Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

24 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

I YR OFFETPIKD P- ?- I j YR…

[No title]

ADDYSG Y LLYWODRAETH A CHYMRU1

Y PARCH. JOHN HUGHES, LIVERPOOL.

[No title]

[No title]

[No title]

I FFRAINC,

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I FFRAINC, Agorwyd y Corps Legislatif ddydd Llun diwedd- af oncllln, gan yr Ymerawdwr yn bersonol mewn araith. o'r tion y rhoddasom grynodeb yn ein rhifyn diweddaf. Dywedir fod Datiir heddvch 01 yr araeth Y merodrol, yr a bsenoldeb o echwyn newydd a Jivllideb, yn yr bon y mae y derbyn- iadau vn fwy na)- treuliadau, wedi cynyrchu effaith daionus yn Paris. Parodd godiad yn y Bourse yn ddioed. Nid oes ond beirniadaethau egwan arni yn y newyddiaduron Ffrenoig Mae v Debats vn rhoddi aralleiriad maith o honi. Nid yw y Patre yn "anturio can mal na beirniadu yr araeth, gan y byddai canmoliaeth yn hyfdra, a beirniadaeth yn afreidiol." Mae y Pays hefyd wedi ymgodi mewn syndod a pharch, gan dybied nas gall unrhyw elfeniad, unrhyw aralleiriad ond Ueihau ardderchogrwydd yr araeth." Ond nid yw yr iaith ganmoliaethol yma un mymryn yn fwy cryt nag a ddefnyddir gan y Moining Post yr hwn a ddywed nad yw yr Ymerawdwr byth yn agor ei enau heb fod rjemau neu berlau yn disgyn oddiar ei wefusau. Y n; e llawer o syndod wedi cael ei achosi gan y tiaith fod yr Ymerawdwr wedi terfynu gyda tlyfyniad o waith M. Thiers, ac y mae llawer o ddyfalu yn bod a yw yr anrhydedd yma yn cael ei dalu er mwyn ceisio enill yr hanesydd a'r gwladgarwr hwnw droso,d ai peidio. Y mae llywodraeth Ffrainc wedi erchi ei cbyn- rvcbiolwyr yn Llundain, St. Petersburg, Vienna, a Berlin, i wahodd y llywodraethau y rhai y maent yn eu gwasanaethu, i ymuno mewn Cyn adledd yn Paris i benderfynu ewestiwn Neufcbatel. Er fod y Protocol ar y mater yma we it c-tel ei dynu i fyny yn Llundain, y mae y gwahanol Deyrnasoedd sydd ganddyiit fudd yn y mater yn barnu mai Paris yw y lie cymwysaf i gynal y Gynadledd. Y mae ein darllenwyr yn cofio fod gohebvdd o Paris, eis peth amser yn ol, wedi hysbygu yn un o bapurau Brussels fod llofruddiad Archesgob Paris yn cael ei siarad am dano am rai oriau yn Brussels cvn i'r digwyddiad gymeryd lie. Y mae llywodraeth Belgium wedi gwneyd ymchwiliad i'r mat'1', ac wedi datgar nad oes dim sail i'r ystori. Yn y Constitutionnel am ddydd Sadwrn y mae erthygl banner swyddol yn gwadu yr hyn a ddywedai Mr. Disraeli mewn perthynas i'rcytun- deb dirgelaidd rhwng Ffrainc ac Awstria. Dywed fod y Convention wedi ei lawarwyddo, yn ol pa un yr oedd Ffrainc yn ymrwymo i arfer ei gallii i gadw trefn yn Ituli ar y tir y byddai i Awstria ddyfod allan yn erbyn Rwsia, ond gm na ddartu i Awstria wneyd hyny, nad oedd y cytundeb ond llythyren farw. Pe fel hyn y buasai pethau yn hod, ni fuasai yn gwanhau nemawi- ar Disraeli. Ei ddadl ef ydoedd nad oedd ein proffes ni o giiiad at ryddfrydincili yn Itali ond gwag, gan ein bod yu cydsynio a gwaith Kfrainc yn ymrwymo i gadw gwrthrvfel yn Itali i lawr os byddai raid. Ond y mae yn amheus a yw esponiad y Constitu- tionnel yn cynwys yr boll wir. Mae ar y wlad eisiau gweled y cytundeb ei hun, yr hyn nad yw y papur Ffrengig yn gweled yn dda ei roddi

PRWSIA A SWITZERLAND.-I

PERSIA. 'I

- INDIA. I

I Y T ¡ VYS¿)GAEtItAlr I 'Y…

I AWSTRALIA. !

! c R INA.. I

AMERICA. tjy „ , j Al\'IERICA,…

CYFLOGATJ YN AWSTRALIA.

Family Notices

NEWYDDION DIWEDDARAF. t

IMARCHNAD LLUNDAIN I

CANOLBKISlAU YMHERODROLI

ENGLISH WOOL MARKET. |

MARCHNAD fit YD LIVERPOOL,

-LONDON CATTLE MARKET.