Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Y B U A M S E It AU." T\YMUNA yr Ymddiriedolwyr ar y dosparthvvyr a'r derbynwyr hyny sg sydd etto beb orpfaen tain am yr Amserau a iiderbyniasant o Liverpool, tod cystai & g'?ueyd hvny yn dd.yman s; ae i'r taUadau gad eu hanfon i law M'. E?iexef Pu?h, E?c'b??g's-couft, £ x- chaage-s'I-eet East, a:- os trwy POST-OFFICE ORDERS fod i'r cyfryw gael eu gwneyd yn daiedig iddo ef, Allan o'r Wasg, Pris Pedair Ceiniog, CVFL-AWN1 AD O'R PROFFWYDOLIAETHAIJ AM GWYMP PABYBDIAETH YN Y FLWYDDYN 1848, SKF TY WALI/FIAM Y PIXIOLAU. CiHOEDDEDLG yn Saesoneg gan y Parch. R. FLEMING, yn y flwyddyn nOl, ac yn Gymraeg gan ROBERT GRIFFITHS, Llyfrwerthwr, Heol-y-llyn, Caernarfon, at yr hwn y dymunir anfon pob OKRERS. THE ORIGINAL HOWQUA'S MIXTURE OF 40 RARE BLACK TEAS AND MOWQ.UA'S SMAL LEAF GUNPOWDER. BY APPOlN1'. NIL -NIT. ATAE bri y Teau hyn wedi es sefydlu nior drwyadl, yn awr, rei uad oes angenrheidrwydd ymbelaethu ar eu tiaasoddau neiiiduoi. Maent wedi cyraedd en. wogrwydd mewa amsev roor fyr, aughymafol yi) hanesion fluasnach. Mae BROCKSOPP, HOW, & Co., 233 e 234, I W;gh-streei, South war k, London, yn teimlo yn hyderus "On rhaguriaeth en nwyddau a'i spfiad yn y F»rchnad De, yn ddigonol i'w gwahaniaethu hwynt oddiwrth an- yi»>vk'«yJdawg y dyddiati hyn. Mae cymysgedd flowqua o 40 walk onfthyffredtn « De Du yn awr wedi eu gostwn;\ 55. Sc. y pwya Catty Package, a'r Mowqua'a small-leaf Gunpowder 8s. Oc. y pwys Catty Package | gellir cael HaDer a Chwarter Cat tIes. I gyfarfod a gofynitidau Teuluoedd ya Mrydain F-.wi, mae rheolwvr etifeildiaetbau Howqua a Mowqui wed) "eehteu Hong-iwytho AIL DYFIAD, -daa yr enwau SEMI-HOVPQUAt tSEMI-MOWQUA, yr hwn, pas* Yn eyfrarogs o tioll. arisuddau y cyiuaf, ydyw, fel yr ua cynnilaf, y mwyaf cviiiliwys ttt dreLIlad cyffredin. SCMI-WCW. 'p'u'kl-f'hyp.é.it. SElVH MOWqUa PEARL LEAF GUN- POWDER. ditto ditto 7s. GOCHELIAD.—Mae v Teau hyn yn wreiddio! yn j unig pan yn gyunwysedig mewn Svpynati Chineaidd cyu- tefig, wedi eu sicrhaua seliau "Howqua" a "Mowqiia. Mae B., iI., & Co. befyd yn p-trhau i werthu tu J-Bad SVPYNAWX cyntetig ac adnabyddus am bob pris. Y COFFEE RHATAF A GOREU. Mae BROCKSOPP & CO. yn erasu eu Coffee gyda Pelflan-waith Al('r galiuog, lie yn ei barotoi yn ol y Qull pF!renj;aidd. Cynniideb rsawr a ^weiJiaut bias ydynt y canlyniadau, ti vvy fod Coffee wedi ei ddarp.uu Y modd hwn yn 30 y cant yn eryfach 11a'1' un a gresir yn Y ffordd gyffredin. y 1M Dr,vl?',R,?IRA ? Is 4c ?'?E JAMAfCA.ls 8c ?NE STRONG MOCHA Sis Oc FINEST RICH OLD MOCHA ,.2s 4c D.S—Mews atehiad i nifer m'r o geisiadau a dder oyc'wyd oddt?fth jeu?uoedd, i ?el eu cyUenwi a'r Te ?H'ec uchud, mae y CWm!leJD! yn eu c?firio yn bar 1,Lls at (, gmodedig, yr bwn yw v!-? gyfrwng ?r?vy ba un y ?eUtr eu pncu yn f?n-werth. cc!r y C flee 1 F?snachwyr yn y Gmwn,  sJni'au ddim llai na chist, wedi ei urasu ar yr eg- '"? ?!'neU!duo!abra.mt-)ythyroi. fv Q'> ?? bywiobeth ragorol, os eanlynir ar ei hI yn f y ?og, Mu ch?anigt?d syi?eddoj a? 'i elw presenol, dQ. ymdcecÍl cymhedrol. yn ddeiiHedtg ?ddiwrth lad v nwyddau uchod. v. BR"CKSOPP, HOW, & CO. yn ?r yn bar r bennodi (oruhwvlwF yn mhoh trf o bwys t r?Ny Gyfunoi. Rh-.iid, gaii ?vn?l, be?on?u fei ?"?''dyfodynO'uchwyiwyr, llnofyn vn ddioed, Åd{ h.Yddó ¡'W benwau ymddansos yn yr hysbv-iad?u. Adfn 0i: r '"?'? ?'??..eU) o'r te?rau. yn a?nv-i a phns- t rest Sydi'r po-t, t!H-y ymofvMiad a BROCKSOPP,  '& co., Tca Imp'Jrtus, 233 & 23;, ]Jo1'[)IIgh. -Ro vv, -? Co. & 234., Bat-(.M?. ? AGE — Swar,sea C. T. eilln';Et, Catle sqtiare, "A"ergaveruiy W. H Hurst, Chemist. A l? 0 P? \Vm, Green, Pier-street. 13 "n ?. PLilli,,) Brigitt, wr> )8mawr D Edwards, S?mp'oace.atidJoitn .B) Jones. Grocer and Draper. -T"tc,, auf.. o,.?Q?v??'?t-Jnhn 131,aLifol-t ,.av'c- j,-)hn Jo,.c-s, ..tocer &- Tea DeAler. tr¡na hon\Yûrks f John  \clOCet & It:irt Dt;]lel. tl,ii, 1101,Nl, 0!,ks Lararaas-slteet. an*"• • *• Joseph Ciougber, BookseHer. CrioL-u'0We!l- W. Morgv-n, Ci??i?t. HifiJi-st. l>eni j ?o? ?' Hen''y Davies, Draper, &c., Wgh.st. Do»l IS D. Lewis, Chensist, High t., l Egl JUVIS, C.lemlst, nlg 1 S ¡ te 01 Yitvrw. D. Evans, DfKperMdTea dealer, lIa and R. Watktns, Draper, &c. eU}; d est T. Williams, Chemist, Market-street, Llai oj & G. Harris, Chemist, High-st. L!a?'-? ?-i o. Thomas James, Bookseller and Sta- Lland boner. L Y.. ° Bishop, Tea Establishment, Stone-street, & Elizabeth X.ewii, Drjper and filacer. Mo'hmu')', J. Whitman, Buok&elier, Agia-court- Wilitn?-v, Bu,,?kseltier, Ag ,ri-?,;Ourt- Mihorn H ?-0-M?ritt, Chem?t. zvlilford ik i r r i tt, C?,eni?st, ?ber?'?*' J"'Q!: May'f.i, Qrccar and Draper. ] ?ew.3<.t] '??c.?,'?- Thomas & Evati?, Grocers ?nd T«a- dealers- & Samuel Jones, Grocer 1'ea-dea'er. I ?s?port. J. Groa', Stationer, Hi?h-st., & J. Thomas. Chem'l.t. Commerciai-bt. f*e{R?.L ?-T\ ?<" W. Lean. Chemist, Meyrrck.st¡°ed, Tenijv Richard B), V" *R'chard Mason, Bjekseiler. Tre d e8 or haac Edw\'d. H?t'r & Tca-deaier, Y TRAETHODYBB. lUI/F. IV. GOUPHBJVAF, 1848. PRIS ?.v. Gd, ——— CYNNWXSIiD. Had Abraham yn fendith i'r Byd; Dieavvddiaetb; Philip Henry, a'iArnserau; Gulwg ar Ddipon Ech- ryslonrwydd Rbyfel; Yr Olyniaeth Apostoiaidd Cyw- I ydd Helynt y Byd; Crefydd yn Llddaw; Butler ar Grefydd Naturiol a Dadguddiedig; Cyiioeddiadau Cytnodol y Cymry; Adgoliou am Ysgol Neuaùdlwyd; Dyibyr oddiwrth y Pa ch. W. Jones, Nevyn; Cymru a'i L'eenyddiaetb Niidiiidau ar Llyfrau. DISBVCH: Argraffwyd a Chydocddwyd gan THOMAS GEE: i'w g:iel gan Hughes, IS. Sf. Martin's ie Grand, Llundain; a cban yr boil Lyfrwerthwyr. I ENWOG TRWY'R BYDYSAWD. PELENI HOLLOWAY. YSTAD (CASE) 0 DDYFRGLWY, Rhan-lythyr oddiwrtb Mr. William Gardner, Hanging Houghton, Norihnmplonshirt, dyddiedig Medi 14. 1847. At v Profres'vr DOLLOWAY. cf)w, o'r blaen ddarfod j'm gwwig gael ei thapio (fair gwailh i'r Dyfrglwyf: oad gyda ben- dish Duw ar aich Peleni, a'i dyfalbarlsad bithau yn eu cymeryd, mae'r dwfi wedi cael ei gadw vmaith ddeunaw tnis trwy eu hofferyholdeb, yr hyn sydd drugaredd fiiwr. An-yddwyd; WILLIAM GARDNER. ANHWYLDEE YR AFU A'R ARENAC. Rhan-U'thyr oddiwrth Mr. J. K. Heydon, 78, Kins; street, Sydnell, New South Wales, dyddiedig Medi 28, 1847. At y Proffe.swr HOLLOWAY. I ,i y it, M,.i -e genyf yr hyfrydwch o'ch hyspysu ddarfod i bivio.-f A. Donaldson, V sw., Masnacbvdd ac Amaeth- ¡ ydd envvog, ac hetyd vertUynol i'r dref boil, I alw gyda mi ar y IBfeo o'r mis presenol, a ptirynu gwerth Pedair Punt ar Ddeg o'eb Cyfl'eri, i'w hanfon i'w Ddefaid-orsafau yn I,lk)e,,i, Newydd, Adroddoud ddarfod i un o'i Warcheitlwai2 ychydig amser yn ot, am gymhorth meddygol; ei RnhwylÖeb yd- oedd yr A fa a'r Arenau—-ddarfod iddo •bsod V dyn am dri mis o dan ofai un o'r Liiiw-feddygou goreu, heb i lùdltl1 daioni darddu oddiwrtb y driniaeth; yua y dyn, I mewn ancbaitb, a tldcfllyddiodd eich Peleni a'ch Enaint, ac, er. njawr syndod iddo ei hun a Donaldson- a -;tt .IWM i'w iecl,y-J 'i y uYVII(' deb. Yn awr, efTeitiiiwyd yr iacbad hivii mewn oddeutu deg divvrnocl, I Arwyddwyd, J. K. HEYDON. ANHWYLDER Y FREST. Rhan-lythyr oddiwrth Mr. William Browne, 21, South Main1 ■street, Bandon, Iwerddon, dyddiedig Mawrth 2, At y Proffeswr HGI LOWAY. SYB,—R-meddiges ieuanc, yr hon oedd yn dyoddef, oddiwrth anhwylder y Frest, a'i Chylla mor dra thyner, fel ag yr oedd yn anadiu gyda'r diffyg mwyaf.os eymerai1 ycbydig anwyd, yr byr. a ddilyoid yn g'vb fFi-fidin ag a?os hoHoi RoH chw?ntbwyd, ynghyd a'r f?t nvehdod cyff- redinol coriF fel ag i'w ?orfod[ i orphwys pan Yn dringo ond un rhes o risiaa; dechreuoda gymervd e-?'ch Ptli?Di oddeutu chwe' mis yn 01, ae v mae vn hyfrydwch genyf, eich h)spysu iddynt f¡ hadferu i ber'ffuith iehyd, Arwyddwyd, WILLIAM BROWN. I IARLL ALDBOROUGH WEDI El IACHAU O DDOLUll Yiv AFU A'R CYLLA. Rhan-tythyr oddiwrth ei Arglwyddineth wedi ei ddt/ddia Vitlil Messina, Leghorn, 21, 1845, At y Proffeswr Hoi, LOW A Y. by R,-A-,nrvwif)i amgylebiadau a luddiasant y posib!- i rwydd i mi ddiolch i chwi cyn y pryd hvn am eich bon- eddigeiddrvvydd yn anion i mi eich peleni fel ag y darfu i chwi. Yr wyf yn cymeryd y eyfieusdra presenol i an- fon i chwi OIWEfi am y swm, uc. ar yr un pryd i chwan. eg'u fod ejcli Peieni irrdi effeitbio iacbad o anhwylder vn ty A, "u a'm Cylla, yr byn a fethodd ymeddygon enwocaf I gartref, a tbros oil o'r Cyfandir ei effeitbio ;-uac hyd yn i nod ddyfroedd Carlsbad a Marienbad. Yr y" dw'yf yn 'J ar I ent,it(l. Y?, vdv  ?-f ?-n dymuno cael blychiad arall, a phot o'r Enain', rbag ofn y daw ar rai o'm teulu angen am dauyut. Eich mwyal rhwvmelig ac ufudd was, Arwyddwyd, ALDBOROUGH. IA CIIA D DIF FIG ANADL ABYH-ANADLIAD, I llhan-lythyr oddiwrth y Parch. David Williams, Gweinidog Weslei/aidd arosaml yn Beaumaris, Yn.os Mon, Gngledd Cymru, dt/ddiedig Ionuwr 14, 184f>. At y P roffeswr HOLLOWAV. SYR,—Y Peleni. y rhai y dynsunais arnocb eu banfon i mi, oeddynt i ddyn Unwd o'r enw Hugh Davies, yr bwn, yo ?aenorol i'w cymeryd, oedd yn mron yn an- a o eisiau tliHldJ! ac wedi eu cymeryd am ond ychydig o ddyddiau pan yr oedd yu vmddango!; yn ddyn arall c'wbt; mae ei anadliad yn breseno! yn es- mvcyth a natuviol, ac v mae -vn cvnnyddu vn ddvddiol mewu nerth. Arwyddwyd, DAVID WILLIAMS. c 1. dfii w i- n an I hwyiderau cantyn(j! Anhwylderan y coljddioa ellr yn y per. Gwavw y Cymmahvit Atalfa dwfr J)olu; gwdd-f V Cryd Tan iddwf Clwr'rbrenin Diffyg anadl Tw. myn.bol) math Gvaianwst î¡tn\rr; ger;4,vg Arwvddion Aii- Lliniorawg ri ,cii Diffyg treuliadbwyd Goiyddwst Polorod Rhwymiad y colyddion Ennynfa C,amnod Y Darfodedigaeth Chvyf msiyu Livn?er ,;i:c¡edig..et,h Xi:tY/lfU G.?ndldobob Dyfrgiivyf Llwynwst math, &c., Clefyd y gwae j Ffeloau (Piles) &c., &e. Ar werth yn sefydiiad y Proffeswr Holloway, 24i, Strand, ger Temple Bar, Llundain, a than y rhan fwyaf o Ffervllwyr a Giverthwyr Cyfferi, drw"y yr boll fvd gwareiddiedig, am y prisiau ciinl),nol:-is, i,ic.; 2s. 9c,; 4s. 6c.; Its. 22s.; 33s. y blwch. Y mae etllll maw", Urwy g-ymeryd y saintioii mwyaf. D.S.—Cyfarwyddiadau er arweioiad i'r Ciei&oa o bob aflechyd, iryda pliob blychiad.  ■HAMILTON & SAVISS. II THE TEA MARKET, ATo. i. RANELAGH-STRKET, LIVERPOOL. THERE will be no Reduction in the Duty on Tea I R- this year, but our position in the Trade enables us tosupply Families-for Nett Cash Paynsents-through the medium of our appointed AGENTS in the various paris of the United Kingdom, at the following Prices, viz:— J, J,).v TEAS. PI A "1- 'fI' 's Strong Black-le-U'CONGOU 3«. 81. Choice SOUCHONG, strong & full-flavoured. 4s. 4d. I The finest PEKOE-FLA VOUHED TEA. 5s. Cd. The Black Teas can be had mixed with Green, if re- quired, at the above Prices. GREEN TEAS. I Fine I-Iyson TWANKAY 4,' Fine Young HYSON. z. ?'' Choicest OUC il A I N' pi' Choicest OUCHAtN. '"?'"?J 7s.O'L The nnest GUNPOWDER .?. The Te? is secured in Tin Foil, and put up in pack- ages of 2 vi., | lb,, to 3 lbs. weight, and smai! Chests, containing 12 and 14 lbs. 'Upon Chests from 30 to 80 lbs., the customary overweight allowed of 1 to ibs. each COFFEES. Good COST A R rCA ]s 4dJ Fine EAST INDIA—picked quality Is. Sri, The Choicest MOCHA or JANIAICA., :28.0d The Coffee is secured in Tin Foil, and put in pack- ages of i lb., x lb., and I lb, weight, Ground or io the Berry. By comparing the present with our former Advertise- ments, it will be seen that we have discontinued sup- plying several Parties in North Wales, who formerly acted as our Agents there, the consequence has been, that Families, residing in their immediate neig"hbour- hoods, as well as in those towns where we have no ap- pointed Agents, experience the difficulty so much com- plained of in Wales-that of pnhuring good and gcnuine TEAS and COFFEES, at MODERATE PRICES, while several have written to us for Goods, whose Orders have runetti-,illy attended to. Other Families, or large Consumers, who experience the same inconvenience can send their Ovdnrs to tie, by Post or otherwise with Cash for the amount, or with a respectable Reference in I own, uud they will have our usual prompt attention. i LIST OF AGENTS IN WALES, |. ABE^ RYSTWYTH JAMBS COX Stationer. I VVENNY. ,.J. WATK/.VS Confectioner. vv •■it.- O. OWEKS; Tailor aud Draper. .HUGH JONES Tea Dealer." lir.At MARIS MRS. PBITCHA«T», Confectioner. BRECON. Sisttrst HCMPAOE ..Stationer. BUILTH ,DAVID WII.I.IAMS Draper: I CARMAH'fH,rN" .EVA.NJO"ES.Draper. CARNARVO'N R. OWEN & Co. Drapers" CHEPSTOW «. THOMAS HOWELl" Confectioner. CLWT Y BONT E. E. THOMAS Tea ))ea!e? DKlYKIGH ..ROBHRT FOULKES 0rai;er. g}t :IB'I,nsI. 'l,rc; E it it ?ll" OOL) .I'ea Dealer. ( HAV WITNIH HARRIS. Stail<mer! LLANGOLLEN JOHS EVAVS Draper LLANERCI-IY?IF,I)D..O. Pil?Y-?'IIERCH, LLANELJDAN. C. PBIOE Tea Dealer,* LLANFAIR Wiw,iAM WATKINS Draper. LTiANFAIR HUGH OVPSN Tea Dealer M UN 41 BRIDGE. Moanis WIMIAMS Draper MERTHYR TYDVIL..WIII.UM WITKINS ..St?tiMcr MONMOUTII R. Y. WADOH Stationer." NKATH IOHKT THOMAS .Tea Dealer NLVV PORI VV.WitL1AMS&Co.Confectioners 0> LsrRj EDWAKO DAVJISS.. Confectioner. PEMBROKE DOCK WILLIAM DAWKINS Draper. PENTRAHTH W. WILMAMS. Flour Dealer. RHOS Y SWANSEA Es ARA-IIS Confectiotic-r. TALGARTH WULTAJHS&NICHOLAs. Drapers. -CRE i)L (J .J, THOMAS -Bookseller. OCf" Application for the Commission to sell the above Company's Teas and Coffees by one respectable party, in each Town in the United Kingdom, will have the best attention. None bat those of Business Habits need apply. ONE AfiKNT ONLY :S APPOINTED TN EACH TOWN. ONI? ()NLY APIIOINTf,,I) TN' l,ACI?' ilt.?,V,?l;. M 0 N A' S HE It A L D AND GENEilAL liREfflNG BTiiLISHMUT, DOUGLAS, iSLr: OF IVJAfL TO AUTHORS AND PUBLISHERS. iJS> OBERT- F A R G H E R respectfully calis the attention of Authors, Pub- lishers, and others, to the facilities coo- 1* U"ctcd with i.he above .'Establishment; which, in addition to the newest and most approved Printing Machinery and Presses, embraces extensive and carefully-selected Founts of Useful and Ornamental Type, from Pearl to fifty-line Pica,-a considerable portion of which is entirely new, — from the most celebrated Foundries in London, Edin- burgh, and Sheffield. R, F.'s long experience of more than quarter of a century as Practical Printer and Manager, added to un- remitting personal attention, and Careful and Experi- enced Workmen, embolden him in assuring all parlies who may favour him with their commands, that they may rely upon the strictest attention to their orders and iu ieresis: and every description of work may be depended upon for neatness, as well as corrocUiess and punctuality of executio/J, He is now prepared to undertake the printing and pblishing of Newspapers, Magazines, and Serial Pub- lications of every description, in any language, the print- ing and publishing of which in this Island being entirely free from Stamp, Excise, and Advertisement duty, offer facilities to Authors and Publishers which are not pos- sessed in the mother-country. Books of every description, Pamphlets, Cards, Notices, Biii-haads, Catalogues, Club-rules, Placards, and every kind of miscellaneous Printing executed with neatness Specimens aud Estimates sent to any part of the king- don). g ON S.-U.E.—A Patent Cylindrical PRINTING MACHINE, with Registering Apparatus, Roller Moulds, &c. complete; well a for a Provincial Paper. Size of Table, 50 inches bv 3-i inches. Cost £ 210.; is neatly as good as new, and will be sold a Bitrgain. AT SYLW y CYMRY. ARGREFFIR a Chyboeddir yn ddi oed, (TIWT ,1 Ganiattad), GYFIEITHIAD gau Mr. EBENESKR THOMAS, (Eben Fardd,) 0 ADDYSG CHAMBERS I'R BOBL LIe y cynnwysir Hysbysrwydd egwyddorol cywir, mewn dull hytrurddiadoi a chelfydd, ar yr lio, I WYDDOBAO braidd; ynghyd Ii CherIJunian scEngreitftiau eg=lurhaol i gvnnorthwyo y ineddwl yu eu dirnadaeth; wedi eu cyfoerliogi a dirfawr helaethrwydd 0 Wybodaethamrvw- iadol a bnddiol. Os yw y darluniad a ddyry y Dirprwywyr Addysg 0 ansawdd Leiivddoi a Gwybodaethol einGwlad yn gvwir, fel y uiae yu ddiammeu ei fod i raddau helaeth, ni ellid, feddyHeai, cawodi Addysg arni to own dull nimy effeithioi a ehyflwn na thrwy gyfrwng y Gwaith Rbag- orol Uciiod, yn yr hwn y traethir yn dlws, yu fedru?. ac yn atlu-awaidd, ar agos bob cao^en o Wyhodaeth fuudiol ac ymarteroi. Athroriiaeth lJythyrennau,-Y"rifen, Dysg ryfedd y"n ddiau Yuctdi eawn i'n liawn wetlau Dduwdod y Ceifvddyilau.—D;;wi WYK. Dygir y gwaith allau yn Rhanau Misol, Saith Geiniog yi- titi, mewn liythrcnau man "Brcvier," 8blyg rraw "Super Royal," 32 tudaieti yn nihoii rhifyn. Bydded i gynnifer ag a ewyllysiont ddyfod yn Dan- | sgrifwyr, weied yn dda i anfoneu henwau, &c., yo ddtoed, i Robert Edwarde, Arg "Affydd, Pwllheli, neu yn Caerfyrddm: Mi. W. Spurrell, Printer. Caernarfon. Mr. R. Griffnh, Bookseller. Liverpool: Messrs. E. und T. Jones, Printers, Lime-street. London: Mr. H. Hughes, St. Martin's Ie Grand. 1, GIFTS OF MONEY, To be DISTRIBUTED by the PROPRIETORS of I THE "DISPATC j IN s order more fully to meet the wishes of their Sub- scribers. and [he public generally, the Proprietors of the DISPATCH will distribute the BONUSES to their Subscribers in three divisions. £500. The first division of £ 200 will take place as soon as 2,0; 0 Subscribers may be obtained. A large number of Subscribers are allready registered, and it is confidently anticipated that the distribution of tire fit-st division will takef,lace wil?io two or three :ontbs?2? '.be r' -r&s'o? 'v — date. First Division ■ • £ 200 I Bonus of.. 3 Ditto 1 Ditto 20 i. Ditto „ .]() ,,10 Bi\ Ditto if £1 30 200 Second Division ■■■>•• £ 300 I o n,. iir.. loo 1 Ditto 60 I Ditto „ 2b i Ditto 15 10 Ditto £ 3 each. 30 25 Ditto £ -2 ,.50 20 b i t,, e- ;Cl 20 300 Third Division £ 500 Third Division. £500 { i;:s :f.: 2( i Ditto 60 Ditto  ¡ B i: ( j, 20 1 Ditto 10 ?K?D?u????h ,00 51)0 MAKING A SUM OF T' ?'i OF STERLING. Each Subscriber, in addition to his chance of obtain- ing a portion of the amounts above stated, will re- ceive a copyj of rue DISPATCH, for the period of his Subscription. The DISPATCH will be found lu possess peculiar ad- vantages as a Weekly Newspaper. It will embody the spirit o., t,ie press, from some of the leading papers of the din-contributions by eminent writers—commercial and general news, and every kind of information adapted for Merchants, Tradesmen, and Mechanics. The DISPATCH will also aim in communicating lU- formation aud instruction to the homes of the family circle. The asperities of political controversy will be merged into one grand centrepoint, "Measures, not Men." The DISPATCH may be read by all, as it will aim to be the 1, riend of all, REGISTERED RECEIPTS will be forwarded oil receipt of eithc:: of tbe fo:lowing amount" :-> £ s, d. £ «. (i, [MAVPRTAJN] For 6 months 0 4 D. 175 0 0 u 8 H30 0 Ü 0 15 520 0 0 Each Subscriber, who may be logistered previous to the drawing of the first division, will be entitled to his chance of obtaining a Bonus in the Tur-iE Divisions. One Month's notice, at least, ivill be given of the time of Distribution, by an advertisement in the DtspATCK. Each Subscriber \dl be at liberty to nominate a party ,o attend the drawing. Subscriptions way be forwarded by Postage Stamps or by Postoflice Order, payable toTHOMAST AY LOR, DiSPATcH-Oiffce, Guernsey. D ? s I, A i: c if 0 I-ri c e, AGESTS WA1TES For EVERY TOWN in the UNITED KINGDOM. July 1,1848.