Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

NEWYDD EIJ CYEOEDDI, CAN CYMDEITHAS Y TRAETHODAU CREFYDDOL, Y Patriarchiaid I s. 2c. ami en, a Is. 6c. rhwym. Lather a'i Amserau Is. 2c. „ ls.6c. „ Anianyddiaeth Y sgrythyrol, h. 2c." 1 8, fic. Geliir cael Catalogues newvddion o'r Llyfrau a'r I raethodau a gyhoeddwyd gan y Gymdeithas hyd y dydd hwn, trwy anfon at Mr. WILLIAM JONES, 56, Paternoster-row, London; neu at Reverend JOHN HUGHES, 31, Mount-street, Liverpool, Gorucbwyliwr y Cymdenhas tros Gyinru. Fk y Wasg y rJlite Defodau Addoliod yr Iuddewon. Y Gyfundrefn Heulawg, gan. Dr. Dick, &c., &c. -n_- THE BEST and CHEAPEST ASSORTMENT JL OF PAPER 7y ? .v ? ? A? c ? in the Town are at the Depot, of the SOUTH LANCASHIRE PATENT PAPER HANGING MANUFACTORY, No. 9, ROSCOE-ARCADE, LIVERPOOL, NEAR ST. LUKE'S CHURCH, TOP or BOLD-STREET, Bed-room Papent from fid. per dozen Sitting-room from 8d.; Glazed from is. ML and upwards, FOR CASH. One Trial solicited, as the Proprietor defies competition in either Price or Quality. All Paper Hung at Sixpence per Dozen. None but first- rate Workmen employed. Observe, NQ. 9, ROSCOE-ARCADE. Wholesale Buyer. or Builders will find it their advantage to visit this Establishment. GUTTA PERCHA ESTABLISHMENT, llt Corporation-street, Manchester. HENRY STATHAM BEGS to inform the Public that he has OPENED BPREMISES as above, for the SALE oi AR- TICLES MANUFACTURED by the GUTTA PERCHA COMPANY? Fiat and Round Bands for ? ?, Shoe Tubing, of v-?-'?ne size* ? Srical i..t'r'u'ments, %en'itin Golf, and Cricket Balls, &c., &c. I The celebrity which this new and valuable material has attained is the best proof of its sterling merit. As a substitute for Leather, for Shoe Soles, its advantages are cheapness, lightness, impermeability, and durability Wherever failure in this application of Gutta Percha has occMf?, it has tOteorM&?y been from the careless and rom tlte careless an d <M;)e?y%?! Ma? of a«<M?t? it to the Shoe or Boot, as in no instarwe where the Company''s "Directions to Shoemakers huxe been attended to. has there been other than the strongest I approbation awarded to Gutta Percha Soles. Gutta Percha will be found exceedingly pleasant wear in summer, from the extraordinary non-conduct- ing properties of the material. The Trade supplied on liberallerms for Cash. (COPY.) Atlas Works, Manchester, 1st September, 1847. SAMUEL STATHAM, Esq., I' Gutta Percha Company's Works. SIR, In reply to your inquiry as to the result of our experience with the GUTTA PERCHA STRAPS, we have great pleasure in stating that the advantages they 1 posseM are so vpry manifest, as to induce us to apply them in almost every instance where new Straps are required.—We are, sir, very respectfully, SHARP, BROTHERS. (COPY. ) Haslingdon, September 4th, 1847. DEAR gift,-We have now been using the GU, TTA PERCHA STRAPS for the last eight months, and have great pleasure in saying they have answered our most sanguine expectations; and we may add that some of our Machines, which required a 12-inch Leather Strap, and which almost daily required to be repaired, we have been turning at the same with the Gutta Percha Straps 10 inches only, for the above-named period, and now find them as good as the day they were first ap- plied.—We remain yours respectfully, W. and R. TURNER. To Samuelglatliatn, Esq., Gutta Percha Company, London. The following Testimonials may be added to those I already published by the Gutta Percha Company (COPY.) Manchester. 1st March, 1848, ,SIR,-In the month of August last I began to wear a pair of Gutta Percha Soles, put on by my father, who is a Shoemaker, No. 18, Port-street, and I have worn them every day since, being upwards of six months, and 1 am certain that, if the upper leathers were not worn out, the soles would were a month I longer. They have worn out three pairs of. heels, which had strong beaten-iron nails in.—Yours, &c. (Signed) ALFRED LAMB, Porter at Findlater and Mackie's, Exchange Arcade, Manchester. To Mr. Henry Statham, U) Corporation-street. (COPY. ) Stock-street, Cheelhant, 23rd March, 1848. SlR,- I beg to add my testimony in favour of Gutta I Percha as a substitute for Leather for Shoe Soles. I have worn mine since November last, which is a good proof of their durability; and being perfectly water- proof, they are to me (in wet weather) invaluable, and I recommend all who wish to avoid the evil effects of wet feet to wear Gutta Percha.-I am, sir, yours respectfuity, (Signed) THOMAS SURR? | To Mr. H. Statham, 11, Corporation-street. YN BAROI) FR WASG, Dan Nawdd fi¡/ j1: I;ddiJl' I Hanes Bywyd y Parch. John Evans, JJ-WVNFFORTUN, I GAN THOMAS JOHN WILLIAMS, MYDDFAT. LLYFRAU CYHOEDDEDIG AC AR WERTH I Gan ELtiS a THOMAS JONES, ARGRAFFWYll, LLYFR- WERTHWYR A LLYFR-R WYMWYR, I LIME-STREET, LIVERPOOL. /"10RPH CVNNWYSFAWR o DDUWINYDD- IAETH, gan ALEXANDER SMITH PATERSON, A.M. Pris 3s. 6c., neu 4s. yn ry m mewn Hiain. CHARNOCKE ary BOD YM I IjW A, l BRI ODOLIAETHAU. Cyf. 1. Prisl 5s. 6c. yn rhanau; mewn byrddau, 6s. (IC. ANNERCHIAD AT FAMMAU: lieu Hanes Addysgiadol er Anogaeth a Chyfarwyddyd i Fammau i Feithrin eu Plant mewn Athrawiaeth ac Ymarfer- iadau Crefyddol, gan y Parch. J. Todd, Pris 2E. MANNA BOB DYDD; yn cynnwys Arweiniad i Ddarllen yr Hen Destament imwaith, y Testament Newydd a'r Salman ddwywaith mewn blwyddyn, gan y Parch. T. PHITLIPS, 0 Hay. Pris 2c. YSTYRIAETHAU am DYWALLTIAD CYFF- RED1NOL O'R YSBRYD GLAN, gan y Parch. J. H. STEWART, M.A., Liverpool. Pris 4c., yn rhwym 6c. TRAETHAWD ar GYFIAWNAD, gan y diw- eddar Barch. J. EMAS. Pris Is. PREGETHAU SERYDDOL, gan y diweddar I Batch. THOMAS CHALMERS, D.D., LL.D., Edin- burgh. Pris 2s, 6c. yn rhanau, a 3s. yn rhwym mewn I lliain. Y PREGETHWR, dan olygiad y Parch. J. ROBERTS, Liverpool, yn rhanau. PREGETHAU y diweddar Barch. JOHN ELIAS, y gyfrol ail, yn rhanau, 6c. yr un. ELIASIA, sef Sylwadau am y diweddar Barch. I JOHN ELIAS. Pris 6c. FY CHWAER, sef Cofiant Miss M. JOJJSS, gan I ei brawd. Pris Is. tic. ei CbrAawSGd. LIAD 0 DONAU, gan J. A. Lloyd, Liver- pool. Pris 6s. yn rhanau. ANIANYDDIAETH SEFYLLFA DDYFOD- I OL, gan Thomas Dick. I.L.D, Pris 3s. yn rhanau. I TRAETHAWD AR Y SABBOTH, gan y di- weddar Barch. John Elias. Pris 6c. GWAITH PRYDYDDAWL y Parch. Griffith Edwards, M. A. Pris 2s. 6c. Y PREGETHWR A'R GWRANDAWR, gan y diweddar Barch. R. Williams. Pris 2s. 6c. F COFFEE o'rTYFIAD RHAGORAF, i Ac o gryfder a maethiondeb anarferol, 0 IIEWN CYBHAEDD POB TEULU V.V Y DEYRJSTAS GYFCNOL. I YMAE COFFEE JOHN CASSELL wedi dyfod yn wirglodfawroherwyddei ragoriaethau ¡ anghymarol- Y mae o flas addfed hyfrydol, yn gystal ag yn gryf iawn. imae yr anhawsder o gael Coffee da I yn destyn cwyn yn mhob rhan o'r deyrnas nis gellir ei gael ond mewn ychydig o'r prif drefydd, a hyny am bris sydd yn ei osod o gyrhaedd y lluaws. Wedi ei II argyhoeddi fod pobl Lloegr, yr Albau, a Chymru yn nwyddus am gael y enydanyorcu, yn y byd o Goffee yn eu cyrhaedd, am brtsiau rhesymol, y mae JOHN CASSELI, wedi penderfynu pennodi GORUCHWY L WYR yn mhob tref a phentref, y rhai, i'r dyben hwnw, a gyflenwir yn rheolaidd a Choffee newydd ei falu, wedi ei wneyd I fynu yn ofalus mewn plwm, yn sypynau o ddwy wns i bwys, er cadw yn effeithiol ei flas a'i gryfder, Nid rhaid i'r neb sydd yn hoffi Cwpanaid o Goffee da, gan hyny, ond ymotyn a Goruchwylwyr JOHN CASSELL er cael ei lawn foddhau. Dechreuer arfer y Coffee hwn mewn teulu, a bydd ei ddefnydd canlynol yn sicr. A pha beth a all fod yn fwy danteithiol mewn teulu na Chonee pur, blasus y mynyddoedd ? 11 Y mae FFRAINC wedi bod yn nodedig am ragoroldeb a pherffeithrwvdd ei Choffee; ac y mae JOHN CAS- j SELL wedi penderfynu y caiff pobi Lloegr feddiannu I cyfleusderau eyfartal i'w Cymydogion Ffrengig, er I mwyn caei Coffee anghymarol mewn un wlad am add- fedrwydd, bias, a chryfder. Gwerthir Coffee JOHN CASSELL am y PKISIAU canlynol, yn sypynau d wns, pedair wns, haner pwys, a phwys: Coffee John Casseli, Rhif, Is. 4c. Un da ragorol. Coffee John Cassell, Rhif. 2. Is. 8c. Nis gall fethu rhoddi boddlonrwydd am ei fod yn gymysgedd o gnydau dewisolaf Jamaica. Coffee John Casseli, Rhif. 3. 2s. Oc. I bob hoffwr Coffee bydd hwn yn dra dymunol, gan ei fod yn gymysgedd o dyfiadau rhagoraf Turkey a Jamaica. YN EiSIAU, DWY FIL O ORUCHWYLWYR, I WERTHU COFFEE JOHN CASSELL. I Mae y COFFEE hwn, ar gyfrif ei ansawdd a'i bris, yn sicr o gy-haedd gwerthiant mawr. Heblaw hyn, arferir moddion i wneyd yn hysbys i bob teulu drwy y deyrnas, fod ganddynt cyfieusdra i brynu y Cotfee uchod, gan ORUCHWY LIWR, yn eu cymydogaeth eu II hunain. Gan hyny, geliir honi yn ddiysgog, nad oes ond ychydig fasnachau mwy enillfawr i bersonau am I wneyd ychwanegiad llesiol at eu masnach na gwerth- I iant Coffee JOHN CASSELL Geliir gweled yn hawdd I y bydd i fasnach gyffredinol y Goruchwyliwr fod yn I sicr o dderbyn ileshad, drwy y nifer o brynwyr new- yddion a ddygir i'w fasnachdy, mewn canlyniad fod ei I' enw yn caei ei gadw o flaen y cyffredin fel Goruch- wyliwr Coffee JOHN CASSELL. Byddai yn dda i bersonau heb )d mewn masnach, ond a. chysylltiadau parchus ganddynt, ymofyn am yr Oruchwyliaeth hon, gan nad oes dim trafferth gyda I hi, gan fod y Coffee wedi ei bwyso a'i sypyim mewn plwm vn barod i'w werthu. Ymofyner yn union- I gyrchol am y telerau a JOHN CASSELL, hurch Lane, Liundain, I THO3ESJco- PASSENGER BROKERS, AMERsOAN EMIGRATION AGENTS, AND AGENTS TO WILLIAM SNELLING PETERS, ESQ., Founder ?' ? 7ea:t? ???'M!OM and ?f(/? C?/M?';M?, I 4, NEW BRtDGE-STRET, BLACKFRIARS, LONDON. OITICES- I I Prince's Dnsk Basin, North End P -inee;s Dock, Wntedofl-nmd, AND I I j ii, Montague-street, near St. Jude's Church, Liverpool. i I Lie y geliir cael Passage, yn mhob tymor o'r flwyddyn, I yn y Cabin, Ail (robin, a'r Steerage, i'r lleocdd canlynol, I ar y telerau mwvaf rhesvmol :— j PHILLIP a SYDNEY, yn AUSTRALIA. Y mae T. W. a Co. yn Oruehwiiwyr Trwyddedig i'r II Liners i New York a Philadelphia, a hwyliant fel y canlyn: hyny yw. i NEW YORK I ar v laf, 6:ed, lleg, 16eg-, 21ain, a'r 26ain o bob mis i PHILADELPHIA ar y 12fed a'r 21-iain o bob mis. Darperir i bob Passenger mewn oed blvys o fara da a 3 chwart 0 ddwfr glin yn ddyddiol, tra parao y fordaith. a thelir swllt yn y dydd i bob un os cedwir hwy tros 48 o oriau ar (-it yr amser appwyntiedig i hwylio. Rlxoddn pob hysbysiad yn nghylch y dyddiau i hwylio, y draul, &c., trwy gyfarwyddo i'r Swyddfa I uchod, ac anfon Postage Stamp idalu toll yr atebiad. Gall parson an yn y wlad sicrhau lleoedd dewisol trwy anfon. Punt yr un gyda'u henwau trwy y I Llythyrfa, a thrwy hyny arbed traul a siomedigaeth o hir oediad. I ENWOG TRWY'R BYDYSAWD. PELENI HOLLOWAY. YSTAI) (CASE) 0 DDYFRGLWV. Rhan-hjthyr oddkorlh Mr. William Gardner, Hanging Houghtoii, Norlhamptansfiirc, dyddiedig Mcdi 14, 1847. AT Y PROFESSWit, HOIXOWAY. SYR,—Hysbysais chwi o'r blaen ddarfot1 i'tn gwraig gael ei tluLpio clair gwaith i'r Dyfrglwyf; ond gyda bendith Duw ar eich I Peieni, a'i dyfai barhad hithau yn eu cymeryd, mae'r dwfr wedi cue! «i gadw ymaith ddcuuaw am trwy (-it hofferynoldeb, yr hyn svdd drugalt-dd fawr. Arwyddwvd, GARDNER. I WILLIAM GARDNER. ANHWYLDER YR AFU A'R ARENAU. Rh/m-lptkyr odavwrih Mr. J. K. Heydon, 78, King-street, Sydniy, Netr South- TTofes, dyddiedig Medi 23, 1847. *> r V PBOFFESwa UOLWWAY. A. Donaldsun, Viw. Masnachydd noAmaethyddenwog, ac hefyd Heddynad rthyuol i'r drer hon, aiw gyda mi ar y I ? f?d o'r mis  preseno!. a phrynu gwerth PEDAlR PUNT AR DI)EG o'ch 'y "V? i'w hanfon 1'w Nlie'i d-oi-safau yn Li egr Ne??ydd. Adroddodd ddarfod i un o'i Warcheidwa;d ddyfod 1 Sydney, ychydig amser yn ol. am gymborth raeddygol; eianhwyldeb ydoedd yr Afu a'r I I Arenau-ddarfod iddo osod y dyn am dri mis o dan ofal un o'r Llaw-feddvgon goreu, heb i ddim daioni darddu oddiwrth y drin- iaeth yiia y dyn, meWll anobaith, a ddefnyddiodd eich Peieni I Xch Enaint, ac er mawr sviuiod iddo ei hun a Mr. Donaldson, a ddvchwelwyd yn gwbl i'wiechyd trwy eu hofferynoldeb. Yn awr, | ¡ eifeithiwyd yr iacliad hwn mewn o ddeutu dea diwrnod. Arwyddwyd, J. K. HEYDON. I ANHWYLDER Y FREST. I Rhan-lythyr oddiwrth ilfr. William Browne., 21, South ) Main-street, Bandon,Iioerddon,dyddiedig Mawrth 2.1847.1 AT Y PROFFESWII HOII.OV. AY. SYR,—■ Boneildiges ieuanc, yr hon oedd ?n dyoddef oddiwrth anhwylder y Frest, a'i Chylla mor dra thyner. fe! ag yr oedd yn anadlu gyda't diffvg mwyaf os cmerai ycbydig anwyd, yr hvn a ddJlynid ?n,,yffre'd?n agos hollol gol chwant bwyd, ynghyd .?,fathn?ch-dodc-iTr ^:g i,iolcorfffelagi'wgorfodiiorl,hwvspa I yn <!nngoond un rhes o risiau; dechieuodd Kymeryd eich Pe'eni oddeutu chwe mis yn ol, ac mae yn hyfrydwch genyf c-?ch liyspysu I iddvni ei hadferu i berfl'aith iechyd. Arwyddwyd? WILLL\M BROWNE. IARLL ALDBOROUGH WEDI EI IACHAU 0 DDOLUR YR AFU A'R CYLLA. ?sM-?t?.'?' <?K<'?'i? e<' ?[ny???t'cfe?, wedi ei ddyddio Villa Messina, ?:?orK, Chwfror 21, 1 ??45. I AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. 'I SVR,—Amrywiol amgylchiadau a luddiasant y posiblrwydd i mi i ddiolch i chwi cyn y pryd hyn am eich boneddigeiddfwydd yn anfon i mi eich peleni fel ag y darfu i chwi. Yr wvf yn cymeryd y cyaeusdnt preseno! I an fon i chwi ORDER am y swm, ac, ar yr un pryd i chwanegu fod eich Peieni wedi effeith- M i<Mha<t o anhwylderyn fy Afu a'm Cylla, yr hyn a fethodd y meddygon enwocaf gartref',a tluos on o'r Cyfandir ei eHeithio; MC hyd yn nod ddyfroedd Carlsbad a Marienbad. Yr ydwli yn dymuno-cacl blychíad aral1, a phot o'r Enaint, rhag ofn y daw ar rai o'm teulu angen am danynt. I Eich mwyafrhwymedig ac ufudd wa. ¡ Arwyddwyd, ALDBOROUGH. ¡ IACHAD DIFFYG ANADL A BYRANADLIAD'I' ?<fM-?!/<y/- o?tM.? y PaTch. David Williams, Gumn- idog }fg??Mt? arosawl ? Beaumaris, J?.!? ??. Gogledd C?mfK, ??M(/? /(;.M<tM/- 14, 1845. I' AT Y PROFFESWR HOLLOWAY. Syii '-V Peieni, y rhai y dyraunais arnoch eu hanfon oeddynt i ddyn tlawd o'r enw Hugh Davies, yr hwn, yn flaenorol i'w cymeryd, oedd yn mron yn analhiog i gerdded o eisiau anadl! ac wedi eu cymeryd ond am ychydig o ddyddiau pan yr oedd yn I md¿angos yn ddyn avail cwb/; mae ei a nadliad yn bresel1GÍ yn esmwj/th a naiw'¡ol, ac y mae yn cyrmyddu yn ddydd- >ol rviewn nertli. Arwyddwyd, DAVID WILLIAMS. i Mae y Peleni clodjàwr hyn yn rhyfeddol fffeUMol yn yr iinlmylderau canlynol:— CymmaIwst i YCrvr\ DiSvg Anadl Anhwyider Geriawg Lliniorawg Anhwylderau y colyddion Coiyddwst Rhwvmiad y colyddion Y Darfodedigaeth Nychdod Dyfrgiwyf Clefyd y gwaed ktalfa D wfr Taniddwf Twytnyn, o bob math Ftitiau Troedwst Cur yn y pen Diffyg treuliad bwyd Ennynfa clwýr melyn Aflechyd yr afu Llwynwst Ffeionau (PILES) Dolur gwddf  Clwy'r Brenin Gr.'iianwst tw?' ?"wi i I I raddol Gwayw y pen Polnrod tlramenod Llynger Gwendid o bob math Vt., &c. I Ar werth yn sefydliad y Proffeswr Holloway, 244. Strand, ger Temple Bar, Liundain, a chan y rhan fwyaf i 10 Ffcryllwyr a Gwerthwvr Cyfteri, drwy yr hull fyd! I gwareiddiedig, am y prisiau canlynol:—Is. 1 .jC.; 2s. 9c.; 4s. {ic.; I Is. 22s.; a 3Hs. y blwch. Y mae ennillmawr I drwy gymeryd y maintioli mwyaf. D.S Cyfarwyddiadau er arwoiniad i'r Cleilion o bob I aiiechyd, gyda phob blvchaid. r ELEAZER JONES, I' Goruchwyliwr T rwyddcilig Ti. Iinfiidiaeth PRINCE'S DOCK BASIN, a 2:i, UNION-STREET, YM agos ili- Exchange, tivei-pw'. ADDYMUNA yn ostyngedig hysbysu Ymfudwyr", fod nifer o ddyniou diegwyddor (rhai o honyni yn Gi/tnry) wedi c.ael rhai o'i gardiau a'i gylch-lythyrau I ef, ac yn gwneyd caroddefnydd o honynt i dwyllo Ym- fudwyr, trwy ddyweyd eu bod hwy yn dal cvsylltiad I ag ef, ac wedi eu hanfon ganddo i'w cyfarfod, &c, &c- Nid liai na plied-rar ngai-i a gamarweiniwyd yn ydull hwn y mis diweddaf. Ond bydded hysbys, nad yw ef ) yn dal un cysyUtiad, yn y byd a "rieb o'r fath ddynion, nac ag an Swyddfa, na rlstr c loncau neiliduol, yn y dref; ac na pherswadier neb gan y cyfryw ddynion i gredu yn amgenach am fnuud. I Pob cyfarwytidyd a roddir i YmfudwjT, as anfonir gyda'r gofyniadau postage, stamp i'w roddi ar yr atebiad- o Gall Dieithriaid ac Ymfudsvyr gael Llety a darpar iadau cysurus, yn No. 25, LTXION-STREET, am y pri j iau mwyaf rhesymol. I Summer Sailings of the Prince of Wales Steam Packet. THE CITY OF DUBLIN COMPANY'S Splen- did and Powerful NEW IRON STEAMER the PRINCE OF WALES, (Of 400 Tons Burthen, and 200 Horse power, W. II. WARREN, R.N., Commander. (Built, eapremvy for the Station, J Has commenced her SUMMER SAILINGS, and will continue to leave MENAl BRIDGE on MON- DAYS, WEDNESDAYS, & FRIDAYS, at Ten o'clock in the Morning; and from PntxcE's PIER HEAD, LIVERPOOL, on TUESDAYS, Tti URS. DAYS, and SATURDAYS, at Eleven o'clock in the Morning. Coaches. from Holyhead, Carnarvon, and Amlwch wait the arrival of the Prince of Wales, to convey Passengers ibrward, and return in the Morning in time to proceed to Liverpool. For further particulars apply to Mr. TIMOTHY, or Mr. Henry HUMTHRKY.S, Menai Bridge Mr. ROBERT PRITCHARD, Post-master Bangor; Mr. T. BYRNE, Post-master, Beaumaris; Mr. J. JONES, High-street, Carnarvon or to Mr. JOHN K. ROUNTHWAITE, at the -navy's Water Street,

abolrgiab p laøg

[No title]