Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

^nttrixrt. AGER-DRAMWYEA RHWNG LIVERPOOL j A CANADA. 0 dan amod gydaLlywodraeth ei Mawrhydi am Drosglwydd- iad y llythyrgodau). Bwnedir ?r Agerlestri Ysgriw f\l1uo e'r dosbarth blaenaf, pertbyuol i'r Monti eal if I ()cean Steamship ComT)Rny ???Ht? ? A?GL? SA?ON.?..?A?)?wM faster. 4K&qL"NoIITR AMERICAN..Will lam Grange. INDIAN Thomfli Jones. CAN A DIAN William Ballontine I hwylio yn fisol rhwng LIVERPOOL A PORTLAND, U.S., fel y canlyn: 0 Liverpool, North American Mercher Gorph IMed, Indian „ Gorph. 20ain. Anglo-Saxon „ Awst 12fed. North American „ Awst 26ain. 0 Quebec, Anglo-Saxon Sadwrn, Gorph. 18fed. North American „ Awst laf. Indian „ AwtJSfed. T Llong-logjCJy danell,gyda pbump y cant orian llwytbiad Calmn, Dennaw Gini, a Phymtheg Gini, yn oynwys Llun- i8tb. oud Did Gwinoedd a Gwirodydd. Iteeraye, Wyth Gini, yn cynwys adgyflenwad helaeth o Laaiaeth Cogyddol T mae trefniadaa wedi ea gwneyd trwy ba on y clodir Nwyddan aTheithwyr ambrisiau trwodd rhesymol iawn. o Liverpool, trwy Portland a'r Grand Trunk Railway, i bob Prif drof yn CansAm. Tmofyner tn Glasgow k Messrs. James and Alexander AllaD, M. St. Enoch Square: yn Llundain, a Messrs. Mont. tomerie and Greenhoriie, 17, Gracechurch-stre*t; neu yina bg ALLAN and GILLESPIE, Weaver-buildings. Brun swielt-Fttre ot. (48) Liverpool and Boston Packets. T,lone-log nwyddau gwych 20s am dnnell fesuriad Nwyddan gnrw 17s 6 c.; Durgelfi yagoifn 209. Poh nwyddau eraill yn ddarostyngedig i gytundeb penodol. r*. WARREN A THAYER, JtM\ (Olynwyr i TRAIN A CRYF.) (Yr Aon gw'r unig Linell reolaidd a sefydledig,) ?t?BttEF RHWNO L VERPOOL A BOSTON. iV Ni dderbynir nnrhyw Nwyddan ar y dydd hysbygedig i hwv.Jo. GortcMdfnn Llwytho, Ochr Ddehau Waterloo Dork. TB hwylio 0Liverpool yn ddiffael ar y 5ed a'r 20fed o bob Mis, 1857. Llong. Llywydd. Tun. I hwylio. Sea King G. Barker. 14no 8ed Gorph. i Chatoiworth ,N.Procter. 1509 20fed r,osawattee Paxton 1130 27fed Geo. Washington.J. S. Camming.. 1640 5ed Awst. Western Empire. F Soule 1450 20fed Awtt. Meridian F Crowell, jun 1453 5ed Medi Mary O'Brien ..P. Vesper 1,00 20fedMedi. Cicero B. Loring 1100 5ed Tacb. R. Curling, R Carling 1500 20fed Tacb. Leaeolhea. Mooos Gity 1100 Ilridgewater E. W. Barstou 1500 J>r«goon, G, J.Weston,Jun. 1305 Arkwrignt J. Paviee. 1640 Mee-iin Hatch 1304 Phawmn-p, J.C,Higgine 11 4A Prank Pierce.. Leech 1453 Jeremiah Thompson..C.H. Blake 181* Chariot of Tame, A. H. Knowle. 2050 Rising 8un S. Sc hoi field 1340 gar* Am Gaban Dramwyfa,—IJgain Punt. Darperir pobpeth ond Gtcinoedd. T mae bri y llinell hon am fanylrwyild. trosglwydd-deith- Ion eyfl'jm, traddodiad dioedi o lwythi (mewn trefn dda), yn 41re b yetys i at-gladyddion. Am friaht neu bait age, ymof- JlMr yn Liverpool a WARFEN A THAYER. Fenwick-chambers. Fenwick Street, ac yn Botton i THAYER A WARREN, Constitution WharL Am ?t«?. ymofvner yn 68, Waterloo-road. Liver. peol. Cydeair Niryddan trwodd i San Francisco. (48) SWYDDFAU LLONGAU AMERICA TAPSCOTT. SITTODFA Gtffbfdinoi,—OLDHA LL,OLDHALL ST. SmroDrA TEITHWYB—ST.GEORGE'S BUILDINGS. REGENT ROAD. Bydd 1'r Ttt? LLONGAU CANiIyNOl or D08BARTH iMflHKx, BLAENAF gael en hanfon allan ar esdyddiau pen oded ig fel isod I NEW YORK. Tnn I bwrlio- John J.Boyd, Tho^a* 2500 Gorph. 16fed- Margaret Tyson (new), Mokrisox. 2000 24ain. Middlesex. Parmbiee 2-500 Awat I at. Cambria PEait-r 9000 = Stephen Crowell. Bu FcEss 2000 Victory, Ainsworth 2000 Andrew Foster, SWIFT. 200 Rock Light. DKCMMOND 3000 Jae'.R. Keeler, A L LES .2000. Hoeantb, DAwsor „ „ W. Nelson, Cmititypit .2000. Isaac BeH, JOHNSON 2000 George Hnrlbat, POST 2000 Carolus Magnus, (new,) COFFIN M.,2500 R. J. Lane, Conillard.. 2000 Advance, CHU.n 2500 ev:P¡nCtH'I; Wm. Tabscot t, B Ll L L 25oo Kossuth, DAWSON —2500 LLINELL COPE I PHILADELPHIA. Wyoming, E. BROORS .1100.. lfedGorph. Taaearora. Dunlrtt 1232 12fed Awst gannak, Rowland Tenawanda, JoLina .1300,.12ied Hyd. HEFYD I PHILADELPHIA, laseaffter, D zc AN M25. Westmoreland, DECAK .1250.. I QUEBEC. I NEW ORLEANS. Montmorency BROWN JUPpabannock, Cusultre .250 Cambria, PiaaT .2000. I SlELBOtRNE. Albion, Wiiliaxs 2500 10fed Gorph. Y mae yllongan uchod o'r Dos perth mwyaf, ac yn cael en ndotu gan ddynion 0 brofiad. y rhai a cymerant bobrhag- efaj tuag at gadw iechyd a ch) our y teithwyr ar hyd y for- ØKh. Yitafelloedd neilldnol i Denluoedd neu Bersonau a ewyll- ysiant fod yn fwy detboledig, i'w cael ar bob adeg, a dylid an- /I o ernes er sicrhau Br'h., ïr hyn y telir sylw dy. ledw". Gall Meddygon gael trosglwyddiad yn y Caban yn rhad yn j llongan nchod. Gellir darparn "f rhai a ddewisont A Thalbarai a Cbyfhewid (Profit and Exchange) am nnrhyw swm. ar New York, yn dekdwy Tn nnrhyw barth o'r Taleithian Unedig. Am fanyl. ien ychwanegol ymofyner, trwy lythyr wedi talu ei glad- hd, W.'TAPSCOTT & Co.. ?iTerpoo!,and7,Ed<'n-<}nay,DnM!n, Agents for TAPSCOTT and Co., New York. a;;1r Gellir cael Topecott's Emigrants Guide, Pumed Ar E=Lffi", trwy filklon chwe' Postage Stamp. (45)  YMFUDIAETH n Liverpool i'r Unol Daleitliiaa, AC AMERICA BRYDEINIG, gyda'r ?tBNSp WASHINGTON ?tNE OF PACKETS. Cadben. Tun. 1 hwvlio, Arctic Zerega. 2'00 Gorph. 8fed. Aabburton. Bradish 2000 Gorph. 149g. J. Boyd. Thomas 2000 Gomh. 20fed Princeton, Bell. 2850 I ddilyn. Washington wilite 1100 .T. Morton. 2»00 Isaac Webb Bryer 2000 Compromise Childs 2500 Harvest Queen.. Young.. 2300 Progreas ■ Case 2000 EUwood Walter,. Maloney 1000 New York Mc'Kinuon 2000 City of Brocklyn Mitchell 2500" William Rath bone Pratt 1500 E. C. Scranton Spencer ..3642 Ocean Monarch Pa re 2580 Marqnette Watts.. 2300 Sebastian Cabot Wat 8 2000 Empire. Combs. 2500 Wm. Stetson Jordan. 9600 Henry Clay. Collin 2 CO i PHILADELPHIA, gyda t-lineu y Black Diamond.' Nonpariel Faulk 250J Philadelphia Pool > 2500 AGES i QUEBEC A MONTREAL Y." I:ni0noykchol, Mewn cysylitiad a Chwmpeiui Kheilffordd y Grand Trunk. Caledonia 22ain Gorpb. I PORTLAND, Yn galw yn St. John s N.F., and Halifax. Circassian efo Powell Gorpb. ileg. Khersonese (agerfad) Ihompson "t. Awst Sled. I QUEBEC. E. A Bright Olive 350O Gorph. 8fed. C pdwir ystafelloedd amitauedig i deuluot id aewyllyaiant fod yn fwy ar wahan, ac a fyddantyn eu herchi. Gellir sicrbau bertht yn y eaban goreu a'r ail, a'r tteerage. tmyanfon 11 o ernes i'r enwall iaod, yxhai a rodxiaut un- rhyw hysbyarwydd mewn perthynas i'r patsage i'r porth- laèdoedd nchod, aci wahanol fcarthan or wlad. SABEL and CORT IS, No. 3, Regent-road, Liver- pool, and 177, Broadway, New Yor neu James Lamb, 41, Union Street, Liverpool. (651 "Y BLACK STAR" LINE OF PACKET SHIPS. LIVERPOOL I NEW YORK. Cadbeniaid. Tun. Tuii. I nwyl. Regist. L lwyth. Webster J.J.Lawreace 1727 3000) CityofN'JW York (new).. C. H. Sal-er 1830 3500 I Henry Clay •• •• D. Caulkins 1507 2271 Excelsior S, D. Hadley 1163 2034 1 3- ifthThompson(newship)C.Fl.BlakelROO 3500 I Vmrire State L. J. Briggs 1323 23Q2 Calhoun D. H. T"umw 1749 3000) Orient G. S. Hill 15M 2720 LadvFrM!ia ..J.?ordun l?7?l LUCT Thom Peon C. n. PeDdllon 14?0 2550/ Star of the West J. woo(IAar(I 1191 2021l America T. U. C. 13ftrstow 11802i 8.inia E. V, Hoston 80-2 1403 | Ellen Austin (newclip.) W, H. Carrick 1500 2270 I Typhoon J. S. Salter 1611 2400J Y maent oil yn l'.ongcu o'r dosbarth lilaenaf, AGOS OLL YN NEWYDD, wedi eu hadeiladu o'r defnydd goreu, ac yu hwvlio yu nodedig o gyflym. Y mc eu llywyddion yn ddynion o brofisd ac o farn fordwyol, as yn gidnatyddua iaw:■> a'r alwedigneth. Y Wlae y cabanau goreu wedi eu dodrefnu yn y modd mwyaf prydferth a chyfieus, He y caiff Teithwyr bob cysur a diwalliad s>dd yn bo-ibl, ar delerau rhesymol iawn. Y Inap yr åi1 gubanan R'r steerages yn nohel 110 awvr<jl,ac y maer.t wedi eu "naddasu yn inbob mo id i ddwyn yn mlaen gysur ac iechyd y teithwyr, y rhai a allant yn y modd byn gael trosglwyddiad ar delerau isel; rhoddir pob hysbya- rwydd ar dderbyniad yiriofvniad trwy lythyr. Ced cir yn favwl at y dyddiav penodedig I hwylio. Telir yn New York ar srchi&d, symiau o arian adder bynir yn Liverpool trwy Bost Office Orders neu rywfodd arall, neu a gint eu hanfon i unrliyw barth o lTuol Dal- .iihial1 America Tn ddipoRt. Yrnofvnor a C. GRIMSHAW & Co 10, Goree Piazzas, and 00, Waterloo Road, LIVERPOOL. (47) > mtrlttt. ST RAM TO UNITED STATES AND CANADA BY THE NORTH ATLANTIC STEAM NAVIGATION COMPANY, IN DIRECT COMMUNICATION WITH THE GRAND TRUNK RAILWAY OF CANADA, GIYIN; THROUGH BILLS OF LADING, AND THROUGH TICKETS TO ALL THE PRINCIPAL —I —V CANADIAN TOVYNS. 1 The following new or other powerful screw steam-ships (intended for a T^|S^|«yfoi tniglitly line) will, for the present, B" il fl"Om Œ LIVERPOOL TO PORTLAND. Culling at St. John's Newfoundland, and Halifax, N.S. out and home, an titider:- Shirg Tonc. Captains. To sail. CIRCASSIAN .A I.2400.0. Powell JulvMh. KEH-iONESE A 1.2304..W. H. Thompson Aug. 8th. I Retlllning from Portland 29th June, and 18th August. Cabin Passasre Money to St. John's, Newfoundland, Hali- fax, X.S., and Portland, Maine, 16 Guineas. FREIGHTS:— Liverpool to St. John's Newfoundland, 45s. atg., and 5 per cent, prm. Liverpool to Halifax and Portland, bOs, stlg., and 5 per cent, prm. Liverpool to St. Jobn, N.B., 60s. stlg.,and á per cent, prim. Liverpool to Montreal, and Quebec, 57s. stlg,, and 5 per- cent. prm. Heavy freight as per agreement. Freight made payable abroad if required. Messrs. SABKL & CORTIS, 19, Water Street, Liverpool, Agent" ror Third Class Passengers. F,,r futher particulars and circulars, apply in St. -lobn's, N. F to Rowring, Brothers in Halifax, N.S., to B. Weir & Co.: in Portland, to Terence Cochran & Co.: in Boston, to Tosopb Brooks, 31, Slate-street; in Mont!eal, to Rae and Mitchell; in London to Cunnrd, Austen, and Co" :,9. Fen. Church-street; in Glasgow, to Robert Hastie and Co., or to ? Mi'ucrheeaU-, ree ??p?????? & Co., W eRver, buildings, Brunswick street. Rates of Passnge MoneySteerage, £ "> 7s. „ „ „ Intermediate £10 10s. RHYBUDD I YMFUDWYR AC ERAILL. MAE TRACY A BALDWIN, GORUCHWYLWYR YMFUDOI., No. 60, WATERLOO ROAD, LIVERPOOL, -» Yn anfon allan y Llongan Ysplenydd can- ^kjO>V lynol yn fanwl:— ????\ Llinell y "Black BaU?oLongau, YN HWYLIO AR Y lAF A'R 16EG 0 II! BOB MIS, | A M N E W i 0 R K, LLONG. CADBEN LLWYTH. I HWYHO. HARVEST QUEEN ..E. Young 1600tun. ltfeg Gor. MANHATTAN .T. Dixon 1400 tnn. laf Awst. COLUMBIA .pHR.C. Hutchinson 1100 tun. 16eg Awst FIDELIA .W. A. Macgill., 1000 tun. 21ain Awst, NEPTUNE .E. W. Peabody 1600 tun. lnfMedi. JAMES FOSTER, Jun. E. Abeel 1500 tun. 16ag YORKSHIRE James Bryant 10,50 tun. laf Hydref GREAT WESTERN.W. G. Furber.. 1600tun. 16eg ISAAC WRIGHT.C. A. Marshall.. 1300 tun. lafTach, ISAAC WEBB J. Af. Bryer 1400tnn. A Llongau Cyfryngol yn hwylio yn Wythnosol i New York, Ph"ladelphia,New Orleans, a Quebec. Hefyd Ager Longau a I longan Hwylio i AWSTRALI A. Cyflenwir y Teithwyr gan y Llestr, heb dal ychwanegol gvdir darbodaethau cRnh 001 bob wythnos.yn ) ? pwys o Fara ) H pwys o Bys 2 Owns o Halen I pwyr o Flawcl 1 It ?w.ya 0 Bys 1 PWYR 0 Flawd 1J oGigEidion i „ o Fwstard ?pwyao „ eirch 1 „ o Bors o BupY' Y: .0 0 ,,iwgr Peiut Vinegar 2 w?s o Glo'on 2 Owns o De 121 chwartoddwfr Heblaw sydd yn angenrheidiol at ddybenion cogyddol. 1) S.—Saig-lestn a Gwelyawd i gael ea darparu gan y Teithwyr. Am Brieian, ac i irrhan Bth8, naill ai yn y Súage, Ail Gaban, neu Ystafelloedd neilldnol i Dealuoedd, ymofyner, wedi tain y cludiad yn 01 M yn mJaen, 4 TRACY & BALDWIN Waterloo- Road, LIVFRPOOL, a JOHN It DAVIES, 15, Earl street, Paul Square, LIVERPOOL, nen kg EVAN MORGAN, Talybont, Ceredigion. Fe gyfarfydda MR. DAVIES a phersonaa wrth y Pieiu READ pan yn glanio, y rhai a anfonaot rybudd iddo am eu dyfodiad, a'r amser y cyrhaeddant; a gall pob un a ddbwiso gael Bwrdd a Llety ganddo ar delerau rhesymol. EGL" NIOII" I MR J. R. DAVIES, 15, EARR-STREET, PAUL SQUARE, GORUCHWYLYDD MUDOLION, LLYNLLEIFlAD. Difyr yw loan Dafydd-ei øyuwyr A'i wasanaeth beuiiydti; A glan rwysg ei galon rydd, 1 deulu pob Mudolydd. Sirhowy. R. ELLIS. loan Dsfls un difyr,—da odiaeth, A didwyll i'w frodyr; Hwn n gawn uwcli enwog wyr Ef ydyw llyw'r ymfndwyr. Iechyd hir fywyd a fo-i Ddøfis Ddifalch—niae'n wirgymro; Pur a doeth v parhaed o Un But am ddwy oes eto. Gyn Sirbowy Ap CDWGur. rH81 I. CYMERWCH RYBUDD.  Mewn canlyniad i sefylif? wanaidd ei icchyd, y mae y Parch. D. Lewis, o ?sEBB? Pontesbury, yn bwriadu dychwelyd eto i hinsawdd iachusol Wisconsin, yn America, gyda'r llong Manhattan," yr hon sydd yn hwylio ar y 4ydd dydd o Awst nesaf, (Llinell y Black Ball) Baldwin, Tracy, a Chyf, 60, Waterloo Road, Liverpool, ship brokers. Bydd y Parch. D. Lewis a'i gyfeillion yn gadael Pontesbury ar yr 2il ddydd o Awst, a hyd hyny bydd yn llawen ganddo roddi pob hysbys. rwydd i Ymfudwyr bwriadol mewn perthynas i'r fordaith, prynn tir, a rhagolygon dyfodol; gan ei fod wedi bod allan yn y Gorllewin pell fel cenhad- wr dros y Bedyddwyr yn mhlith yr Indiaid, yn nhal. aeth Texas, yn nyffryn y Mississippi Fawr, Iowa, Illinois, Ohio, Tenessee, Virginia, Kentucky, &c. Y mae y Parch. D. Lewis yn dychwelyd ei ddiolch- garwch diffnant i'w gyfeillion yn ystod ei arosiad yn Lloegr, ac yn gweddio ar i Dduw eu 6en<??/no hwynt oil. Ymfudwyr Cymreig a Seisnig yn unig fydd yn y Manhattan." HYSBYSIA1'. A ganlyn sydd ddyfyniad o lythyr a dderbyniodd J. R. DAVIES oddiwrth frawd yn y weinidogaeth a chym. ydog i'r Parch. C. D. JONF.S, diweddai- o Lanfair-caer- eiuion. —— Anwyl Syr, Ar ddj-muniad fy ngyfaill, y Parch. C. D. Jones, diweddar weinidog yr Annibynwyr yn Llanfair- caereinion, yr wyf yn anfon gair atoch er eich hysbysu. ac er niwvn i chwithau ei wneuthur yn hysbys i'r byd os ewyllysiwch, ei fod wedi cael y boddlonrwydd mwyaf ag oedd yn bosibl iddo ei gael yn eich hymddygiad tuag ato ar achlysur ei gjchwyniad tua'r America gydar llong Yorkshire." Yr oedd Mr. Jones wedi cael cryn brofiad yn y mater trwy pi fod wedi gohebu g,dag amnnviol ber- sonau mewn perthynas i ymfudo. ond tystiai na chafodd y fath degwch dihoced gyda neb ag a gafodd wrth ym. wneyd a chwi. Dpveclai wrthyf nad anghofiai byth mo'ch caredigrwydd chwi a'ch priod iddo ef a'i deulu tra yn aros dan eich eronglwyd. Yr oedd yn ddrwg ganddo, vn nghanol brys a ffwndwr adeg ei gychwyniad, lias gallai gael hamdden. cyn croesi Ator y Werydd, i ddwyn tystiol- aeth gyhoeddus i'ch caredigrwydd tuag ato. Y gwir ydyw. yr oedd wedi ysgrifenu rhywbeth i'i- pcrwyl, ond yn ei frys rhoddodd et ysgrif yn mhlitli pethau emili, ao yni- ddengys iddo J'yned a hi gydaq ef; ac un or pethau olaf a ddynmnodd amaf cyn myned i'r llong ydoedd, ysgrifenu i'ch cymeradwyo i sylw ei gydwladwyr a fwriadent ymfudo, fel y cymhwysaf y gwyddai ef am dano yn Liverpool i gyf- arwydilo ymfudwyr yn y modd mwyaf cysurus, rhad, a diogel." ^.fostralia. LIVERPOOL. Æ AGER I AMERICA. Y mste CWMPEINI AGER-LONGAU ) LIVERPOOL a PH1LADELPHIA ,yn bwr- iadu snfon allan eu hager-longau Asgrwy halarn (Full-powered Clyde-built Iron screw Steam Ships) o LIVERPOOL. Kangaroo I New York..Mercher,- Gorpb. 15fed." Gorph. 29ain. City of Waahington.. I New York..Mer her, Awst 12fe 1. Kangaroo I New York..Mercher, Awst26ain. Tal am Caban, 21 Gini, 17 Gini, a 15 Giui pob Berth Yn ol J ovfaddasiad yn y prif gellan yr oil yn meddu yr un brelnt- tun ae arlwy o inuiaeth; a nifer y Teithwyr wedi ea penodi. I Philadelphia a New York nm 8 Gini yr un. Am fanylion ychwanegol gweler Brads haw's Guide; neu ymofyner » WILLIAM INMAN, 1, and 13, Tower Buildings, Liverpool. (44) Pris cludiad i lkfelbotirne, X14, PrifGaban, X35. "MERSEY IINE OF BRITISH AND AUSTRALIAN PACKETS. Yn hwylio yn bendant ar nawn y 25ain o bob mis. rt LIVERPOOL I MELBOURNE. Ac yn anfon Teithwyr yn mlaen gydag Ager- longau, am brisiau trwodd, i boo parth o AWiltrú1ia.. Llong Cadben Tan. Llwyth I Hwylio j SOUTH CAROLINA..Shapcott S^'O Gor. 2-5aiu. DA VID G Fi?E st ..Hatfield 3 00 Awst 25ain. NEW SHIP 3500 .Medi V5ain. Y mae y South Carolina" yn dra adnabyddus fel un o'r ilongan teithiol mwyuf dewisol yn y fasnach. Y mae ei Ph, if Gaban wedi ei ddodrefnu mewn modd gorwych, ac y li'la I ei rhwysg ystafelljedd wedi eu durpaui a gwelyawd a pbob peih aDpenrbeidiol. Y mae y cyflensderau i bob d s- barth arall o deithwyr o'r flull oraf, a chan ei bod yn llong fwrld-follti,diz, y map i deithwyr rodfa ddirwysfr ar ti bwvrtd odd-iitli 20,1 troedfedd o hyd. Y mae ei Chadben yn nodedisr am hynawsedd (-i foes, ac ar y f,11tlth ddjweddafderhyniodd dysteb hardd gan y teithwyr. Ani y Telerau i deithw. r, vmotvuer ag A? Merau EDMCND THOMPSON, 20, Water-street, Liverpool. Llongau Llinell Mersey" wedi hwylio y flwvddyn lion. I,long CadbeD. Tun Llwyth. Wedi hwylio. A/iican Gibson 1800 25sin Ion 1'.)IllIJIH1. T:" m;on :j()('0 ["t.in Chwef. Indiana McKirdy 1800 15ain Mawrth. Eagle Speed Fuller :ii (X) ioain Ela ill. Uragoon Westou 30"0 25ain Mai. J tin rim, Ray 2iain Meh. fostrnIia, RHYBUDD I YMFUDWYR ELUSENOL A RHYDD I VAH DIKMKN'S LAND. LLINELL y WHITE STAR o longau Pryd- einig ac Awsfraliaidd, gynt llongau y Llythyrgod Bren- hinol, yn cvnwys y "Red Jacket," While Star," Shalimar," "Mennaid," Golden Era," "Persiun," "Monarch of the Sea, tzc. -ZJRJLI AM HOBART TOWN YN UNION. PACKET YR 2-f, n 0 ORPHENAF, Llung Fliienllvm ncwydd ysblenydd. y "TEltSIA N Cadn. Kerr, 1.200,tun rhestr, 3500 tun. llwyth. A anfonir allan yn dd ffael tel yr bvsbysir nchod, Syda thfithwyr a ll'vyth Y ma(1 vn hollol newvrld, ac wadi ei chymhwyso i fynu yn yshlenydd er cludo teithwyr. Cer- ir v rhai a d Itdi-int douvnau elusenol y Hywodraeth am Hobart Town non Lsunoeston, yn y llong hon, ond iddynt ymofyn yn brvdlawn. Am 1w)"th neu fovdaitb, vmofvner a H. T. WILSON & CHAMBERS, 21, WATER STREET, LIVERPOOL. scrjL.. AWSTRALIA. — ■' MONARCH OF j<?)  ?\ THE SKA." —M;neU y "WHITE STAK 0 &AWS'I'PAI,IA. ac AwstraU?i '1 gynt y L1'. iBarKpN. tlivrgod Freninol. Y Monarch of the ea" '?tB?Z?S? Cadben Bargees; yn rhestru 2440 o dunelli, 5000 o dune!)i o lwyth, a anfonir allan fel llong yr 20fed o Orphenaf, gyda llythyrgod, llwyth, a theithwyr. Y mae y Cli pper hon, un o'r rhai mwyaf a buanar" Byd I yn nofio, yn chwaer long i'r 1 itan" c'odfawr, a dewiswyd hi yn benodol gan lywodraeth Ymerodrol Ftrninc i gludo eu byddinoedd i'r Crimea. Y note oi npuadd-ystafelioedd vn ardderchog, ac wedi en dodrefnu a gwelyawd a llian hefyd rbewdy i fw,dy(ld ffres. Y mae gnnddi ar v bwrdd beirianto allu deg ceffyl i symud y llong. cymeryd i mewn lwyth, a gxveithio suRnedvddioQ; 31 o awyryddion, yn cynwys r, 0 freintebau cyfatebol Emerson ac unarddeg o yegol lwybrau gorphodd- edig, pob nn o honynt yn fynedfa ragorol i awyr ac y mae yn gyfangwbf wedi ei chyfaddasu ar radd 0 gyflawnder na fedd unrhyw long yn y fasnach. Teithwyr yn myned ar y bwrdd ar y 19eg o Orphenaf. Am lwyth nen fordaith ymofyner & H. T. WILSON & CHAMBERS, 21, WATER STREET, LIVERPOOL. LLINELL-Y WHITE STAR" 0 LONGAU PRYDEINIG AC AAVSTRALIAIDD, DI- WEDDAR Y LLYTHYRGOD BRENINOL. it; 0 dan gytundeb i hwylio yn ddiffael t ar nawn y dyddiau a benodir yn yr hysbysiad ta )' ) a o Liverpool i Melbourne, Ac vn glonio Teithwvr vn GEELONG, SYDNEY, HOBART TOWN, a hoU Borth- laddoedd Awstralia, am brisi iu trwodd, a chyda Ager-lestrl o'r dosparth blaenaf, Llongau. Rhestr Llwyth Cadbeniaid I hwylio Monarch of Seas2440 5003 Burgess Gorph, 20fed Shaftesbury 1300 421:0 Smiley Gorph. 27ain. Shakespere 2470 5200 J. Norcross A wst 20fed. LLONGAU DYLYNOL. Red Jacket 2464 6000 M. H. O'Halloran Golden Era 1550 4200 H. A. Brown Shalimar 1432 4000 J. R. Brown White Star 2:1,-0 500" T. C E. Kerr Y mai Clippers y Llinell hon yn cael eu hanfon allan yn bendant ar nawn y dyddiau penodedig, gyda Hythyrgod, Llwyth, aTheithwyr. Y mae ) Monarch of the Sea yn chwaer-long i'r Titan, so fel hithau cafodd ei dewis yn benodol gan Lywodraeth Ym- erodrol Ffrainc i gludo catrodan i'r Crimea. Hi yw y llong fwyaf, a chyflawnafei dodrefn, a'rfwyaf awyreilig a anfonwyd eriotd i Awstralia Mae canddi agerdd-beiriant Berth 10 ceffyl ar ei bwrdd, heblaw 31 o awyryddion, yn cynwys shaft- iau ac ochr-byrth, a 5 yn ol breinteb Emerson. Y mae ei n uaddau yn orwych, a'i chyfleusderau eraill yn gydradd a'r eid to unrhyw long sydd vn nofio. Y mae y Shaftesbury" yn hollol newydd, heb wneyd ond un fordaith, 0 Quebec i Liverpool, yn dyfod i olwg tir mewn 14 o ddyddiau. Cyflenwir y Cabaoao a gwelyawd a phob angenrheidian. Teithwyr i fod ar y bwrdd ar yr 10fed a'r 26ain o Fahefin. Am lwyth neu bassage, ymofyner a'r perchenogion H. T. WILSON, AND CHAMBERS, 21, Water Street, Liverpool, Nen a'r GnRUCHWYLWYR YN Y DYWYSOGIETH,-G- parai y gellircael pob byspysiad achyfarwyddyd, a'r rhai sydd wedi cael en hawdurdodi i dderbyn arian gwystl (Deposit) er sicrhau lle:- Aberaeron, Mr. William Griffiths, Chemist Aberavon & Cowbridge,Mr. David Davies, Stationer Aberdare, Mr. Thomas Evani, Chemist Abergavenny. Mr. Joseph March, Railway Hotel Aberystwyth, Mr. Jobn Matthews, Land Surveyor Amlwch, Sir. Hush Hughes, Draper and Stationer Bala, Mr. Evan Jones, Pointer Bangor, Messrs. Pari-y & Co., Ship builders B:u'mouth, Mr. D. Jones, Cheriat Bethesda, Mr. RohcrtJones, Stutioner Builth, Mr. Thomas Thomas, Grocer Cardigan, Mr. Thomas Edwards, Merchant Carmarthen, Mr. William Witloy, Bridge-ttreet Carnarvon. Air. John Jones, S, eam Packet Office Corwen,Mr. Evan Evans, Grocer C wmtwrch, Ystalyfera, Mr. Thomas Griffiths, PallegRailway Machine Denbinb, Mr. Hugh Hughes, Draper, Golden Eagle Dolgelley, Mr. R. 0, Rees, Rtationei Ffestiniog, Mr. Robert Griffiths, Melbourne House Fishguard, Mr. John Davies, Drxper, Castle-square Harlech, Mr. H. Hushes, Chemist Haverfordwest. Mr. G. HacMeton, Stationer Lainpeter, Mr. D. Evans, Stationer Liandovery, Mr. J.D. Roderick,Stationer j Llandudno,Mr. Thomas Williams, Chemist Llanelli. Mr. D.Bowcn,Thomas-street Llanidloes. Mr. R. Mills, Stationer Llanfair, Montgomeryshire, Mr. Thos. Hughes, Iron. monger Llanfyllin, Mr. C. R Jones, Draper Llangefni,.Mr. Robert Hughes, Chemist l,langolien,%Iessrs. U. &S. Griftlths,Grocers &Ironmongers Llanrwst, Mr. John Jones, Chemist I%Iachynlleth,l%lr. Adam Evuas, Stationer Mertbyr, Mr. Rees Lewis, Hign-street Nantyglo, Mr. Jamos Allen Narberth,Mr.D.Mey]er,Bookacner Neweastle-Emlyn. Davies, Printer Newport ("Mon.), Mr. W. N. Johns, Commeroial-strcot Newtown, Mr. Thomas, Stationer j Northop, Mr. Willinm Davies, Draper Sc Grocer Pontypool, Mr. William Edwards, Post Office Pontypridd, Mr. William Jones, Bridgend House Portmudoc, Mr. Bennet Williams, Broker Pwllheli, Air. Jumes Jarrett Pyle, Mr. Robert Watson, North Road Rhayadr, Mr. W. R. Jones, Draper, &c. Ifhos, near Wrexham, Mr John Wright, Pant Rhymnev, Mr. Edward Evans, Stationer, Chu-ch-street Rhydland, Hendre, Mr. Robert Morris Ruthin, Mr. Isaac Clarke, Stationer Swansea,Messrs. C. H. Perkins & Co.,27, Fisher-street. Tredegar, Alr. John Thomas, Book-seller Tregaron, Messrs. J. & P. Davies, Drapers. (491 LLINELLAU SABEL & CORTlS, jnf k 0 AGEB-DD-losgav A HWYL-loxgau ID LIVERPOOL I QTTEBEC, Mewn cysylitiad a'r GRAND TRUNK RAILWAY yn CANADA, Gyda'r llong flaenllvm (clipper) gyflym E. A. Bright, Cadn. Olive, 2500 o dunelli, Gorphenaf 8ed. Am fanylion pellach, ymofyner a Am fanyhon pe. c SABEL & CORTIS, 19, Water-Street, Liverpool. GYDAG AGERDD I AWSTRALIA 0 DAN 60 DIWRNOD. Pris y Fordaith, £ 14 ac nchod. iJè:. Agerlongau clodfawr y LIVERPOOL & AUSTRALIAN NAVIGATION COM. PAN Y, mewn cysylltiad i'r EAGLE LINE OF PACKETS. YN HWYLIO All Y 15FED 0 BOB MIS. I DROSGLWYDDIAD BRIGHT, BROTHERS, A CHYF., Am MELBOURNE. Yn anfon Teithwyr yn mlaen i bob parth o AWSTRALIA. Mae Llongau yr "Eagle Line" wedi eii detbol o'r Llestri gwychaf a buauaf a a-leiladwyd, ac yn cael on gv;truriiu i hwy1ío i'r diwrnod. Y maent yn hynod am eu bwydydd da, a'acyneusderaurhagorolideithwyr. PACKET y 15fed o Gorphenaf—Y Llong Clipper newydd ardderchog, dosbarth cyntaf, FLORENCE NIGHTINGALE, I 1,500o dunelli. Y mae y Llong rhagoro) hon wpdi ei hadeiladu yn bwr- pasol er eyflymd;-a a chyfleiis(lerau i deithwyr; hi )dy\/ y Hong uchaf rhwiig ei deciau a fn erioed ynJltborthindd Liverpool, ac yn oynyg y cyfleusdra goraf i Ymfudwyr, trwy ei bod yn un o r llongau buanaf sydd yu nofio, ac wedi ei chymhwyso yn y dull perfleithiaf er cysur a chyflensdra i bob dosbarth o deiihwyr. Ymofyner a GIBBS, BRIGHT &-CO., 1, North John Street, Liverpool, neu Bristol. (7i) BRYBUDD. -Mae Llongau y Llinell hon wedi gwneyd y Mor.deithiau canlynol, yn gyflymacli nag y cyflawnwyd erioed gan unrhyw Long neu Ager-long yn y byd. 0 Liverpool i Melbourne 10 Melbourne i Liverpool. 0 Liverpool i Melbourne ac yn ol heb gynwys attahad ar led O Liverpool i Melbourne ac yn ol yn cynwys attaliad ar led. ROYAL AUSTRALIAN MAILS. Pris am y fordaith, ag 14 ac nchod. Black Ball Line OF BRITISH AND AUSTRALIAN ROYAL MAIL PACKETS. ssr-jL- 0 dan gytundeb i garb llythyrgod ei Mawrhydi, yn hwylio o ??'??. LivEitPOwOL l, "ar y 5ed o bob Mis, ???? I M E L B O U It N E, Yn anfon Teithwyr yn mIllen gydag Ager i bob porthladd yn AUSTRALIA, TASMANIA, A NEW ZEA- LAND, ar gost y Llong. Llong. Tun. Llywydd. Dyddiad. Oliver Lang 1291J Gor. 12fed. Morning Light. (jill:«s Awst 5fed. New Shin 2000 12fed. ChaTnpionol'?'jas?-0 MKirdy Medi fed. Indian Queen 10')2 J?hson „ I (ed, Jamts Baines 2515 M'Domiell.. ffyd. 5ed. Y mae y Llinell ucbod yn gynwysedig or Trafnid Longau mwyaf, gwychaf, a buanaf yn y byd, Ac wedi eu hadeiladu gan aneiladwyr mwynf enwog y dydd, yn cynwys r.I'Kay o Boston, a Hall 0 Aberdeen. Y maeut yn cael eu llywyddu gan ddynion ag ydynt wedi hvnudi eu hunain; ac y mae eu tacliadau û'u cynihwysiadau yn an- ghymarol gan unrhyw linell o longau yn nofio. Am y llwythlog a chludlog personau, ymofyner A'r Perchenogion, UMES BA u'; ES. & CO., l^VSKI-OOL. (ST) gifostralift. LLINELL AWSTRALIAIDD TAPSCOTT. YN UNIONGYRCHOL I MELBOURNE. LLONG Y lOfed 0 ORPHENAF, Yn derbyn nwyddau hyd hrydnawn y 6fed, os na lenwir hi yn 8: flaenorol, Y Uong Flaen llym dra-adnabyddus ???\ ALBION, ir¿.  ??' R. C. Wjfu.iAtf-.Uywydd; A yn rhestru 140) tunell: 2,500 o dunelli o I wyth wedi ei dosbartbu yn A I am saith mlynedd. Ynawryn Uwytho yr ochr ddwvreiniol i Prince's Dock, ac anfonir hi allan fel yr hyabysir uchorl. Y mae yliong ysblenydd hon, yr hon a adnabyd lir YI1 dria o bcrwydd ei tlieithiau tra chyflym, a r cytlwr rhagoiol yn intia un y mae yn unffurfiol wedi rlioddi allati ei llwythi, yn lhoddi cyfleusdra na chynygir and yn 2Inlynych i'r rhai sydd yn Hongi nwyddau da. YmlLe ei chylieusderuu i bob dosbarth o deithwyr o'r deegriliad goraf. -Am lwyth non fordaith ym- OIYDP' a WM. TAPSCOTT & CO., Old Hall, 39, Oldhall-street. Gonrchwylwyr yn Melbourne, Mri. Dennistoun Brothers, a Chyf D. fv—Ni lawnodir biliau am lwyth ond y rhai sydd wedi eu hargraffu i'r llinell gan Mri. Turner a Dannett, 1, James street. dntixtiol SUMMER SAILINGS. Hwylio yn ystod yr HaL iä: m. PRINCE6 70 F WALES, ?!?3\J\??. A gel'long Hainrn dewi801 29? Y C«'/ of ?M&HM Company," (0 lwyth 400 tanell, a.200 nerth ce?y!? vn bwriadu hwylio 0 BONT MENAI, dyddian LLUN, MERCHER a GWENER, am ddeg o'r gloch yn y boreu; 0 PRINCE'S PIER-HEAD, LIVERPOOL, dyddiau MAWRTH, IAU, a SA WRN, am 11 o'r gloch yn y OOreo; yn galw 1 Bay Llandudno (y tywydd yn oaniatau) il lan, l derbvn teithwvr. Am fanylion ychwanegol, ymofyner 4 Mr. E. Timothy, Menai Bridge, neu å J. K. Rountbwotite 24, Water-street, Liverpool. Pont Menai, EbrilZ 28ain. 1856. (81). CYPLEUSTRA AOEBAWL RBWNG LIVERPOOL, M1LFORD, ABERTAWE, A BRISTOL. Bwriedir i Agerlongau T Llyti- pool and Bristol Cnanei ^team p Navigation Company, sef y MONTAGUE (NEW S. 8.) I' Cadben Cr AKKE. SOVEREIGN, (New S. S.) Cadben W. J. BECKETT; Nen rhyw lestr arall, i hwylio gyda nwyddau a phersonan oddieithr eu hatal gan unrhyw amgylchiad diragweledig) fel y canlyn (gyds nen heb bilots, a rhyddid i lusgn lIoagI\U) 0 LIVERPOOL I MILFORD, ABERTAWS, a BRITOL, Glanio Teithwyr am Swansea (y t"14d yn caniatau)oddiary Mum. M<n). Sadwm Gorphenaf 4 am 8 o'r gloch Prydnawn. Sadwrn II am 12 y „ Ganol dydd. Sadwrn 18 am 7 „ Prydnawn. Sadwrn 25 am 12 „ Ganol dydd. 0 LIVERPOOL I ABERTAWE Mercher Gorphenaf I am 5 „ PrydnawD. Mercher „ 8 am 10i „ Roreu. Mercher 16 am 4 „ Prydnawn. Mercher „ 22 am 10J „ Boren.: Mercher „ 29 Am 3 „ Prydnawn. 0 BRISTOL 1 ABERTAWE A LIVERPOOL. Mawrth Gorphenaf 7 am 6 „ Prydnawn. Mawrth „ 14 am 11 „ Boreu. Mawrth „ 21 am 6 „ Prydnwn. Mawrth „ 28 am 10 „ Boreu. 0 ABERTAWE I LIVERPOOL, (* Yu galw yn Milford.) -Mercber Gorphenaf I am 12 „ Gano! Dydd. Sadwrn „ 4 am 2 Prydnawn. -Mercher. „ 8 am 5 „ Prydnawn. Sadwrn „ 11 am 7 „ Boreu. -Mercher. „ 15 am 10 „ „ Sadwrn „ 18 am 1 „ Prydnawn. -Mercher. „ 22 am 5 „ „ Sadwrn 25 am 7 „ Boreu. *Merch .r „ 29 am 10 „ „ TAIJADAU. Liverpool i Abertawe neu Briatol-Caban, 12s. 60.; Deck 5s. Liverpool i Milford-Caban, 15s.; Deck, 6a. 6c., yu cyn- WV8 y tal am gweh yn Milford. "ilHTBUDD,-Gellir cael Tocynau Adcliwel (Return) yn fnddiol am Ddwy Fordaith yn yr Agerlestri hyn, gan y Gor- uchwylwyr a enwir isod,neu v Cadben. Liverpool i Milford, 20s.; Abertawe, neu Bristol, 17s.; Milford i Bristol, 13s. Rhaid i'r Nwyddau a fwriedir i'r Steamers uchod, o Liver- pool, fod yn y Trafalgar Dock ddwy awr cyn yr oriau hyapys edig i hwylio. GoruchwylwyrGeorge H. Evans, Liverpool fleam Wharf, Bristol; John Edwards, Swansea; C. H. N. Hill, Milford; John Kenworthy and Co., Manchester; and FITZSIMONS, APPLEBEE, & CO., 20, Water Street, Liverpool. (58) LIVERPOOL AND MOSTYN. ?pHE TRAVELLING PUBLIC to and from 1 North Wales, are rcspectfulJy informed that the SATELLITE Pliea between LIVERPOOL and MOjTYN to the undermentioned dates. e unaermenu JOHN WATKINS, PROPRIETOR. N.B,—Omnibnsses wanted to run to and from Denbigh TB M LIVERPOOL rROM WTOSTYHT TO TO MOSTYN. LIVERPOOL. J U  J U L Y JULY. JULY. H. M. H. M 1, Wednesday 3 30 Even 1, Wednesday 1,Wedne3day 40 do. 2, Thur,4day 8 10 Morn 2, Thursday 4 0 do. 2, Thursday 8 10 Morn 3, Friday. 4 0 do. 3, Friday 8 10 do. 4, Saturday 5 0 do. 4, Saturday 8 30 do. 6, Monday 6, Monday 9 0 do. 7, Tuesday 7 30 Morn 7, Tuesday. 11 15 do. 8, Wednesday 8 0 do. 8, Wednesday 12 ONoon 0, Thursday 9 0 do. 9, Thursday 1 0 Even 10, Frifiav 1.. 9 0 do. 10, Friday 1 0 do. 11, Saturday 10 0 do. 11, Saturday 2 0 d 13, Monday. 11 30 do. 13, Monday 3 30 do. !4. Tuesday 12 0 NOND 14, Tuesday 4 0 do. 13, Wednesday 1 0 Even 15, Wednesday a 0 do. 16, Thursday 3 0 do. lR, Thursday. 17, Friday 3 30 do. 17, Friday 8 10 Morn 18 Saturday 4 0 do. 18, Saturday 8 10 do. 20, Monday -20 Monday 9 0 dO, 21, Tuesday 7 30Morn 21, Tuesday. 1115 do. 22, Wednesday 8 30 do, 22, Wednesday 1 OEven 23, Thnrsday 9 0 do. 23, Thursday. 1 30 do. 24, Friday. 9 30 do 24, Friday 1 30 do. 25, Saturday 10 0 do. 25, Saturday 1 30 do. 27, Monday 11 30 do. 27, Monday. 3 30 do. 2R, Tuesday 12 0 Noon 28, Tuesday 0 do. 29, Wednesday.. 12 30 EvenriJ9 Wednesday •• 4 30 do. 30, Tubrsday. 1 30 do. jo, Thursday 2 o. 31, Friday 2 0 do. 31, Friday 6 0 djo' NORTH WALES AND BACK FOR THREE SHILLINGS. The fast and favourite Steam-vessel SATELLITE will issue Return Tickets for the Season 18-57, at 3s. Fore Cabin, and 4s. After Cabin. Refreshments can be had on board. Starts from the Bath Steps, or south end of the Landing- stage, d >i!y. Time bills to be had on board, or from Mr. J OliN WATKINS, 8, Strand-street, Liverpool. AGERDD-DRAMWYFA WYTHNOSOL I AC 0 ABERYSTWYTH A LIVERPOOL YN GALW YN MlfORTHMADOG, AC ABERYSTWYTH A BRISTOL, Y mae y Cambrian Steam Packet asm- — J K pany (terfynol), oddieithr cael eu lluddias gan ddigwyddiadau dirag- iV ^8- weledig, yn bwriadu anfon gyda nwyddau a theithwyr, eu hagerdd-lonz rfrjpa ,Sh .J k&y Ysgriw newydd all log, "Y PLYNLYMON llwyth 2SO tnn., 45gallu ceffyl, William Wraight, Meistr neu rhyw lestr arall gyfaddas, fel i80d Yn gadael BRISTOL am Aberystwyth, yn myned yn mlae i Liverpool. n Sa h, r;¡. Gorph. lleg 8 Di-vdnawn' 0 LIVERPOOL i Aberystwyth a Porthmadoc, yn dychwelyd I Liverpool. y Mercher Gorph. 15. 4 prydnawn 0 LIVERPOOL iPortmadoc ac Aberyetwytb, yJ mv?d vn ml ien i Bristol. y Hun. Gorph. 2Ped 10 nos. Prisinu-Saloon, 15s.; Ail Gaban, 10s.; Bwrdd, 6s. Toc- ynau Lychwelvd yn fuddiol gyda'r Fordaith nesaf yn cael eu rboddi am Bns a Haner, Ceffylau, 20a.; Gwartheg, 15s.; Defaid, 2s.; Moch 2s. Gigs, 15s.; Phaetons, 21s,; Cerbydtu, 30s. D S.-Dymunir I Deithwyr gymeryd gofal o'u dudgelfi eu h, unain, gan na fydd y Cwmniyn atebolmewnnn modd arn eu diogelwch. Cymerirceff.il gwartheg, a obludai o bob m.ith ar y bwrdd ar antur y pe: j^enog. Ni bydd y cwm- niyn stabol am unrhyw fwruelau o werth m NY na £10, oddieithr bod y gwerth wodi ei fynegu yn mlaen llaw, a thalu um dano yn gyfatebol, t'ac a.n ddim coll amser neu ddam- wain a achoslr trwy fod eu hagerlong yn cael ei defnyddio i lusgo neu achub unrhyw lestr arall, nac am nwyddau per- yglus, oddieithr ou hysbyau felly wrth en llonglwytho. Am brisiau cludiad a manylion pellach, ymofyDer ag Ysgrifenydd y Cwmpeini yn eu Prif Swyddfa, Parthenon 1 Chambers, 14, Regent Street, London; neu y Gorchwylwyr E. T. Turner, 12, Quay-street, Bristol; Bennet Wifiiams, Harbour-office, Portmadoc; George Green, Cumbiian Foundry, Aberystwvth and FHEDK, A. TA-INIPLIN, Coliimbio-buildings, Bi-uuswick-street, Liyeiyool. SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. DALIED YMFUDWYR OYMRU SYLW. —? ??\ AE yr A'erdd,Jonga u ar. ^4.^ J ■' dderchog c.miynol i hwyuo ?.?''???- ?.. i'r Ameria:>r y dydd ¡au a nodir '??JH????—i Portland, ar y llcg o Orphen- af, yr AerùdlonR ardderchog "Ctrcassiian," yn mba un yr aeth lluaws Cvmry Llan- brynreair allan mor llwyddiauns mewn 13 o ddydd- iau yn y mis diweddaf; cludiad £7 7s. New York, ar y 15fed 0 Orphenaf, y Kangaroo," cludiad: JCs 8s, Mae digonedd o ymbortb gwedi ei gogyddio yn yr Agerdd-lon^au uchod am y pris a nodwyd. Hefyd, mae genym Hwyl longau i New York yn gadae! bob chwe'niwrnod. Ymofyner am bob hvsbysrwydd ychwanegol a JAMES LAMB, 41; UNION STREET, LIVERPOOL. j Csrtrtfol. ISLE OF MAN. j LIVERPOOL AND DOUGLAS. THE Isle of Man Com- W l ar 1'•» J- pany's large and Power. ful Royal Mail Steam-ship, TYNWALD.MONA'S QUEEN, or other of their first-class Steamers, is appointed to leave PRINCE'S PIFK-HKAD, LIVERPOOL, for DOUGLAS, every Mornniffatn),and to leave DOUGLAS, every Morning at 9 o clock, from aOth of May to the end of September (Sundays excepted). HETURN TICKET S —Siloon Cubin, SA" including fees; Fore Cabin 43. SINGLK FARF.s-Cabin. 6s.; Fore Cabin 3a. During the months of Inly and August, an extra Steamer is intended to Ieø8 LIVERPOOL for DOUGLAS, every Monday and Satur ernoon, about 2 oelock, with Pas- m AGENTS. Liverpool.TTHOS. ORPORD,32 (late 24), James Street. Manchester..JOHN WALKER. 77A. Market Street. Douglas .EDWD. MOORE. BEAUMARIS, BANGOR, A PHONT MENAI. -I j Bydd yr Agerddlong newydd y DR U ID, C dben Yn gadael LIVERPOOL ar ddyd LLITN-, MEROHER, a GWENEB. am un-ar-ddea » bor ac yn gadael PONT MENAI ar ddyddiau MAWK' a SADWRN, am ddeg yn y boreu, gan alw yn LP byddy tywydd yn cantatau. Yn Mhont M enai ymofyner a Mr. Ow PRICE & CASEj-lP LBRAHAMF 24, i For & 1( F of the i ghbu?rht were led to _.¡e. eat way of obtaining CLOCKS & WATCHES, was by paying weekly instalmtnta. Messrs. ABRAHAMSON have long since exploded this erroneous supposition, and proved, that ft is the most costly way of obtaining articles of the kind; cdnseqaenttv. they willing, that the PUB LIC should have first rate WATCHES Sc CLOCKS, came to the de:ermination to supply goods of this kind at a trifling charge above the wholesale price This determination has met its reward, the patronage of a generous Public, of which they feel extremely proud. The junior partner of the firm has had long and Ural rateofC* penence in some of tne largest Watch Manufactories in the Kingdom, th?t, the Public will therefore find this Establish  ment is prep Hed to execute all kinds of repairs, ot Watches C)ocks,uot only in a first rate maimer, btttaBoIowe?au ■ any other honse in the Kingdom. WATCHES & CM(LVIS ?obtained from this Manufactory will bq warranted, 8nd exchanged if not approved of. 24, RENSHAW STREET LIVERPOOL. MEDDYGINIAETH ANWRTHWYNEBADWY. ENAINT HOLLOWAY. CYLCHLYTHYR I R CLAF. Mae y llawfeddygon ysbyttai blaenaf a'r cyhoeddwyrmedd- ygol Ewropaidd, yn addef priodoleildau anghydmarol gwrth- enynol ac iaehaol yr Enaint hwn; mae llywodraethltu yn noddi ei ddefnyddiad yn eu gwasanaeth Uyngesola milwrol; ac y mae y cyffredin yn y wInd hon a. thrwv r byd Yn rhoddi yr ymddiried mwyaf yn ei rinweddau iachaol. Y mae yn treiddio ffynonellau enynfa a llygredd ag sydd yn gorwedd o Ian yr arwyddion allanol o afiechyd, ac yn dieflFeithio yr elfenau poethlyd svdd yn porthi ac vn Uidio y clefyd. CYMAWST, MANWYN, TAN IDDWF. Alne y rhai hyn yn mbIith y 1 lefydau mwyaf dychryn!lyd a dirboenol, er hyny yn eu ffurf waethaf, a phan yn ymddangos yn anfeddyginiaethol, y maent yn diflanu yn ddianwadal o (Ian gymbwysiad dyfal y gwrthweithydd Uinarol ao iachaol hwn i hoen ac enynfa. CLWY R BRENIN, DOLURTAU LLYCHEDEN, CYMAL- t AU ANYSTWYTH. l\wn achosion o Glwy'r Brenin lie y mae dvfroedd meddyginiaethol, meddygdr»vvthau, a phob cyngor medllygvr wedi eu profi yn ddilei, cyflawna yr Enaint iachad trwyadl. lacha doluriau lhchedeuog yn fuftn o dan pi effeithiau, ac y mae ei e1feIthiau Ilae4ol ar ewvnau cwtogol yn wir ryfeddol. LLYNYROD ??AR?LWYSO?. ?' ?'? Y mae cyfnewidiad mwyaf hynod a hapus yn cael ei gyn yrchu mewn ymddangosiad llynorod mwyaf adwythig, ar ol defnyddio yr Enaint hwn ychydig o weithiau. Ltae y cochni cylcbynol yn diflanu, a gronynau o gnawd iacbus yn decbreu cymeiyd He y crawn ymai-llwysol. Mae y cyfnewidiad hwn yn myned yn mlaen yn fwy nen lai bnan, nes y mae y briw- dwll wedi ei lenwi i fynu a sylwedd iach, u'r ilynorwedi ei iachau yn wreiddiol. GAIR I FAMAU. Yr ieuaine ydynt y dyoddefwyr amlaf oddiwrth niweidiau allanol, gan hyny dylai pob mam gael y dai-pariad iachaol hwn bob amser yn baiod wrth law. Y mae yn briod-feddyg- iniaeth anhebgorol i fronau dolurus, a symuda yn gyflym (ldoluriau crawnog, y rhai sydd weithiau yn anharddu penau a gwynebau plant. FFEITHIAU PWYSIG. Mae yr Enaint hwn yn cael ei ddefnyddio yn gyffredinol ar (wrdrt livnges forfilaidd Mor Werydd a r Mor Tawel, fel meddyginiaeth i archollion a briwiau. Rhoddwyd archiadan am gyflenwadau helaeth0 hono yn ddiweddar gan y Sultan o Twrci at ddybpnion vsbyttaidd. IACHAD RHYFEDDOL COES DDRWG AM DAIR BLYNEDD. Copi o lythyr oddiwrth Mr. Joseph Sharp, Apothecari, Sal/ord. At Proffeswr Holloway, Syr,-Y mae yn foddhad mawr i mi allu eichbvsbysn am- y pwellhad rhyfeddol a ddygwyd oddiamgylch gan eich En. Rint a'ch Pelenan. Dyoddefodd Mrs. Holmes, Albert Street, MOUDt Street Salfcrd, mor dost oddiwrth Goes ddrwg am doir blynedd,' fel na allai am ddeunaw mis o amser wisgo esgyd na photas. Wedi clywed cymaint o glod i'ch Enaint a'ch Pelenau, tueddwyd hi i wneyd prawf o honynt, ac yn yspaid ychydig wythnosau, daoth ei choesau yn gwbl ddianaf aciach, mor iach yn wir, fel y g ill yo awr gerdded unrhyw bellder rhe3ymol heb de;mlo'r boen na'r anghyfleusdra lleiaf. Ydwyf Syr, yr eiildoch yn ba' clins, (Arwyddwyd) JOSEPH SHRP. IACHAD RHYFEDDOL 0 DDOLURIAU YN Y WYNEB, WEDI I BOB MEDDYGIXIAKTH ARALL FETHU. Copi 0 lythyr oddiwrth Mr. Joseph Barnes,Sandy, Bedfordshire. At Proffeswr Hollowav,— Syr,-Am amryw flwyddau dyod,lefais oddiwrth nifer fawr o ddoluriau drwg iawn ar wahanol ranau 0'01 corpb, ac yn enwedig ar fy wyneb, yn gymaint felly, fel agyr oedd rhan fawr o'm trwyn wedi ei fwyta ymaith. Ar ol mabwysiadu am- rywiol o feddyginiaethau, y rhai a fath as ant oil, tueddwyd fi i brynu gan Mr. Spong, rhyw gymaint o'ch Enaint a'ch Pelen- an anmhrisiadwy. Defhyddiais hwynt am bedwar mis, ac y mae'n ,orfoledd genyf ddweyd, fy mod yn awr mewn perffaith iechyd ac wedi parhau felly byth er pan ddechreuais ddef- nyddio eich Enaint rhyfeddol, a chymeryd eich Peleniu, era yn agos i ddwy flynedd. Wyfyn parhau, Syr, eich ufudd Was, (Arwyddwyd) JOSEPH BARNES. Dylid dofnyddio y Felonau yn gysylltiedig Wr Enaint yn rh an fwyaf o'r anhwylderau canlynol :— Coesan drwg Bronau drwg Peadduynod Brathiad Jlfoschetoei Lsgia la a Cyrn meddal [a Sandflies Coooabay Llosg eira Dwylaw agenog Chiego-foot Cymalau cyfyngedig Elephantiasis Cancrau [ac anystwyth Troedwst Festulas Dolur.gwddf Ffolenau Chwy'ddiad jj Berw-loagiadau Didenaudolurus Cymalwst Aflechyd y croon Scurvy Crygni Penau dolurns Briwiau llinorog JEnynfaoedd ArchoUion, &e. Yaws Ar werth yn sefydliad y ProfTeswr Holloway, 244 Strand ger Temple Bar .Llundain, ac 80, Maiden Lane, New York, a chan y rhan fwyaf o FfcryUwyr a gwerthwyr Cyfferl, drwy yr noil fyd gwareiddiedig am y Prisiau oanlynol Is. lid. 21.9. 4s. 6.; Ils.; 22s. 33s. y blwch. Iir Y maeenill mawr trwy gymeryd y Pot mwyaf. N. B.—Rhoddir cyfarwyddiadau i g1eifiOn ° bob naMr$ ;¡' tneehyd gyda phob blwch ??)? J ;J A NEW AND IMPORTANT DISCOVERY IN THE II SCIENCE OF MEDICINE. Patent office aeal of Great Britain. Diplome de Ecole de Pharmacia Pbarmacien de Paris. Imperial College of Medicine, Vienna. The Patentee considers it necessary that every expedient should be adopted to secure the public against imitations of the Triesemar. None are genuine unless the Engravings of the Seals of the Patent Office of England, the Seals of the Ecole de Pharmacie de Paris, and the Imperial College of Vienna, are affixedupon each wrapper, andaround each case. Imitations of the same are liable to the severest penalties the Courts of Law can awa d TRIESEMAR, No. 1, 2, and 3, prepared in the form of lozenge, devoid of taste or small, and can be carried in the waistcoat pocket. Sold in tin cases, divided into seperate I doses, as administered by Valpean, Lalleman, Roux, Rioord, &e. RIESEMAR, No 1, is a Remedy for RELAX- TATION, SPERMATORRHEA, and aU the distressing oonsequence? arising from early abuse, indiscriminate ex cesses or too'long residence in hot climates. It has restor. ed bodily and sexual strength and vigoar to thousands of debilitated individuals, who are now in the enjoyment of health anp the Functions of Manhood; and whatever may be the.CAUSE of DISQUALIFICATIONS for MARRIAGE, they are EFFECTUALLY SUBDUED by this Wonderful Dis- covery! covery! TRIE8EMAR, No. II.. effectually, in the chort space of three days, completely and r ntirely eradicates all traces of gonorrhoea, both in ItS mild and aggravated forms, gleets, Itrietnres, irritation of the bladder, non-retention of urine, paiBS of 1he loins and kid- neys, and those disorders which copaiva and cubebs have so long been thought an antidote for, to the ruin of the health of a vast portion of the popuiati )n TRIESEMAR, No 111. is the great Continental remedy for Syphillis and Secondary ?vmptom?. It searches out and purifies the diseased humours from the blood, and?Ieanses the system from all deteriorating causes, it also constitutes a certain cure for Scurvy. Scrofula, and all Cutaneous Eruptions, removing and expel iug in its course ail corruptions and impurities from the vital stream, so as altogether to eradicate the virus of disease, and expel it with the insensible persper- ation through the medium of the pores of the skin and. urine, and i a never-failing Remedy for that class of dis- i orders which untort jnately the EnglishPliysicians treat with Merc ury, to the inevitable destruction of the patient's con- stitution, wid "tlÏch all the Sarsaparilla, in tho world cannot remove. Prico Us or four cases in one for 33s., which saves lis. and in £5 cases, whereby there is a saving of ill 12s. To be had wholesale and retail in London, of Darby and Gosden, 140, Leadenhall-streot; Barclay and Son, 95, Farringdon- street; r.dwa-ds, St. Paul's Cuurch-vard; of H. Ingham, druggist, 46, Market-street, Manchester J. Priestley, che. mist, 52, Lord-street, Liverpool; Powell, Bo-koeller, 15, Westmoreland-street, Dublin; Winnal, bookseller, High- Street, Birmingham. HUMAN FRAILTY; a Popular Medical Work, price ls„ J post free, beautifully illustrated with 100 Engravings, and containing the opinions of Valpean, Lallemand, Roux, Ri- cord, &c. U gives copious instructions for the {Serfect Res- toration of those who are prevented by impediments from entering into the Married State, also showing the dreadful results from early abuse, Gonorrhoea and Syphilis, and the benefits arising from theeliemical teals and examination of the Spermatiza, by tlie Author's newly-constructed Micros- cope, with powerful lenses,—Pipt r ab(I Co., U, Paternoster- I row; and from all Agents for the sale of Irioseaja; DIM CHWANEG 0 BELENAU NAC UNRHYW GYFFER ARALL, At Rwymedd, Annhreuliad, (Anghylldraul,) An hwylderau y Giau, Geriau, a'r Iafu, Petwch, Caethiwed, Darfodedigaeth, a Otctndid. MAE Revalenta Arabica Food danteitbiol LTJL DU BARRY yn arbed 50 o weithiau ei gost mewa Cyfferiau eraill, ac yn iachau yr anhwylderau nchod a'1] can- lyniadau, megysgwyntogrwydd, dirdyniad, surni, dwfr poeth, curiad y galon, pengur gieuog, hysterics, tic i byddardod, swn yn y pen a'r clustiau, poenau yn wi 7 cylla, a rhwng yr'ysgwyddau, tan iddwf. tarddiad allan ).'i- croen, anmburedd a pbrindery gwaed, manw '4 caethiwed, darfodedigaeth,dyfrglwyf, crydeyms.. gwrtbedd a selni yn ystod beichiogiad, ar ol bwyta, mor; iselder yspryd, cwJwm gwythi, cramp, ffitiau dirIo. y ddueg, gwendid cyfTredinol, anelmwytlader, anhunedo f gwridiad an rotmiia, parlys,{/rfwors,) mbomid o gymdeiths 4 anadd#srwydd i cfryUu, collianty Cor, l' hiau, y bandr, gorlifiad y gwaed Ïr pen, hyspyddlQd di sail, anmhendei fynolrwydd truenr eieyayw yr ym oonG goroi 1 x -t gyflredinol, gan nad ydyw an m?? j gwanaf, nac yn ymyru *-T A mnu areiiwiteth J Iùlooedd. drenUo. 1 J m i € » Ir., r &McttDaJb<M? -'«tithe I Xeii^^BoteLEdinbu Owelliant titi*, ;?4 -Yono"gic mlynedd a chwaneg yn dyoddef yn Irbaus oddiwrth oryd cymalan yn fy mben, ac wedi cael fy a?yngon gan?y nghyf- eilIion.cymera?gahiaterlOpwye o'ch ?rt?yrhwmt? iachaodd yn y modd mwyaf effeithiol, gan isodwyf-wo" adchwe1iad o'r anhwyldeb am chwaneg na blwyddynl Gwnewch unrhyw ddefnydd o hwn a weloch yn dda, a chan- r*i*tfwcjtAjni dunysgrifio hiCh nfydd wasanaeth|dd WILLU" Cad. Ceylon Rifi". j Wedi eu .ypynu i bob m?th o hhnoddan, gyda chyfarwydd I. iadan Hawn. Mewn Ctl.Pt. 8tm h lie.; 1 PW1s,. 90.; f 2 bwye, 4s 6c.; 5 pwys, lis.; 12 pwys, 22.; Puredig gorea (<tt?r?/:tt??!<a?i/),tpwys.6e.; 2 bwye. lis.; 5 pwys,22s.4; 10 pwys 339 Anfonir y canisters 10 pwye a 12 pwys ynrb3 oddiwrth gost clndiad, ar dderbynlad Po.t O?M P*?e. Barry Du Barry & Co., 77, Regent Strt"iL-d-. I Mason, & Co.,purveyors to Her Majesty, 128, PioMduS^B <?ORUCHWYLWYR CANLYNOL:-?- Aberaman,R.P Charles; Abemvon, IB. NT. Devi A ayron, W. Griffiths; Aberdare, D. R. Evans, J. WrMm.. Jobn Jones Abergele, Wm. Ellis; Aberystwyth, John Cole T. Williams, Druggist, H. Humphreys; Bangor, J.W. Spence Thomas Lewis, Medical Hall, T. Birkett; Beaumaris,J Mecarty- Brecon, J ohu J ones, Chemist; Bridgend, W. Peth erwick; Brynmawr, F rd & Co.; Builth, H. & P, Morris Chemists; Cardiff, J. B. Hopkins; Cardigan, J. R. James Carmarthen, R. M. Davies, 49, King Street, D. W. Harris 0. L Mortimer, Chemist, David Rees, n. & W. Davies Guildhall Square, D. Jones & Co.; Carnarvon, Robert Owen, Druggist, R. Griffiths, High Street; Corwen, E. Edwards, Denbigh, W. Lloyd; Dolgelley, T. Chidlow Roberts, R. O. Rees Fishguard, Vaughan, Chemist Haverfordwest, O. E. Davies, T. D. Meyler, Chemist* John Phillips, Drugglist; R. E. Potter, Bookseller, &c.. W. Williams, 17. Market SL Holyhead, John Hughes, Stanley Crecent, G. J. Roberts; Medical Hall; Holywell, W. Williams, Greenfield Street, T. A. Roberts John Jones; Lempater, J. Evans; Llandov; ery, W. Rees,T. L. Morgan, Medical Hall; Llanelly, George Broom, Tbos. Pridham, Chemist, David EvaDe, Park Street, David Jones, E. Hughes; Llanfyllin, John D Drug- gist; Llnnidloes, William Jones, Chemist; Llanrwst, J. Jones; Machynlleth, H. M. Pugh; Alerthyr Tydfil, T. Pnoo IMarket Square, Mrs. M. W. White, C. W. Gay, High Street; Mertbyr, Thos. Loveiidge, Chemist; Mold, Prlng & Price, Booksellers Narberth, Nicholas & Griffith, David Jones; eatb, A. Hayman, New Streot; Oswestry, J. Askew Rob. erts, Griffith, Surgeon & Chemist; Pontypool, R. Hoghea, W. H. Saunders, J. B, Churchill; Pontypridd, Chas.Bassett; Rhydyfelin, near Cardiff, R. Morgan Ruthin, R. Roose, R. Harker, J. J. Bancroft; St. David's, E. Williams, Chemist; ¡ Swansea,Williams & Co., G. Barker. Grocer, Chas. T. Wü. son, Castle Square, T. Phillips & Son, Castle Square; Tre. degar, Chas. Peaty Welshpool, J. Williams, Medioal Hall, John Jones Broad Street; Wrexham. W. Overton. (63) r&r Yn Shop LEWIS LEWIS, Nelson Em porium, Bont Bridd, Caernarfon, mae y Def- nyddiau Dillad GOREU a RHATAF yn NGHYMRU. Ymmliad ar lle a brawf hyn. OLEW LLWYDWYN AFU Y PYSG PENFRAS. 0 DDARPARIAD Y DR. DE JONGH Dr. D8 Jongh's Light-Brown Cod Liver OA. j Cymeradwyir a phenodir yr Olew hwn gan y prif feddygoa yn Mrydain Fawr lie ar y Cyfandir f?' raeddygiaiaeth i'r DARFODBDIOAETH, DOLUR OWDR-F, TOETIWST, CTJCIT WST, ASTHMA, CROEN-DDOLUJUAU, OWEMDID AB Ot TWYMYN NEU WABDU, LLESQKDD MEI?¥WJLXX>, OWSJntfD BABANOD, A0 AFIECHYD YR ESGYRN XBWW PLANT A. DYS. [ON MEWN OTSDItAN, A PHOB MATH 0 DDOLURIAU MIX. WYNOO. BuyfeddyginiacthwireSeith?ot h?nym foddioa i. llawer einioes, a gwellhau tnhwyMeraa pryd yr oed?pwb ■ gobaith am wellhad wedi mol e1 roddi i f?n7., ,# Darperir ef yn Ynysoedd LOfFodea n. y ee)' yr Olowb at &]Ian o afn y Pysg Pen free m.w. Bbrd4 ag Id YI! 5ina -<*e   y nerth mwyaf ynddo. Profir ef ar ol hynygan Dferd,dygol tr^ o Hagne.yr hwn a gydnabyddlr gan y broSea 'feddygol try '¡ Ewrop,fel yr awdurdod nchelaf sr y pwno. Ar ol ?"?"?So rhoddir yr Olow I fyny mew"ostrii] au, d an,"&I?&d yn dwyn argraff Dr. de JODlb. 80 felly dyogelir y r by 'f pobcymysgedd allwgr. fmaeygwelMadan marferot a e<MtMrtrwy ddcrnyd„a<tejf  Olew hwn, wedi creu galw mawr lawn am dt??'V 'ahtM bydag y mae ehinweddau wdi en "pi anani Y Mnlynolion ydynt ddyfynhdM o fti o'r prifeym "*?' aeth<a?(<ddygolt Cbelfyddol a dde'rbyniwyd o Llwydw,?yn:.?.a Y Pyag Ponfras, o.ddarp D?Dw Jough:- ARTHUR H. tT*^SALL) M.D., F.L.S. Aelod o Goleg Breninoi T Meddygor., Meddyg i'r Yaby t Breniioi Rhydd, Awdwr 11 Food and its Adulteration." ic &0. Trwyf wadi talu, fol-Y g"ddoeb. I ewer 0 gyl;ir i-r-pwl&o gym<sgiad llygredig oynyrian. YnmhMth VwV a chri iw tt, uld yw on merbwysfawr agQlew Aftt y Pfag Pen fras, wedidianc yn ddisylw geii N-f; a hyn Jtl fwy neUldsel fit ei fod vn feddyginineth hoff iav. U genyf ti; ac heblaiw hyny, at fod morddarostvngedig i waethygiaa trwy gymyggiad Olew Pysg eraill, o ansawdd isel iawn. Yr wyfyn hyebysn fy med mvry nag unwaith, ar wahanol amseraa, wedi eich (Hew Llwydwyn chwi dan ddosraniad ffaryllawl—A HTKT TN jruinKin i CHWI—a chefais ef yn wasted yn rhydd oddiwrth ."4>ibtf)«mnuredd, ac yn gyfoethog yn elfeuau eyfansoddiad J '!If gerf. • t Mor fawr yw fy ymddiried i yn yr erthygl, fel yr ydwyfyD arferol o'i roddi yn hytrach nag un math arall,i'- dyben o fod yn sier i gael y feddyginiaeth yn ei chyflwr purat a ,oreo:- Rhagfyr 1,1854. T. H. TANNER, M.D., L.R.C.P., Meddyg i Ttbytyy Gwrageid, Awdwr "Memoranda on ?' Poisons," A V anual of the Practice of Medicine, "&c "Mae y Dr. Tanner wedi defnyddio Olew y Dr. De Jongb yn dra helaeth, yn ei ymarferiad cyffredin yn gystal Hg yn yr • Ysbyty, er ya rhai miaoedd yn ol; ac y mae efo wedi cael fod ei alluoedd meddygol In fwy nalt eiddo Olew cyffredin Afu y Pysg Penfru, ei fod yn achosi llai o wrthwynebrwydd, 8C nad yw eiflas mewn un modd yn anhyfryd. "—lonawr 25,1855. WILLIAM BAYES, M.D., L.R.C.P., Mcddyg i Feddygdy Brighton, Awdwr "On Nervous Dis- ease connected with Dyspepsia," On the Triple As pect of Chronic Disease," &o., &c. Yr wyf er ys llawer o flsoedd wedi bod yn yr arferiad a beidio gorchymyn un math o Olew heblaw eich Olew Lhryd- wyn cbwi o Afu y Pysg Penfras, yr hwn a ymddengys i mi ei fod yn meddu ar lawer c fanteision nwchiaw pob math arall o Olew, yn ei fod c un cryfder anghylnewidiol, yn ei fod yn fwy blasus, ae yn di fod yn llawer mwy effeithiol. Anfynych yr wyf yn gorchymyn dogn mwy na Monaid llwy ffrwythau (des- sert spoorfful), ac yr wyf yn ystyried fod Uonaid llwy de yn gyfartalyn ei effeithiau i lonaid btcrddlwy o'r Olew Gwelw. Mae un fantais ag sydd mor bell ag y mae fy mhrotiad i < yn myned, yn perthyn yn neillduol i'ch Olew chwi, sef ei do. eddiad i atal rhwymiad o'r coluddion, ao felly caniatau iddo gael ei weinydda mewn rhai achosion lIe y byddai yr Olew oyffredin yn annerbyniol. Chwefror 21, 18M. AR WERTH GAN ANSAR, HARFORD, A'R CYF 77, STRAND, LLUNDAIN. Unig Ddirpk aywyr a Throsfaelwyr cydnabyddol Dr. De Jongh, dros y Deyrnas Gyfunol a'r Trefedig- aethau Prydeinig, ac hefyd gan bob CyfFyriwr cyfrifol. HANER PEINT, (10 wns.) 2s. 6e. PEINT, (20 wns.) 4s. 9c. CHWART, (40 wns.) 0a. MBSUR ABMHKKODROL. T mae Olew Llwyd-Wyn Afn y Pysg Penfras i'w gael y wastadol gan y Fferyllwyr canlynol yn Nghymiu.y rhai a bel odwyd yn Oruchwylwyr i'w worthu:, Abertawe, J. Harris. 1 Llandudno, Hugh Hughes. Aberystwyth, J. Cole. Maesteg, ilorgau Thomas. Bethesda, Hugh Rowlands. II Mvnwy, W. Spencer. Castellnedd, W. Hibbert. PwUholi, M. Roberts Chepstow, Mrs. Williams. I Tenby, W. Walkington, nwlfford d,Gwynne Harriet. i Wrexham, W. Rowland. STARCH BBEINTEiJOL GLENFIELD." Yn cael ei ddefnyddio yn y LLIEINDY iJRENHINOL, Ac a famwyd gan O-LCHYDDES EI MAWRHYDI rOORED a ddefnyddiwyd ganddi ERIOED Ys cael fi werihu gan yr boll Chandlers, Grocfrf, Scv. t-d-