Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PUMP 0 GANEUON NEWYDD. HEN FWTHYN FY NHAD (My Father's Old Home). Can i Contralto neu Baritone. Pris 6c. MAE LLONG FY HARRI'N DOD YN OL (My Harry's Ship is coming back). Can i Soprano. Pris 60. BLODAU AC ADAR I MI (Birds and Blossoms). Pris Is. Y Tair uohod gan D. JENKINS. DYFFRYN HIRAETH (The Valley of Rest). CAn i Contralto peu Baritone gan Bryceson Treharne. Pris lB. (Wedi ei dethol ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1915). GWENFRON. CAn i Baritone gan Mr. Lloyd Edwards, Llundain. Pria Is. Geiriau Saesneg a Chymraeg, Solffa a'r Hen Nodiant i'r pum' Can. Cyhoeddedig gan D. Jenkins, Mus. Bac. (Cantab)., Aberystwyth. ATTODIAD I "GEM AU MAWL," SEF CASGLIAD 0 DONAU, SALMAU AC YMDEITHGAN. Pris, H.N., 8c. Solffa, 6c. Nid oes braidd un Gymanfa Ganu gyda'r Methodistiaid nad oes rhai Tonau o'r uchod yn cael eu canu ynddynt. Gwneir gostyngiad mawr yn y pris am 100 ac uobod. WORKMEN'S HALL, FERNDALE CYNHELIR CYSTADLEUAETH MEWN PEBFFOBMIO Dramodau Gymreig yn y Neuadd uchod yn ystod yr wythnos a ddechreua NOS LUN, TACHWEDD 25ain, 1914 (Chwe Noswalth). Taer ddymuna Pwyllgor y Neuadd ar i'r Cymdeithasau dramayddol a fwriadant cystadlu anfon eu henwau i'r Ysgrifennydd, W. JAMES, 14 Pine Street, erbyn lleg o Orflennaf, ynghyd a theitl y Drama. BHODDIR GWOBBAU ANBHYDEDDUS I'B CYNTAF AB AIL. Eisteddfod y Ddrama. Cynhelir Cystadleuaeth mewn chwarea DRAMODAU CYMRAEG TNY NEUADD COFFA, ABERDAR Yn ystod yr Ail Wythnos yn Nhachwedd yn dechreu ar y 9fed. Rhoddir gwobrau o 12p; 6p. a 2b. i gwmniodd mown oed, a 2b., 30a., a 20s. i'r plant* Am Delerau y gystadleuaeth anfoner at yr Ysgrifennydd, AFANYDD MORGAN, 18 Glanant Street, Aberdar. Ceisiadan am le yn y gystadlenaeth i fod mewn Uaw erbyn Awst lOfed. FORGE FACH, CLYDACH, Ger ABERTAWE. CYNHELIR Y NAWFED Eisteddfod Flynyddol yn y lie uchod, Sadwrn, Gonphenaf 11, 1914. GORAU MEIBION, Castella (Dr. Protheroe) Gwobr O OORAU CYMYSG, "My Love is like the red, red Rose (D. Emlyn Evans) „ elo AIL-GORAU MEIBION, In the Sweet bye and bye (Dr. Protheroe) ,£6 PBIF FniikNIAD Dr. DAN PROTHEROE, Chicago. Bhestr gyflawn o'r Testynau i'w cael oddiwrth D. CLYDACH THOMAS, yr Ysgrifenydd am y pris arferol. 00 YOU SUFFER FROr4 EYESTRAIN ? CAN YOU READ WITH BABE AND COMFORT;AN D> ALSO SEE DISTANT OBJECTS CLEARLY AND DISTINCTLY? ARE YOU IN DOUBT ABOUT THE STATE OF YOUR EYESIGHT VISIT. VISIT. I C. F. WALTERS, F.M.C., OPHTHALMIC OPTICIAN, OXFORD STREET, (Nearly opposite National Schools) SWANSEA. And 43a, I Commercial Street, Aberdare. FKICE8 MODERATE CONSISTENT WITH THE HIGHEST SKILL AND WORKMANSHIP. Prepaid Small Advertisements Inserted at the following specially lov rates: One week 4 wki. is wk. I. d. d. j. d. to words 0 6 1 < 1 18 „ 0 9 « a I M 1 0 » 0 7 « These charges apply only to the follow ing classes of advertisements :-Apart ments, Situations (Vacant or Wanted) To be Let or Sold, Lost or Found, and Miscellaneous Wante. Remittances may be made by Postal Orders or half-penny stamps. If not prepaid double rate will b- charged. Advertising and Publishing OAeet, Cardiff Street. Aberdare. Yn awr yn barod I Telyn Awen (laaao Eunfin Benjamin). Telynegion Serch, Gwladgarwch, a Chrefydd, Fryddestau Cadeiriol, a A Ar 91 o wahanol doetynau, 18 yaeu myge yn ddarnan buddagol. Pris 1/ wedi eu rhwymo yn hardd 1/6 Cyhoeddedig gan yr Awdwr, ac ar werth gan ISAAC EURFIN BENJAMIN, Bronheulog, Woodfield, Penrbiwceiber. ARQRAFFWAITH. Am bob math o Argraffwaith I ymofyner yn Swyddfa'r "Leader" a'r "Darian," iig Cardiff Street; Aberdar. ARGRAFFWAITH DA, 6LAN a DESTLUS GYDA PHRYDLONDEB, yw nodweddion Thomas a Parry, Cyf., 12 qEOl CAER, ABERTAWE. Lie mae Cymry hyddyag yn y gelfyddyd. On* anfon Llytbyr-gerdyn ceir Esiamplauo Adroddiadau Eglwyeig, iestynau a Rbagleni Eisteddfodol, Tafleni Cyfarfodydd Cerddorol, &c. Pellseinydd Central 161. Coflwch yr evw- THOMAS a PARRY, Cyf.. ABERTAWE. Mae rhai yn son am godi Cymra yn ei hot; ein hawydd ni yw gyrru'r Hen Wlad yn ei blaen. I I'r amcan hwn yr ydjm yn cyflogi Cymry sydd ar y blaen yn y gelfyddyd o A rgraff a. ANFONWCH AM SAMPLAU. SYLWCH Dymunwn ddiolch i ddarllenwyr y "Darian" ac ereill, ac eu cefnogaeth yn y gorffennol, ac am ei gwneud yn angenrheidiol i ni helaethu ein ter- fynau. Er gwneud y cyfnewidiad mae'n rhaid gwerthu miloeda o'n llyfrau, ac yr ydym wedi penderfynu eu cynnyg yn rhad am dymor arbennig. Wele ychydig yn y golofn isod:— Pris gostyngol. Post Paid. £ s. c. Testament y Miloedd (pris gwreiddiol 10/-) 0 4 9 Y Cymry, gan T. Stephens, 2/6 0 1 11 Hanes Bywyd Iesu Grist (Hughes), 3/- 0 2 3 Hanes Methodistiaeth Sir Gaerfyrddin, gan James Morris, 3/6 net 0 2 9 Cofiant Edward Morgan, Dyffryn (Griffith Ellis), 6/ 0 3 0 Dilyn Crist (Kempis), J. Owen Jones, 2/- 0 1 3 Pregethau W. Morris (Cilger- ran), 6/- 0 3 9 Athroniaeth Anfarwoldeb Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Gweithiau Barddonol Twyn- og, 1/- 0 0 7 Cyfrol Goffa Twynog, gan Dyfed, 2/6 0 1 11 Geiriadur Saesneg a Chym- raeg y Miloedd, 3/ 0 2 6 English-Welsh Pronouncing Dictionary Prys, 5/- 0 4 2 Hanes Bywyd H. M. Stanley, 2/6 0 1 11 Chwedlau Pabyddol gan yr Hybarch Llywarch Llwyd, 3/6 0 2 11 Homilian, Emrys ab Iwan, 3/6 0 2 9 Hanes y Merthyron, 2 gyfrol, pris gwreiddiol, 16/ 0 7 9 Colofn Alun (sef Pregethau Alun Roberts), 2/6. 0 1 11 Hanes Bywyd Roger Edwards, 5/- 0 4 0 Pulpud Noddfa, Dr. W. Mor- ris, Treorci, 3/6 0 2 6 Evan Roberts a'i Waith, gan Dr. Phillips, 3/6 0 2 6 Esboniad ar Efengyl Matthew, gan Dr. D. M. Phillips, 3/6. 0 1 6 Pregethau Gwilym Hiraethog, 3/6 0 2 3 Anerchiadau Moody gyda Hanesion am Sankey a Moody, 3/6 0 2b Trysorfa'r Adroddwr, Y Deg- fed Llyfr, 2/6 net 0 2 Yr Apocrypha yn Gymraeg 2/6 0 •? Griffith John, gan Thompson, yn cynwys mwy na'r argraff- iad cyntaf, 7/6 net 0 2 3 The Statutes of Wales, by Ivor Bowen, 21/- net 0 7 6 South Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 North Wales, by Baring Gould, 6/- 0 2 4 The Tribal System in Wales (Frederick Seebohm), 12/6 0 4 6 Hanes Annibyniaeth o Ddydd- iau'r Apostolion hyd Farw- olaeth Cromwell, y Parch. John Davies, 1/- (llian), 0 0 9 Key and Guide to Wales (Pedr Hir), 4/ net 0 3 6 Esboniad y Philippiaid a'r Colossiaid, gan Dr. D. M., Phillips, 3/- net 0 1 6 Esboniad ar Epistolau loan, Dr. D. M. Phillips, 2/6 net 0 1 6 Egwyddor Foesol Cynghan- edd, sef Esboniad ar y Ddeddf a'r Deg Gorchymyn, Dr. D. M. Phillips, 3/6 0 1 6 Cofiant Darluniadol Williams o'r Wern, gan Parch. D. S. Jones, Chwilog, 7/6 0 6 0 Nid yw yr uchod ond ychydig o'n stoc enfawr. Cedwir yr oil o'r Llyfrau Cym- raeg sydd mewn argraff. Rhoatlir telerau arbenig yn ystod y tymor hwn. Tal gyda'r Archeb. Darperir Lluniaeth Uwchlaw'r Siop am Delerau Rhesymol. Morgan a Higgs, Llyfrwerthwyr, &c.. 18 Heathfield St., Swansea. TURKEY EGGS, Lord Rothschild Strain, 7/6 setting, from 401b. stock Is. each, 10/6 setting. CHICKENS, laying 3s., week old 6s., 2 months 10s., 3 months old 15s. dozen, list free. GOODWIN, Stratford, Essex. c YWION! CywionH Chickens, fin- est Strains laying, 30s. dozen; two months old, 10s. three months, 15s. dozen. List free live deliverv. -Good- win, Stratford, Essex. YMHOLIAD AM DAFYDD REES | MORGAN (neu WILLIAMS). OS OES RHYWUN all roddi hysbys- rwydd am ddyn o'r enw uchod a fu'n gweithio am dymor yr haf diwedd- af mewn fferm o'r enw Dyffryn Nedd, Ystradfellte, bydd yn dda gan Ben Jones, o'r lie hwnnw, glywed oddi- wrtho, neu oddiwrth D. Rees Morgan ei hun. Rhoddir 10s. i unrhyw un a roddo'r hysbysrwydd am dano, neu iddo ef ei hun os geilw yn ei hen le. Dymunwn wneud yn eglur mai nid o herwydd unrhyw ddrwg y ceisir ef. Dyn tua 64 oed ydyw, yn cadw barf a mwstash, ac yn hoff o siarad am lys- iau. Y mae ganddo fare glas ar ei dalcen. Ganwyd ef yn Llannon, Sir Gaerfyrddin. Y DARIAN. Nid Amddiffyn, ond Tarian. Goreu Tarian, Cyfiawnder. Daw'r Darian allan dydd Mawrth, a gellir ei chael oddiwrth y dosbarthwyr nos Fawrth yn Aberdar a'r cylchoedd cymdogaethol. Diolchir am ohebiaethau a hysbys- iadau i law dydd Llun o bellaf. Gohebiaethau a hysbysiadau pwysig yn unig ellir roddi i fewn bore dydd Mawrth, a rhaid i'r rhai hyn gyrraedd gyda'r post cyntaf. Cyfeirier pob Gohebiaeth ynglyn a'r Darian i'r— COLYGYDD, SWYDDFA'R DARIAN, ABERDAR. Anfoner Llyfrau, etc., i'w hadolygu i'r Golygydd. D.S.-Ni chyhoeddir adolygiadau oni ddaw copi o'r hyn adolygir gyda'r adolygiad. 0 BWYS I BOB CYMRO EI WYBOD. Y Darian yw'r unig bapur Cymraeg anenwadol a gyhoeddir yn Neheudir Cymru, a'i hamcan yw meithrin y diwylliant gwerinol Cymreig ac am- ddiffyn hawliau'r werin. Gwasan- aetha'r Cymdeithsau Cymraeg, yr Eis- teddfod, a'r Ddrama. Gwneir ynddi ymdrech arbennig gan lenorion coeth a gwlatgar i arwain plant a phobl ieuainc i garu iaith, llenyddiaeth a delfrydau eu cenedl. Gofelir hefyd ei bod yn BAPUR I'R AELWYD GYMREIG, Yn Lan, Dilwgr a Dyrchafol. Oni ellir cael y Darian trwy ddos- barthwr, anfoner i'r Swyddfa a cheir hi oddiyno am lic. yr wythnos, Is. 7!c. y chwarter, 3s. 3c. yr hanner blwyddyn, a 6s. 6c. y flwyddyn. Am flaen d&l yn unig yr anfonir hi trwy'r post.

DYDD IAU, GORFFENNAF 9, 1914.…

- -■ INodion o'r Onllwyn a'rj…

i Nodion o Frynaman. !

[No title]

Colofn y Llyfrau.

I ¡Tipyn o Bopeth o :Bontardawy.