Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

? ?mmfst. i AGER-DRAMWYFA H?\NG YlVFR?C? 'i  ACAN'DA. 0 dan amod ?ydaHyw?-Jraeth ci ?.rnw-hydi ca Dr0SSb,'Ydd'j iadynythyrgcdnu;. ?????? Bwripf)irTrA?e)]estr!YsTr!n'pa''c''tfo'r do,,barth bia naf, pprthynO1 i'r, tontreal ????\A?<t "cp-tnStcaTT!<:h!pCompf)nv. H?i.?????? SAXO\Andrew M'?a&tpr ??Bt.at??H???ORTH AMERICAN..Wiifiam Grr.nM. 1\"PI A V, Tbomas Jone>l, CA??DIAN.wmiamB;inantin? tr)WThoynfi?rh?-.f UTERPOOL A PORTLAND, U.S., felvcanIvn: 0 Liverpool North American .Nterelier Mfh. :yrtf). TtMtitn Meh.)7fe.i ABglo-Saxou. „ Gorph.Iaf. 0 Quebec, Anglo-Saxon Sitdwrn Nfeli. ?for!:h American :\Ieh ;20 r.d CMadian „ Gorph.4vfi.1. Indian Gnrpb.tSfed. T I.1on,.lo, £3 y dl1!1e!l, ",oa phamp y cant anan IIwythiad Caban. Doinow rini,a Phvmthf!! Gini. yn cynwya L!un. i Dill a steeraqe, Wyth Gini, yn e;'B'.vys adgySenwad heiaeth o J uliia9th Coc!v,Ii ol 7!:pao trefaialiau wedi an xwr.eyd trwy ba un y cladir a Theithwyr am 'n I iiiwn. 0 I.tYorpoot. trwy Portland a'r Grand trunk Railivay, i boh PJif dTPf Tniofyner ym rTlaPF!ow ?t Nte4;,Qr?. Ji)i-nes an'! Al,?x?inler A?"n.?.St.r:nonh S. -?-i r.?ndain.aMessr?.Mont- 17 "ccchurch.stre<l\; nen yna ??ieandGr?nho..e, '?echarc'i-9Lr?t;neuyma ALLAN and GILLESPIE, WeaYer-buHdinps. Brnmwick-f.treet. (46) Lherpool and Boston Packeta. nwyddau gwych s am dnnpl1 reauriad S' lRm7,ldan starw 17s 1)0.: DQrffp]fiy9geifn.9Cs.; Pob nwyddan eraill yn ddarostyngedig i gytcndpb penodo!. ?"' -fhk WARREN A THAYER. '¡' i A '1Dt (Yr hon yw'r unig Linf'í/ reolaid,t a sefydledig,) ?)tBS9& RHWNG ?'? L VERPOOL A BOSTON. v Ni clderbynir unrhyw Nwv<idal1 ar y dydd hys')ysedi g i L7W!fthn, Ocltr Dnck. Tn hw,lio 0 Liverpool yn d(lifrnel ar y 500 a'r 20fed 0 bob Mi?l?7. *"? Hong. MywTf!d. Tnn. I h-li,).. Cf,-Pm Tt. I.orin<?. nnf.edMeh. R'fin? ann.S. Scbolfirll 1.140 I2''ed „ If. Cn,"1in, S.CnrIin.? ].')<10 Set K:n(f.G. Bnrker. 14nn .ed Gorph. Cambridge. Ch'n 1;"JI)O Sorprt „ Parl",rnpnt, .0,1. Pf<Hard. 12!"0 ,efl Awst. <tff).WashfT)ffton.T. 8. Cumming., 1610 2i<'c,t Cosawattee.Paxton .I-P,(] We-ter" Fnpir, F'I0016 )4'ir)20fed Brrf!(fewatet'E. W. narttou ]!,no Dr'fioTi.G.J.Weftton.Jtin. t305 J. lMO Mes«ina.Hatch. t:!04 PBRWMYIP, J.C.Higgina nt< Franie Pierce.. 145.3 JorentiahThompaon ,C,H. R'qke ].S)8 Cbrotr¡fVl\me, A. H, RnowlOB 2050 13tar of'Fmpire, T). Janvrin.. 2()!¡O ism,,ooN,-eemith, J. K. Watts.. ]Ono PIatarch.Bursar. J500 ;r, Am J)rR,-U!t8¡n Pant. Da rpe" end GtM7IMdd. I y mae bri y WneU non 11m I.ClJ1r m. t"!ld(]o<iiad dioedi Q Iwythi (mewn trefn dcla, yn thwb??tys i at.?'udyddion. Am /r!?/t< nea!'<t<?y<,ymof- ,¡, ,afT  ? WARP-E? A THAYER. PenwicTt-cbtmbprs. F<'n?;ct gtreet. M yn Bcf ton a THAYER A WARPER, Constitution =f. Am Vt, ,.7,- mofvp,-rn 6,R, Watprloo-road.LiYer. 't. ?<Mtl. CyBenir?wydd&atrwodd i San Francisco. I f4? -t .L..lr 8WYDDFAULLONGAU AMERICA TAPSCOTT. SvTDDFA GyFiRF.DiNot- OLDH A LL,OLT)H ALL ST. SwyDzFA TElTHWYE—ST.GEORGE'S BUILDINGS. REGENT ROAD. :JWJ 1.: Rvdd ?'m ? ?k L?ONGAU CANLY?OL o'r DOSBARTH .?rt ??MBMmp??? BLAENAF ?ae! fu hanfon aUan ar eddyddinu penoded;g fel isod:- -? 9.' ?)tBS!B? ? KEW YORK. f Ten. Ihwy!io- Cambria, PLrltltT 'lOOO [eb. :1,,111 8t,ey)hen C''o-*p! B'6Esg. 2(1I)(j „ 4v<H. Victorv Nil,ORTR WO „ f\fP.fI. %YITCHELL 2.500 'I'd, Iticbard Nfo-s().Dint3rnore 2(a) ]2feli. 35oo „ )Raf. VidilPSeX, POMELY 2.500 „ 21nin. Jo}-n.T Bnvd. THn:MtS. S-5W) 26.i.Ïn. 1(1)[. Andrew FasLer, Swit-T 2WO Hoctr?)?ht.T)RrM'Mo?a .3n()n yM.?.Xeelfr.Am!? .2??. „ „ losomth.DAwsnr Q-?00. r-??-W.K?M?.CHf-?R? .2fMO. ?.? i<aM Be!).J'H?c'N.ao<io €«o'c*'Hu'Ihat.?oaT .2000 CtroltM Mtffnus.fnew,) COFFIN -2.YO ?. J. 2000 ;ob rk J. Boyi, TnofAS.25CO 2.5 M Advance, CHIL0.2500 "IPOI.Wogtpofnt. HAVDIIQO 2W LUNELL COPE I PHILADELPHIA. ,r., ''t'o".w..nda,JU'LIU& .t300..t2'ed Mah. Wyomjn, E. BItooxS .t!OO..J2fedGorph. r TtXMroM.DTtNLRTT .I232.iafed Awst. >.1 8aa.nak,Row}an .lOOO..12IedMedi. Ht!tTTD I PHILADELPHIA, LMU"SteT.DttCAN 1-5tm Meh.20led WMtmM-elMd,Dj'CAtt .JSM. ï I NEW ORLEANS. 3iontmomvcy 4 KtppahMHioek.CusaiNa .2.500.< Qmbria.PititRY .2000. „ „ ('y T ntM yUon<?*n nettodo' !)os parth mwyaf, ac yn cact en gan drlyniono broflad, y rhlli a !01Donnt bob rha. ?? at gadw i8chyd a ch) our y taithwyr ar hyd Y  (tJ 4tttth I stafell"dd nei11dnnl I Dealnoedd nen Bersonan a e?yll- 'Mtamt fod Tn fwy dethotedig. i'w cael ar bob adeff. a dvHd an- ?H fMt -CI < emoe er aicrhtu .B« </n, i r hyn y telir sylw dy- 6tU Meddygon g&el trosglwyddiad yn y Cftb<tn yn rh&d ya y!lon<!<minChod. Gellir darps- vrbai a ddewipont I Thalbarai a Chyfnewid and Exc7aan,qe) am unrhyw swm, ar New York, yn dtlttdwymunrhyw berth o'rTt!eithiaa Unedig. Am fanyL ioa ychwtnesel ymo4n<'< trwy lythyr wedi talu ei g!ad- i<d.T*APSCOTT & Co., LiTerpooi, and 7, Eden-qnay.DuMin, W. TAPSCOTT & Co., Liverpool, and 7, Eden-quay, Dublin, Amenta for TApscorT ttnd Co., New York. tsr GfUir cael Tapecott'sEmift'Bta Guide, Pumed Ar. ??fa&ad, trwy enfon Chwe' Peatag ? ?-tMnp. (45) YMPUDIAETH .??-?4? ? Mverpool i'r TT to! Oatelthian, '? '?f?M?? ? AMERICA BRYDEINIG, gyda'r I ?JtH))C WASH!NGTON Y!NE OF PACthKwEvT)'oS.. Cadben. Tua. I hwvlio Comba. aano Meh4vdd. AmmieSiae. S'se .25oo „ R-ed. Cen turOD t H.PaMons Pearse 350' „ Hfgd. (; ¡ pnaceton .BeH. 2MO I ddUyn. -Wa.hi.gMn. Wtute. 1? J. M*rton 2300 f.??h ? Bry.r 2000 C?romia..? Ch,ld.. MOO Har?st Queen.. Young ,< 9300 ?' MotreM CMte 2000 i&ilwoadwalt- Mtloney 1000 New York McKmnon.. 2000 11'" ci" of Broolt]Ym M,tche)I .< 2000 V;Hiam Hathbone Pratt ,< 1.500 E. C. Scranton Spencer ..3642 11 Oeean Monarch PMo 2,;AO "trI switteeand Conwy 2800 E. Z, Hodgee 20(0 'it: L. Lane CoUll.lard.. 28f)(t ItomMdM Curtis MOO Marqnotte .Watta 2300 sob"t-n Cabot Wat'a 2000 i !?Ia"DitLrxu, gyda UiaeU y HiMk DiMnan<[.' yoBpariel Fanik 2wi ftilidelp" Pooie 25CO Meh. lOfed I yew Or!eas' yn wythme<ottrwy ytymor. I PORTLAND, Tm galw yn St. John a N.F., and Halifax. ØI CiTCMaian cto Powell —— Gorpb. llog. Khersenese (agerfad) Thompson Awst Bfed. I QUEBEC. Chicago.Ctmse Meh.Qfed. C edwir Istifelloedd amgavedg ideu!aoedd aewyllyeiant j fed ya fw1 ar wahou, a a fyddl\Dt yu eu herobi. G?t)4r aicrban &cf<At yn y caban gorea a r nil, a'r t<<'?r<ty< tewl anfon tj o ernea i.'r ecwan isod. yrhai a roddai)t un- rb-yw hysbYBrwydd meWl1 pertbynas passage i'r portb. laddoedd nchod.aei wthanotbarthnu o'r wlad. SABEL and CORT1S. No. 3, RegeDt.road, Liver- pool, and 177, Broadway, New Yor neu Jttmes Lamb, 41, Union Street, Liverpool. (M) RHYBUDD I DIFUDWYR ArC EBAHL. :MAE TRACY A BALDWIN, GoKcczwYLwrR YttrcDoi.. j yo. 60, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL, ?.?? Ya anfon allan y Hoagaa Ysplenydd CM- 1yuol yn fanwl ??r'?; ?. LUnell y ?Btack Ball" o LongM, /7<C ? '? ? ? ? ?? ????° *? ? ?? *'? ?zo 0 í'J. 'I BOB 311S, ????? AM NEW YORK, of, LLG, CABBfN LLWYTn. I HWYnr.. CttEAT WFST I" It.N.W. G. Farher.. I'tOOtun. SedMeh IjBA*cWRiGHT.C.A.MarshaU.300tun. !6Meh HARVEST Q'JEEN ..E. Young 1-'rO'l1o. Jnf or Jtlu WFBB .J. M. Hryer. MOOtnn. J6€H Gor. TIATTA3r .T..Dixcn 1400 t'.u. !afA<'st. r, CoLcx;BIA r. Rutchinsrn 110() tnr. Ir,,4w Awit -FtDEMA .W. A. Ma'-gil.. ]'lOOtun. h;n Awst, E. W. PeaboJy !6ftrt IfMedi JAUTS-FOSTBI,JUD. E Âhtlcl JMOtnn. 'tq.V.lR¡¡¡ .JameøBryant.. l%Otun 1qf Hvdref A UODØTI r,'f'M'TJ"o1 yn h!io vn W)thnn("¡J i New l'ori. Fh'ade!pM<,yew 6rIeMs,aQnebec. -t e Safyd Ager Loug)M Hwyho i AWSTRAfIA. Cyfipn,ir y Tei' hwyrgany t.Iestr, heh da' ychwanegol I cl\Tlhnol hob '111 0 ? pwya o Fara tpwy9oFi)t?t j Upwy<o,. Ceirch! J i tbwvaodlo'-on.  -Yi P'y;j l?,,oGi?EM:OQ I 1 ,,oBor3 I ,,0 1 g-r OWD!3 0 De t' 'Owns 0 H¡lJe)) 1 0 ? ws! ard  ?.,o''ws'nr?  1 P,?i,,tViDegar 2! chw!rtoddw,r Heblt\w gyd(I vn angpnrhpifliol a, drlvbenion cog?-ddol. D S.—-<u ? <Mtri a Gwptyawd i gap! en durparu g? y D S.-?;:aigl"tri a GwelY!lwd i eu drpnru' g?n y Am Briaian, ac i B@rths, naiU a; yn y Rlcero[jf', A;l eaban, ueu Y,.3t,l roll oe(t,i nellJdtlol 1 ymcifyner, v«li tatu y clu<!iad yn 01 i' "Vn mia''n. A THACY & BALDWIN, (iU, Watpr)oo. Rnad, LIVERPOOL, & JOHN R. DAYLES, 1.-), Karl street. Square, LiYERpooL. ? aeu &? EYAN MORGAN, Talyboct, Coedipkm. Te ohrfydda NiR. DAVJEt-) H pbersrman wt't y Pji.:R- pac ll y 1 a antoilftLt urn eu dyfodiad, (I" flDJKer y cyrbaerlrlRnt: a :-rall pob 1!n a ddewLso 9 tel Bwrdd a Llety gkindti, '"raurhe&ymoi. itaig MB.. J. H. EARL-grREKT.rAH. SQCAM, GOROCHWTT'.YDn .f"DI'LlOro; LLYNLLUP'1.\D. Dtfyr TW Io"n Ds' f!—i etBw?!- lJeunyrJd A glan rwygf? hi :op]on ryad, 1 dcola pob Mt-d&hdd. Birhowy. n. En. Firliowy. loan Daf'i un difyr.—('a oditotb, rl. ELL- Ar!id "n i'wfrc.dy' Hwn II I<?hTd hi:- d a f3—! 'Ddaf i "r",vmr', Per s doetb Un tttt am dd": ;?" Cya Ar C&Owotb, ?:le m(rit:x. STi:AM TO UMTED STATES AD CANADA MY THE NORTH ATLANTIC STHAM XAYtGATlOX CO:-rPANY, THE GHAND TRUM: RAILWAY OF CAXADA. <.1V!'< t'lf.Ls OF LAU)NG. A\J) 'n'ROL'GH. TfCKETS TO ALL THE PRINCIPAL CAXADIAX i The fc)!lo..vin;! nc, or otùer pow8rfnl Rcrew ;¡team-hip (intelHleJ ror ;]. \è" f,)t" igblly line) will, for the present, "J,), 1\ s,lIl f!'nm '7 LIVERPOOL TO PORTLAND. Cc.ižillg «< <S<. Jo/tn'< ..VewloundZaild, and IIalifax, ox< and Aomc, «s Ship9 Ton'. Captains. C'RCASSIAN..A L..2400.C. Poweil. Jnlv l.)h. A H.Thompton Aug, 8th. I!ctur:iing from Portland 30th May, and 2í'hJuue. Money to 8t. John a, Newfouudlatid, Hali- fax, X.S.,a.ud Portland, '\r<une. 1Q GumpH.3. to St. John's Newfoundland, 4.5s. st'g.. snd 5 per Liverpool to Halifax and per Liverpoo! to per cent, prim. LiH!rpool to :Momreal, and Quebec, 57s. atlj;. and 5 per Heavy 'reight 88 per agrf'ement, Freight maåe payable a.broad ifrcquil'ed, :'Iesss, S,'BF.T. &: CORTIS, I!I, Water Street, Lherpoo1, A¡!el1t for Third Class l'asSAn¡::ers, Fqr futher particulars and circulars, appl in St .T F. t() I'o\ning, Brothers; in Halifax, J",S, to B. Co.: in PUI-tlJld. to John Dhynaa & Cf.; in Boston, to .fo,>e¡-h 13rookiJ. 31, Slate-street; in :'Irontreal. to 1be find :'litcl1ell; in London to Cunnrd, AURten, and ('0,59 Fen. Chnreh-atrcet; in Gtaegow, to Robert Hastie and Co., or to WIER, COCHRAN, & Co., Weaver buiidings, strftt Third C!ass Pasaze Menev. 7 Poun:)?. A few superior Rooms in Third Clas"l, at ll' 1'1'. ==??rA ?? BLACK 8 T A B ? f??? LINE OF PACKET SHIPS. ?EB?& LIVERPOOL I NEW YORK. Cadbeniaid. Tun.Tun.Ihwyh r:Rgi-!t.L)wv'th. Webster J.J.Lawrence 1727 3000") CityofNewYo:-k(new)..C.H.Sa)ter 1830 3500 I ffenryCiay D. Ca'iIHna 1.507 227i Excelsior. S, D. Halllpy jHrerr)inhTbompson(newsbip;C.H.B)akeISOO 3o00j Empire SttHe L.J.Brigtfa 1?23 2392 Calhoua D. H. T'amtn 1749 3000\ Orient G. 8. H]I1 I.R027aOt Lady!'r-]n!iu J..Jordnn J374 2300 <* LucyThomnaon C.B.Ppndleton 1490 2-T;M)J Star of the West ..J-Wnotward 1191 28.'? America T.H.C.Bui-stow !;SO 2?3 Sit-dinia E.D.Hn?ton S02 It03 EUcn Austin (new clip,) W, H, Carrick 2270 Typhoon .J.S.Satter JRII2400J Y o') yn lIon!luu o-'r dosbarth htnenuf. AGOS OLL YX :EWYDD, wedi eu bR(leildu o'r defnydd poreu, ac yn h wylio yn nodedig 0 gyftyrn. Y mae eu )]ywyddion yn ddynion o b'-ofiad ac o fsrn forrlwyol. ac yn gydl1aby(ldui! iawn á'r alwE'di¡peth, Y n'ae y cabanan goreu wedi eu dodrefnu vn v modd mwyafprydferth a chyncus, ]!e caifTTeithwyr bob cyaur a diwlll!iud s\dd yn bo-ib!, ar deterau rheavmo) iawn. Y m:<e \r ait gabanau a'r steerages yn nehe) ac aw'vr 1 ac y maeRt wedi eu haddMSU yn mhob mo Id i ddtcvo yn m)aen ¡¡yslJT ac icchyd y teithwyr, y rhai a a)Iant yn y modd hyn gae) trosKlwvddiad ar de!eraa is,ol; rhoddir pob hyBbys. rwvdd ar dderbyniad ymof'n'ad trwy Ivthvr. !/)t fan'.d <!< y dydtliau n<Ylerli.q t AtC)//tO. Te!ir yn New York ar archiad, 8ymiau o arian a dder bynir yB Liverpool trwy Bot Olfice nan rywfodd ara.'I, neu a ânt eu hnnfon i unrhyw barth o Uuol Dal- eiihiau America yn ddi¡<o!\t. Ymofyner a C. GRIMSHAW & Co. I", Gcree Piazzas, and 50, Waterloo Road, LIVERPOOL. (47) LIVERPOOL. ??jM? AGER I AMERICA. ? "? CWMPEIXI AGER-LO?GAU ??yi?Wt ? ?? LIYEHPOOLaPH!LADELPHIA,ynbwr- ?0???30???jjgg)ada anfon ttHan ea hagerlongaa Asgrwy haiarn (.F:<M-potc<'r<'c! Clyde-built Zro/t Steam 4ip) o T.IVEBPOOL. City ofBøltimore. I N"w York Mwcher, Meh t7pg City of Washington.. I XeK- york..Mer her, Gorph !af. Kaogaroo.I New York..Mereher, Gorph, 15fed. Ta! am Caban, 2! Gini, )7 Gint. a to Gini pob Bfr<A vn o) yoyfaddas'ad yn yphfgenaa; yro!tyn meddn vrun bretnt. tan an ar)wy o !nniu.eth a nifer y Teithwvr wedi eu penodi t Pbiladetphia a New York am 8 Gin i yr un. Am f<tny)ion ychwanegoi gwaler Braddaw', <?Mtd<' noa ymofyuert WILLIAM INMAN. and ]3, Tower BuiMings, Liverpoo!. (44) t.,i 0 Bwys i'r rhai a iwr- ??B ?? ia.da.nt YMFUDO T?YMUNAF trwy gyfrwngyr ?M?r/7M oi ar ddeall i? i m Cydw]adwyr fy mod ya awr lyn Gymro Trwyddedig (Licensed B1'oker) gan y Lywodraeth, ac wedi cael wyth mlynedd o brawf yn y swydd o j gyfarwyddoYmfudwyryn ydrefhon.yrhyn sydd ddigonol gymheUiad heb lawer o Buff. Fel!y yr wyf yn cynyg fy Dgwasanaeth am y tymor dyfodol, gan y gallaf roddi LIety a Tbocynau (Ticket.) i'r America neu Awstraiia, mor rhatteda neb yn y dref, a hycy gyda LIongau hwyliau neu Steamers. Am bris y cludiad a phethau eraiU, ym- ofyner trwy Lythyr Cymraeg neu Saesneg, wedi talu ei gludiad, a cheir atabiad gyda thread y Fo<<, gan DAVID DAVIES, No. 29, Union. Street, Liverpool. [10 fusfrnlii1. LLYTHYRGODAU BREIMOL I AWSTRALIA. AGERDD I MELBOURNE MEWN 55 0 DDYDDIAU. ?. —. B?ddi"LINELLY BLACK B??' anfon aUan, ar v tOfed o FEHEFIN, -'???1A??????&\ $? Am MELBOURNE a SYDNEY, "'?f??????< Agerddlong fawreddog a galluog y Cwm- ??''?ttTr'??? Ewropeaidd ac Awetralaidd, a Ily- <?ES§???? « I M ?'E?R T'D? 0 R," 2,oCOodunelHotwyth;300 north cen'yL HwyH" y Uong ymt ar y dydd uchod, gan yn Piymouth am Lythngoriau ei Iawrhydi aTheithwyr. gan hwylio oddi- ynoaryl2fedf Fehean am Me'hourne a Sydney ynanion- gyrchoL Byddi'rUesiryBplenyddhoa.trwy eiehyilymdra mawr, disgwylir, gydymgeisio a'n hogerddlongau eraitj, "Simla' ac "European,' y rhai awnaettmnt ymordeithiau cynymaf ar gof' Y CABAN CYNTjtF.CM. YBL An.t35. Y Nichymerir ond paciau a )¡wth ysgafn; ymofynera'r RoTtt, MAtL CoMpAyf. t2, St. Helen'a P!ace, London, < 33, Rennetd Street, Glaaanw; T. M. MACKAT, a Cbyf.. Z.Moorgate Street, London, E.G.; neu a JAMES BAINES. a CHYF.. Cook street, LiverJlool. C* Tetthwyr Jongi yn LiVtrpont ar y 10 ed o Ffhenn, neayn Ptymooth ar y .fad o feheHn, fel y byddo ya gyCeus. LLINELL "LIYERPOOL" 0 LONGAU AWSTRALAIDD. Packety5edoFehefin. Y !le LIwytho—Prince's Dock. ?T? I MELBOURNE, f???. Y Hong newydd y<p!enydd /?S?? SARAH D-IXON, ?ESg?MS) JAMES WiLSO?, LIywydd. 1468 o duneIU rhestredig; A 1 yn ajn saith mirnedd Y mile y \long hOD ehoel wedi gwn6yd mordaithgyaymo St. Jotm, !le yr hi gan un o long-adeiladwyr mwyafenwogyUe.arhoddagyaeustra fhagoroli nw)ddau Atnhysbysrwyddponach.ymofynera Mri. Dlythe Brothers' nem a JAMES M. WALTHEW. 40, Chapel-street. Pns dudiad i ac ucbod, Phf Caban, ,£;30 ac uehod. "MERSEY" MNE OF AC&TRALIAN PACKETS. Yn hwylio yn bendunt ar oa.vn y 2.tin o bob mia. ? I MELBOURNE. ,;i.11 Yn cario Teithwyr i Geelong, Adelaide, j?B!Jt&? Sydney, a Tasmania. LLONG Y BL'MED-AH-HUGAIN 0 FEHEFJN. 'S?'? J ? H N L IN N, G. CaOWE LL, L)y"yùd. A 1 n Lloyd'flam 7 mlvoP-ùcI; loli') tnn. rhe8tredlg, Y moe yn lion;: noded'¡r 0 (uan, wedi rhedeg, I1r @i mordl1ith dùi. weddxfoNeivOrieftna i'fpofth!<!dd yn'a, 1.5 mindir yrdwr ann am!-yw ddyddis.u Y mac t:i chyf1eudelo.u i deithwyr Cabn t:fntaf a: ail, yu y pOOP, ar ty ar y deck, 0'1' laù-! ud:af, ae y mae jT awv' jaIl aT huchder rhwng y deck yn boo pLt't a Pr.rca sDock. ? Drory buildings, Water-strett, Liverpool. D. S.-Y 1'ong SOUTH CAROHXA ClVlben SHAPCOTT, 3:00 tanell Uwylh, fydd packet y 2;jajn o Gorpheuai. RHYBIJOf) —Mee Llongao y LUneU hon wedi pwneyd y loJor-cle:thiau catd\ao!, yu elicel1 gu!J un lliyw 1 ODg nea A el'.ion yn 'V byd, dO Livel'fCol i "ieJbourne 0 Ielourr.e Liverpool o Li"elpeo! i Me)' (JU' ue IiC 'l.o 01 be gy..wys alt,alj¡;d ar )(od' 0 acyn Q! c)nwjiiattuli:J.Jl U lcd. ROAL AUSTRALIAN MAILS. fTis atn y fordaith, ¿ 14' ao cchod. Black .B all Line BRmSH AND AUSTRAUAN ROYAL MA)L PACKETS. =?'1L-? 0 dan nytundeb i gario llythyrgod ei "< lrawrhycli, yn hwyiio o ?'BEf?'? <??? LTVERrooL, ar" y 5pd n bob Mis, ,aM<S' I MELBOURNE YnanfonTeit.hwyrynrnlnen gydag i r''b poithladd yn AusiEAUA, TA5M.\KiA, A Ni.w Lun, ar gost y Llo!)g. Llong. Tun. Llywydd. Dyddiad. MarcuPLlo )f'25 Ciaike. Mehoed. EflenStuart 1:37:3..Brown. ,,]2;"11. Dot)8ld ..Gor.5ed. Champion üfSea92?? MKirdy .Iddilyn. James Baices v!;) 1.1 DomIcIl) Y mae y LHneIluchud yn pynwy&ed'g o'r Trafnid Lcngau ttjwyaf, gwycbaf, s buanajyn y byd, Ac wedi eu hadt-Hac'.u gan a.iladwyr mwyaf enwng y dydd, yn cynwya M'Kay o Bostcr;, a Hall o Aberdeen. Y maent yn cael eu llywyddu gan ddynion ag ydynt wc"i hyncdi cu hunain; ac y tnae eu taclindau a'u cymhwY8!aÙrlU yn au- ghymarol gan unrhyw lineil o longf;.u yn noiio. ? Am y Ihvyth'cs; a d:h:0.log pf-rgpnau, '"Il1ofyner ?'r PMchenosicT;. j \AMEg BAINES. & CO. LjTERTCOL. (87) 1 ?str?h. ci \STHA;J; J.]ilJcll y "WHITE i ftt'?-.t? S')'.U:—Byddi'r iiong cl?pp'-)- gkd''a'.vr ??? "WtrnE STAR 'arib'nT.C.r.KRRR, ?.:f!D 1, o ti?ue.lt rhpsh'?dit;</j)<0 o duucHi. ?yt.b, ?te] eib<nj!' ut)?anc:Yd?]];thvrgonau.te;thvy.anwyt'),t'i'! Horgyr?OieJot'etjf?u. Yn!Hoye)'pf'e't-RnM't'?a.mt<wr- ¡ eddo,!{ bOil ".Ii pru1i ei ]1\111 yu un 0' ll'ugau bURtlaf Re flrrlderchccaf yn ) byd, Aretmoi'ait.hddiweddafiMel- I bû u: 11(>, gwn:l"th v d¡¡jth blJvn mew n 7" 0 ddiwrnoJuu ll<,¡' u))W)uttjo8twaspihwy])a.nuchat'tr.\yy9todyrbo!!rr'd!tit!t. Ar ei thaith tu, adt-hf. daeth i n tir'ar y <;7fed niwr.)ud, !t CUI. odd YT ageldd 'onl! )"sg\'Jw" Hoy'uJ Charter' 0 In ni\\TÐJd ohdrtMMd'itbnrth)"dd Yn!eei!lyKyddyndrn;tdna- byddl1 drwy ei fordeitbiu hyfryd yn yr A'l,red," a'j ofal am deithwyr Y mae ei ncuaddau (,loons) wi'di eu cyf- ".llas,u yu h:'ydf'ert\l, uc yo cynwys pob fjPttJ. sydd Y!1 angen- rt.ci?.?; y m?e ?..d'ti gy?en?derau dj yn v )lywte ° ar bwr.! ?) i deithwyror ail ()dosb?)th, tray mac rhwngei byrdll,t )' nchel ac wedl ei Q\VV, G vn dda. Am lw)t.h neu Ie fe! teitbwyr.'Ymofyner a'r Perchenogion H. T. WILSON &: CHAMBERS, 31, WAIER STREET, LiVEEPOOI.. LLINEI.L Y WHITE STAR" 0 LONGAL PRYDEINIG AC AWSTRALIAfDD. DJ- WEDDAR Y LLYTI1YRGOD BRENtNOL. 0 dan SJ'tundeb i hwylin yn ddiffael ¡'" J ar nawn y d-dùiau a bOLodir :in yr hysbyaiad ?????? o Liverpool i Melbourne, l\r: "n gL".n 'p¡th,vyr yn GEELOXG. SYDt\EY, H i'. ;'T TOWN. a hoU Eorth- Llonjl'lU, TIb. I.h Co.dbeniu.id Ibwylio White Star ZHI ;,()i} I It Bro\\n, M'h.anrfd. Darton !OS') 33('0 Dar!ingtoo Meh. 27ain. Monarctiot'SeM2t40 500 I burgess Gorpb. :!fofel1 Shalimnr !4:!2 4WO J. R. Brown.. 27MQ. iBnieWilsoa 1300 40fo E. Landey Iddylvn. Golden Era Iddvlyn. Red Jacket 246t MOOM.H.O'HaHoran Iddylyn. Y ma Clipper'! v L1inel1 hOD yn cllel en banf,)n 1111an yn bendaat a'' naH-n y dyddimt penodedig, gyda Uythyrgod, L]'.v;th.<tTtjt'ith'Ayt-. Y."Whit' Stl1r:"p('ktyr 20fect 0 Fehelin, yelyw v Llong (Ivyaf a bW;llaf Byllll yn LotIO, GlVnaeth d mordaith dtll- W.)['rl:lr 11.1 tan i 1\1 plbourne, 0 rln amgylebindau IInranteisiol, mewn 7,j l1iw.Qod, liC nr ei (lycJ.weliad glvelodi y tir reewn ';7 diwruod. »c yn cyrhaerlr1 LiverpooJ mÐwn 7f, ,liwrnod- y'n curD yr Agerfad" Royal Charter," 10 cliwrnod 0 horthladd Y mae y Wh!te Star" yn myned allan dun lywyddiaeth Cadn. T. C C, Kerr, yr hWR s)'(},1 yn tithaf adnabyddus am ei 10nleithi,1U yn y c)ipper Alfred." Cyflenwir yCahanauai:we)yawdttphob!H)cenrhpidiaa. TeithwH i fod ur v bwrdd ar Y" 2ufeu 11.'1' 27ain 0 Fahetin. Am lwyÙ1 neu buasage, ymofyner a'r p()rcheuof.riOIl H. T. WILSON. AND CHAMBERS, 2J, Water Street, Liverpool, Nen a'r G'RUCHWYLWYR YN Y DYWYSOGAETH.—Gan parni y flellir cael pob nyspysia a chyfarwyddyd, lI'r rhai sydd wedi eae! c'! hl\durdodi i dderbyn arun gwystt Aberneron, Mr. Wi]1iamGrifRths. Chemist Aberavon .0(,: Cowbrir1f.(e, Ir. David DviÐS, Stationer Aberdnre, ]\f, Thoma> Evan, Chet Aherpavemiy. Mr. Joseph March, Railway Hotel Aberystwy'h. Mr.JohnMatthewa, L-md Surv Yor Amlwch. l\Ir, HUl!h Hu¡!hf'I, Draper and Stationer Ba!a, Mr. Kv:)n Bangor, Mcaars. Parry & Co., Ship builders BobertJonfa,Stationer Builtb, Mr. Thomas Thomas, Grocer Cardigan, Mr. Thomas Edwarda. Merchant Carmarthen. Mr.WiHian) Wiulcy, Bridge-btreet Carnarvo". Mr John J one, S e'mPacketOaice Coweo.Mr. Evan Evans, Grocer Cwmtwrch.Yatttiyfera, Mr. Thomas Grimths.PalIeg Railway Denbigh,Mr.HuehHnghe9,Draper,GoIdenEagle Dolt.'e!!cy, Mr. R. 0. Rea-t, Statiunet FfestiDi .?. Mr. Robert Griffiths, Melbourne House Fiabguard. Mr. John D:tvies.Draper,Ca8t)e-6quare Harlech, Mr. H. Hashes, Chemiat Haverfordwest.Mr. G. Hactdeton, Stationer Larnpeter. Mr. D. Evans. Statinner L'andovery, Mr.J.D. Roderic]:. Stationer Lland'idno.Mr. Thomas Wtlliams. Chemist D.Bowen. Thomas-street Uan'd!oe3 Mi-. R.Mi)I«,Stationer Danfair, Montgomeryshire. Mr.Thos.Hughes, Iron. monger Uanfyiti)), \fr. C. R Jones, Draper Hnt;be8. Cbemia< Llangollen," essrs. G.&S.Gri<ntb9,Grocera Mronmongers Llunrw!'t, Mr. John Jones, Chemi,t MacbYn!letb,Mr.Adam Stationer Merthyr, 'Jr. Rees Lewia, High-street NRrberth, Mr. D. Meyter, BookseUer Newcastic-Etuiyn. Mr.J.R. Da'?ie9, Printer Newport f Men.), Mr. W. N. Johns, Commercial-street Newtown, Mr. Thomas, Stationer Northop,Mr.WniiamDavies, Draper & Grocer Pontvpoo], Mr. WjUiam Edwards. Post Onice Pontypridd, Mr. William Jones, Bridgend Hou')3 Portmadoo. Mr. 'Rennet Wiiliams, Broker Pw!Ihe]i. \I', J..mpf Jarrett Pv!o, Mr. Eobf'rt Watson, North Road Rhfivadr, Mr. W. R. Jones. Drnper. &c. Rbos, near Wrexham. Mr John WnRht. Pant Rhymnov, Mr. Edward Evans, Stationer, Church-street Rhyd]an<), Hendre, Mr. Robert. Morria Ruthin, Mr. Isaac C]arke, StHtioner SWllnSl1a, MessrR, C, H, Perkins ,i,: Co, 27, }o'isber.street. Tredegnr, Mr. John Thomas, Book-soDer Tregarou, Mesers. J. & P. Daviea, Drapera. (49) GYDAG AGERDD I AWSTRAL1A 0 DAN 60DIWRNOD. Pris y Fordaith, JE14 ac uchod. =T?k Agerlongau clodfawr y LIVERPOOL <'b ???? AUSTRALIAN NAVIGATION COM- j??S?? PAN Y, mewn cysyJItiad a'r EAGLE LINE OF PACKETS. YN AR Y 15FED 0 BOB MIS. 1 DROSGLWYDMAD BRIGHT, BROTHERS, A CHYF., Am MELBOURNE Yn anfon Teithwyr yn miaen i bob pa.rth o AWSTRALIA. MaeLlonganyr "Eag)eLine' wedi eu dethot o'r LIegtri gwychafa buanafa adeiladwyd, acyn cael eu gwarantui hwyhoi'rdiwrnod. PACKET y IMed o Fehenn—YLlong Clipper newydd GENERAL WYNDHAM, I,5COo dunelli. cyntaf rh/Jgorol hon, ya cynyg y cyfl!s' .I' Ymfudwyr, trwy ei bod yn un 0 l' Ilongau bUal. .0, nc wedi ei cl1j mhwYlilo yn y dull per- lew chyaeusdra i bob dosbartho deithwyr. n GiBBS, BRIGHT & CO., YIIOtLl.eth, .,on Street, Liverpool neu Bristol. (71; '"AWSTBALIA. SWYDDFA YMFUDOL QYMREIG. —. '"K '? K ??1AN fo? y IIoog ysplenydd ?\???? U' WHITE STAR" i hwylio ? ? ?????.???oddiyma i Melbourne ar yr 20fed ?? Ji?? ?'s nesaf, (Mehe6n), byddai ???'?S??? yn werth i bawb o'r Cymry sydd ya bwriadu ymfudo yn necbreu yr haf yma, ym- drechu gwneud eu huoain yn bF.rod i iyned yn y Llong ragorol uchod; ac cr sicrbau eu Ueoedd yn y noog a nodwyd, anfonwch yn ddioed naen dal o f3 yr MM, gan nodi pa Tan o'r Llong fydd- wch am ei iiicrhau. Steerage JC14. JE17. Ai! Gaban .C20. Gymry, pan fyddoch yn sicrhau eich Passage gan Agent.' yn Nghymru, pwy sydd i oMu am dan. och pan dde/oc/t t Liverpool? A ddont hwy i'ch yma i'ch cyfarwyddo ? pa beth sydd raid i chwi ei gael ar gyfer y fordaith, a'ch danfon i'r Llong, yn ngbyd a Uawer o batbau eraill sydd Mgenrheidiol ar yr ymfudwr pan dde!o i Liverpoo]. Cyfe!riwch eich Hytbyrau JAMES LAMB. < UNION STREET, LIVERPOOL. [701 "— —— « n:rlrtfD 1. (1YYLEUSTRA ACHEB&WL RHWN& LIVERPOOL, M1LFORD, ABERTAWE, A BRISTOL. Bwl"Îedir i Agel'tongal1 y Li'l'el'- pool and Bri!\tol Chanel f:team ??)rLd)?J ? Navigation Company, set y ? ? ???M? ??? MONTAGUE (KEw s. s.) Cadben C, A"KE. (NcwS.S.) CadbenW.J.BECKETT; Nea Thywiestraren. i hwylio gyda nwyddau a pheraonan fe] y oan!yn <'gyda neu heb bilQt6, a rhyddidiJasgoDoncfU):— 0 IivKRroot. i MiLroRD, ABERTAwH, a BtttTOt,, Gianio Teithw;r am Swansea (y tywydd yn caniatau) oddiary Mum- b!ea. Sadwra Mehenn 6 am 0 o'r gloch Prydcawn. Sttdw)n.. 13am !t „ !&dwm.. SO am 8 Sadwm „ 0 LIVERPOOL I ABERTAWE. Mcrche'r Mehenn 3 am 7 i „ PrydnawD. Mtrcher „ 10am )1 „ Borou. Mercher „ 17 am 5 Prydnawn. Mercber „ 24 am 12 „ GanoIDydd. 0 BRISTOL I ABERTAWE A LIVERPOOL. Mawi-th 2 am 2 „ Prydnawn. "am 7 „ MavLrth „ lt;uml2 „ Ganol Dydù. Mawrth. „ 2iam7 „ Prydnuwn. 'Mavtrth „ Boreu. 0 ABERTAWE I LIVERPOOL, Y n gal w yB Mtlford.) *M.o'ner Mehenn 3 am 1 „ Prydna.wl1. Hac1",n1. 6 am 4:" *Mercher. 10 11m 6" „ Sadwrn „ 13 am 8 *Mei-cher. „ I7atnI2 „ Gai.olDydd. Sadwrn. 20 at" S PrydDawn. *Mecher. „ 24am P „ Sadwi-n. „ :27 am 81" TAUADAU. Abertawenpu Bri,,¡o]-Caban, 129. 6c.; Deck 5e. D(-ck,6s.Go.,yncyn- wJs y 'a) am gwch 1'1J MiHonl. JiAYbUDU.—GeUircHet Tocynau Adcbwe] yn fudoh: Hm Drlwy Fo-daKh yn yr Agerlestn hYl], gan y Gor- pmvil' isod.neu y C&d' en i MDford, '20e.;Abfrtawc,npu BriH<o),!7a.; Mitfordi Khttid ir \yùJll\l a fwriedir i'r ucho<o Liver- pooi. iod yn y 'IrafaJgar Duck ddv'y av.'r cyn yr ormu hy-ipya Steam Wharf. Bri",I; John Swansea; C. fl N. Uil], MUforJ; JohuKcnwortbyaadCo.,Mt.mcho9!.ar; and FITZSIMONS, APPLEBEE, &; CO., 20, Wnter Street, HverpooL (58) ? RUMMER SAILINGS. Hwyiio yn ystod yr Haf. ? < ? P R I N CE ° OF WALES, A¡H:rh)]JgH:.Ji:i'd¡]eWi!\Ol u' Y CiLy t/ Dnàlin Company," yn bwriadu 0 DONT JJENAI, dyddiau LLUN, MERCHER fi GWFNEH, n.m ddpg o'r gloch vn y boreu; 0 P1UNCES PiERHEAD, IJVEHPOOL, dyddinu MAWHTH, IAU, a )AlJ. !WRN, am 11 o'r gloch ynybcreu; yn galw p1 Bi!/ Handudno (y tywydd yn caniatau) i lT.nio a derbyc 'tcithwyr. Am yc-.ufyser Mr. r. '\V. Ti'Dothy.Menai Bridge, neu a J. K. Rot,Dthwaítp, ;?4, Water tttreet, Uverpoo!. Pont Menai, 18.6. (PI). LIVERPOOL AXD MOSTYN. r;c1r THE TRAVELLING rUBLIC to and from JL North V/K!e<<, sre respectfn]]y iufoymod that the SATEf.HTE PHes between HVERPOOL and i>lO.)TfN to the undermenLione(I dates, ? To' H'? WATKINS, PROPR!KTOR. N.B.—Omnibussea wanted to run to and from Denbigh PROM LIVERPOOL TO MOSTyN. .!UNM. H.M. ), Whitmoqdc.y.. I :JOEvent a 30 do. :<, ''A'cdhp9day.50dj., 4, 1-hi??-day 50 (to. S? FiT?y .— — f" HutUI:dy. 7 0 Morn! 8, !).Tuesday i' O do., 10,Wednesday.<3)dc' H,Thursday. 10 Odo.! 12. Friday. J:J 30 do. L),at'!t-day.ll('(]o 1.5, Monday. lOKven? lli, l'uctdai 20 '10. 17,Wednesda?y.. ".3?) do. 18.Thursday 3:do.! !9, Friday 4 ? 0 d o 0 do. 2f, Saturd&y 2:), Tuesday. ¡:; 3o:Of om S? Wednesd&y.. ')0do.! ?.Thursday. 10 Odo.! 2(j, Friday. 10 SO dp. 27, Saturday.11 Odo. S'J.Monday. 10 Even. ;)o, Tuesday. 1 30 do. 1, rnOM BTOSTTrN TO MVBRFOCX.. JUNE. 1, Wbitmouùay 7 () Morn 2? T?psday 8 0 do. 3 W ()dnsday 8 n do. 4,'T!<Hr6?ay ..830J'. .'),Friday.HOdo. H.Satni-day.lIOdn. 8, Ilol),Iav 12 0 t,oon 9, Tup-dtty. 12 f)f1o. !<We<Inesday.. lOEven U.lhuraday. 130do. I3,F)id:'Y 2 0 do. t:t, Saturday.Udo. 1,5, Monùay 4 0 do. IG? Tuead?y fiOdo. 17, Wednesday 18? T"nrsday. 80Moi-n ]9,Friday. 8 0 do. i'0, Saturday.U ('dO. 22, Monday. II 0 do. M,Tuesday.HO Noon 24, Wednesday ] OEven Ti, Tlitirsday tHOdo. 2f). Friday. 2 0 cio. "17, Satuflhy :3 0 rlo, 29, Monday. tOdo. 3u, Ttiesday 0 do. NOTICE. The MOSTYM S'f'.M PACKET.until the comp'ptionof the Nn- Landing :-i ,e, w'lt LOAD nod DiSCJiARGE CAHGO for the CiiA\E at NEW QUAY, CANNiNG DOCK, fnd embatk and La.n.< PASSE"GEltS and PARCEL!- at the BATH STE ['S, S')uth End of Landing Stage. March5tU,I8u7. JOHN WATKINS. AGRRDD.DRAMWYFA WYTHXOSOL I AC 0 ABERYSTWYTH A LIVERPO 0 YN GALW YN MHORTHMADOG. AC ABERYSTWYTH A BRISTOL, Y mae y Steam Packet Com- f"l(,tei-fynol), oddieithr ca(,] eu I u,;d ,,t,j gan ddiycidiadau ding- weJedl>?, )'n l??vriadu anfon gnda ?It?.&??'i%??\?? nwyddan atbeithwyr, en hagerdd-iong "1" 'j. L??-/t'i'X?? YsRriw newyd?) oituog, ????. "Y PLYNLYMON," Mwyth 280 tun.. 45 gallu ceS'y], William Wraight.Meistr. npu rby-v lestr aral) gvfaddxs, fel isod :— 0 LIVERPOOL i Portm )doc ac Aberystwyth, yn myced yn mlaen 1 Gwen.r Meh. Sed. Sborou. 0 LIVERPOOL i Aberystwyth a Portnjadoc, yn dychwelyd 1 Liverpool. Sad wrn. Meh. I3eg. Iprydn. 0 LLVERPOOL i Portmadoc ac Abei-ystwyth, yn myned yn mlaen i Bristo1. Sxdwrn. Meh 20fed 8prydn. 0 LIVERPOOL i Aberyatwyth & Portmadoc, yn dychwetyd 1 lavel. pool. Mawrth Meb. SOaln. 3 boreu. Priaiau—S«/oo?t, 15a.; Ail Gaban, 109 Bwrdd.69. Toc- ynau yébwehd yn fuddiol gyda'r Fordaith Besaf yn cael Mt rhoddi hni BnH a Hanor. Ceffylau, 20s., G%vartbeg, 158.; Dcf)ud,2s,; Moch2s.6o.; <.ig8,I5a.;Pbeeton9,2!s.; Cerbydf<u,30s. D S.—Dymunir i De;thwyr gymeryd goM o'u clndge'6 eu hunain, giln na fydd y Cwmui yn mewn un mocid am eu diogetweh. Cymerir gwartheg, a 0 Lob m, th ar y bwrdd ar antur y perehenog. TS'i bydd ycwm- ni vn atebol am unrhy\v fmelau 0 werth mNY Da £10 oddieithr bod y gwerth wedi ei fYDC¡':U yn mJaenlIaw a thalu' 11m dano yn gyfatebol, "ac am ddim coIl amser ne:1 ddllm. wmnaachosirtrwyfodeuhageHongyncael ei defnyddio i lusgf) neu achub unrhyw Icatrarail, nac am nwyddauper- yglus, oddieithr eu hysbysu fel1y wrth eu llonglsv-ytho. A brisiau cIlldiud a pellach, ymofyner ag Yagrifenvdd y Cwmpeini yn eu Pnf 8wyddfa,Par(hecoa Chambers, 14, Regent Street, nen y E. T. Turner, 12, Quay-street, Driatol; Bennct Williams, Harbour. Portmadoc; George Green, Camblian Foundry, Aberystwyth; and FREDK A. T,NTPLIN, Columbia-buildings, BruNawtck-street, Liverpool. ISLE OF MAN. ?'??f???'? TJVERPOOT. ANO DOUGLAS. ???JM???? TT?HE Is)e of Man Corn JL pany a !a?e and Power '???m?tMJt ? ? ?., M r?vat Mai) Stenmsbip, ..???????????!(&-?S????'?:? ? TTNW.\LD, MONK'S e(Ui: or other of their Urst-c??? Stumers, is appointed to Jettvo PR)NC?s PtRK-nKAD, f.IVERPOOL, for DOUGLAS, every Morning at 9 o'cloeti, from HUth of May to the end of Sep- tern her excepted). KETURN TICKgTS-Seloon Cabin, Ra., including fees; FureC<bin.49. SixcLE FARES-Cab'n 6s.; Fore Cabin 3s the of I,ily and fln extm Steamer is intended to ]pave LIVERPOOL for DOUGLAS, every and Saturday IIbout 2 o'clock, with Pas- sengers only. See Guitte, page 151. AGENTS. Liverpool.Ttios. OutORD.32 (late 24),Jamoa Street. 77&,1\Iarke¡, Street. EDWD. DIM CHWANEG 0 BELENAU NAC UNRHYW GYFFER ARALL, At Rwyrudd, Annhreuliad, (Anghylldraul,) An. hwylderau y (??Y<u, Geriau, s'7* laftz, Pesiach, Gaethíwed, Daifodedigaeth, a Gwendid. Revalenta A (a bica Fooj danteithiol nu yn arberl500 weitbiRU ei goat mewn Cyfferiau eraill, ac vo yr nnhwylderau Dehod can I yniid an'PVYDtOgrwycld, dirdyniad, surni, dwf) y galon, pengur hystericq, byddardod, swn yn y pen ar otustiaa, poenan yn tnhwU cyna, a rhwng yr Yilgwyddou, tan iddwf. tarddiad allan yn :t roon, onmbii re(l(i 0. P y a seJni yn ystod ar 01 neu ar 1 mor; iaelderyspryd.cwiwm gwytbi. cramp, fHtiaudirioeso] y ddue¡;(, gwendid eyffi-edinol, gwridiad an F(,)d(las, anhoffedd 0 gymdeitbas nna(1dasrwydd i efi-Yiu, colJiant v cof, Iledi-itbiau, y bendro gorlifiad y gWlled i'r pen, pruddglwyf, ofnau di aail, nnmhendel fynolrwydd, HebJaw byny efe yJyw 1'1' ymborth goreu i fllbanod a rb-ti gweinillid yrl gyftredino-1, gan nad ydyw un amse r yn troi yn sur aT y cylll gwanaf, nao yn ymyru ag ymborth helaeth da, end yn cyf ranu inchus i fyr-bryd a chiniaw, yn galluoedd o dre:H. ac yni giawl a ebybyrog i'r mwyai f!eag. GOCHEHAD <' BWYS yn erbyn perygton arswydne fftigiol. Caniatodd v Ehai'-GMigheHydd. SyrWiHia Page Wood Owaharddhel) ar y lOted o Mawrth. 1854, yn erbyn Alfred Hooper Nevil am ddymwareda Ymborth Revalenta Ara bicaDu Barry. Barry Du Barry, & Co., 77, Regent Street. London. Rlioddir yma ychydig nifer allan o 50,000 o wellianau :— GwelHant Rh!f. 71, o anghylMrauL oddiwrth y Gwir Anrhy. ArcJ Stnart De Dociea, Yr wyf wedi derbyn Ueshad mawr oddiwrth Ymborth Kevalenta Arabica Du Barry, fto yn ei vstyied yn dlyledus i chwi a'r cyhoodd i awdurdodi ey- hoeddiad y llineUau hyn :— STUART DE DECIES. Oddiwrth IARLLES WADDOLOG CASTLE. STUART. GweDiant .52.612.—Rosstrevor, Swydd Down, Iweiddon, 0, Rhagfyr. 1854. Y mae larHea Waddo?og Castlestnart, yn cact ei chymheil mewn "ofal am ddyno1iaeth ddyoddelu8, i fynegu fo Ym- borth Revalenta A rabica rhagorol Du Barry wedi ei hiachlld hi, wedi i bob meddyginiaeth fetba, o Annhreuhad, geri, gihaint, a ohythruddiad, 0 am lawer 0 Y mile yr hwn yn ymddiried pob dyoddef- ydd.ageUireiystyHedynfendjth wirioneddo). Atebifun- rhyw ymofyniad ynl!awen. Gwe)Iiant Rhif. 49,832.—" Syraudwyd dirboen annisgrif iadwy am d(I-Eig-ralynedd-ar-hugain oddiwrth angnylldrau] gihaint, caethiwed, peswch, rhwymedd, gwyntogrwydd cwlwmgwythi, selni yn ycyUa, a chyfogiad, gan Ymboith rhagorel Du Barry. Maria Joty, Wortbam Ling, ger Diss, Norfolk." GweHiantRhif. 47,121.—Miss Elizabeth Jn.coba. o Berig. ordy Nazing. Wahhamoroas, Herts: gwetjhad o gihaint ostaf, anghyUdraut, caagliadau, iselder ysbryd.adychym. gion ¡¡ihaintiog. Wed' eu sypynu ibob math o hinsoddan, gyda chyfarwydd iadauUawn. Mewn canisters, am Is lie.; !pwya,2s 9c 2 hw\'9,4s 6c.: 5pwys.Us.; 12 PWY8, 2; Puredig goi-eh refim'd qualtty), 1 pwys, 6s.; 2 bwys.Ha.; 5 pwya,29.. )0 pwy-t, 339. Anfonir y canisters 10 pWYf! a 12 pwys yn rhyr'd oddiwrth gost eludiatt, ar dderbyniitd fost Otlice Ordf.'r Barry Dn Barry & Co., 77, Regent Street, London Fortnunt, &. Co"pm veYOl'f! to Bel' 1\Tajef:lty, 128,Ficcadi!!y,!i') GORUCHWYLWYR CANLYNOL:— Ab''rnman,R.P Cbartes; Aberavon.B.M.Davies; Aber ayron.W.GrirrithB; Abprdare.D. R. Evaca, J. tV. Thomas Tones; Abergele, Wm. ElIis; Aberystwyth, Jobn Cole- 1'. Wiiliams. Druggist, H. Humphreys; Bangor.J.W .-pence' Thomas Lewis, Medical Hall, T. Birkett; BeanmM-is.J' Brecon, erwick; Brynmawr, Frrd &: Co Builth. H. &. P. Morris Chemists; Cardiff, J. B. Hopkins; Cardigan, J. R. James CarmsrtheD. R. M.Davifs, 49, J{ing Street, D. W. Harris 0. L Mortinjer, Chemist, David l:ees, D. & W. Davies- Guildhall Square, D. Jouea & Co.; Carnarvon. Rober:, Owen. i)r)jgpist, R. Griffiths, Hich Street; Corwen, E Edwards. Denbigh, W. Lioyd: Uo!ge];ey, T. Chidtuw Roberts, R 0, Hecs r'ishguM-d. V!u{.;ht)n, Cheiniat Havert'ordwest, 0. E Davics.T.D. Mevter, Chemist. John Phi!)ips,Druggist; H. E. Putter, Bool!sc):er.&:c..w. \vntiams,)7. Market St. HoIvhead.John HuRbes.Staniey Crccent, G. J. Roberts; MHdicu] HaU; Holy,,ell, W. WiUiams, G)'eeufie!d Su'eet, Roberts, John LaTnl!cter. J. Evans ery, W. tiees.T. L. Morgan, Medicat HaU; DaneUy, George Broom, 'thoa. Pridham.Chemist, David Evans, Park Street., David Jones, E. Hii,hes I.]an;y!Iin, John Davies, Drug. "i'i t; Willium Jotieii, J, JonM; MachycUetb, H. M. Puch; Merthyr'iyd(i), T. Pnce. Market Squme, Mrs. M.W.tVhttc. C. W.Uny. High Street; Merthvr.Thos. Lovoidge.ChemiBt; Mo'd. Fringe Price, r!ooksel!ers; Narbcrt:], Nicholas & Gti&t.h, Duvid Jonea; Neath, A J. Askew Hob-I erts, Griffith, Surgeon & Chemist; Poutypoo!,H. Hughe, W. H. SRundo)s,J.B.Churehi)t; Pontypridd,(jbaa Basbett; H1\oy[elill,near:ardij}",RMorgan; Rutbin. R. Roose.R Harker.J.J.R"netoft;St.Davids,E.WiMams.Chcn.lis': Viar..Sèa. Williams & Co" G, Bdtker Grocer, <Jhas. T.WU 60B. Castie I'qullre, "Iiillips & Son, Cas))'-Square: Tru degar.Chas.P<;aty,We!sh;)ooi.J. WUiituns A]fdicttl HM)t. John Jone,;¡ Broad Street; WrcxlJ.J.I1I. Overtoix. LLYFR HYSBYSIAD. Dim 0 Helr:tmll, ai-all, at b nghyllùruul, (llyspcl;sia) yr Y .)¡y..nl'úedd, Iihwymidd, burDi, CUlia.[ y (¡"lon,Iarw. yr Afu, (itir goi iogyn y PCP, Geriog, (1weoùiJ y &c, NATURAL REGE:EHATOn OF THK DIGESTIVE UliOA:\S;' Illb npll 0 I f.d,b, trwy fo(1dio;r ac wl-di ei adrll!I'HI i'r'arILny¡1.t cyfTr('ul\l Yn cnct Mi gefno¡:;i gan 'tysiebfm oudiwrth y T'rofeswr Dr. Htrv"y;Dr. 'C.)Ppi)!;U;r'r.Ga.ttiker;U).Wurzur;Dr. Jn,jtBm, Ai-g'. Stoart t)t- tioinas a IjWN 0 bel 6oijaii lW1""bus oraill, iecby pJl ¡¡:IM weili cael ei adffJru trv, y- ddo, t!.f OIl ho:) Dlod<llGn CI'a.1f! frLhu. ¡ i.iii B.u-ry & C.).,77, R"ont Street. I WREN YOU AbK FOR I G LENl"IELD PATENT STARCH SE}} THAT YOU GET IT. t as iDfeiior kinds Me oitcn used. i A NEW AXD nT-XT rjecrtVERY IN THE I SCIENCE OF MEUiCI\E. Patent om"" seal of Great Britain. Dij.tomedeEcuIede ::lur;i,' pLarnll.:crcn de Paris. Imperial College of i '(P{Lt1"e, V iemft-. I that every expedient S'1¡;OUld b8 adDt'¡teri to se:ure the plibiie (\,>ailJ';1, ;mi'ations of the ''ri-sernar. None m-o Reauino llldess thp Engraving's of the ofthi Patent Office ofEu;aud, the Sea!sotthe Eeo!o do Pha'mac'e de P.:ria, and the Imper.at Co!tege of Vieniia, are at!i:edupon each wrapper, and around eacti ease. Imttattons of'.he same are liable to the severest peimitiea the Conrt of Law can a%v,,t, (I TRJE:E:\L\R No. ], S, m]d :3, prepared in the form of a tozengf, cjevo!d of tasto or small, and can be carried in the hvaistco!dpock?t. Soldintinoasea.dividedintosaperate doaes, a.-} administHred by Va,ljean, LaUe:nan, Eoux, Riocrd, &r., F- IF -ilTESEA-TAPk.No 1, is a Remedy for RELAX- JL ATION, SPKRMATOKRHCEA.aadaU the distrebsing con9equ"nces arising from eariy abuaa, indiscriminate px cessfs, or too iong residence in hot climates. It has reator. FdbodUy an' sexuat strength and vigour to thousands of' debituated indivi<lual-, who are no.v iu the Rnjovmant of! health Hup tha Functions of .Manhood )md whatever may be the CAUSE ofDISQUAfJFICA'nONS for MARRIAGE they are EFFECTUALLY SCBUUED by this Wonderful DiSl-I coverv j TRIESEMAB.No.II.. i efTectaaUy, in the shoi t space oftbrea days ')m-¡;,etely and (ntirely e' adica.tes alt tracea of gonorrhoea ùoth'4n f< mild imd aggravated forms, gleetg, stricturee '——tation of tftc Madder, non-rotentton of urine, paid6 O", ihe loiui:I aud. kid,. 10 join,) and lLi& neye, tmd those diacrdeis which coptdva al-,denbells ha.'?e so long been thought an antidote for, to the L..Aiuofthcl health of a vast portion of the ropnhti )J] TRIE SE MAR, N n UI. is the Continental romcdy Symptoms. It soarches out aud purifips from the blood, and cle41ni!es the system fr4t d<;ter!orut!ng causes, it atao coustitutea a certain curo Scurvy, ati(I 1111 Cutueous Eruptions, removing and eNpel'iD, in its course a'i coiruptions and impurities j from the yitnl stream, so as altogether to eradicate the' virus of disease, 6nd expel it with the insen-ible ation through the medium of the porfs of thn skin ttud urins.and is a never-faihng Remedy for that class of dia- orders which nnfort..n!tteiytheEnghshPhysicianstreatw!th to the inevitable ùestructionofthe patient's COli- stitution, and NNllit;h 1<11 the SarsapariUa in the world cannot reniove. Price Ha ,or four caeea in one for :ns., which saves Us. and in £5 cases, whereby there is a saving of.C I 12s. To be had i, Lolesqle and retail in London, of Uarby andGoaden, 140, I.eade¡j/¡aJl.street; Barclay and Se,n. 9,'), Fa:rin:.r,lon, &treet;i'.dwa'-<!B, St. Pant's Cuurch-yard; of H.Inghitm druggist, 4fi, Market-streRt, Manchester J. Priesttey, che- mist, .?, J,ord-streRt, f.iverpoo!; PowcU. Bookaaiier. H, Weatmoreh<nd-at)eet, Dublin; Winnal, bookaeiler, High- stret't, Birmingham. HUMAN FRAILTY; a Popular Medical Work, price Is,, post free, beautifuUy iHus(.rated with ti'O Engravings, and oont'uning tha opinions of Vatpeau. LaUemand, Roux, Ri- cord, &c. ]J, gives copious instructions for the perfect Res- oration of those who are prevented by impedimenta from entering into the M&trie<l State, also showing the dreadful resut'a fro:u early abuse, Gonorrhoea and Syphilis, and the benefits arising from the chemical tf'3td and examination of theSpennatiza.bythe Authors newly constructed Micros cope, wi'Ji powerfu) Ie.)ses—Piper t'nd Co -2,t, Paternoster- row; and from all Agenti) for the sale of Triesemur." MEDDYGIAETH Y MYRDDIWN, ATHRONIA.ETM A FFAtTH. PELENAU HOLLOWAY. ACHOS CYNHYRFIOL SELNI. Y gwaed yùyw peiriant hYlVyd-y1iftd, Diw,Ilaanso(id- anycnawd,a.sgwrn.cyhy)'.giatia'rcro"n.Ycy))aynei V ei a'r ymys4aroodrl y gwythredau trwy bu. rai mile y gwrthod- ei gynyrohiad, yn cael ei fwrw allan. Ar y cylh y ovlcbtediad a'r mae y hyn yn gveitli redu ar yr un pryci, gan wena anghylldranl, paro'r Hif- noddau, a rheoleiddio'r ymsarthion. YR AFIECHYD CENEDLAETHOL. Anghylldr Inl ydywr afiechyd mwyaf oyffredin yn mhlith pob dospllrth yu y wJati hon. yn cym9ryd mil 0 wa- hanolflurflau, ae aneirif; ond pa fnth ¡'yna ei ra,?n,)fiioii non  pa mor ystyfni? byna? ei w) thwynehiad i gyn?horion meddyf- 01 cyffredin, gildia yn barorl a phrYBtIr i'r feddyginiacth ddwfn-dreiddiolac andaeh-dig hon. HArNTGERfOL. Mae do,ne(l,l ae y geri 0 bwys i jech- yd. Aryrafn.ygigfesRnyr non sydd yndidoIiylHfnoffdi hwn, veithreda y Peleuau yn gan yn dd- feth ei afreoleddau, ac yn gwella yn efTeithiol y cryd meiyn. TrosglwydrIyddion Geri og, holl 0 glefydau a genedlir gan ansawdd annaturiol yr GAtR AT FEXYWOD. Mae l1el!ecld sefydJog n'r afreo!eiddiau y rhi ydynt flin- derpenodol y rhyw wanaf, a'r rhai, pan eu hesgeatuair, sydd bob IImser yn byrhau einioes, ydynt yn ollel eu Sv- inud am yr amser presenol, ae yn cael eu hatal am yr amser trwy hail 0'1' nawsal la; tyner ond tr wyadl 1Iyn. fnchad Nodedig o AlIghlflldraul a Phoen tost ?/« y Cy'/a. AdYBgrifen 0 lythyr oddiwrth lilT, G. Horsley, CyfTeriwr Gweinyddol a 1\IOrriston, Abertawe. At Pi-oilbswr Holloway, Syr,—Yr wyfnewydd ddarbyn Y many1!on cryno &dchwan. fgol o aohos y i cytcirio at an svdd wedi bod vn bwrcaswr o'eh Po!fntK! a':h Enaint bobamssrynfy sefvdtiaH Dy. werl Mr, Dayid Lewif<, Llatlt!yfrdach, ei I"o.¡ wedi '¡yodder oddiwrth yr ymosodiadau mwyrLf tiym o AnghvIIdrduI a phoenaa I!ym yn y cyi!a; pa) aodd y rhai hyu arn 'dros chwe mis, ac wedi treioyn dJichfyniudd bob meddyginiaeth ara)). 9yn)udwyd hwynt o'r diwedd yn ho))ol trwy dftefnyddiild r!i)ddaphaMo!o'ch Peictl.tu g.virioncddo! anmhrisiadwy. Y mae yrhai hyn yn unig gyda eh Enaint yn cael eu gwerth- fawrogi yn fawr trwy fy ardai, a.c y mae eu gwerthiant yn gdatebol helaeth. Ydwyf, Syr, yr eiddoch yn barchus, (Arwyddwyd) &.UORSL lachad Rhyfcddol o Ddi 'ffyy Anadl. Adsgrifen 0 oddiwrth Mr. John Bailie, ydil, Ballynahincli, Co. Down, At Proffeswr Holloway, Syr,— Y mae genyfyr hyfrydwch mf.wr o anfon i chwi fan- yhon p iaohad anarferol aralt o Ddiffyg-anad!, wedi caet ei effeithio eich mød<lygiaeth iiperthrawr, wedi i bob me'idyginiaet'rthraitfethu. YroeddMr.JampaFurev.o I Dr!l!l1agbJiss, Kilmore. Co. Down, wl'di hod :m c,111 ei boeutgauyranechydarswydushwn am 20 m'ynodd, acyr oedd yn gywir yn y radd o]afo'J' anhwyldcb. pan y dechreu- odd gymeryd eich Pelenau, ac yi rwbio yr Enaintyn dda i'r ddwyfron noa a horeu. Y mae gcnvf yr iivtryrlweh o'ehhys pyeu, ei fod, ar ot parhau gydx'ch mpddvginiaethan fe) y crybwy])wyd uebod, am wyth wythnos. wodi cuel cwbi iach- al, a byth er hvny mwynh.u yr iochvd goren, -,u yr ioch?d goren. Ydwyfyn parhaa, Anwyt Syr, yr fiddonh yn cvwir, (Arwyddwyd) JOH BAB-IE, lett." llt,lenau Holloway ydynt y oreu am da,ni yn y byd at yr anhityldei-au Cryd. Oitryg anad! y coIuddion 13olyd,lwat Hhwymiad y coluddion Y darfodedigaeth Ooturgwddf Craianwst Orwyddion ail-raddol Gremanod Dyfrglwyf, C!efvd y gwaed Taniddwf Anhwylderau Twymyn 0 bob math Ffitiau Troedwst Curyaypen Alluhreuliad Polorod Enynfa A fiechyd yr afnl Ll wyn wst Ffofenau (Piles) Cvmalwst Atalfadwfr breniu Anhwyldeb y gian Llyngerobob math &0. &c.,&c.,&c. Arwerthyneefydtiady ProSFeawrHo!loway,524 Strand, ger I FentpJe Bar, LInndain, ac 80, Maiden Lane. New York. a chan yrhau fwyafo FferyIIwyr a Gwerthwyr Cy&'eri drwyyr holl fyd gwai-eiddiedig, am y prisiau canlynol:—la. lie. 2a. 9c; 49. 6o.; JJs.; 22s.; 33a. y bl wch. f mae enill mawr trwy gymeryd y maint mwyaf. OLEW LLWYDWYN AFU Y PYSG PENFRA8. 0 DDARPARIAD Y DR. DE JONGH Dr. De Jongh's Light-Brott,,n Cod Lilxr Oil., Cynierarlw-vir a phenodir yr mew hwu gan v yo Mrydliin Fawr ac ar y fel mdg;niaEh i'r DARFODEDiaAETH, DOHJB GWDDF, TJ!CBfWST, CYM'T? I WST, ASTBMA, CROEN.DDOLURIAU, GWENmD AR Ot TWYMYN NEU WAEDP, LLESGEDD MEXYWA1D, GWENDTD BABANOD, AC AFIECHYD YR ESGYR-7, MEWN PLANT A PyK- [ON MEWN OBDRAN, A FHOB MATH 0 DDOLURIAU MAN. WYNOO. Bn y fedctyginiaeth wir efl'eithiol hou yn foddion iestyn nawer einioe8, a anbwylderau pryd yr oedd pob am wedi cad ei roèdi i fyny Darperjr ef yu Ynyoedà 1,offodeu, He y ceil' yr bras- af allan 0 I\f11 v mewn ffardd ag Byrlel yn y nerlh mw-vaf vndtlo. Pt-oH)- efar ol hvny;4ayi T)t'. Ae.Ton,li HIIIl!]! It :zwlnllhy(lrJjr ("'In y fcrllYilo: t":v Ewrop, fo1 yr aw(h!)-dod uehelafar y pwnc. Ar o1 ei at'chwi]jf) i fvny mown cost.rphn, dan motalll1r1.d, yn (Iwyn -,i)-groffT)r.fle Jongb, ac feUy'dyogelh-yrhyUfrhag Y nme'y gweTiadM Mm-ferol a pfrn)th!rtrwyddefnyddm yr Olew hwn,wed!nrfu<!a)M mawr iawn am dano yn mha!e bynag y mILe ei rinweddau wedi eu Cliel allan. y ydynt 0 rni 0'1' prif Gymeradwvo lIetbR11 7\Tecld'1gol t Chelfyrldol a ddprbyni":yrl ° bIllid Olew Dwydwyu afu y Pysg ron'raa, o ddarpanaoth y Dr. De Jongh:- ?"?ARTHUR H. HASSALL, M.D., F.L.S. Aelod 0 Ooleg Braninol y Meddy(?on.Meddyg i'r Ysbyt Brenmol Rhydd, Awdwr Food and its AduheratioD," & yrwyfwed! tatn, fel yf!wyddoch,1a"er o sylwi't-pwnc Ynmh])th v'r ertlivrql,til chwiHwYd, nid yw nn mnrbwysfawr fig 0!nw Afn y P\Ig Pen frus.wedidinnoYn ddis\w !!p;l1yf; ahyn ynfwvna!ndu')1 ca f.i fnd 'f',I Iygininoth gpnyf fl: ac 'bebtew I1Y1))'. ei fod morddaro'!tyn!'ed;E' i waethypiad trwy iryTDYSRiad 0!ew Pysf: cram. o ansawdd iael iawn. Yr wyfyn hysbysu fy nJOcl I mwy 1111 un,?aith,  wahnnol arReran, go,0(f cich Ole-,v, chwI flqn d(lo,-rania(i ffel'y)Ju",J-" HYY YN AN HYSH YA I ef yn yn rby,](1 holi anmburedd, ae. yn gyfoethog ya aHeuau cyfamoddi&dyl geri U [aw1' fy ymlldiried i yn '11' srferol o'i roddi yT) hytrach caf iin mutha)-:ui.i\ ayl),n o fed yn sicr i gad v fct!dygiuiaeth yn e: chyCwf purat a gorcu Rhagfyr I1854. T. H. TANNER, M.D., L.R.C.P., i Ysl,)vty y on PO;IOIHI," A Manral of the &c. ]\THe y Dr. Tanner wedi defnyd(l;o Q)ewy Ur. DeJonpl) yn <h-a hclaetb. yn f:i ll1lr1'feriûrl y;) gycta" ag yn \-r Ysl)y1.y, e1' ys rlHlimisoedcl. yn 01; ac y IDee ¡;re weài caeI f0'1 pi al!')r'f!d meddygoi yu fwy BaR eiddo Otew cy<rf")iu Afu Y Pypg Pentras, eifodyc achoai !!fuo wrthHyueb.-wyd'], ao uad yw ei flas mewn un niodd yn s.nlJyfl'yd.oll<lY;r 2.'i, 18j' WILLIAM BAYES, M.D., L.R.C.P., l\T{'di1v¡:r j Po¡!<1y¡[rJy "On NerY01B Dis- with Dyspep>¡ia," "On the Ti-iplo As 1wct IJisellse," &c., Yr erke liaivet- 0 wedi ho(1 yn yr fl.r/¡;ria:1 0 "ei,l;" un math 0 lIeblRw eich Olew Lhyd- wvn 0 Al'il y yr bWll a i mloi ff-,d Yl1 meildu ar l?iy? ?r p fnnteisjun nwclHnw poh JnHt]¡ arall 0 01,w, yn e1 fnd L \;11 cnl<io'r R.ngllyint'¡"¡iuJ, yn e' I*o?l yii fwy blusils, 6C yn ei fOll yn 11awer mwy eiÎ",thiol. ?nf.vnyeti Nr w f vit f!ordJymyn cloqn mwy na 11,?nRi,,i Ihl'Y ffrw-,?tuati (dts- srl sl'or¡njiÛ),ae y:- ?vyf vn ystyrir-rI r?),l llOnald li.,i d, yn ?/<u<?;/?:'<<'?/t!'<t'M t!o)!ttttt&!<;r<M/K- '/r07.'<c 6'i''c?". Mae uu fOllta1S II 8ydù mol' I-ell ag y mae fy mhrofJllr1 ) yn yu perthyn )11 chwi, ei i atul rhwymimJ 0'1' nc feBy cnnillté1.u ei mewn rbai achosio11 lie y byddlli yr OJew oyffredin yu A.11. WERTH CAN AMSAR, HARFORD. A'R CYF 77, STRAND, LLUNDAIN. Unig ndil1.- 'j'5T a Dr. De Jongh, dros y Deyrnas Gylunol a'r Trofedig- aHthau Prydeinig, ac b,:fyd g:in bob Cyffyriwr cyirifcj. HANER FErNT, (10 wns.) 2s. Re. PEINT, (20 was.) 4s. 9c. CmYART, (40 wnR.) 98. l E SUR A N I H F. R D R 0 y mftC O-,cw t)'.vyd-Wyn At'u y I)vsg Pcnt)-asi'wf;Aely- y FÙ)rv1!wyrCflulYl1.J1 YIl rhai a ben odwyù yn Oruehwylwyr i'w woi-tiiu I I Aborthwe, J. HarriH,  1, Co10. Bethesdt? H?h H.o?i.M.ds, CasteIlnedd.W. Hibbeit. C'c.apBLow, lrB. Wilâ¡¡me, H?tabidd,Qwynne Marnes. f.1auùl1,1no, Hugh Hugbe. rIo'l:m Tho!I):>. ,\1y:üwy. W. Speucar, 'PwHheH. M. Robens i f::iv,l\J':a] !WrexhMa,W. Rowttmf!.

I Y SENEDD YMERODROL.,-

it ! . TY. Y CYFJ;'REDI..…

IERCHYLL YN Y DL ,,1- HON.