Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

YR UNDEB oYNULLEIHFAOL A'R…

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y mae ein gofod yn ein gorfodi i gryuhoi ein ban ¡ esinn o dan y pen hwn i gylch mor fychan ag y mae modd;- ac felly rhaid i ni vmatal rhag eu dodi o dan benau gwahanol fel arferol. Yr ydym yn cael ein hysbvsu fod gwaith y Pry deiniaid yn cymeryd meddiant o Bushire wedi peri i Shah Persia ymestwng i ba beth bynag y bydd i'n llywodraeth ni ei ofyn. Ond y mae yn amlwg pa fodd bynag wrth gydmaru dyddiadau nas gallai y cyfryw newydd gyrhaedd IJoegr o Persia er yr amser y mae Buahire wedi syrthio; ac yr ydym yn cael ein gadael i ddycbymygu y gallai fod rhyw fath o drefn- iant o'r fath yn ddealladwy yn ein Swyddfa Dramor, fel canlyniad angenrheidiol ein gweithrediadau yn v Culfor Persiaidd. Ond pa fodd bynag y mae y dull y mae cynrychiolvdd y Shah wedi cael ei dderbyn yn Persia, a'r pwys mawr sydd yn cael ei osod ar ei genadwri yn Y ddinas hono fod y galluoedd Rwsiaidd ar gyffiuiau Persia yn gweithredu mewn ffordd o goncwest yn hytrach nag fel cyfryngiad neu gyfeill- garweh. Gall y bydd Ffraingc yn gwneyd yr un modd, ac y mae perygl y bydd iddi gael y llaw uchaf wedi i'r milwyr Seisnig a Rwsiaidd wneyd eu goreu. Ond y mae genym gadarnhad o'r newydd o fedd- ianiad Bushire a Karrak gan y galluoedd Seisnig. Ymddeogys i hvny gael ei ddwyh oddiamgylch heb na cholled nac ymladd. Fe ycbwanegir fod Brigadier Chamberlayne wedi encilio o fewn y ffiniau Indiaidd a bod y Shah wedi cyhoeddi rhyfel sanctaidd. (Wrth gwrs y mae holl ryfeloedd y Dwyrain yn rhai sanct- aidd). Mae Moniteur dydd Gwener yn cadarnhau yr hanes fod Louis Napoleon wrth gyfryngu yn achos Neufchatel, wedi gweithredu oddiar ei wybodaeth gyfrinachol o fwriadau B renin Prwsia, ac y gall Switzerland yn ddyogel bellach ddiosg ei harfau. Ae yr ydym yn deall, yn wir, ei bod yn gwneyd hyny a'i bod wedidanfon ei mhil wyr i'w gwahanol leoedd, Diehon er hvny fod anhawsderau yn aros mewn per. thynas i honiadau Brenin Prwsia i gael ei faner yn chwifiiedig ar gastell Neufchatel. Y mae y gorchymyn fod byddinoedd Awstria i adael y Tywysogaethau wedi gadael Vienna. Bydd yn rhaid iddynt ddechreu eu taith yn nyddiau cyntaf mis Mawrth, ae yn ol y cytundeb y daethpwyd iddo yn Paris bydd yn rhaid eu bod wedi gadael erbyn y 30ain o Fawrth. Pan daenwyd y newyddion ar y Bourse, parodd effaith dda iawn. Ar yr un pryd fe ddywedir fod son am wneyd Ileihad bychan yn tef- ydliad milwraidd Awstria. Nid oes bellach un amheuaeth fod y Credit Mobi- lier Awstriaidd'vedi troi allan yn fethiant llwyr. Mae y cynadleddau yn Constantinopl mewn per- thynas i'r TywyMgaethaQ o'r diwedd wedi terfynu, ac y mae deng mil o filwyr Tyrcaidd i fyned i Wal- achia a Moldavia i gadw trefn yn ystod yr ethol- iadau. Y mae Ilywodraeth Denmark eto yn dal ati hi i ddal i fyny ei hawl o wneyd ymaith ag etifeddiaethau y Goron yn y Duciaethau. Mae genym bjsbysiadau byrion o Hong Kong hyd yr lOeg o Ragfyr. Mae y. Llywydd Chirieaidd, wrth gael ei gefnogi gan y prif dref wyr, yn parhau i wrth wynebn gotynion y wl-xd hon, ac wedi lJosi y gweith- feydd tr«nior, a gjosod y banciau tramor ar dan ac, medd yr haues, yf oedd ein llyngeswyr wedi pender- fynu dinystrio Canton. Y mae yn ofnadwy i feddwl am y difrod ofuadwy a wneir.

| . MR. JAMES TAYLOR YN EDINBURGH.I…

Family Notices

AMRYWIAETHAU.!

[No title]

[No title]

[No title]

[No title]

ELIVERPOOL 1,,"

MARCHNAD LLUNDAIN

uAAULbttlaiAL /i.

I BRITISH WOOL MARKET.

LOJSDUiS CATTLE MA L{K KT

Advertising

a - YR WYTHNO«R,-...-,