Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

t - - A-j—'" ., - I. - ^rflCEB-IXET…

AT ET ji&LfyYR SWYDD GAERFYRDPIN.…

« EVAN LLOYD AR GROGI."I

j AT WRAGEDD AMAETHWYR CYMRY.

I ''Y TUGEL.

CYFARFOD Y D D MAL I

IFFRWYDRIAD lEWN GWAITH GLO.

* DEFFROAD CREFYDDOL.

NEAL DOW YN NEUADD EXETER.

I . CYNGRAIR Y NEWYDDIADUR…

MR. DISRAELI A'R PRIF WEIN1DOG

CYFLEUSDRA 0 BWYS MAWR I AMAETHWYR…

' COBDEN AR EIN MASNACH A…

I AMRYWIAETHAU.

j BARDDONIAETH.

Family Notices

Hysbysiadau Teulu
Dyfynnu
Rhannu

< £ mtapet!irttt, griotau, a ESGOKODD, Mai 14, priod Mr. F. Linton, Pine Street, o'r dref hon, ar ferch. -14, Mrs. Plowden, Treffynon, ar fab. -14, priod Mr. David Davies, Heol Penlan, Pwllheli, Mr ferch. -17, pnod Cadben E. Wiiliams, o'r schooner John Preston," Port Dinorwic, ar fab. -21, priod Mr. W. Jones, Brynvwaen, Port Dinorwic, ar fab. --21, priod Mr. J. Lloyd, Min y don, Rhyl, ar ferch. -24, priod Mr. T. Roberts, Shop isal, Rhuthyn, ar ferch. -24, priod Mr. Owen Ellis, Tailor Diaper, Llaurwst. ar ferch. -26, priod Mr. D. Field, lliwydd a gwydrydd, Aberystwyth, ar fab. -26, priod Mr. W. Jones, cerbydydd, Belle Vue, Aberystwyth, ar fab. PBIODWYD, Mai 22, yn Mangor, Mr. E. Rowfaais, a Miss Mary Williams, Bangor. -23, yn Mangor, Mr. John Prichard, Penygroes, a Miss Mary Griffith, Bangor. -23, yn Salem, Towyn, Abergele, Mr. T. Wil. liams, a Miss Catherine Roberts, o Lanfair Talhaiam. -26, yn Nghaer, Mr. Joseph Hooson, a Mar. garet, unig ferch y diweddar Mr. James Simon, Eagle and Child Inn, Treffynon. -28, yn y dref hoc, Mr. W. Parry, Plas Ltanar. mon, a Jane, merch hynaf v Parch. D. Price, gynt o Ddinbych. j -27, trwy drwydded, yn nghapel yr Annibyn. wyr, Great Crossbail Street, gan y Parch. John Thomas, William, pedwerydd fab Mr. Robert Danes, Ochr y Foel, ger DoIgeHau, a Grace, merch hynaf Mr. David Davies, Tea Dealer, Henryd. ——27, trwy drwydded, yn nghapel y Methodist- iaid, Llandderfel, Mr. Robert Robarts, gynt o Bach- eirig, ger Rhuthyn, a Miss Cbtherine Jones, ail ferch Mr Thomas Jones, Brynmelyn, LlandderfeL --2[), yn eglwys Rhumni, gan offeiriad y lie, Mr. Thomas Jones, miner, Tredegar, a Miss Phebe Panny, merch Mr. John Panny, o Aberystwyth. BU FARW. Dydd Sadwrn diweddaf, y Parch. Thomas Pierce, gweinidog yr Annibynwyr yn Bethel, Toxteth Park, yn y dref bon. Fel gweinidog yr efengyl, fel bardd a lienor Cymreig, ac yn enweuig fel cylaili anwyl, yr oedd M r. Pierce ynun o'r cymeriadau hawddgaraf a adnabuasom erioed. Llafuriodd yn galed yn y cyf. lawniad o ddyledswyddau ei swydd bwysig yn y dref hon am oddeutu pum mlynedd ar hugain. Yr oedd yn bregethwr rhagor ol; nid elai byth l'r areithfa heb fod ganddo rywbeth sylweddol i'w ddywedyd wrth y bobl. Ond y mae wedi myned i ffordd yr holl ddaear* Heddwch i'w lwch, a nawdd Tad yr amddifaid, a Barnwr y gweddwon, i'w briod a'i blant. J ai n. priod Cadben W. Hur-bes. .o'r Ilong Gomer, Portmadoc oed 26. -25, G. Evans, Ysw., Glanllyn, Amlwch; oed 56. -24, Mr. Daniel Roberts, Llanfair y Cwmwd. Mon oed 26. -:2-1, Mr. O. Hughes, brethynwr, Beaumaris; oed 41. — 25, Thomas, mab ieuengaf Mr. John Williams, Gaerweu.Mon; oed 13. --22, Mrs. Margaret Jones, gynt o'r Rallt, ger Abergele: oed 76. -23, yn Rhuthyn, Mr. W. Ll. Griffith; oed 52. -2!. Mr. W. Jones, Ty'n y biinffordd, ger Rhuthyn oed 76. -25, Mary Elizabeth, merch bynaf v diweddar Goodman Roberts, Ysw., Rhuthyn. 26, yn Lfanfwrog, Rhutbyn. Mr. Eubal Jones; oed 52. Ar y 15fed o Ebrili, yn Eerbiee, G. B. Daries, Y SW., ynacl hedd yn British Guiana. -21, yn nhy'r Cfpt i, Ceinewydd, Miss Elisa Williams, merch i'r diweo.dar Mr. Solamon Williams," j dip con parehus yn nghapel y Tabernacl, (T. O.); oed ;"I. E nodii hi yn fawr iav-D yn ei buehedd dichlynaidd, distaw, -la,wel, a dison am dani. 26, ADJ). gwr-4ig Mr. David Thomas, Pe.írian. ydJ, Ystallyfeila. gwriig Mr. David Thomas, Peurian- -2fi, GwenlIian, gwraig Mr. Wiiiiam JJopkins, Panteg, Ystalyfera: oed 58. -2:2, ar 01 hir gvstadd. Mr. David Walter, Ce'nfaes, Festinicg; oed 75. [Dymunir ar y Drych a'r Gwyliedvdd" ei gofrestro, gan fod per. thy nas iddo yn yr Americ-a.] 22, yn yr University Glllb, yn dra disymwth, D vid Arthur Saunde'rs Davies, Ysw., A.S. dros sir Gaerfyrddin oed fi-5. -2-1, Mr. Daniel Lewis, moulder yn ngweithiau Plasisa, Kuabon. -2G, yn Folkstone, Robert Hall, Ysw., A.S. dros Leeds oed 56. --8, Mr. Richard Wynne, Alevowlio, ger Dhibych oed 74. BrllwJ ydoedd i'r Parch. Join WJnne. Rhutbyn. Bn yntau yn pregethu yr efengyl yn ngli.viundsb" y Treftiyddion Calfinaidd u" chJaw • iO luiyned'.i. Yr oedd yn wynebu angen gan dystio r.it l oedd arno ofn. Sylwed y papnran Americanaidd hwn. —Mr, Webster, Druggist, Conwy oed «1. <