Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

I - -ATYCYHOEDD. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I ATYCYHOEDD. I DDARLLENWYR MANYLGRAFF A SYIiWGAR, — Mae y llytbyrau a ganlyn yn rhoddi hanesion rhy- feddol a gwirioneddol eto, am un o'r darganfydd- iadau rhyfeddaf a gwerthfawrocaf yr oes oleuaf hon, ac hefyd am y Meddyg a'r feddyginiaeth fwyaf rhinweddol a llwyddianus yn yr holl fyd, ac o herwydd hyny yn gor-deilyngu sylw pawb I yn gyffredinol, yn enwedig yr athronwyr a'r meddygon penaf, er mwyn i'r cleifion gael iachad. I AT Y CYHOEDD. I II Goreu prawf, prawf. profiad." Oddiar wir brofiad y gallaf dystiolaetbu am fedrusrwydd, gofal, tynerwch, a diwydrwydd Mr. Joseph Tho- Inas, (Joaephus Eryri), Professor of the Remedial Power of the Electric Fluid (Medical Magnet- ism,) and Galvanism, and Practical Phrenologist, Aw., Liverpool, yr hwn sydd ers blynyddoedd Baeithion gerbron y cyhoedd fel Meddyg, a'r gwelliadau hynod a wnaeth wedi peri syndod i Gymry, Saeson, a lluaws o'r Cyfandir. Aethum ato tan effeitbiau anwyd trwm ar fy nglun, a gef- ais ar daitb yr baf diweddaf. Yr oedd yn an- angerddol am amser maith, lies yr qedialj nghyfansoddiad drwyddo yn gwan. hau. Gwnaethum brawf ar bob moddion i'w ddadgloi, ac i liniaru y boen, cyn dyfod ato, lixegys ymdrochi yn y mor, mewn ffynonau, ac mewn baddau, &c., ond y cwbl yn hollol ofer. Nid oedd y rios yn dymhor gorphwys i mi, na'r dydd yn adeg o lawenydd. Aethum ato yn hollol ddiragfarn mae yn wir (fel y dylai pawb fyned), eto bob fod yn gryf iawn fy ffydd, gan mor fawr i fymhoen. Cefais efyn hollol ddifost—dywedai fel dyn gonest y cymerai dipyn p amser, fel ag yr oedd we4i cyhoe&di ugeiniau o weitbial-i fod pob hen anhwylder yn gofyn llawer o wythnosau o brawf, pan na bydd y rhai na fu cynddrwg a cbyhydio Qjojiser yn, gofyn oymaint. Sicrhaai y gwnai ei oreu-i mi, a gwelais ei fod yn ddyn i'w air. Owellhaodd i fyn hollol. Effeithiodd nid yn unig ar fy nglun, ond ar fy holl gyfansoddiad. Symudodd boenau echryslon iawn, trwy foddion tyner iawn. Sylwer mai nid a'r peirianau y mae yn gweithredu bob amser, fel y eyffredin, ond defnyddia natur ei hun, sef yr elfen wefrol fywyd. ol, er fod ganddo y peirianau goreu a ddyfeisiwyd enoed, pa rai a. all gymhwyso at lygad plentyn, yn gystal ag at y pyfansoddiad mwyaf cawrfilaidd. Nid yfwrth ysgrifenu hyn ond rhoi "eiddó Csesar i Csesar." Yn sicr fe ddylai ei gymhwys- derau gael eu cydnabod yn gyboeddus. Gwir Had yw yn fyr o lythyrau canmoliaeth"—buom yn darllen feanoedd o honynt, oddiwrth bersonau pwysfawr a geirwir, wedi derbyn gwelliadau hynod, Thai o honynt yn ail i wyrfhiau, ac y mae croesaw i unrhyw un gael eu gweled (gan eu bod yn Ilawer rhy luos'o g 'I vir eyhoeddi), a gwneyd yr ymchwiliad manylaf yn eu cylch. Y mae Mr. Thomas yn deall natur, ac yn ttedru gwneyd y defnydd goreu o honi. Y mae yn nodedig o fedrus, fel y mae canoedd yn dyst- lon. Y mae yn myned ar gynydd yn barhaus. Trwy brofiad a myfyrdod, y mae wedi cael amrai bethau newyddion allan yn ddiweddar, sydd yn sicr o fod yn wasanaethgar iawn, yu enwedig i wellhau y clyw. Dymunaf y llwyddiant mwyaf iddo i symud ymaith wahanol boenau y ddynol- iaith. 11. E. THOMAS, Qweinidog yr Annib tv r. 32, Ldrd-stTMt, Birkenhead. AT Y CYIIOEDD. Mae yn ddyledswydd arbenig. arnaf wrth ys tyried amrywiol bethau a berthyn i bawb yn gyffredinol, yn enwedig y Cleifion, hysbysu fod y lleshad anrhaethpl' a gefaistrwy Mr. Thomas, y fath fel nas gallaf lai nag ystyried fy hun yn esgeuluso fyjnyledswydd wrth adael i hyny fyned heibio yn. ddisylw, a pheidio a'i wneyd yn gy- boeddus. Mae ei gyrhaeddiadau uchel a'i fedrus- rwydd digyffelyb yn y Wyddor wertbfawr ac aradercbog a rhinweddol ag ymaeefyn ei broffesu ac yn ei ymarfer a'i myfyrio er's cymaint o flyn- yddoedd, yn nghyd a'i onestrwydd yn cario ei alwedigaeth yn mlaen heb geisio twyllo na siomi neb er mwyn elw iddo ei hun, yn galw am i'w gymeriad gael ei argawmol a'i ddatgan i bawb trwy y byd yn gyffrediuol, megis ag y mae colofn- au o restrau newyddion o enwau nifer luosog iawn bob blwyddyn er's amser maith o bobl onest a didwyll yn tystiolaethu a chadarnhau byny. Yr oeddwn yn cael fy mlino yn fawr iawn er's 30 o flynyddoedd gan waew mawr yn fy nghlun yn benaf. Treiais lawer gyda y meddygon o bob math, ond ni wnaeth neb o honynt ddim lies i mi; ac wrth weled byny, gwneutbum fy meddwl i fyny i beidio a tbreio neb mwy; ond er hyny, ?edi tipyn o betrusder, anturiais fy hun dan law Jtfr. Thnmnu, A" fp "'(10..3" 11.1.1 .oJ" fi wedi -cael y peth y bum gynifer a byiiy o flynyddoedd yn ei geisio yn bryderus iawn Yr eiddoch yii-gywir, ROBERT WILLIAMS. Cae Sion, Llandwrog, Carnarvonshire. MB. TPOMAS. I STB _j^munwyf wneud yn hysbys i bl\" Ù sydd if. el eu blino gan wahanol anhwpderau> iy jpjyd r i wedi derbyn mwy o leshpd trwyddoch ("lfVÍ yn y ddau fis y bum dpn. eich ]law nac y tawswa y byd a'i holl gy/oeth ac oherwydd hyny ystyriwyf mai y'm dyledswydd i ydyw ei Wneud yn hysbys er eich mwyn chwi, ac er mwyn y Cyhoedd, a mwy na'r cyfan er mwyn y gwirion- edd ei hunan; fel y caffo eich medrusrwydd a'ch Meddyginiaetb gywrainchware teg yn ei chywrein- Wdd. ium am amser maith dan ddwylo amryw feddygon, y naill ar ol y llall, ac heb dderbyn dim tieshact oddiwrth neb o honynt er rhoddi cyflawn cbware teg iddynt; ond ar ol bod gyda chwi yr ydwyf yn iach, ac yn meddianu y teimladau mwy- af hyfryd, ac yn gallu gweithio bob dydd; diolch i Dduw. yr ydwyf gan iachad ag sydd bosibl i hen tor 54 oed fod. Nid oes gymaint ag un yn awr o'r hen ofidiau a'r teimladau anoddefus ac anedwydd hyny, y thai oedd mor echryslon, ac yn fy mlino yn bar- haus drwy fy holl ewynau. A hyfrydwch mawr genyf allu dweyd fod yr arian a delais am brawf o'ch medrusrwydd i repario yr hen Dy a'i wneyd yn Balas wedi troi can gymaint mwy o elw i mi Ha'r holl arian a delais yn fy mywyd, ac mae y lIog, sef yr ieohyd adferawl ydwyf yn ei fwynhau yn barhaus drwy hyny, yn gan mil mwy. Mae y Beibl yn dweyd am roddi parch i'r hwn y Inae pamh yn ddyledus," felly finau,-mil o rwymau sydd arnaf i'ch cydnabod chwithati am y lies a'r dedwyddwch a dderbyniais trwy gyfrwng eich medr- usrwydd yn meddyginiaethu. Hyderwyf y bydd i'r hysbysiad a'r Dystiolaeth hon fod yn foddion i eraill wybod am danoch a gwneuthur prawf am adfywiad bywyd, ac adferiad iechyd megis y gwnenthum inaa. Yr eiddoch yn ffyddlawn a diolchus iawn, D. E. DAVIES. Ffynon y Cwrw, Ger Wrexham, Denbighshire. AT MR. JOSEPH THOMAS. Anwyl Syr,-Ikfae yn llawen genyf gael eich cyfarch trwy gyfrwng y llythyr hwn, gan hyderu y cyhoeddir ef, fel y byddo yn foddion i ledaenu gwybodaeth i bawb yn gyffredinol am danoch fel meddyg llwyddianus, ac i'w hysbysu am y llesad annhraetfral a dderbyniais dan eich Haw feddyg- iniaethol, rhinweddol, a benditbfawr. Yr oeddwn wedi myned i'r fath ystad o afiechyd o ran meddwl a chorph, fel nad oedd modd i mi fyw yn hir yn y cyflwr yr oeddwn; a gwaeth waeth yr oeddwn yn teimlo fy hunan yn myned yn barhaus, er treio y meddygon groreu a glywwn am danynt. Ond digwyddais yn ffortunus iawn ddarllen hanesion am danoch chwi yn iacliau y cleifion trwy eich medrusrwydd a.'ch cywrein- rwydd digyffelyb yn gallu defnyddio a thros- glwyddo natur ei hunan, sef yr elfen fywydol, i gorph dynol, a gweled hefyd gymaint o enwau thai yn sicrhau trwy dystiolaethau yn y modd cadarnaf a chywiraf, eu bod wedi cael eu meddyg- iniaethu genvch chwi ar ol bod yn aflwyddianus gyda phawb eraill; ac wrth ystyried hynyna oil, a phwysl* grwydd y eyflwi- perygi us yr oeddwn ynddo, gwnaethum frys i ddyfod atoch i roddi prawf am wellhad fel eraill, ac wedi gwneyd hyny am yr ysbaid o amser a farnasoch oedd yn ongenrheid- lol, cefais fy meddyginiaethu, ae yr wyf yn mwyn- hau fy mywyd fel o'r blaen. A hyfrydwch mawr iawn genyf adrod 1, y cefais ddeg cymaint mwy o fudd oddiwrth yr arian a gost- iodd i mi am eich llafur a'ch ymdrecb, ac hefyd am anturio i ddyfod dros ddau cant o filldiroedd fttoch, nag a gefais oddiwrth yr un arian erioed ac yr wyf yn ddiolchgar o galon hefyd i chwi am fy adferu, pan nad oedd un math o obaith am wellhad i mi oddiwrth neb arall. A diolch i Dduw y nefoedd, yr Rwn a'm nertbodd i ddyfod atoch, a gobeithiwyf v rhydd Efe hir oes i chwi fyned yn mlaen megys yr ydych gyda eich meddyginiaeth. Dymunwn i holl gleifion y byd ddyfod i wybodaeth am danoch, a chael cynorthwy i ddyfod atoch. Yr ydwyf yn ben. derfynol fy mam erbyn hyn nad oes yr un feddygin- iaeth mor effeithiol at bob anhwylJerau, a'r eiddoch chwi. Derbymwcli hyn yn garedig a diolchus oddi- wrth eich cywir ewyllysydd da, JOHN JONES, Gate Cae, Tregaron, Cardiganshire

Advertising

[No title]

CYSTADLEUAETH GERDDOROL CYFARFOD…

BEIRNIADAETH EBEN FARDD AR…

IJ. LL. DAVIES, YSW., BfeNDYFFRYlI…

I TY YR ARGLWYDDI. 1

TY Y CYFFREDIN.-

I-,,AMRYWIAETHAU.