Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

23 erthygl ar y dudalen hon

| MORE FEBRUARY LETTERS.

Women on the Farm.

IWell-Known Deacon.

A Brynmawr Partner.I

Advertising

[No title]

f "RUSTIC SIMPLICITY." I

Welsh Comforts Fund.I

Advertising

- -.- . IST. DAVID'S DAY.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I ST. DAVID'S DAY. I BAUD'S CELEBRATIONS AT LLANDRINDOD WELLS WELSH SOIREE. I GWYL DBWI, 1916. Hedd gennad Duw Dad ydoedd-Dewi Bant Hudai serch y miloedd, Llusern y tvwyll oesoedd I'w harwain hwy i'r no oedd. Bro dawel Uwybrau Dewi, Suon siom sy yn ei si Ei cheyrydd, a'i meysydd mel A wyr ofid y rhyfel. Ba ryw wae sy'n llethu bron As wylo ar bob calon Rhyw su leddf sy dros y wlad Ail himos ei galarnach. Ond heno seiniau tyner Leinw bau fel telyn bfer. Daw miloedd gyda'i moliant, A chanu serch i'w hen sant. Anwyted yw swynol don Goreu'r iaith ger yr Ithon A sain deg Dewi sy'n dod Hyd ariandlr Llandrindod. A Mirion iaith rhianedd Ya annwyl iawn yn y wledd. Ac er clwy'r fidog a'r cledd, Amdo oer, a mud orwedd, 0 dro i dro "wedi'r drin Daw can i Wlad y Cenin. A chlywir iach alawon Yr hen iaith a'r fryniau bon Ac ynni cerdd y gwanwyn 0 Fynwy fawr i F6n fwyn Yr awel megis telyn A gan drwy wig, ond er byn Ni ddeffrv hi feddau Pfrainc Na nwyf eu dewrion ifainc. Dafydd Ellis, B.A., Dinmael, Corwen. I DYDD GWYL DEWI, 1916. t Bu ysbryd Dewi Sant Ag utgorn anian wrth ei fant 4 Yn tramwy trwy ein gwlad; A baner Rhyddid wen Yn chwyfio'n uchel uwch ei ben I'n galw oil j'r gad. D'wedodd wrthym fod yn rhaid I Gvmru fod yn ddewr a hy' Wrth ymdrechu yn ddibaid Yn erbyn grym y gelyn du :— "Heb ddisgyn bytli i'r 11 web a'r llaid 0 byddwch gadam lu! A chlybu'r myfyriwr Ddewi Mae heddvw odref ymhell; Colilwyd y an a'r cellwair, ac oer a gwag yw ei gell A chlybu'r amaethwr, daw arall i gywain o gnwd ei dir. Clybu'r saer coed yn y gweitlidy,-mor segur yw'r estyll hir. A chlybu gofaint y pentref, mae mwsig yr engan a'r ordd? A chlybu'r gyrrwr, mae'r ceffyll yn isel ei ben ar y ffordd. I Gadawvd y wraig wrth yr allor. gadwyd v oorff -v%rtli v bedd, Gadawyd y praidd heb un gorlan, gadawyd y meirch yn y wedd. Mae'r bechgyn oedd echdoe'n salw mewn swyddfa a siopau Uwm Yn cerdded heddyw fel arwyr Groeg yri. tiw y bib a'r drwm. A'r breichiau oedd ddoe'n cofleidio cariadon mewn serch di gur Heddvw'n cofleidio'r dryll yn dynn a'r bicell a'r bidog dur. Gynt 'r oedd fy nghan a'r Wyl Dewi yn gan am y delvn a'r wledd. Yn gan am y Dewi dywysai ei wlad heb lwybrau tawelwch a hedd. Ond heddyw rhaid canu am glwyfau, canu am newvn y dref, Canu am fwg cartrefi llosg yn esgyn at orsedd nef, Canu am wallc.of y truan a gwymp ym merw'r drin, Canu am rychau marwolaeth oer yn rhewi ar ei fin, Canu am ruddiau gwehvon a fethrir dan garnau'r meirch Canu am fedd di enw, canu am gryfI di eirch. Cynan (Albert Evans-Jones, Pwllheli). YSBRYD DEWI. Mae Dewi yn gorwedd dan lwch y canrifoedd, Ond byw yw ei ysbryd o hyd yn ein plith; Mor swynol ei ramant ymysg y mynyddoedd. A rhodiad y bore drwy ganol y gwlith. Mae Arthur a Dewi yn cwrdd yn ein ibywyd Mor brydferth yr undeb mewn diluw o dan Dros danvnef a rhinwedd, Cy-flawnder a Rhyddid Mae'r cleddyf yn lovv;r, a.*r galon yn lan. Os ydyw y negwyl yn crynni'i Cyfandir Os llwydo gan arswyd mae Engyl yr lor Os cochir afonydd—os porffor y glasdir Fel cusan y machlud ar donnau y m6r; Fy wen-wlad I dal afael yn ysbryd dy Ddewi A'th wisgoedd ddaw'n wynnion fel llewyrch yr haul. Dy galon yn dyner fel chwaon Mis Medi A'th Obaith yn loyw a gwyrdd fel y dail. Os gorthrwm y gelyn sy'n dryllio aelwydydd Os gwag yw cadeiriau o ddeutu dy dan Meddyliau yn crwydro at feddau angbelfydd. A galar a griddfan yn boddi yn gan Cais rodio fy ngwlad ym mlaen gyda'tb Ddewi. Cyfandir o gyfoeth fydd ystyr dy gri; Dy rodiad fO'D lanach dy enaid yn gloywi- Fel oa'fod o heulwen ar sidan y Ui. 1 H. D. Owen, Coleg Bala-Bangm. I 1 DYDD GWYL DEWI, 1916. I Bu Cymru'n gwaedu'n hir ar lwybrau gormes Ond per oedd salm ei bywyd fel y nant; Ac er pob cyfnewidiad fu'n ei hanes Anfarwol ydyw ysbryd Dewi Sant. Ymlacn y fyddin cerdd hyd llethrau'r brynian A disglair fel Gwirionedd yw ei gledd Arweinia feib e wen-wlad tan eu harfau I Gana.D Rhyddid a Pbaradwys Hedd. Mae'n Ddydd Gwyl Dewi, gwrando dithau Gvmru, Di glywi eto fwynlais Dewi Sant: Tan freichiau croes ei Arglwydd yn pregethu I A goleu'r nef yn llenwi bryn a phant. I R. R. Thomas, Amlwch. 1

I Cyfartha Works.

Advertising

I New Radnor's Tribunal.

Advertising

Advertising

I Radnorshire Urgency Committee…

[No title]

Advertising

Children's CotZnel1

Advertising

ICHILDREN'S CORNER-Contlnued.\

" The Very Beat Institution."

[No title]