Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

FFRAINC.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

FFRAINC. I Y mae llygad Ewrop wedi bod ar Ffrainc yn ystod yr wythnos hon. Yn 1852, oherwydd rhywbeth nad ydys eto wedi ei gllel nllan, rho,ld L,luis Napoleon bleidlais g\ffredinol o'r tn^el i hobl Ffrainc. Y cwestiwn cyntaf a benderfynwyd oedd mai Louis Nap Ileon oedd i fod yr Ymerawdwr. I^ywedai Punch ar v p"yd mai vote by buJtet oedd vn mmed yn mlaen yn Ff-ainc, ac mae yn debyg nad oell,1 yn mbell 0"1 le. Eth'dwvd rhyw fath o senedd ffngiol ar yr un pryd, ac am bum mlynedd bu yn gwneyd dim ond ewyllvs ei Meistr. Gan gredu fo-1 ei awdnrdod eto yn debyg o gario pob peth, Mdwodd Louis Napoleon at y c\fansoddiad a sefydlodil ar y pryd. nc apebodd at y whd i ddewis cynryehiolw. r newyddion. Edr- rchai llawer ar hvn yn ddi n amgpn na ffiirf gwisr. a phendcrfynodd Ilawer o*r rIiAi oeddent fwyaf yn erbyn y llywodraeth i beidio pleidleisio o gwbl. Ond cy hoeddodd y WASg, er mur gaeth ydoedd. y dylasa; gwrthwynebiad gymprvd lie. Enwyd lluawg o ym- geiswyr er mwyn profi teirolall y wla I. Yr oedd rhai o honynt yn ddynion enwog. ond yn gyflredin yr oedd anhaws ler i gael gan ddynion fel hyn wneyd I en hymddangosiad yn y fath le peryglus. Ni chan. iateid i'r anerchiadau ymddangos yn y newvddiadur- on, lie yti fynych oymerwyd y rhai oed lent yn ea wgosod ar y mnriaa i fyny; ond yr oedd yspryd y genedl pa fodd byna?, wedi ei envn. ac yn wir yr oedd y JJywodrøtb Ffrengig mewn af?ith yn cydna bod ei hanfodiad. Er na chanmt?i Louis Napoleon i Cavaignac gyhoeddi ei anerchiad yn y newyddiad- aron, eto evhoeddodd fath o anerchiad ei hnnan trwy gyfrwng y Moitilettr, a galwai ar Ffrainc i ddal i fyny Ivwodraeth ag oedd wedi gwneyd eymaint erddi. Enynodd hyn deimlad annghyflredin. Diswyddwyd llawer o'r prefect, am eu diffyg ffyddiondeh i'r llyw- odraeth. a thafloid rhai en swyddau i fvny er mwyn cael cyflsusdra i fod yn ymgeiswyr o blaid, neu yn erbyn y llywodraeth. Nid yw Ffrainc wedi gweled y fath gynhyrfiad er ys piirn mlynedd, ond ni ddirfu iddi erioed arfer ei hawliau cyfansoddiadol gvdamwy o drefnusrwydd a sobrwydd. Dechreuodd vr etbol- iadau ar y Sabboth, a tberfvnasant ddydd Llun, Yn Paris pleidleisiodd dwy ran o dair o'r etholwyr, a phleidleisiodd tua haner y rhai hvn yn erbyn v ltvw. odraeth. Y mae Paris wedi ei rhanu i ddeg o ddos barthiadau. N'r oedd ymdrpclifa yn mhob un o bon. vnt, ac yn y trvdydd, v pedwerydd, a'r seithfed nid oedd digon o fwyafrif i benderfynu yr etholiad. Yn y rhai hvn gan hyny bydd rhaid i elholialt drachefn gymeryd He. Y mae General Cavaignac wedi cael mwyafrif dros y trydydd dosbarth, ac wedi cael 1 '311'> o bleidleisiau; Carnot, yn y pumed, gyda 12,031 <» bleidleisiau; a Goudc aux, yn y chwecbed, gyda 13 042. Ar y cyfan y mae gan Paris le i ymfFrostio yn ei hannibyniaeth, ac os yw wedi dangos 1, fath yspryd o dan y fath amgylchiadau, beth allwn ei ddisgwyl yr ethqiiad nesaf ? Yn y taleithiau yr oe Id 90 o ymdrechfevdd, ond yn y cyflredin y mae y llyw- odraeth wedi cael y mwyafrif. Y mae pob He i feddwl fod Ffrainc ar fin cyfnewidiadau mawrion. ) TERFYSGOEDD YN INDIA. I TERFYSGOEDD YN INDIA. i NEWYDDTON PWYSTG. Mae y pellybyr yn dwyn newydrlion gofidns a thraphwysigo India. Y mae yr ysbryd gwrthryf- glir ag sydd yn ddiweddar wedi (langos ei bun yn ein byddin yn Bengal wedi tori allan yn wrth. j ryfel pwys'g a mawr, ac y mae llawer lawn o fyw- ydau Prydeinig wedi eu colli. Darfn i dair cat- rivwd Sepov, ar ol gwneyd ymgais aHwyddian'ts i godi yn Meerut, Iwyddo i ddianc i Delhi lie yr unodd tair eraill gyda hwy, ac yn ol yr hanrsiou diweddaral yr oedd prif ddinas yr hen Mogul yn hollol yn meddiant v gwrthryfetwyr. Yr oeddynt i wedi lladd yr holl Ewropeaid ymron ag oedd yn y He heb ofalu am o-d na rhvw, wedi yspeilio vr ariandy, ae wedi cylioeddi brodor yn fienin 1 neb amgen na mab y diweddar Mogul Ymerodrol. Yr ydvm hefyd yn clywed am <ierfys<™edd yn Ferc-z^poro, ac am gatrawd yn cael ei diarfngi yr. Barrackpore. Pari ddaw v newyddion yn llawn, y mrtp \n ddinmheu v bvdd genym hnnes mwv torealonus n India na. fu yenvin er v rhd:.l Aff;»haiiaidd ofnndwy ers rhai blynvdda.u yn ol Aehlvsir v terfvs^oedd hvn vn iii\-S" v nii'wvr j brn ■'iorjjl yw fod yn ca"l t-, ii v cartri<hjes y rhai y maeyn rhaid i'r milw\r e:1 rhoi yn eu safii'iii. J yr hvn s dd vn gmes i qref, (id yr Hin,looHid y rhai ydynt yn llysiouwyr trwvadl. Mae vn ddi- j aml.eli v bvdd raid i ni gvfnewid ein (Itill n we;thredn vn India yn lif)Ilol, onite irs g'11]WIl j au j;ifw'vi gadw ein h iwdurdod yno Mac vn 1111- mhosibl i ddyrnaid n Ewropeaid Ivwodraethu | evn;f'ei- o Gliynau o bobl t'-wy ryin y cleddyf yn j unig ac y niae yn ddacenym gan hynv fod nchos India yn cael mwy o sylw yn y Seuedd nag y bu era peth amser. I ITALI Mae llythyrau o Rufain yn desgrifio y teimlad drwg svdd yn bod rhwng y milwyr Ffrengig a'r rhai Pabaidd, ac y maent wedi bod yn brwvrlo a'n ) gilydd ar yr heolydr1 yn fynveh. Ar acblvsur cli. weddar clwyfwvd pump o Ffrengwy" r a chynifer a I hyny o'u gw)thxvynebw.vr. Yr oedd y Pab ar yr 22ain yn Bologna. j CHINA. HONO KONO, Mai 9.—Y mae trueni mawr yn 1Ciiina mewn canlyniad i hrinder ymborth. Y mae cytnydogaeth Foochaw vn parhal1 mewn I terfysg gan y gwithryfelwyr. Ofmr v bydd niwed mawr ya cael ei achosi trwy hyuv i fdsnach. NAPLES. Y mae gohebydd y Post o Paris vn ysgrifenu, Mae yr Opinione o Turin medd yr Itaiia fie Po- polo yn cyhoeddi yr hvn a ganlyn Y mae personau sydd wedi dyfod gyda'r agerlong Vesn vins vn dyweyd fod milwr wedi tanio ar y brenin yn Glteta ar yr lleg, a bod ei Fawrhydi wedi ei I glwdo. Dinystriodd y milwr ei hun yn fnlln ar ol hyny. Y mae ein gohebydd, modd yr Opinione vn ca,arnbiii v newydd. Nid oes genvf fi un hvsbysrwvdd o'r natur yma, nid vw fy ngohebiaeth arferol o Naples eto wedi dvfod i law. MEHEFIX 18—Y gwirionedd am yr banes nchod yw hyn :—Yr oedd tua 560 o fllwyr \n Gaeta Yn ol vr arferiad cyffredin vr oedd v rhai byn i gael 15 diwrnod o dal uwchlaw yr hvn a gaent ar achlvsuron cyflfredin, ond ataiiwvd hvn oddiwrthvnt gan y swvddogoedd uwchlaw iddynt. Yn en cyfyngder arosasant am ei Fawrhydi, ac amgylcliynasant ef, swnaethant eu cwvn yn hvsv bys iddo. Gorchymvnodd y brenin iddynt gilio. ac additwai wneyd y mater i fyny, ond yn fuan wedi hynv gosodwyd bwvnt yn y ddalfa, oud nid cvn i'r heddgeidwaid gllel eu llnchio yn dda a. cherig, ac i'r mitwyr gael eu galw i mewn. Nid yw yn anmhriodol mewn un modd i ddyweyd fod yi beddwch oyffredinol mewn perygl mawr.

MR. JAMES LAMB.

AT OLYGYDD YR "AMSERE."

[No title]

— —————————————————( FFEIRIAU…

MARCHNAD Y GWLAN, LIVERPOOL,…

31 ARCH NAD YR IMENYN LIVERPOOL,

I MARCHNAD YR ANIFEILI X ID…

I MAR''HNAO LLrT'\:fHf'.

I MARCHNAD YR YD LIVKRPOOL

PRICES OF PETALS.—Liverpool,…

IMPERIAL AVERAGES.

MARCHNAD YD LIVERPOOL.

MARCHNAD LLUNDAIN.

LONDON CATTLE MARKET.

I BRISTOL COMMERCIAL MAR-…

I PRICES OF BUTTER, CHEESE,I…

I PRODUCE MARKETS. I

ICYLCHWYL HANDEL.''-