Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

ITRYCHINEB ANGEUOL YN Y ZOOLOGICAL…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I TRYCHINEB ANGEUOL YN Y ZOOLOGICAL GARDENS. Dydd Sadwrn wytlmos i'r diweddaf, cymerodd dygwyddiad ahiethus ]e yn y Zoological Gardens, sct' casgifaygwynttiiod,gerydrefi)un. Yrcodd ceidwad yr elephant :inferth a. elwid Rfjah yn glanliau ystabL neu ffau y cawi'ui, nc wedi iddo ysgnbo un ochr, parai i'r creadur symud i'r ochr t]ono yrhynawnaeth. Wedi iddo ysgubo ychydig chwaneg, parai iddo symlJc1 dracheth, a tharawodd ef a cboes yr ysgub ai- ei duryn, (proposis,) gan redeg i H'ordd. Dilynodd yr elephant ef, a gwasg- odd efyn erbyn y bat'au heiyrn yn ochr ei frau, a. syrthiadd y dyn i lawr; yna rboes y <;invri'H ei droed anferth ar frest y dyn, gall ehwiJJriw!o ei esgyrn a'i ladd yn y iati. Yr oedd gwr a gwraig ar y pryd yn edrycb ar yr elephant, a rhoddasant Qoedd ]arwm yn ddioed, pryd y daetb rbai o'r dynion perthynol i'r ge) ddi yno, a chymerasant y dyn truan aHan ond yr oedd yn hoHol farw. Wedi i'r creadm- ladd y dyn, lyngcodd yr ysgub a'i choes yn y fan, i orphen tywallt ei gynddaredd. Hwn oedd yr ail geidwad i'r cawrlil ei ladd. Yr oeddygwrhwn, Richard Howard, yn 3(i oed, a gadawodd weddw a dau o blaut. Peaderi'ynodd Mrs Atkins, percheuog y gwyllt- 61od, a'i dau fab, er cymamt y golled iddynt hwy, ladd yr elephant yn ddioed. Aetb Mr. J. Atkius at y Maer i hysbysu yr amgylchiad, yngh'yd a'r penderfyniad, i'r dyben o gael cymhortb cwmpeini o niwyr i saethu yr elephant. Yn ganiynol. aeth swyddog gyda deg-ar-ugain o riflemen i iynu i'r gerddi: ac er gwneyd y peth yn i'wy dyogel, caf- wyd dau tagael hei'yd. Tybiwyd m:'Li gwell ydoedd yn gyntaf geisio lladd yr elephant a. gwenwyn. Ymgynghorwyd a Dr. O'Donneu, Mr. Cooper, a Mr. Owen, llaw-feddygon. y rhai aarchasantroddi iddo ddwy owns o prussic acid a 25 gronynan (grains) o aconite, (gwenwyn tra. nerthot,) wedi eu cymysgu mewn triag], i'w rhoddi iddo mewn teisen. LIyngcodd y creadnr y deisen wenwynig yn wangcus, ac ymhen pum' munud ymddangosai yn Hed anesmwytii a chlataidd: gostyngodd ar ei liniau, gorweddodd wedi hyuy ar ei ochr, ac ym- weithiai ei goesau fel pe buasai yn marw: ond ymhen ychydigfynydau ymddadebrodd drachefn, a chododd ar ei draed, cerddai o amgylch ei ystabi mor iach ag ari'ero]. Yr oedd yn eithat'Uonydd a digyffro er pan lyngcasai yr ysgub. Wedi dysgwyl dri chwarter awr, nes gweled nad oedd y gwenwyn yn debyg o en'eithio arno, penderfynwyd ei saethu. Yn ganlynol daeth denddeg o'r mHwyr i'w dy, ac andasant eu drylliau ato; ac wedi i'r swyddog eu cyi'arwyddo pa fodd i aneh], pan y troai y creadur ei ben mawr atyut, rhoddwyd y gair, taniwch, pryd y gollyngwyd y deuddeg bwlet ato ar unwaith. Rhoddodd ochenaid drom, gan honcian (stagger) tipyn, ond ni syrthiodd. Ofnwyd y buasai hyn yn ei gynddeiriogi; ond yr oedd deuddeg ereiil o'r riflemen ya barod, gyda'u drylliai llwythog, y rbai a ddaethant i mewn mewn mynyd; ac wedi cael eu cyfarwyddn, taniasant arno ar uuwaith, pryd y cwympodd y creadur anfertn, a bu iarw heb ddim ymdrech. Buasai yr elephant yn meddiant Mr. Atkins rhwng un-ar-ddeg a ddcuddeg mlynedd, a chost- iodd ,6800 ond dywedir ei fod yn awr yn werth mil o bunnau. Yr oedd yn 35 oed, ac yn dra di- niwed, os na ymddygid yn greuion ato. Y noson o'r blaen, sef nos Wener, bu yn carlo niter o bobi ar ei gef'n mawr mewn car, id y byddai arierol. Ar y trengholiad a gynnaliwyd ar gorif Howard y dydd Mawrth canlynol, dywedai y crwner mat gresyn oedd lladd yr anife!, gan nad oedd tuedd ynddo i niweidio neb, os na wneid cam ag ef. Y ddedfryd oedd, Bod y trengedig wedi cyfarfod a,'i farwolaetb mewn canlyniad iddo guro yr ele. pbant yn ddidrugaredd, trwy yr hyn y parodd i'r aniieJ, yn ei greuiondeb, ei Jadd.

ITRAETHAWD BUDDUGOL AR AMAETHYDDIAETH…

[No title]

InU:!,i.})Ülftf).

NeUipddion CTartrefoI*