Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

I Y LLYFR DU. I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Y LLYFR DU. I TRAUL Y GESHADAETH I LYSOEDD TRAMOR. Y mac tua thri ugain o !tad y bendengaeth ya j enhadau dros y i'ywodraethmewnHysoedd I tramor. a'u cytics;au b!ynvddot yn amrywio o ¡ .(9,836 i la.vr i Ho!! drau! flynvddol y ?enhadwr)aeth dramor hen yn gwneyd y s?/m an- ferth 0 .:£'314,275, Y maent nid yn un? yn derbyn dngndaiion hetaeUnon fet hyn yn nynyddol tra y maent oddi- cartref, He y mae yn rhatach iddynt fyw yn g'ynf- I reom 0 )awer nag- ydyw yn Lioegi-, end ar eu dych\vp!iad udrefo'u pleser-deithiau, pyncrirhwy am y g-wcddili o'u hoes ar g-efn y w!ad, a phenodir j pensions haeHonus iddynt o arian y deyrni's RHESTR DDU Y GCHROK (PENSIONERS) AM I u tVASANAETH I'R WLAB. *maerhe9trygohronynwarthi'rgenedl. Y gofrestr (Huaf o g-amwn, trawster, yspe!ad, a thwyH a Rynawn'.cyd enoed ar bob! hiroddefus ac amyneddgar ydyw. Yfna gwelir rhestr o .vyr, gwragedd, ie, aphiant, yn perthyn, gun mwyaf o Jawer, I'r dospeirth 1 pendengaidd, y rhai ydynt wedt gorFae!u iddynt en hnnain y rhan fwyaf o j 14%ver o feddmnnau tiro) y \v!ad, a'r rhai a ?yfrwyu- hefyd ar ?efttau y dospeh'th Hafuro!. <JyHo?au P?Mon y rhai a. drethir yn ddychrynMyd er cadw y !'hal hyn rnewn rhwys? a moethau. Rhaid ta!u dJrwy am hob peth a e!o 1?' ?cnau. yn nn'on, at ynnal y segurwyr uctiel-freini(ig hyn. Cymerir hatling- y tiawd tuag at oreuro eu coronetau h'.vy ) Rhaid Lazarus wisgo bratiau, fel na bo diffyg-j Ired ar ohvynion eu cerbydau. MeddyUwch a!M hyn,ch\vldahvyr trctiii, pan edrychoch dros y rhestr g-auTYllol o obroniaid y iiywo(fraeth. Y mae y got-I-roniaiC, byu olr dditu ry\v. Rhi- ano(j, rhai ohonyat o yeriactau <;ano!!g', a gaent! rw>dd fynedmd 1 mewn i'r rhestr. Dim !!ai na '£600,000 :t dt-euHr yn nynyddol ar y gwyr a'r Wragedd hyn, a'u gweision a'u eynn'onau, yn nurf gobron, heh son am yr ysgiyfaeth arati, vn 8ymio i amryw filiwnau VI) tiynyddol, a ranant yn tnysg eu gi!vdd, dan esgusion y fyddin, v "ynges, yr eg-hvys, &c. Y Countesses, llonomble a Iligltt Ilol/orable LtJ, illisti-esses, boys an(I 9zrls, a dynion ieuainc a hen, ar y rhestr ddu hon, !'hv faith a rhy fliair!d-wrt'Y,n fyddai dodi eu Benwau hob yn un ac un. Y ddryei] o weied mf- eino eleod newynMyd yn ymdewyehu ar waed v genedl, nid yw ond golygfa resynus ac anny- Q<!anus. Ond thald i ni roddi ychydig- o'r rhai !n\vyaf ac erc!iy!!af fet cnghra!fTt, onide ni byddan i cm Hyfr du yn gynawn. Dodwn vrna restr o obroniaid a ddo-hyniant uwehiaw £1000 yn nyn- i yddot, wed] e) chvtneryd o'r papur seneddoi, a I ddefnyddiasotn pisoes :— 'art[ Abel,gpfeni, (ti)gndti am -ar(-,Iygin(i X, s. d. fflymau yn y Castom;-seg-or-wydd a ddiddymid 40 mh't.tdd y)! o!. Yn ystod I y !ttnser hwn, ccattodd yr arglwydd aRrhydfddu.s mvchlaw ?6?,000 r wl?d Y mae Kêtndclo fab yn jr.%tibeii vn y llynp;es, a dau hb atill- yn yr ',)Ilv y fol y n yr eglw'fo\, af am '"yw berthynasau ereil) ar ¡ gefn y wlad 154. 0 0 I Arglrl(l Aberc:olb: r.Gob dref-t!Iol, o itrtan y wiad, :'r dyhcu i alluogi y teolu h wn ynn aI i fyr.u utddasy beti- I <lefiJ{aeth. Ft'i hyn catuatetr cymhorth tludion hyn urddas .3000 0 0 hrl1 Amherst. [Oobromv treftad<d &aH. ithoddid V' j!obron yma yr. gynt- I af i t"iyr Jeffrfy Amherst, un o'r- ——— I penat yn ei Jdydd yr "h!'ontiddiwftht)efi'w olynwvr, drwy ydfo\)'nia( Ty y Cyifredin] SOOO 0 0 larU Athlone.. rG(:hron tref-dadol aral!. Ril()d(lid *N, gobron hon arv cvntaf i De Gi"ikell,teulu ;,r ljivn a ddaeth tro8üdd g-vda W¡m;llU HI. i Loegr] 2CW() o o ArglwYdd An.-Mitnd. [Gobron &r Y C'OM. solid(ded Fund. Y mae gan ..therth- }K's.tu fyHiuiafthau e?hvysig' brfision seg,,r-,s%??ddol a Hawer u s?ydda)) en- I '?awr dsr! v Uywodt-Mthj 2000 0 0 I Ar¡wydd He [Gobron ar v CoM.w- ?''? -?'MM?.' Gobrwyd yr arghvydd- ?t)Wnarne;f<dy[ihurtvn. Bti yti ??'?hfilwr y T)vsorlvs,'tuadcn? ?V?dd ar hu?sun ? o!, ? ?crfn idd.) rofMt y ?tydd fyuuyn un?uher?ydd e ?''y?wysder i'w chy?awn;, hRr- í t?,7? ?'y"Y' ?obr!d ff] 3000 0 0 ? L'terbad-.H. ?Dogn a.al! a obrcn I ?e?tad(d,?t}p{irt(jf.rsonaudewhct ?t. Lharles Boun? Ysw.. wpd: i t?r:t- aett¡ ('rbadon hnpd vn ddt-ftif?dd. O? 11111 )''V y n"b''on byth yn s"fYl! o I ?'au det-bynw?.?.1200 0 0 lart! Syrconnd. lBrawd)"r iarit pro- senol oedd y derbynydd cyntaf] 1045 0 0 larlles Mansneid. [An! roddt t fynu y I fraint ocdd ganddi yn mharc Rich- mond] 0 0 farii Cowper. j[Gobron tff-tado! etc, a. deUr allan o g'y!d yr <'<t'<*Mp. Etif. j eddíl'f iarll presenot y gobron trwy briodas ei daid ag' etifeddes mab i Gadweinydd Dutchaidd a fnasai yn I was!lna;>thli dan y Doc Marlborough, ¡ Yfath fuwch lethog a raid fed John Bul! .1600 0 O! Is-iar}! Caprg-aint. [Gobron o'r Oonsoli. I dated Pund, a ganiateid i dad yr iarH ? presenol, am ddarfod iddo, dros lawer j u Hynyddocdd, !enwi y swydd o Lefar- j ydd i Dyy Cyifrcdtn, ant yr hon swydd y derbyniasai jC5000 yn aynydd(j!]. 4UOO 0 0 Iar!I Camperdown. [Penodid y gobron hwn ar gyfrif ddarfod iun o dadau yr ¡ iarU ytniadd brwydr waedtyd yn Cam- perdown, am yr hyn y telir I'M' oi- ynwyr]. 2997 9 0 r Archvydd Cutchcstp)'. [Buasai t'i dad yn I Hefaiydd Dy y Cyffredin, ae yn Geidwad y SPl Gyfrinol \V.¡rlelig dros j ei fywyd am y swyddau hyn derbyn- j iat -SlO.OOO yn nynydduij SOOO 0 0 Arguvydd Exmoath 2000 0 0 Arg,ltvvdd Fag(il 1026 0 0 D)!c (ira/tor¡.. [Y g'obnvr e';ftaf ydocdd ¡ un o ordderchfeib Charts t! am rus- eddau yr hn'r: y gelwir :n bobl yr oes I hon t da)u. Tclid y arobron hyn i deuiu Grafton dros ysbaid 173 o Hyn- ydd,ia a(, fel? yddau a'' fcily ni cttostiodd y teu!u pendefigaidd hwn i'r wtad ddim Uai na BWY flUV/N, A PHYMTHER A DEU- GAIN 0 F!LOEDD, CHWE' CHANT, A j J'ECNAW A UEUaAIN 0 BUNNAu!] ..H946 0 0 I Arglwydd G!pnf!y. 2000 0 C I Due Manchester, i wneyd i fynu ei gon. ed am yr hyn a dderbyniai oddiwrth i 2928 0 0 ¡ Duc Mar1bor01)gh. [Hhtiddidsymia'! dir- fawrion h<*n daid v due prescnol er pwrcasu etifeddiaethau ae adeiladu pahs Blenhe!m, yu symio i uwch!aw m'Uwn o but'nau Telid y gubron I hwn dros fwy na 134 o Hynyddau, yr hyn a wna fwy na haner mitiwn dra- chcfn, ac fe! hyn y maa cynhaUaeth tRulu ardderciit)g Martboruugh wedt fostto i') w!ad fwy na mitten a haner o bunnau Dywedtr na thalodd y due prehonui am arch el dad etc.]. 4000 0 0 lar!! Mayo. rGubron fel Cadorydd Ty yr Arg-I wyddi yn St-ncdd hvo-ddon, pan 'I eisteddai yn DuMin. Trodd undeb scnsddoi y ddwy wlad aUa'. yn tfurtan- I Hsi'rcyfaiUhwrt Gwnaed'jn brawd iddf) yn Esgob Waterford. a k6OnO vn y fli-;y(idyn brawd araU yn ddeon, zC2000 yri y Hwyddyn; a chafodd Ie- oedd i nifer fawr o'i berthynasau yn y fyddin a'r pg!wys J. 1290 11 8 lart) Nelson. [Rhan o'r pris a daJ John Btil! am ogoniant rhyf< Y naae der- I hynydd yg-obroll hwn yn! wr eglt-j,sig scg'ur-swyddu!, a tba! da] 2000 0 0 E)izabeth,i[ar!!es Nelson. 2000 0 0 Dowager Countess Ne!son 2000 0 0 Arglwydd Rodney., '0" .2692', 0 Q Dowager Lady Hodney .2000 0 0 iarH Roden, ff! Artilygwr Cyfrifon y Try- sor)ys yt) jwerddon. Rhan fechan o'r swn; niaivr a dalwyd i deutu yr iarH !twn arn werthu iawndfra<! ea gwlad i I Lnegr ydyw y gobron hwn 26:)5 5 7 i ts-iarU St. Vincent 3000 0 0 EtifeddyDnco Schnm.bey, y Schombey gwre:ddi<M ydMdd un o mHwraidd Wittiam Hf. yn mrwydr v Boyne; telir y gobron yn awr i ddyn gwerinol-Duciiii)an, ac yr ydym yn grorfod ta!n iddo ef, am dda)f:)d I'w hen ewythr, tSO o nynyddau yn o), ym!add ¡ o dan ybremnWiHiamUt. 2880 0 o! Arg!wy<M G. Seymour. [Ho;) daliad fet cade:rydd diwpddar Bwrdd yr Ex- 'I' cise, am yr hyn y derbynia: ?'2000 y flwyddyn tra bn yn y swydd] 1500 0 0 I Arghvydd H. Seymour.. (DignllHHad am y segur-swydd o Crater 6j- H"Iiarfinge; DubUn .]55111 8! Is-iarll Canning-, ar g-yfrif ei fodyn fab j !'r Gwir Anrhyd. G. Canning, ..3000 0 0 j Is-iarH Me)vi!!f. rGobron a r deUr ar yr ystyfiiteth ddirfud iddo tenw! y scgur I., swydd 0 Sfii OYfdnOI Sc«!!and, a der- byn y gwobrau perthyno) rr seg'ur- swydd] 2852 !2 6

DALL8LE!D!AETfi CLERIGWR.…

Family Notices

[No title]

Ittaiutr terwit P- lcf)!)big.

RHODFEYDD 0 GYLCH CARTREF.