Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

E. RICHARDSON, TEMPERANCE HOUSE, HIGH-STREET, CONWAY. mae y Ty uchod o fewn taith tri mynyd i'r Railway t Station, a chigfr ynddo bob cyfleusdra i gael Ilun- iaeth a Iletty-eysurus, am bris rhesymol. Tea, Coffee, 'c., ar bob awr o'r dydd. THE ORIGINAL HOWQUA'S MIXTURE OF 40 RARE BLACK TEAS AND MOWQUA'S SMALL.LEAF GUNPOWDER. BY A M APPOINTMENT. MAE bri y Teau hyn wedi ei sefydlu mor drwy- ad], yn awr, fel nad oes angenrheidrwydd ym- helaethu ar eu hansoddau neillduol. Maent wedi cyraedd enwogrwydd mewn amser mor fyr, anghy- Inarol yn hanesion masnach. Mae BROCKSOPP, How, Co., 233 a 234, Higli-street, Southwark, London, yn teimlo yn hyderus bod rhagoriaeth eu nwyddau ? u safiad yn y Farchnad De, yn ddigonol i'w gwahan- jaethu hwynt oddiwrth anturwyr ymchwyddawg y "yddiau hyn.  Mae cymysgedd Howqua o 40 math anghyffredin o De Du yn awr wedi eu gostwng i 5s. 8c. y pwys Catty Package, a r Mowqua small-leaf Gunpowder i 8s. Oc. y pwys'Catty Package; gellir cael Haner a Chwarter Catties. I gyfarfod a gofyniadau Teuluoedd yn Mrydain Pawr, mae rbeolwyr etifeddiaethau Howqua a Mow. qua wedi dechreu llong-lwytho All, DYFIAD, dan yrenwau SEMI-HOWQUA a SEMI-MOWQUA, yr hwn, pan yn cyfranogi o holl ansoddau y cyntaf, ydyw, fel yr un cynnilaf, y mwyaf cymhwys at dreul- lad cyffredin. SEMI-HOWQUA.per pound Catty Package 5s. SEMI-MOWQUA PEARL-LEAF GUN- POWDER. ditto ditto 7s. GOCHELIAD.-Mae y Teau hyn yn wreiddiol yn Unig pan yn gynnwysedig mewn SypynauCheinaidd eyntefig, wedi eu sicrhau & seliau "Howqua" a 4 Mowqua." Mae B., H., & Co. hefyd yn parhau i werthu eu A EAU SYPYKAWL cyntefig acadnabyddus am boh pris. Y COFFEE RHATAF A GOREU. Mae BROCKSOPP & CO. yn crasu eu Coffee gyda jeirian-waith Ager galluog, ac yn ei barotoi yn ol y dull Ffrengaidd. Cynnildeb mawr a gwelliant bias ydynt y canlyniadau, trwy fod Coffee wedi ei ddarparu y modd hwn yn 30 Y CANT YN GRYFACH NA'R UN A GJlESIR YN Y FFORDD GYFFREDIN. y pwys. DEMERAR.) Is. 4c. FINE JAMAICA. Is. Qc. FINE STRONG MOCHA. 2s. Oc. FINEST RICH OLD MOCHA. 2s. 4c. D.S.-Mewn atebiad i nifer mawr o geisiadau a derbyniwyd oddiwrth deuluoedd, i gael eu cyflenwi Te a'r Coffee uchod, mae y Cwmpeini yn eu cy- feirio yn barchus at eu Goruchwylwyr gosodedig, yr hwn yw yr unig gyfrwng trwy ba un y gellir eu prynu yn fan-werth. Gellir anfon y Coffee i Fasnachwyr yn y Grawn, tnewn symiau ddim llai na chist, wedi ei grasu ar yr egwyddor neillduol a braint-lythyrol. fe* Mae bywiolaeth ragorol, os canlynir ar ei hoi yn fYWwg, neu ehwanegiad sylweddol at elw presenol, gydag ymdrech cymedrol, yn ddeilliedig oddiwrth werthiad y n%vyddau uchod. Mae BROCKSOPP, HOW, & CO. yn awr yn barod i bennodi Goruchwylwyr yn mhob tref o bwys trwy y Deyrnas Gyfunol. Rhaid, gan hyny, i ber- onau yn dymuno dyfod yn Oruchwylwyr, ymofyn yn lioed, fel y byddo i'w henwau ymddangos yn yr hys- ysiadau. Anfonir llawn wybodaeth o'r telerau, yn nghyd a phris-restr, gyda'r post, trwy ymofyniad a JIIROCKSopp, HOW, & CO., Tea Importers, 233 234, Borought London. AGENTS:— Swansea C. T. Wilson, Chemist, Castle-square. bergavenny W. H. Hurst, Chemist. AberayroQ. Wm. Green, Pier-street. P recon Phillip Bright, Medical-hall. rynmawr D. Edwards, Stamp-Office, & John  Jones, Grocer & Draper. Beaufort& Victoria John Jones, Grocer and Tea rv ron Works J Dealer. ??marthen. W. Morgan, Chemist, Lammas-st. Ti-f 1 uan Joseph Clougher, Bookseller. g!:owel1. W. Christopher, Chemist, Hlg-st. oh Henry Davies, Draper, &c., High-  street. H??oTw.i iais.? D. Lewis, Chemist, High-street. ?wyswrw. J. D. Evans, Draper & Tea-dealer, H and R. Watkins, Draper, &c. averfordwest. T. Williams, Chemist, Market-st., T & G. Harries, Chemist, High-st. T ?"< andUo. Thomas James, Bookseller, and L Stationer. no and, overy Rees Bishop, Tea Establishment, Stone-street, & Elizabeth Lewis, Draper and Grocer. M'nm-th J. Wightman, Bookseller, Agin- Mi j „ court-square. ?M?"f ? Haven. J. D. Merritt, Chemist. ,,eweastle Jason Meyler, Grocer & Draper. N arberth.. Emlyn Thomas & Evans, Grocers & Tea- dealers, & Samuel Jones, Grocer and Tea-dealer. NewPort J. Grout, Stationer, High-st. & J. Pe b Thomas, Chemist, Commercial-st.  Dock. W. Laen, Chemist, Meyrick-street. Tenb/v r Richard Mason, Bookseller. Isaac Edwards, Hatter and Tea- dealer. CLODFAWR TRWY'R BYDYSAWD. ENAINT HOLLOWAY. GWELLHAD BRIWIAU FISTULOUS AC EISGLWYF. Rhan'lytkyr oddiwrth Mr. Robert Calvert, Chemist, Stokes- ley, dyddiedig Medi d'ydd, 1847. At y Proffeswr HOLLOWAY. SYR,—Dymuna Mr. Thompson, Ysgolfeitr Cenedl- aethol yn y dref hon, arnaf anfo i chwi hanes manwl am ei fab, yr hwn oedd wedi bod yn glaf am dair blyn- edd a haner, ac sydd wedi derbyn y lleshad mwyaf trwy ddpfiiyddio eiich Peleni a'ch Enaint. Y mae o gyfansoddiad manwynnawg gadawodd eisglwyf gasgl- iad mawr o grawn yn y irest, yr hwn o'r diwedd a ffurfiodd fynedfa trwy wales y frest, ac a ddiweddodd mewn tri o friwiau, y rhai a ollyngasant lawer o grawn, pan y tueddwyd ef i wneyd prawf o'ch Peleni a'ch Enaint, y pryd hwn yr oedd, yn ol pob ymddangosiad, mewn ystad drengedig; y cylla yn bwrw i fynu bob peth a gymerai. Effeithiodd eich Peleni a'ch Enaint i iachau yn hollol y peswch a'r cylla effeithiau, y mae ei nerth a'i gnawd hefyd wedi eu hadferu, ei chwant bwyd yn awchus, a'r treu]iad yn dda. Y mae pob arwyddion y bydd i ychydig barhad pellach o'ch cyfferi gwblhau yr iachad. (Arwyddwyd) ROBERT CALVERT. Alac y Newyddiadur Mofussulite," cyhoeddedig yn Meerut, ar y 15ftd 0 Hydref, 1847, wedi codi erthygl oY Baneres Recorder," o'r hwn y mae y canlynol yn- Kliaii Tywysog y MAHARAJAH BISSONATH SINGH, yr hwn oedd yn trigiannu am dymmor yn Chittercote, a gymerwyd yn glaf gan Goluddwst Gwrystaidd, a thra parhaodd ei afiechyd ei Uchelder a ofynai yn ami am Beleni ac Enaint Holloway, gan ei fod wedi clywed Uawer am eu rhinweddau, ond ni's gellid cael yr un o honynt yn y gymydogaeth, ac y mae y Proffeswr Holloway, yn ddiammau, yn anffodus yn colli ysgrif- endyst yr hwn a fuasai yn urddasu ei restr o well- iantau. Mae y Tywysogion brodorol yn awr yn defnyddio Peleni ac Enaint clodfawr Holloway o flaen pob cyfferi eraill, am eu bod mor effeithiol yn gwella clef- ydau yn India. IACHAD COES WEDI BOD YN DDRWG 30 0 FLYNYDDOEDD. Mehejin 7fed, 1847. cç Yr ydwyf I, George Bourrie, Cigydd, o Stockton- "upon-Tees. yn tystio i'm gwraig fod a choes ddrwg ganddi am ddeng mlynedd ar hugain, trwy ymdoriad gwythien, yr oedd ei dioddefiadau yn angerddol, yr oedd wedi bod dan ofal y rhan fwyaf o'r meddygon enwog yn y gymydogaeth, ond i ddim pwrpas, ac a iachawyd yn berffaith wedi hyny mewn wyth wythnos gan Beleni ac Enaint Holloway." (Arwyddwyd) GEORGE BOURNE. IACHAD BRIWIAU LLINOROG LLE YR OEDD ASGWRN AFIACH YN BODOLI. Rhan-lythyr oddiwrth Mr. James Wetmore, Hampton, New Brunswick, dyddiedig Chwefror I Ofed, 1847. At Meistri PETERS a TILLEY- FONEDDTGIOV,—-Yr wyf yn teimlo nad yw ond dyled i'r Proffeswr Holloway eich hysbysu chwi, fel ei Oruchwylwyr am y Dalaeth hon, am iachad nodadwy a gyflawnwyd ar fy mab. Yr oedd wedi bod yn cael ei flino gan Lynorau ar ei aelodau a'i gorff am dros dair blynedd, o'r rhai y tynwyd darnau bychain o esgyrn. Gwnaed prawf o amryw feddygon yn St. John, ond y cwbl i ddim pwrpas. Yna tueddwyd fi i wneyd prawf o Beleni ac Enaint Holloway, yr hyn a effeithiodd iachad cyflawn; mae amryw fisoedd wedi myned heibio er hyny, ond nid oes yr ymddangosiad lleiaf o fod yr iachad heb fod yn un mwyaf cyflawn. (Arwyddwyd) JAMES WETMORE. IACHAD Y FFELONAU (PILES.) Khan-lythyr oddiwrth Mr. Joseph Metcalf, Beverley, dyddiedig Mehejin 17eg, 1847. At y Proffeswr HOLLOWAY. SYR,—Am flyriyddoedd dyoddefais yn arswydus gan y Ffelonau (Piles) gwaedlyd trwy fendith ddwyfol, ynghyd a defnyddiad eich Peleni a'ch Enaint, yr ydwyf wedi cael fy mhertraith iachau, ac erioed ni fu dyodd- efydd mwy gan Ffelonau na fy hunan. (Arwyddwyd) JOSEPH MEDCALF. TYSTIOLAETH MEDDYG YN IACHAD AFIECHYD Y CROEN. Adysgrifen o lythyr oddiwrth TV. E. Powell, M.D., 16 Blessington-street, Dublin, dyddiedig Chwef. 9ed, 1847. At y Proffesswr HOLLOWAY. ANWYL SYR,—Wedi rhoddi fy sylw manylaf am rai blynyddau at afiechyd y croen, yr wyf yn meddwl nad yw ond iawn i mi eich hyshysu, ddarfod i mi mewn amrywiol achosion gynghori delnyddiad eich Peleni a'ch Enaint, a chefais hwynt yn cael yr effeithiau per- ffeithiaf yn symud yr afiechyd hwnwynddiwahaniaeth. (Arwyddwyd) W. E. POWELL, M.D. Dylid defnyddio y PeJeni yn gysylltiedig a'r Enaint yn y rhan fwyaf o'r anhwylderau canlynol Aflechyd y croen Chiego-foot Dolur gyddfall Archollion Cyrn (Meddal) Ffelonau (Piles) Bronau drwg Cancrau Fistulas Bunnions Cymalau cvfyngedig Llosgiadau Brathiad Moschetoes ac anystwyth Llosg-eira a Sandflies Cenglwyf Cawrfilaidd Llwynwst Berw-lostrau Cymmalwst Penau dolurus Briwiau llinarog Chwyddiadau Scurvy Coesau drwg Dwylaw agenawg Troedwst Coco-Bay Didenau dolurus Yaws Ar werth gan y Perchenog, 244, Strand, ger Temple- bar Llundain, a chan yr holl Werthwyr Cyfferi parchus trwy'r byd gwareiddiedig, mewn Potiau a Blychau, Is. I-c. 2s. 9c.; 4s. 6c.: Us.; 22s.; a 33s. yr un. Y mae ennill mawr drwy gymeryd y maintioli mwyaf. D.S.—Cyfarwyddiadau er arweiniad i'r Cleifion yn gysylltiedig wrth bob Pot a Blwch. Allan o'r Wasg, Pris Pedair Ceiniog, CYFLAWNIAD o'r PROFFWYDOLIAETHAU AM GWYMP PABYDDIAETH YN Y FLWYDDYN 1848, SEF TtWALIiTIAD Y PMIOIiAlT. CYHOEDDEDIG yn Saesoneg gan y Parch. R. FLEMING, yn y flwyddyn 1701, ac yn Gymraeg gan ROBERT GRIFFITHS, Llyfrwerthwr, Heol-y-llyn, Caernarfon, at yr hwn y dymunir anfon pob orders. -I LLYFKAU CYHOEDDEDIG AC AR WERTH dan ELIAS a THOMAS JONES, ARGRAFFWYR, LLYFR- WERTHWYR A LLYFR-RWYMWYR, LIME-STREET, LIVERPOOL. C ORPH CYNNWYSPAWR o DDUWINYDD- L y IAETH, gan ALEXANDER SMITH PATERSON, A.M. Pris 3s. 6c., neu 4s. yn rhwym mewn lliain. CHARNOCKE ar y BOD 0 DDUW A'I BRI- ODOLIAETHAU. Cyf. 1. Pris 5s. 6c. yn rhanau; mewn byrddau, 6s. 6c. ANNERCHIAD AT FAMMAU: neu Hanes Addysgiadol er Anogaeth a Chyfarwyddyd i Fammau i Feithrin eu Plant mewn Athrawiaeth ac Ymarfer- iadau Crefyddol. gany Parch. J. Todd. Pris 2c. MANNA BOB DYDD: yn cynnwys Arweiniad i Ddarllen yr Hen Destament unwaith, y Testament Newydd a'r Salman ddwywaith mewn hlwyddyn, gan y Parch. T. PHILLIPS, o Hay. Pris 2c. YSTYRIAETHAUamDYWALLTIAD CYFF- RED1NOL O'R YSBRYD GLAN, gan y Parch. J. H. STEWAIIT, M.A., Liverpool. Pris 4c., yn rhwym 6c. TRAETHAWD ar GYFIAWNAD, gan y diw- eddar Barch. J. ELIAS. Pris Is. PREGETHAU 1 SERYDDOL, gan y diweddar Barch. THOMAS CHALMERS, D.D., LL.D., Edin- burgh. Pris 2s, 6c. yn rhanau, a 3s. yn rhwym mewn lliain. Y PREGETHWR, dan olygiad y Parch. J. ROBERTS, Liverpool, yn rhanau. PREGETHAU y diweddar Barch. JOHN ELIAS, y gyfrol ail, yn rhanau, 6c. yr un. ELIASIA, sef Sylwadau am y diweddar Barch. JOHN ELIAS. Pris 6c. .FY CHWAER, sef Cofiant Miss M. JONES, gan ei brawd. Pni, 1 CASGLIAD O DONAU, gan J. A. Lloyd, Liver- pool. Pris 6s. yn rhanau. ANIANYDDIAETH SEFYLLFA DDYFOD- OL, gan Thomas Dick, LL.D, Pris 3s. yn rhanau. TRAETHAWD AR Y SABBOTH, gan y di- weddar Barch. John Elias. Pris 6c. GWAITH PRYDYDDAWL y Parch. Griffith Edwards, M. A. Pris 2s. 6c. Y PREGETHWR A'R GWRANDAWR, gan y diweddar Barch. R. Williams. Pris 2s. 6c. Summer Sailings of the Prince of Wales Steam Packet. THE CITY OF DUBLIN COMPANY'S Splen- did and Powerful NEW IRON STEAMER the PRINCE OF WALES, (Of 400 Tons Burthen, and 200 Horse power, W. H. WARREN, R.N., Commander, ( BuiltIeæpressly for the Station,) Has commenced her SUMMER SAILINGS, and will continue to leave MENAI BRIDGE on MON- DAYS, WEDNESDAYS, & FRIDAYS, at Ten o'clock in the Morning; and from PRINCE'S PIER HEAD, LIVERPOOL, on TUESDAYS, THURS- DAYS, and SATURDAYS, at Eleven o'clock in the Morning. Coaches from Holyhead, Carnarvon, and Amlwch, wait the arrival of the Prince of Wales, to convey Passengers forward, and return in the Morning in time to proceed to Liverpool. For further particulars apply to Mr. TIMOTHY, or Mr. Henry HUMPHREYS, Menai Bridge Mr. ROBERT PRITCHARD, Post-master Bangor; Mr. T. BYRNE, Post-master, Beaumaris; Mr. J. JONES, High-street, Carnarvon or to Mr. JOHN IC. ROUNTHWAITE, at the Company's Office, 24, Water Street, Liverpool.

[No title]

- - - =----'-GALLDYCHYMYG…

[No title]