Trysorlys. 17,007 9 10 71,695 2 5 Eto o Rhan 11. (a) ynglyn a'r NO?'vfraniad( ? y Trysorlys 17,007 9 10 71,695 2 5 Eto o Rhan II. (a) ynglyn a'r Neuadd Sir 2.000 0 0 Eto o Rhan II. (b) ynglyn a'r Neuadd Sir 1,000 0 0 3,000 0 0 GweddiJIion ar ddechreu y flwyddyn 101,483 3 2 Llai Gweddillion ordynnwyd 9,383 8 5 ————————— 92,099 14 9 I 1 Cyfanswm ••• 2791,648 8 1 Cyfanswm £ 791,648 8 1 -cC=c=o- = RHAN II. Dertynladou a- ThalladaU mown perthynas ag Addysg am y Flwyddyn yn diwedlu- Mawrth 31, 1913. (*) Addysg Elfennol. Derbyniadau heb fod oddlwrth Fenthycion. Taliadau heb fod oddlwrth Fenthycion. £ 8. O. £ s. c. £ s. c. £ s. c. Oddiwrth Drethi a godwyd dros yr holl gylch y gweithreda'r Ysgolion Elfennol Cyhoeddus:- Cyngor fel Awdurdod Addysg Leol o dan Rhan III. o Pwrcasu Tir, adeiladu, helaethu neu newid Ysgoldai. 11,539 18 5 Ddeddf Addysg 1902 160,946 2 6 Celfi i Ysgolion, yn cynwys adgyweirio. 5,648 19 11 Tynner allan a drosglwyddwyd at draul Hyfforddi Athrawon Cyflogau Athrawon t 195,338 15 3 mewn cylchoedd sydd heb hunan-lywodraeth 3,339 1 5 Llai Symiau dynnwyd allan gan y 157,606 1 1 Cyngor i gwrdd a Chyfraniadau'r Llai o Undeb Gower (ol-ddyled) —————————— ??1,? 45S1lH ? 4 I ?A?thraowr on dan Ddeddf AthrawOQ — Ysgolion Elfennol (Blwydd-dal), 2 9 1898 156,147 2 9 1898 3,117 2 0 Oddiwrth Drethi a godwyd dros ranan yn unig o'r cylch __— 192,221 13 3 dan Adran 18 (1) (c) a (d) o Ddeddf Addysg, 1902. 36,717 0 0 Treuliau eraill ynglyn a chynnal Ysgolion 48,847 9 3 Rhodd o dan Ddeddf Trethi Amaethyddol, 1896. 2,115 5 0 258,258 0 10 Rhoddion oddiwrth Fwrdd ^Idysg 142,059 16 10 Ysgolion Diwydianol:—Cyfraniadau i Ysgolion o dan reol- Uai o swm a dynnwyd allan gan Fwrdd Addysg dan Ddeddf 142,059 16 10 Ysgolion Diwydianol:—Cyfraniadau i Ysgolion o dan reol- aeth Cyrff neu Bersona.u heblaw Awdurdodau Lleol. 327 5 11 Llai o swm a d ??.?i.n Elfennol (Blwydd-daliadau), 1898. 2,928 9 4 Cyfraniadau i Ysgolion Plant Dall, Byddar, Diffygiol, a ¡. ————————— 139,131 7 6 Pharlysedig:—Cyfraniadau i Ysgolion o dan reolaeth Gwaddoliadau 6 6 0 Cyrff neu Bersonau heblaw Awdurdodau LIecI. 737 18 4 Mewn cysylltiad ag Ysgolion i Blant Dall, Byddar, Diffygiol Cyflogau, etc., i Swyddogion heb fod yn Athrawon 10,752 5 7 a Pharlysedig—Cyfraniadau oddiwrth Rieni 102 19 8 Treuhau Cyfreithiol 965 5 8 Oddiwrth Awdurdodau Lleol Eraill 582 10 2 Treuliau Sefydliadol 3,065 0 6 965 5 8 ?. 3,065 0 6 Derbyniadau Eraill 1,425 2 0 Ardreth hen Swyddfa Addysg 2 5 0 ————————— Treuliau Swyddogion 796 16 10 Cyfanswm Derbyniadau Addysg Elfenol. 336,227 13 1 3,864 2 4 Trosglwyddiad i Addysg Uwchraddol—Ysgol Ganolraddol » 0 berthynas i Fenthycion. 56,948 6 2 Maesteg 80 0 0 Treuliau Eraill 6,540 4 3 Gweddill ar ddechreu y flwyddyn 11,893 2 6 Cyfanswm y Taliadau-Addysg Elfennol 338,393 9 1 Trosglwyddiad i Draul Cyfalaf, Rhan III. ynglyn a Ben- 4 thyciad diweddar Fwrdd Y sgol GeIligaer. 160 0 0 Trosglwyddiad i'r Rhan I. ynglyn a'r Neuadd Sir 2,000 0 0 weddill ddiwedd y flwyddyn 7,647 6 6 Cyfanswm f-US,200 15 7 Cyfanswm £ 348,200 15 7 (B) Addysg Uwchraddol. Derbyniadau heb fod oddiwrth Fenthycion. Taliadau heb fod oddiwrth Fenthycion. £ S. C. £ s. c. Oddiwrth Drethi a godwyd dros holl gylch y Sir Weinyddol. 40,033 5 11 Ysgolion Ail-raddol 46,211 10 4 Oddiwrth Drethi dros ranau yn unig o'r cylch o dan Adran 18 (1) (a) 40,033 5 11 Ysgolion Ail-raddol 46,211 10 4 Ysgolion Hwyi-ol, Sefydliadau ar gyfer Addysg Uwchraddol a Cholfyddol, Deddf Add,yrg 1902 5,339 1 5 etc., heb gynwys Hyfforddi Athrawon 23,390 9 0 Deddf Addysg, Fwrdd Addysg 36,030 4 2 Arddangosiadau (yn cynwys Ysgoloriaethau, Gwaddoliadau, Taliadau, etc.) 9,351 19 5 Taliadau Ysgolorion 6,801 4 0 Hyfforddi Athrawon heb fod yn Pupil Teachers, yn cynwys Arddangosiadau Gwerthiant Llyfrau a Nwyddau Eraill 130 0 5 gan Fyfyrwyr 16,219 9 2 Oddiwrth Awdurdodau Lleol Eraill 1,270 4 0 Cyflogau a Thaliadau eraill Swyddogion heblaw Athrawon. 3,235 4 1 Derbyniadau Eraill 15,643 16 4 Treuliau Cyfreithiol 0 11 0 3 Treuliau Sefydliadol 1,650 3 6 Cyfanswm Derbyniadau Addysg Uwchraddol. 105,247 16 3 Mewn Perthynas a Benthycion 4,477 7 1 Trosglwyddiadau oddiwrth Gyfrif Cyfraniadau y Trysorlys (Trethi Lleol, Treuliau Eraill 10,266 3 6 Tollau) 7,109 17 10 Gweddill ar ddechreu y flwyddyn 30,777 10 4 Cyfanswm y Taliadau-Addysg Uwchraddol 114,802 17 1 Trosglwyddiad i'r Rhan I. ynglyn a'r Neuadd Sir £ 1,000 0 0 Trosglwyddiad i'r Rhan 11. (a) Papur, etc., ynglyn ag Ysgol Ganrolraddol Maesteg 80 0 0 ———————— 1,080 5 0 Gweddill ddiwedd y flwyddyu 27,252 7 4 Cyfanswm „ £ 143,135 4 5 Cyfanswm £ 143,135 4 5 Cyfanswm ?143,135 4 5 Cyfan?wn? 2143,135 4 5 RHAN IV. ——— Cyfrif Cyfraniadau y Trysorlys.-Symiau a dderbynlwyd ac a dalwyd yn ystod y Flwyddyn yn diweddu Mawrth 31, 1913. Cyfrif y flwyddyn Cyfanswm Cyfrif y flwyddyn yn Cyfanswm diweddu Mawrth 31. derbyniadau diweddu Mawrth 31. y taliadau a'r y colofnau Taiiadau. trosglwyddiadau Derbyniadau. 1911-12 1912-13. blaenonl. yn y colofnau 1911-12. 1912-13 blaenorol. £ s. c. £ s. c. £ s. c. £ s. c. £ s. c. £ s. c. Oddiwrth y Bwrdd Llywodraethol Lleol allan Trwyddedau Trethi Lleol ——— 724 17 6 724 17 6 o gyfrif trethiad Ileol gyda golwg ar— Rhoddion gan y Cynghor Sirol:- ? Treth Lleol (tal trwyddedau ac ys- I Fyrddau Gwarcheidwaid am: tadau) 1,056 2 1 18,780 0 0 19,836 2 1 Taladau Athrawon Ysgolion y Tlottai. 90 2 11 60 4 0 Y Postfoistr Cyffredinol (Trwyddedau). 2,502 14 6 17,810 0 0 20,312 14 6 Taiiadau Cofrestrwyr Genedigaefhau a Swyddog Trwydded y Sir (Trwyddedau) ———— 1,250 12 9 1,250 12 9 Marwolaethau -——— 77 9 5 1,260 12 9 1,250 12 9 Marwolaothau fil;?ion 13,155 8 3 Trethiad Lleol (tal y tollau) ——— 7,151 18 2 7,151 18 2 Cynhaliad Gwallgofiaid Tlodion 13,155 8 3 __— Derbyniadau Eraill:— Traul Swyddogion Undebau, etc 9,133 14 2 Bwrdeisdref Sirol Abertawe, Trwydd- 22,516 18 9 edau a Tholl Ystadiau 365 17 0 365 17 0 I Awdurdodau Lleol Eraill mewn perthynas a- Rhodd Nedlduol dan y Ddeddf Arianol. Cyflogau Swyddogion Meddygol Iechyd Rhodd Neillduol dan y Ddeddf Arianol, 476 5 0 476 5 0 ac Arolygwyr Budreddi 2 377 16 3 1,009 11 7 Rhodd Noillduol dan y Ddeddf Ariamol, 476 5 0 476 5 0 ac ArolygR-yr Btidroddi 2,37 1' 16 3 1,009 11 7 Cosbau ———— 167 8;; 167 8 5 Cyflog a Dillad Heddgeidwaid Bwrdeis- ——————— dref Castellnedd 882 3 8 Cyfanswm y Derbyni. ad, au 3,924 13 7 45,636 4 4 49,560 17 11 4 269 11 6 Gweddillion wedi eu dwyn ymlaen. 10,000 0 0 ———— 10,000 0 0 Taliadau Eraill:- Bwrdeisdref Sirol Abertawe, Tollau, etc ———— 42 0 4 42 0 4 Cyfanswm y Taliadau. 15,623 7 5 11,930 0 8 27,553 8 1 Trosglwyddiadau:— Tuag at Addysg Uwchraddol 7,109 17 10 7,109 17 10 I Gyfrifon Cyffredinol y Sir ———— 9,897 12 0 9,897 12 0 Cyfanswm y Trosglwyddiadau ———— 17,007 9 10 17,007 9 10 Gweddillion ———— 15,000 0 0 15,000 0 0 ———————— —————— '—————— Cyfanswm y Taliadau a'r Trosglwyddiadau a'r Cyfanswm Derbyniadau a Gweddillion. 213,924 13 7 45,636 4 4 59,560 17 11 t Gweddillion 7 5 43,937 10 6 59,560 17 11 CRYNH ODES. Cyfanswm y Derbyniadau (gan adael allan y Trosglwyddiadau) fel y dangosir yn Rhan I. 679,541 3 6 679,541 3 6 Benthycion ? 164,928 0 0 Cyfrif Cyfraniadau y Trysorlys 49,560 17 11 Trysorfa Blwydd-dal Heddgeidwai,d 1,902 8 3 CYFANSWM Y DERBYNIADAU ?_ 895932 9 8 Cvfanswm y Taiiadau fel y dangosir yn Rhan I £ 716,793 5 8 Llai Cronfa heb ei Buddsoddi 22,78 0 0 694;115 5 8 Benthycion 147 472 13 1 ? Bent,h, ycion ?.„ 147472 13 1 'Cyfrif Cyfraniada-u y Trysorlys ?.? ? 27'533 8 1 Trysorfa BIwydd-dal He(ldgeldwai(I l58 10 7 CYFANSWM Y TALIADAU ———J 87329917 5 Llai swm nas caniatawyd wrth Archwilio 12 13 1 Swm a ganiatawyd wrth Archwilio £ 873 287 4 4

Nodion o'r Gogledd. I

Adolygiad. I

.Heolycyw.

Advertising