Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

A DDARFU I CHWI AMEU EICH ARENAU ? .JLx II Pob darlun Q a ddywed i hanes. A ydych yn bruddglwyfus, yn gy f frous? neu yn fclino yn fuan ? A ydych wedi rhedeg i lawr, neu yn gymalystog (rh6U!7iatic) ? Effeithia Blinder Arenol ar yr holl gorph. Llawer sydd yn dioddef oddiwrth yr an- hwylder hwn nad amheuasant erioed eu harenau (kidneys), ae etc yr arenau ydyw yr organau niwvnf tcbygol i waelu. oblegid ganddynt hwy y niau y ¡.rwuith mwynf i'w wneyd. Dyild a hob, o'n geiiedigaeth hyd 'ddiwedd ein bywvdau, maent ar weith yn gwahanu y lleisw in rive) oddiwrth y gwaed, ac yn hidlo nllaii y gwenwvnau sydd yn achosi y fath anhwykk-rau a'r rhai hyn:- Pcwn yn y cefn, poenau yn yr ystlYllau s'r llwynaii. prvdiau pensvfrdanol, afreoleidd-dra tructhoi (uriuary ijvegularities), Ash\vym>eh 1V.ki>kknoi, (bladder disease), grafeJ, careg, anhunedd (sleeplessness), cryd fcymnwlau, lhvvnwst {lumbago), chwvddiadau dyfrol, dylVfflwyf (dropsy), calon afreolaidd, annhrefn- "11 ^k>uol, a Bright's disease. OliH) blinder arenol yn effeithio yn wahnnol ar <>ud os ydych yn dioddef oddiwrth un o'r iirgo(ilion uciiod, gcllwch Bicrhau fod geuych ariechyd vu yr arenau. Maent yn pvrthio yn ol "•vdn'ii gwaith, ac yn analluog i gadw o'ch < j corjth y surni dyfrol a'r gwenwvuau arenol sydd vn dethreu cymaint o afiechydon. Mae giv:t:tli N-riretiati mor fawr ac mor ddiorpliwvs fel, pan unwaith y gwaelant, nis gallant byth wellhau heb gy north wy. Cynonhwy neillduol vr arenau ydyw Pelkni Akknau Ckkn i:okv BOAN (Doan'n Backache Kidney fills) gwnelir hwvnt o wreiddiau pur a llysmu a iachant lie a adfywiaut yr arenau mewn ffordd naturiol. Gwellhant bob math o anhwyider yn yr itrenaii ac yn y bledren; crvfhant y CCfl, a iachnnt boenau vn yr ytin.siii a'r lhvynuii, cyvirnnt. annhrefnau troethol (uiiimri/ dismders), ;I'r grafel; hwy a'ch aimlditfynant rhag balliant gwaed, rhag fflame^ (i'jlal1/l//f/lillll) yn y bledren, vnemia. dvfrglwyf, trwvthlif (dia- teB), a Brig fit's disease. Nid oes nnddY!J. unrhvw weitlirediti(I ar v eoluddinn. Un tiilt-g tybiJ mae annhrefnau troethol "11 unit; a ellid I I eu priodoli i'r arenau, ond niae t;\vydlfoniaetli ddiweddar yn proli fod y rlinn fwyat o afiech- ydon yn cael eu dechreuad yn yr organnu pwvwiir hyn. Felly, os ydych yn wllel, ni waeth beth a feddyliwch yw v mater, dech- reuweh ar unwaith gyda I'hklkni Akknai' Ckknhokn DOAN (Diion'.t Back-.chf Kidney Pith), a chriiwch gael eich arenau yu inch, yna hwythau a ddvgant yn ol i iechyd yr holl I õrannu- ereill. Xid drwy yr un ffordd arall Y'ch hadferir.  S?    Backache Sp ? a KidnfF!Jb iRrM?W ???_ ppilm ?M  a Vn???}?\?\?\?????????????<??????\ v  &< N  YR UNIG FLWCH -401 DIDWYLL. Gan holl fferylhvyr ac yn y Stores am 2/!( v blwch (j blwch 13/9 neu yn rhydd drwy y pmt yn syth oddiwrth v FOSTErit McCi.ki.t.an Co., 8, Wells Street, Oxford Street, London, W.

.coiorn y Llyfrau.I

Advertising

Diwrnod yn Rhydychen. I

I-Beirniadaeth.i

Colofn y Beirdd. I

Eisteddfod Caerffili, Llungwyn,…