Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

18 erthygl ar y dudalen hon

YR WYT^ttOSrv-.N,)5. I I .…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YR WYT^ttOSrv-.N,)5. I I Bore Dduces o I Glouces^0^e^fel##Wf GtP*g% 4A;I r a.meuryb i'r FrenlJioli^efB'tiisinjlir^Txfl^ ijNid oedd un- rhyw y evffredia#ibtg&Urv*o, tip exsylltiacl arbenig yu mha unqtffewdd ei hycaadaviad yn.golled gyg'red- inol i'r ganfedV y Ujasai yr amgylcxii^d yn lluddiaSj Aibej:t, roddi ei breatnoldeb yn Manebefctar,;#*jrr acWysur o agor yrArddang- osiad yu.p ",tbps. k on d barn duatganedig y Tywysog yfy*? fod siomi disgwyiiadau y cy- hoedd ywiiaiicbester. yD fwy n dg y gaU yr am- gylchiad hwn ei gyfiawnhau., ac o 'ganlyniad, y bydd idde fod yn bresenol laegys yr addawodd. Brvdnawn yr un dy,'d ymgynullodd y Senedd Dewvdd, Vr ^rchwyl a gyflawnwyd y dydd hwnw oedd ethol 't.leftLryda, neu gadeirydd. Tybid hwnw i r. ■unwaith y y Ceidwadwyr yn cynyg Mr. Walpole ii Sivydd hon; ond penderfynu a wnaeth- ant yn hjtrach beidio rboddi prawf o'u gwendia ar yr achiyseur hwn; ac felly, etholwyd Mr. Evelyn Denison^ymgaisydd y Weinyddiaeth, yn ddiwrth- "Wynebied. Nid oes dim wedi cael ei wneyd, nac i gaei ei wneyd, yft mheliach, ond yn uniggwein- yddu eu llwon i'r newydd-ddytouiaid, hyd y foru, pryd y bydd Araith v Frenhines yn cael ei darllen trwy dd, a'r Ty yn caei ei agor yn y ffurf arferol. Am y gorchwylion sydd mewn bwriad i'w dwyn gerbron y Ty yn yr elsteddiad presenol, mae yr oraelau jft fud. Ni amlygir ond ycbydig gan y Pott, y GHobe, ilol'r. Times, yn mbellach na chrv "bwylliou eyfffodinol. Arweiuir ni i dybied oddi- wrth dou y sylwadau a wneir, fel y crybwyllasom yr wythnos ddiweddaf, nad oes dirb o bwys mawr a chyffredmol, neu o leÜif, yr un mesur mawr o ddiwygi ad, nrtiwo bwriad" gan y llvwodraeth. Awgrvma y Fnly Nelrs, pa todd bynag. fed yn eu bryd jidwyn i mevCn 51 er syntud y rhwvstr fig sydd yn "btesenotya «.t'« Iuddewon i rod yu aelodau Seneddol. D4 ap. arwyddocaol, os gwir. Er mai llawer gwell I"Jasai jzenym dderbyn y bil hwn o law John ftussell: eto, per) ydyw, a kydd i" roesaw calou, hyd yn nod allan o MjJ,U Uyfta.ut'1 Nid oes neb yn deall vn well nag Argiwydd Palmerston fod teimlad cryf yn y wlad ar y pwnc hwn a phe denlJai efe fod y tebygol- rwydd yn Hed grvt y gallni lwyddo i wthio'r bil trwy Dy yr Arglwyddi, a'i basio yn ddeddf, a t thrwy hyny sicrhail eto i'w gap y bluen o agoriad j y Senedd i Rothschild a'i frodyr luddewig, nid I oes ynom yr amheuaeth leiaf na ddygai efe y cyf ryw fesur i fewn ar unwaith. Byddai ganddo siawns -felly hefvd i gymeryd y gwynt o hwyliau Argiwydd Jotiii Russbll, a'i dilieodli yn ei gynllun i adenilkiak øa. yaijafthjfrif » serch y wladwr- iaethJ ttii. Mae ??'???)?ba?ttt?tiQ&9tRw3ia a'i os gorndK??i ??J-t.?a?H? 4C,.wedt. ei groesawu wyda ,ddl1Pt'ç}1 M?prt?ydedd. ac y?y??.pwy w?'??-.?? W91 eM sfynht bertiJCmm ?s.??djg amseryQ oL Kto, y^y,w y dpr- bytna<}?? fjo?ff????c??popg UQ 0'1' 1iIW NM?t?dyw g?tb y..?y.wv? ,Qg N qpbeo f !Mtaa?r<t??(??M????(Ta?..i,?wvdd??? i'r uQÍ,j jM4'???W??po.? ?oe?.??<Mtr??,??a4,??g???d?d.) yr oe io, T7 1, ?? io^wedir., fod jMn??y:.?! ?i??ynjt?,?w e4V a ? ?'???'? ?Bdn?a?Sma?y??.?E? ?. <?????W???????????, ???d' ????j'?n ?(??w?? L æMtiRI'i3,Wt4:f' y ba p r¡¡l"¡p( i :hynyümt d3\ y lçn¡i' r.  ellw iWii,fip tJ8*PgtQ¡, i-4 imm k s.. a alt '"soe?<?Mgd???<???  ?????y?i f?dyttddoS:i"M?nrYr,  ?f?X??'???9?????  y :rhel"'I_'Iid-1 ¡.  tlWWGx&WWi a4 aQ JO -FWOC <md 4I:f;f<oft tf\lsj'n.'yr 3hRjr#y.««* J -i 1fW' XMY 'J' Yb 1Ii1 1t11 v r ,¡c): i 1íaed 1#8t, gely  ??? ???? eu ???h ?M'?? ?S?.?W?Q? 8 boa y pll yn enwedjyn [ ?y???M'y??? ?<cb?aar.Rw9? i ,lygu  ^,aW,f ?? '???y?o y celyddydau i helaethu ,J.étphen i??aieiddio ei mvrddiyn- au h wbamird. Y cam cvntaf oH at bvnv oedd tfnriaO rheilfiyrdd trwy yr holl ytnherodraeth —llioftftau o rbeal yn lie lliuellau o wyr wedi eu dysgu C ryfela Tybid yn ddigon naturiol y byddai orydaia yn barod i eatyn Haw o gymorth ya y peih hwn. Ond erbyn dytod yma, yr oedd y "taraaiHt" vedi^osod ei w Y-neb yn erbyn yr holl gynllui^ Trwy gyfrwflg y gwydrau rhyfedd a lh»'iedigi^dd wedi eu gosod i fyny yn Printing iwuse SUjnara, yr oeddid wedi canfod mai llawer jmwy p«ryglus i Blrydain oedd gorsafoedd rheil- Iffrrèd tMC amddittynfeydd yn Rwsill-mai nid 3ii p6iyglus i Ewrop oedd yr agergerbyd na'r ?Del yb meddiant y Rws ;—a gwarchnod ni <3afw\d digon o Hinder ?yda'rMaiakoff a r Redan, ond btth ?ddai ein tynged pe welid cydym ?er oydresi yn rbedeg rhwng St. Petiersburgh a Sebas- iopoi'? £ N* feddvlied yr un Prvdeiniwr ,ag sydd ^yn .cartf H^s ei wlad a heddwch Ewrop am roddi aHan Wniog hyth tir reilftorHd Rwsiaidd: if, HIel •tniiwroJ t'vddaut i gyd eu hunig wasauaeth tydd ciudo miiwvr a nwyddau rhytel. Pc siaredid yn arbyn yr wnturiaeth oddiar sicrwydd neu debycol rwlldd-ei bod vn anniogel, byddai grym a synwyr yn yr ymresymiad; a byddai y neb a rybuddiai « gyd* lad wyr rhag pe^ gl felty yn baeddianol o glod; ond y ttiae dadleu yn erbyn hyn oddiar dir "politicsjiM, am y gali ifyrdd telly y(nwnegu cyf- leaatemu y Rwsiaid i ddwyn yn mlaen ryfcl mewn 7feyw yn y dyfodol, yr arddangosiad o ,d"il ag sydd yn wenwynig i heddwch, yn 'ddiagniiydedd igalon y neb tyddo yn ai letya, ac yn ,an.dw;ol yn y pen draw wit Iwyddiant a I chysup. Teimlad o'r fath hwn svdd, yr asgor ar ryfalpedd a thywaltt'gwaed. T mae araith Brenbines Spaen, ar agoriad y Covtes-ddydd G^ecer. wedi ei chyboeddi yn y :paptirau- dyddiol. Y faith bwygicai a amlygir Jnddi y-dy w, fod p^rff&'rth gyd, ddeaUtwriaeth a w«fh ^i naaefydlti rhwng Spaen a Rhuf- aic, vt-ivt yr bya, mewn geiriau eradl, ydyw, fod y gobeiffiiicfeL a (joleddid fod dyddian caethiwed Spfcetrwcf^eu rhifo, a b«d iawn drefn, cyfiawnder rhyuJd^a moesoldeb i gael eu se'yd'm yno, dan ctJiraetb gyfansoddiadoi, i gael eu gosa^ftf am ryw Llyinor. Yrudderigys mai Thj b ÎJJ. qiae Spaen a'r Sjmenwvr yn add fed i dd«l^^vHvitgQrfi;eiutia^i j-h\ddid a cHyflawnder ei ptanifetto, yn gosod f, tlbWeiuvdctiacth. Ei f }-J ijjooedd. ei tod yn rhy y^odi^fd.o PI1,9,:ilLo¡.;t.:le7nad i weithio

.., ",,l{-Pt;:r...!. - _.,…

T TY NEWYDD. - - - - .........…

AGORIAD Y SENEDD. I

DIANGFA ORSIN1 O GASTELL MANTUA.!

CONGL Y LLENOR.

'7'-'--IAR FARWOLAETH THOMAS…

Family Notices

Y _GYLCHWYL FAWR HANDELAIDD.I

■ GLADsfo^B^Uu

I ---AM R Y WI A E T H AU.…

[No title]

MARCHNADTOEDD CYMRU.

J- _- - MARCHNAD LLUNDAIN…

CANOLBRtStAU YMHER(>BKL>«-

ILIYBRPOOL WOOL MARKET, Mni.f

MARCHNAD YR YD HVKRPOOL.-

LUNDON CATTLE MARKKT.