Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

I Y SENEDD YMERODROL. I

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

I Y SENEDD YMERODROL. I TY YR ARGLWYDDI. j DVDD LLUN, — Meh. s. Iarll (irey a alwai sylw y Tr am yr holl hwyr yn mron at ddeiseb fdfiwnh Mr. W. P. l. Sbelden, \n cwyno ohprvsrydd penderfyniad llys y Sessiwn yn 18\13. Q Thy yr Arglwyddi yn 1808, y rhai a wnaed pan ydoedd efe o dan oed, trwy ba iui yr amddifad wyd ef o'i safvilfa let deiliad rhyddfreini >1 y deyrnas hon. Yr oedd ffeitbuia yr achos yn dra hyno,]. Tua'r flwyddyn 1704, gadawodd Mr. William Shed den, unig fab tir fediianydd Ysgotaidd, wlad ci enedigaeth, i fyned i America. Yn mhen pedair blynedd wedi hyny, dychwelodd ar ymweliad, ond hwyliodd dracbefn yn 17G9, ac arosodd tu hwnt Ir mor, vn dwyn yn ralaeti orchwylion masnachol, aft y rhelyw o'i o s. Tra yn America, ymbcipdodd ddwywaith—y tro cyntaf yn 1785-ac nid oedd o'r brio 'as hono ond benywod—ac ya mhen rhai blyn- yddoedd dracjiefa y bu ganddo o'r ail briodas fd b a merch. Ar yr ait briodas yma y mae cymaint wedi tloi. Yr oedil Vn-:imddant(os fod yr undeb ?ti c tol oi ??o jn Vj7 fe,l!e cyotaC yn 1790, trwy ?tondeb cyfreitt <$?  'o..j ? Qe<M meddid, Sioddi grym p ? ..? ?a'l ? uN"" HeyCy?wCW- ftmenon, nt  t  '?' ) r y f ba yu byw ya ol defodau r-—l? Y n ol C., rhwng dan v bersonau yn aenorol yn rha> rjfreilhlonjl ne ?aitseremoniymayncaeJei ? ynawniynY? ?.mfaas'iuQrhyw an«crwydd 4 bod Wflwa i -vntt3 i awliru ym?bfeletifedd -i boti raewn* 1 ?d yr Qedd t?ulQ ?wp?tM.? ya'dfJ p??y .??jtgos iaWa & i'"?N S&eddea, ac fe benodwyd un 1?. WUH<?'t'ati-ick yn warchodwr Sbedden ieusnc ar farwolaeth ei dad. Pan gyrliaedd- odd y newydd am y digwyddiad hwnw Ysgotland, dechreuodd achos cytreithiol, ar y dybiaeth nad oedd y mab a anwyd yn America yn teilyngu dilyn ei dad yn meddiant yr etifeddiaeth Ysgotaidd, ac agor. wyd 1-r olyniaeth yn y ffurf briodol ar ran Dr. Robert Patrick fel yr etifedd. nesaf. Yr oedd hyn yn J 799. Yn y flwyddyn ganlynol dai-fa i William Patrick Ralston Shedden, y mab dy wededig, gyrhaedd Vsgotiand o America, ac aeth o dan addvsgiaeih a eofal Mr. William Patrick. Yn 1801, tiosgl wydd wyd gwareiioclqeth y bachgen oddiwrth William Patrick at Hugh Crawford, a dwy flynedd%n ddiweddarach, dechreuodd y Mr. Hugh Crawford yma achos cyf- reithiol yn erbyn teulu Patrick, er cael meddiant o'r ticoedd ar ran y bachgen Shedden oedd o dan ei oral. CoIIo fd yr achos; ac er apelio at Dy yr Ar glwyddi, ni lwyddodd, a chyboeddwyd barn wrth- wynebol gan Arglwydd Eldon ei hunain yn 180-. Y mae Mr. William Pattick Ralston S, edden yn parhsu i ddal i fynu y cymeriad o ddeisebwr. Mae Mr. William Patrick ei bun yn fyw eto, ac yn par- hau mewn meddiant o'r etifeddiaeth mewn dadl Cynygiai Iarll Grey fod pwylJgor neillduol i gael ei benodi i chwilio i mewn i'r achos. Dadleuai yr Arglwydd Ganghellydd fod y fath gynygiad yn liollol afreolaidd, a bod y Uysoedd cyf- reithiol yn agored i'r deisebwr os oedd ganddo achos i gwyno. Ar raniad y Ty, coHwyd y cynygiad trwy fwyafrif 0 19 yn erbyn 13. DYDD 31AWRTII,-Meb. 9. Gwrihriifel v milwilr I/n India. Iarll Ellenhorough a alwai sylw at ymddygiad gwrthryfelgar lluaws o gatrodau yn y fyddin frodorol Indiaidd yn llywyddiaetb Bengal, ac yn neillduol yn ngati odau y meirchfilwyr yn Meerat. Gadasid, ac fe ddylasid rhoddi yr wrthryfel olaf hon i lawr mewn awr. Yr oedd anufudd-dod agored yn rhyfel agored, ac nis gellid ei oddef am foment. Oddivvith ystyr iaeth ofalus o'r amgylchiadau, yr oedd efe wedi dyfod i'r penderfyniad fod yr ysbryd gwrthryfelgar wedi codi oddiwrth ofn ar ran y rniiwyr fod y llywodraeth yn bwriadu ymyryd Au erefydd. Yti awr, yr oedd yn ddrwg ganddo ef ddyweyd nas gallasai gael un prawf fod y llywodraeth wedi defnyddio unrhyw foddion i symud yrar?rtff, nac awgrymu eu bwriad i beidio ymyryd A chrefydd y niif;;ma en bwriad i r. Yr oedd y ddy!edswydd an?enrheidlol hono, ruor bell ag yr oedd wedi ei chyflawni o gwbl, wedi ei gadael i swyddogion y fyddin. Yr odd efa yn mawr gymer- adwyo araeth y Cadfridog Pipree ar y p^nc wrth y milwyr, ond cwynai nad osdd y Llywydii Cvffrediool wedi datgan ei gymlrudwyaeth o'r araeth. Pe buasid wedi gwneyd hiny, ni fuasem wedi clywed un gair am danau bwriadol, ac am ysbryd gwrthryfelgar yn mysg y milwyr. Condemriiai efe y Llywydd Cvffred- inol, gan hyuy, am yr esg.-nlusdra hwn, a beiai ef hefyd am ei fod yn dansgiifiwr helaeth at gyllidau < ym leithasau er dychwelyd y brodorion. Yr oedd y Llywydd Cyffredinol yn ddvn crefyddol, yn ddiamheu, end yn yr ymddygiad hwn fel person unigol y gorweddai un o'r peryglon penaf i ddyogel- wch ein hvmerodraeth vn India. Gallem ddal i fvnu ein hawdurdod trwy drais, ond os byddai i lywodr aethwr Cylfredinol roddi i Ifordd i'r teimladau cref- yddol hyn, i'r dyben o fwgwth, er yn antwriado!, grefydd y bobl, byddai chwildroad cyffredinol yn sicr o gymeryd lie. Ymlidid y Saeson, ac ni wneid haner dwsin p ddychweledigion. Yr oedd efe gan hyny yn g6fyn i'r lly vodraeth a oedd cyfarwyddiadau wedi eu danfoj allan i wahanol lywodraobau India i wneyd yn hysbys yn mhoo satIe milwrol trwv y wlad bod y llywodraeth o hyn allan fel cyntyn bwriadu amddiffyn y deiliaid brcdo>ol yn nghyfiawniad dilyfethair sere moniau eu hunain. Iarll Granville & ofnai y byddai sylwadau yr iarll urddasol yn tneddu i gynyrehu eflaitti drwg yn India, a honai efe eu bod allan o le, yn gymaint ag nad oaddent yn seiliedig ond ar y desgriliad mwyaf gwag, gan nad oedd y llywodraeth wedi derbyn dim hysbys- rwydd ar y mater hwn ond trwy gvfrwng y pellebyr. Byddai yn annoeth ynddo d j ddyweyd pa mor bell yr oedd yn ystvried yr hyspysiadau yn d4isail. Yr oedd efe an hynv wedi synu at yr ymosodiad a wnaed ar Arglwydd Canning ar y fath s lil, ae yr oedd yn siwr nad oedd un dyn yn llai tebygol o ymyraeth a syniadau crefydllol y brodoridn nag Arg. Canning. Yr oedd y llywodraeth wr cyffredinol bob emser wedi bold yn bur ofalus i beidio dangos un smrthwvnehiftd i argyhoedliadau crefyddol y brodorion, ao yn ei lythyrau ar y pwnc hwn yr oedd wedi galw sylw y llywodraeth at araeth rsgorol y Cadfridog Pierce. Mewn atebiad i araeth yr iarll anrhydeddus, yr oedd efe (Iarll Granville) yn dymnno dyweyd lod y llyw. ydd cyffredinol wedi ymgadw rhag gwneyd unrhyw hysbysiad o'r fath, tra yr oedd ysbryd gwrthryfelgar yn bod yn mysg y milwyr brodorol, ond yn ddiau byddai yn siwr o barchu teimladau crefyddol y bro. dorion. Iarll Malmesbury, fel'cyfaill Arglwydd Canning a ddywedai fod yn dda ganddo fod y cwestiwn wedi ei ofyn; ond ni phetrusai ddyweyd wrth Arg. Canning pe buasai yn bresenol, y gallesid yn ddiau arfer ei danysgrifiadau at gymdeithasau cenhadol mewn ffordd ag i ddylanwadu ar en gweitbrediadau yn India, ac fel hyn byddai ei enw ai sefyllfa yn cael eu rhwymo. Wedi ychydig o sylwadau mewn ffordd o eglurhad gan Iarll Ellenboro' dywedai Ardalvdd Lansdowne nad oedd gweinyddiaeth Arg. Canning mewn un modd yn tueddu i beri i'r brodor ion ofni y buasid yn ymyryd a'u crefydd; ond os oedd yr arglwydd anrhydeddus wedi tanysgrifio ""at gymdeithasau cenhadol gyda'r amcan arbenig o ddychwelyd y brodorion, yn ddiau gillai ddyweyd nas gallasai y pandefi^ urddasol gario yn mlaen yn llwvdaianus lywodraeth India. Wedi i Iarll Ellenborongh sylwi fod yr hyn a ddywedasai yr Ardalydd Lansdowne yn berffaith foddaol, terfynwyd yr ymddiddan. Darllenwyd rheithsgrif blwydd-dal y Dywysoges Frenhinol yr ail waith. ?A<'t<A?ft/ FtyerKMtt, ac ?eAo?tOM Priodasol. I j Ymffurfiodd y Ty yn bwyllgor ar y rheithsgrif hon. Ar benran 17, yr hwn oedd wedi ei wella, yn dar- J bodi fod y wraig i gael ei hysgar a mensa et thoro os byddai ei gwr wedi ei gadael am ddwy flvnedd, cyn- ygiai I Yr Arg Ganghellydd welliant pellach, fod yr nn fraint i gtel ei mwynhau gan y gwr os bvddai y i wraig wedi ei adael am ddwy flynedd heb acbos digonol. Cydsyniwyd a'r gwelliant. Ar benran 21, dywedai yr Arglwydd Ganghellydd ei fod wedi cael cji gytiyg ar achlysur blaenorol lod y gwyn gyfreithiol am odineb i gael ei dilen, a phan fyddai godineb wedi cymeryd lie, fod y pleidiau yn agored i gael eu cOi.bi megis am drosedd. Ond byddai anhawsder mawr ar tfordd y fath beth, gan y gailai y godinebwr fod yn anwybodus a oodd yr odinebwraig yn btiod. Yr oedd efe yn cynyg gan hyny, yn lIe y cyngaws am odineb, fod y gwr a fyddai yn gofyn am ysgariaeth i ddeisebu y llys am gael prawt o flaon rheitbwyr; fod v prawf i gael ei ddwyn yn mlaen yn erbyn y wraig briod a'r godinebwr yr un pryd, a bod y llys i fuddu y giillu i osol y eyfryw ddirwy ar y dyn ag y byddai amgylchiadau yr achos yn ei ofyn. Arg, Brougham a cfnoai y golygiad hwn, asylwai Dud oedd tnod ll dditn fod yn [wy ywrthwynebol na'r gyfundrefn bresenol o brawf am odineb, Dell crim. COli, oddiwrth yr hawsdra trwy ba un y gallesid dwyn yn mlaen y gyfraith y tu crfn i'r holl bleidiau. I..ii il Grey a oinsi os byddai y psuran yn pasio y tueddai i lacrwydd mewn moesau. } Arg. Campbell a farnai y dylai y godinebwr gael ei j gareharu yu grstlll a'i ddirwyo, ond gnrphwysai i gymeryd y penran fel yr oedd yn bresenol. Wedi ychydig o sylwudau gan Esgob Rhydychain cydsyniwyd i'r penderfyniad. Ar benran 35, cynygiai Esgob Rhydychain fod j j geimu yn caei en gosod i mewn i'r perwyl fod v llys t a flaen pa un y byddai y prawf yn cymeryd He, i feddu r hawl i oichyrnyn fod y godinebwr a'r odinebwraig i gael eu carcharu yn gystal a'u dirwyo. Wedi liawer o ddadleu eariwyd y gwelliant trwy fwyafrif o 43 yn erbyn 33. Ar benran <15 rynygiai yr Arg, Ganghellydd fod y geiriau a osodwyd i mewn ar achlysur blaenorol, ar gynygiad Esgob Rhydycbain, yn darliodi ff)d yr un a fyddai yn euog o odineb i beirJio cael y fraint o briodi j drochefu, i gael eu gadael allan. Barnai efe y byddai yr ofn i briodi draehefn i godinebwraig yn atalfa Rawer cryfach nag unrhyw ddirwy na eharchariad. Wedi dadl faith canwvd y cyfiygiad trwy fwyafrif o 1 to yn erbyn -1, Arg. Wensle *vdale a gynygiai fod darbodiad na lyddai y rhai tuont yn eung,o odineb a'u gilydd gael yr bawl i brio ii d'a gilydd. Ardalydd Lansdowne a wrthwynebaf ac Eagob Rhydychain a gelnogai y dirbndiad and ar raniad y Ty c>>11 wyd ef rwy fwyafrif o 37 yn erhyn 9. Cydsyniwyd i'r gweddjil o'r pen rat; au It gorchym. ynwyd adrodd y rheithggrif ddydd Gwener. Gohiriodd y TJE tnaojmrter wedi naw o'r gloch. DYDD lAU.^Mehefin 11. Eisteddodd eu harghvyddi am oddeutu dwy awr heddyw, ond ni chydawnwyd unrhyw orchwyl o 1) W-V. "J' DYDD GWENER,—Mehefin 12. Pasiodd rheithsgrif blwydd-dal y Dywysoges Fren. hinol trwy y ^wyllgpr. Prot^st'tni&elh yn yr Iukrdion. Iarll Jeitrinr tfyn.aio paham y symiflwjH amddi. ff.,niad yr beddgei4ixialii o^diar. un Divid Stbart, a ueryd mor belh^r.oedtfj llywodraeth am ganiatau l Brot staniaid yn yr Iwerddon g rlid Cwynai lod yr jg]ywydd Gwyddelig yn I^rll Granyiiu a farnai mai yr ia4 ya erby yi isitwwa _^i-bob plai? tuag i rmdn tynn rr o Bl ilucnio a et> ^^Jd yr heddg# WBMtt I#Iokrll Granv: .e 4 ddyWecni n itW ft Iwerddon oe I -yftddwyn ftr dir perffafth gvdradddt-il d a. Yr cyhuddiadau o'r fath a nodwyd Y,: rhwvm o gael wneyd yn barhaus, tra byddai ysbryd plaid yn eael ei gario mor bell. Gradai fed y llywodraeth wedi ceisi-o gtts David Stuart ymfudo, ac yr oedd dau beddeeidrad yn ei dy yn awr, er mor t gostus i r wlad oec X hyny, hyn oedd ylv brawf nad oedd vn ddiamdditfyn. c" Iarll Leitrim a ail haerai nad oedd y Protestaniaid yn cael chw- reu tegyn yr Iwerddon. Yr oeddynt wedi cael eu herlid yn Kilkenny a manau ereill. larll Granville a alwai am drefn, Dangoser am. ¡ gylchiad neiiiduol, ac os na fyddai yn ddibwys hollol, pi wnai efe wrthwynebu penodiad pwyllgor neUlduol i chwilio i mewn i'r achos. I larll Leitrim yn bur gynea a ddywedai fod atebiad yr iarlarddasol (Granville I vn hollol anfoHAimni I Rheithsgrif Ysgariaeth. larll Nelson a gynygiai fori penrrh yn cael ei osod i mewn yn cyfyngu yr hawl i briodi ar ol ysgariaeth yn unig o flaen cofrestrydd, ae felly YD, rbyddhau clerigwyr oddiwrth y rhwymau i briodi rhai a ysgar. wyd. Cymprodd dadl faith le ar y mater, a dywedai Esgob Caerloyw ei fod ef yn gwbi argyhoeddedig oddiwrth y wybodaeth oedd ganddo ef am glerigwyr ei esgohaeth, os pasi:ti y mesur hwn, heb fod rhyw amddilfvniad i gydwvbodan y clnigwyr hyny oeddent yn erbyn priodi y rhai a ysg trwyd, y byddai yn gam pwystg iawn tuag at jsgaru yr eglwys oddiwrth v wlailwriaeth. Rhanwyd y Ty, ond collwyd y gwelliant trwy fwy. afrif o 20 yn erhyn IT. Gohiriai y Ty tua haner awr wedi naw o'r gloch. TY Y CYEFREDIN". I DYDD LLUN,-—Meh. 8. Darllenwyd rheithsgrif y llwon Seneddol yr ail waith. Rhoddodd Syr F. Thesiger rybudd y byddai iddo mewn pwyllgor o'r boll Dy, gynyg fod y geiriau canlynol i gael eu gosod wrth derfyn y llw cynyg. iedig, "Ac yr wyfyn gwneyd yr addewid, yr ymwrth. oiiad, a'r datganiad hwn yn galonog, yn ewyllysgar, yn wirionerldol, ac ar ivir ffydd Cristion. Cymerodd siarad maith le mewn perthynas i'r gw isanaeth gwladwriaethol, a'r gyfundrefn breseaol o ollwnsr dynion i mewn i'r gwasanaeth hwnw. Dy. wedai Canghellydd y Drysorfa fod penodi dynion i'r cyfryw wasanaeth yn gorphwjs gyda phenau y gwa. hanol swyddfeydd, oddigerth v rhai lleiaf, y rhai oed,i-vnt "v' n gorphwvs gyda'r Prif-wainidog. Cydsyniwyd i amcangyfrifon y fyddin ar ol ych. ydig o ddadleu, a cbdlawnwyd rhai gorchwvlion eraill, ae wedi byny gohiriai y Ty. I DYDD MAWRTH.—Mehefin 9. Gohiriai M- t. H. Berkeley ei gynygiad ar y tagel r o'r 23ain hyd y 13eg o Orphenaf. Y Cymro a saethwyd yn Bellitle. Mr. Dillwyn a ofyn li a oedd y llywodraeth wedi derbyn hyshysrwydd mewn parthynas i farwolaeth James Williams, morwr ar fwrdd y John and Ed. ward o Aberystwyth, yr hwn a laddwyd yn y pottliladd yn Bellisle, ar y 24ain o Fai diweddaf, trwy ergyd o long-rhyfel Frrengig. Arg. Palmers ton a hysbysai fod y llywodraeth, wedi derbyn cyflawn hvsbysrwyddam y digwyddiad gyfidus. Aeth y "John and Elward i mewn i'r porthladd heb fanerau yn c-hwino. yr hyn mewn llong drum >r oedd yn beth u\i beius, er nad oedd yn cyfiawnhau ymddygiad y swyddog, wrth orchymyn yr hwn y sapthwyd yr ergyd., Dywedir ei tod wedi rhoddi gortliymj n i saethn yn ddigon urhl fel ag i fyned dros benau y dwylaw, ond yn anffodus ei fod wadi profi yn farwol. Ond yr oe id yn deilwng i'w hysbysu na roddodd llywodraeth Ffrengig un eyRemdra i lywodraeth ei Mawrhydi o ofyn am eglurhad, ond mor fuan ag y civ wyd hi y peth, galwai Count Wulewskiar Arg. Cowley i drifitgan gofij llywodraeth Ffrainc o herwydd yr amgylcjiiad. Yr oedd gOrChymyn 4!di ei roddi i ddiwyddo y dyn a oichymynodd sa ? to, ae ymofynwyd a oedd (?Nt i'w wneyd i liniaru canlyniadau y drwg ag oeddliedi cael ei wneyd. Pa mor feius bynag gan hyny fdo«dd ym,ldyg iadyi;vvyddo-nidoedTmoddiddira&dyn anrhy leddus na.Tmddygiad.llywodrwtfi m*»c. Caiodd Svr F. Theauer ganiatad i lu ra rheith- 11- ngtif i mewn i wneyd i ffordd a'r aagemheidrw »< am bresenoldeb uchel reithwyr- ynj CentnlCriA^' al Court Llundain. Rnoddwyd caniitJul i Syr F. Kelly i dd^TW-i- mewn reithsrif i wneyd llythyrau-cymin pr idein. wyr, y rhai a wneid ar led, yn safadwy, ac i'r Argl- wydd Amddiffyn ydd i ddwyn rheithsgrif i ro«m J gyfnewid a gwella y cyfreithiau mewn perthynaa i- loerigion yn Ysgotland, ac i Mr. Masaey i weQa y cyfreithiau presenol mewn petthynaa ir.prifffyML, DYDD MEBC HEB,—Mehefin 10. Rheithsgrif Gwerthiad Ownc. Mr. Hardy a gynygiai ail ddarlleniady rheithagrif non, prif amcan pa un oedd gosod ewrw-dai o daft arolygiaeth yr ynadon fel gwirottai. Mr~~Ket Seymour mewn araeth faith a gynygiai, fod y rheitbsgrif i gael ei darllen yr ail.w;aith yo mhen chwe mis. Nid oedd efe yn credu fod meddW dod yn cynyddu yn y wlad, ond bamai ei fod., hollol i'r gwrthwyneb. Yr oedd lluaw. o bethiii or waith yn tueddu at ddiwvgio y wlad oidiwrCh feddwdod, ae yn mysg pethau eraill, yr oedd esiamptddaydotparthuchaf-yteimlad oynyddol o gyfrifoldeb ar ran y Thai oedd yn llogi llafurwyr i wella eu cyflwr cymdeithas-d a moesol, dylanwad ad lysg, a lluws o bethau eraill. Yr oedd efe fn edrych yn mlaen at yr amser pryd y byd lai meddw. dod yn beth mor warthua yn mysg y dosbarth gweitbiol ag ydoedd yn awr yn mysg y dosbarth uchaf. Ond yr oedd yn addefar yr un pryd, fod rhyw gymaint o gaethiwed yn angenrheidiol ym bresenol ar y fasnach mewn diodydd meddwol, ond nid y cyfryw eg oedd gynwysedig yn y rheit6vff hon. Mr. William Thrown a eiliai y cynygiad, a dywedai fod ei en w ef wedi ei roddi ar y rheithsgrif n deft gamgymeriad o natur ei darboaion. Yr oedd efeya hyderu y byddai i'r llywodraeth ddwyn rheithsgrif i mewn yn unol a phenderfyniadau y pwyllgor o ba un yr oedd efe yn gadeiryddd. Mr. Newdegate o ddywedai nas gallaiefe gydolygu a'r farn, nad oedd uu mesur i'w gario yn mron oana ddygid hi i m wn gan y Ilywodraeth. Mr. D. Giiffiths a eiliai yr ailddarlleniad. Syr G. Grey a godai i hysbysu bwriad y llywodr- aeth gyda golwg ar y rheithsgrif. Nid oedd yn cwyno o herwydd dygiad y rheithsgif i mewn, ond yr oedd yn gloes i'r ddedof a basiwyd ar ol dwys ystyriaeth yn 1830, ac i benderfynial pwyllgor 1854. Yr oedd y tystiolaethau a gymerwyd o flafitf f pwyllgor hvvnw yn eglur ddangos fod meddwdod yn lleihau yn y trefydd mawrion, a thrwy y wlad yn fytfredinol. Os oedd rhai o'r ewrw dai yn cael eu dwyn yn afreolaidd, yr oedd,byny am nad oedd y ddeddf oedd mewn bod yn bresenol yn-caei ei chario allan. Yr oe )d efe yn barnu fod yn ddyledswydd ar y llywodraeth ddwyn mesur i mewn i gael gwell theoleiddiad ar dafarndai a chwrW-dai, oud nis gallai ar y pryd hwnw ddweyd beth fyddai y dar- bodion yn gywir, ond yr oedd yn ymrwymo dwyn i mewn fesur ar y mater y Scnedd dymhor nesaf. Wedi ychydig siarad pellach, dywedai Mr. Hardy nad oedd yn cael ei foddion* gan araeth Syr G. Grey, ac yr oedd efe yn penderfynu ihana-j Ty ar y mesur. Taflai frtis olii-g ar y gyfundrefn o drwyddedu tafarndai, er ataser Ilirri 7fedhyd 1130, pan ydoedd t?f?rudai a cbArw dd yn un i bo9 o'r trigo!ion. a dy?edni fod nifer y ewrw-dil. r hwnw yn 24,3'2, a'a bod wedi cynyddu i*' 13,f,48; yr?eddyt?farnJ?I va C2,?'aj??e? ??< ar gyfer 1 4 o'r t?ig )lion, yn cynw edd a phla?t. Yr oadd efe yu credu pe bu??tdroddiad pwyllgor Mr. W. Brown yn cael ????r allaa, Y byddai satyUfa pethau yn^^ethnrfjPyw yn a wr, Yr oedd yn barnu fod y jn ngtyn?th? coffi yn cael ei oddej^ ^Yr^pld efe yc??ywe? cwyoion ya eu berl)k- bob cwr, ac yr oedd yu bur sl?r y by Idai y Ty yn barod i basio deddf mewn petthynas iddynt. Barnai ei fod wedi gwneyd ei ddyledswydd wrth ddwyn y mater ger bron y Ty, ac o glnlyniad yr oedd yn gadael y mater yn eu ddwylaw. Wedi i ychydig o aelodau erail! draethu eu syn- iadau rhanodd y Tr, a chfwyd O Dlaid yr ail dc'ar lieniad 180 Yn erby 213 M wyafrif yn ei erbyn 3S J RheithsoHf cymhicytficr tirol. Mr. Locke King a v rheithsgrif er dilet: ;■ eymV^yfdpr ttr-d i aalodaetÍ: Seneddol. Mewn atebiad :'r wrthddadl y dylasid gadael v mater hwn hyd y SenedcUdymhor nesaf i'