Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

- PARHAD Y GYMROG. -

liHEILFFORDD TR WY DDYFFRYN…

BEIRNIADAETH ¥RS ENGLYNION…

[No title]

INOSON GYDAG IEUAN GWYLLT…

IAT Y CYMRY. -I

ICYMDEITHAS LENYDDOL MACHYNLLETH.

[No title]

| BE IRNIA D A j T) I I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

| BE IRNIA D A j T) I I &R OYFANSODDIADAU CEEDDOROL EISi'LDDFOC RIIY-IINI. I I Parhad o'r Amserau am Ion. 28. i I TON LEDDF AR Y 3IESUR 8. 7. 1. Derbyniais 44 o gyfansoddiadau ar y testyn hwn. Mae y nifer yn rhy luosog i mi ddweyd ond gair byr wrth boh un; a dealled yr ymgeiswyr hefyd nad wyf wedi cymeryd y drafferth o gyfleu pob un yn flaenuf nac yn olaf o ran teilyngdod: ni chymerais y gofal hwn ond yn oi gysylltiad a'r dosbarth goraf yn unig. .Caradoe.-Toii yn y cywair llon. Alaw lied dda ond y gx-p.ghanedd yn ddrwg drwyddi oil. Dewi bitii.—Mae y rhan gyntaf o'r alaw yn hynod dda ond cyn v diwedd defnyddia wyth o seiniau yn ol.ynol ar F sharp, seithfed y cyweirnod. Mae yr un science drachefn yn cael ei defnyddio yn yr alto a'r tenor, a hyny heb ofalu dim am y gynghanedd mewn un modd. Mae hon debygid yn style liollol newydd, ac oni lai ein bod yn meddwl fod Dewi yn gallu gwell pethau, cyngborem ef i ddarllen a myfyrio mwy erbyn y tro nesaf. Iselfryd.-Mae hwn yn enwi ei don "galar" ac yn ei hysgrifen II yn y cywair lleddf: ond ni waetb Y II mha le ei hysgrifenir, ton Ion yw hi er pob peth. Mae Iselfryd wedi dysgu ery:1 "lawer ar y rheolau fel y gellir meddwl, yn debyg i'r bachgen yn yr ysgol, wedi dysgu y ffordd i wneyd swm, ond yn fyr o wyb- odaeth ymarferol. I. ap Rhys.—Ton go gyffredin ac yn cynwys llawer o wallau cynghaneddol. Thetas.—Mae ten hwn yn cynwys cryn lawer o gelf- yddwaith, and nid yw yn naturiol ac esmwyth: nac yn cynwys yr arwyddion priodol wrth drawsgyweirio. Hogyn.—Gynygia hwn ati yn lew ond mae yn syrthio yn fyr o awen briodol, a'r gyngham hefyd yn feius mewn amryw fanan. T. W. M.-R)iy gyffredin a diamen, ao yn cynwys llawer o feiau eynhancddol. Asaph Rymni.—Alaw dda, ond beth yw y llonnod yna sydd ar C yma a thraw ? Dylai Asaph wneyd ym. drech i ddeall gwraidd a defnyddiad y cordiau yn well. Ly,mley.-Diffyg unoliaeth yn yr alaw. Mae yn debyg mai rhy wbeth yn y chanting style yn y pymtheg nodyn yna sydd yn olynol ar E yn yr alto. Mae Lymley yn gofalu am wraidd y cordiau yn lied dda, ond buasai anghydsain ar A yn well na'r F sharp yna sydd yn y ban olaf ond un. Ariel.—Mae defnyddiau cyfansoddi yn lied bnn ar hwn. Y ddwy ran gyntaf yn gywir yr un path; ar llall yn rhy gyffredin. Musico.—Lied gyffredin a diawen. Mae Musico yn deall gwraidd y cordiau yn lew, ond dylai ofalu mwy am gynead y gwahanol leisiau. I Philamel.-Rhy undonol, a'r gynghanedd yn ddrwg jJ mewn rhai manau. Jason.—Ton dda iawn, ond i'm tyb i buasai yn well yn yr amser cyffredin. Mae Jason yn gwneyd defn- ydd afreolaidd o'r cord chwech pedwar. Shon ab Tudur.-Ton|dda eto,-and nid yw yr ys. gogiadau yna yn hanau y 15 a'r 23 idd eu canmol yn enwedig pan yn ffurfio rhan o'r diweddeb. Mae wvthan cydsymudol hefyd rhwng y bass a'r alto ban 12 a 13. Respino.-Alaw lied dda, ond na foddloner heb gael gwell. Y cynghanedd yn annhrefnus, pUmpau cuddiedig rhwng y bass a'r alto ban 11. Herol(t.-Rhy undonol a chyffredin. Mae Herold wedi svrthio i'r un bai ag amryw o'i gydymgeiswyr trwy ddefnyddio rhyw ysgogiadau henodd, diawen, ac amddifad o wir gerddoriaeth. Nid yw cyflead y gwahanol leisiau yn y gynghanedd cvstal ag y gallai fod, a chynwysa 5au cuddiedig rhwng rhwng y bass a'r air ban y pumed. Ogofun.—Cyffredin a diawen, ac yn cynwys am. ryw feiau cynghaneddol. Marpurg.—Ton dda iawn, ond mae yr unffunfiaeth hollol yn y ddwy ran gyntaf yn nghyd a'r mynediad i'r lion yn ban yr ail yn tynu yn ol oddiwrth ei rhag- oroldeb. Hugh'r gof.—Da iawn yn wir. M:awddach.-Da eto, ond dylai y gynghanedd fod yn llawer gwell yn niwedd yr ail ran. Moses.-Alaw Iled dda, ond y gynghanedd yn afluniaidd Be afreolaidd iawn-y nod arweiniol yn Mel ei ddyblu mewn amryw fanau. Cymro.-Cyffredin, ac yn cynwys gormod or un peth: cynhwysa hefyd amryw feiau cynghaneddol. Jobiison.-Yr -aliw yn rhy wael a chyffredin, a'r gynghanedd yn gyfeiliornus. Pleyel.- Ymddengys mai yr un yw hwn a Herold. Mae ei don yn rhy gyffredin-y bass yn rhy drymedd ac isel, ac yn cynwys gormod o ryw neidiatiau afreid- iol Nid da y pumpau yna rhwng yr alto a'r tenor banau 13 14, er fod un yn berffaith ar llall yn an. mherffaitli. Sbadraoh.—Rhy gyffredin a'r gynghanedd yn wael. Cadwgan.-Da iawn ond na foddloned heb fod yn well. W€ Gwentydd —Da iawn eto, ond mae y llonnod yna yn ban 14 yn afreolaidd yn gystal a'r pumpau rhwng y bass a'r tenor banau 14 15. Meiriadog.-T"ln dda ac wedi ei chynganaddu yn rhagorol. Mae'n debyg mai dianc yn ddisylw wnaeth y pumpau yna rhwng y tenor a'r bass, yn banau 17 18. Job. Da iawn, ond yn rhy gyffredin. Abraliam.-Cyffreiin ac und*n*i. Pbilo Musico.—Ton dda yw hon, ond buasai yn well i'r nodyn cyntaf o'r air ban y 4 fod ar D yn lie D B arbedai hyny y pumpau cuddiedig rhyngddo a'r bass. Roumer.-Alaw cryf ac effeithiol, yn cynwys enn lawer o amrywiaeth rheolaidd a pherthynasol: ond nis gallai gymeradwyo y diweddeb yna mown cerdd- oriaeth eglwysig. Man y gynghanedd yn lied dda ond fod rbai o'r lleisiau yn cymeryd lie eu gilydd. job, Mae y Job hwn wedi scorio ei don i'r organ; yr hyn sydd yn ddigon o wahaniaeth rhyngddo a'r ymgeisydd arall sydd wedi galw oi hun ar yr enw hwn. Mae yn gryn feistr ar ei waitb, ond buasai ei dAn yn well pe heb yr ysgogiadau henedd yna yn ban y 7fed. Nid da chwaith yr ysgolheigiaeth yna sydd yn y rhan olaf. Ymgeisydd.—Nis gellir cymeradwyo ton hwn ond i raddau bychan. Mae'n wir nad oes ynddi lawer o wallau penodol; ond mae yn amddifad o awen briod- ol, yn cynwys gormod o ryw fath o deimlad, a rhy fach o natur. Hen Gardi.-Ton dda iawn, ond buasai yn well pe buasai y ddwy ran gyntaf yn amrywio tipyn, yn lie bod yn hollol yr un peth. Dywed yr Hen Gardi, mewn llytliyr cyfrinachol fel hyn-Il Herman Gwent ar yr offer tanau yn te. Wele fy ziaelyn fach i wedi bod yn chware, ac os na farna y pen cerddor ei sain yn ben cerddoriaeth, mi ymaflaf ynddi ac a'i tynaf vn bob o gare." Nid ydym yn dweyd ei bod yn hen y tro hwn, ond rliodded yr Hen Gardi gare neu ddwy ati, gall gael ei chyfrif gyda y goreuon. Addolwr.-Mne ton addolwr yn cyfranogi yn hel. aeth o'r hen arddull Cymreig, ac yn meddu cryn lawor o deilyngdod ond yn fyr o gyraedd y nod y tro hwn. Mae gwall cynghaneddol yn y trydydd ban o'r dryd edd ran. Militas.—Ton stylish i'r pen yw hon, a buasai yn sefyll yn dyn am y wobr oni bai ei bod dipyn yn rhy undonol. Mae yn debyg mai gwall copio yw y B yna yn y tenor, ban olaf ond un o'r ail ran. Ym- drechod Militas i roddi tipyn mwy o ryddid i'r air a'r alto y tro nesaf. Brawd y Brodyr. Nid yw y Brawd wedi ym- ddwyn mor frawdol ag y dvlasai tuag at y burned llinell o'r mesur, trwy beidio cyfanaoddi ond pedair sain yn unig ar ei cayfer. Mae'n wir mai pedwar sill a gyfrifir yn y Ilinell hono, ond fe adroddir y llinell ddwywaith drosodd, er mwyn grvmusder a chyfailaledd. Nid yw y Browd ehwailh wedi bod mor oraius ag y dylasai gyda threfnu y gynghanedd: ond ar y cyfan, mae ei don yn un ragorol dda. Musicus. -Ton ardderchog, oDd i raddau'n ddiffyg- iol mown gwreiddioldeb. Cynwys a symudiad afreol- aidd rhwng yr air a'r imur, yn ban y pumed. Viii. ddengys fod Musicus yn dra dysgedig, ond gellir meddwl fod gormod o ddysgeidiaeth wedi peri iddo ynfydu tua'r diwedd yua. Nid ds. gormod 0 gywrein, rwydd celfyddydol, yn enwedig pan na fyddo y prif lais yn cydweddu a'r cyfryw. Osbyddiisamgywreiri- rwydd, dylid cyfansoddi yr alaw y fath ag a fyddo yn arwain yn naturiol i hyny ac nid beicbic alaw syml a chyffredin, a cbynghanedd goeth ac anaturiol. Charly bach, Abiah, Hugh WyJlt, Dewi Wylit, a Cantemus. Nid oes acbo < petruso am foment nad vr un yw y pump yma. Safant ar eu penau eu hun- ain mown uwch graddlal a theilyngdod na'r oil o'r ymgeiswyr eraill. Mae cvfansoddiad yr alaw—cyf- raniad y bororiacth rhwng y gwahanol leisiau-cyf- oeth a cbywirdeb y gynghanedd, y fath fel nad ydym yn petruso dweyd eu bod i'w cyfrif yn mhlith y dos- barth uwchaf a fedd y byd. Cynwysant rai gwalhu cynganeddol, a hyny fel y gellir tybied o ddiffyg gofal. Yr oraf yw y don sydd yn dwyn y flugenw Cantemus, a goreu po gyntaf genym ei gweled mewn argraff: ar yr amtfd yn unig i'r awdwr rodlli nod sefydlog ar A yn He y slur yna yn y diwedd. Ilyn yw barn ostyngedig a diduedd, E. EVANS, (Heman Gwent.)

AT OLYGYDD YR AMSERAU.I

AT DD1RWESTWYR Y DYWYSOGAETH.…

HYNODION METHODISTIAETH. I

TRETHOEDD UNIONGYRCHOL AC…

[No title]

- - - ,.. ! AMRYWJAETHAU.

LLENYDDIAETH AC ADDYSG YN…