Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

I Y PARCH. CHARLES H. SPURGEON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

I Y PARCH. CHARLES H. SPURGEON. I GAN ARTHUR LLWYD. Wel, lanciau, yr wyf yn gobeithio eich bod wedi gorphen darllen fy llythyr diweddaf, onide Did "gwiw eicb llwytbo a llythyr eto. Ond cyraerwch gakm fydd hwn ddim haner can feithed a r un o'r blaen. Yr oedd hwnw, chware teg i bawb, yn rhemp o faith; ac ni welsoch chwi erioed y fath drafferth ag a fu arnaf fi i ddwyn yr ysgrif ryw brvdV?ywsut, i ben. Un o ',ions" Llundain y dyddiau byn, feI y twydöOl- dyw ipurgeoo. Y mae myned i wmlfllo;%urgeon," wrth gwrs, yn sefyll yn un o'r petbau blaenaf ar eicli rhestr. Er gweled y Palas Grisial, a throulio diwraed i edrych ar ei ryfeddo^im, ilda dri diw nod i wrando cerddor- iaethJHandel o fewn ei au tryloywon er cy. weryd gwibda? am dd ? weled y Great J?'terc;'erireunohan yTwr. diwrnod W ?mmpdd?a Frydein awr yn Nghloch t ?? ? dWl fynyd i, teir-awr yn y Roy?l A?demy & Nt?o jry?awr yn hen Fouao v" est ? yn y Senedd, U.i bydd a *?<tv vn yr wytl — ?n Llun&i m yn ?  add Get T lvryd < IsA- •m f'. i-ltir yn fynych i odffiwrth y ac edrych ar y modd y plan AkjU dyn ei olygon treiddgar tanllydar y gwrthd cylchynent. ac yn enwedig ar y bodau u 1 ient gymydogaeth yr areithfa a'r eistedcueoeud bkena aryr oriel. Yr^oedd y dyrfa yn fawr > awn-y fwyaf a welais i erioed mewn un neuadd na chapel; ac yr oedd pawb oil, yn ddieithriad, o ymddangosiad parchus; a grfUwnl feddwl mai dieithriaid, fel finau, wedi dyfod jm} i glywed Spurgeon," ac nid i wrando yr efengyl gymaint, oedd corph mawr y gyiauHeidf&; yr oedd yn ddi- gon Iur, diwrtb eu hymddangosiad, ac yn enwedig (ddiwth eu dull yn canu, mai rhai yn ?rfer my??HtRooddion gm oeddynt gan mwyaf 011; nid CH ond yeb?dig, 08 neb, o'r myrdd- ivnau hyuy ag ydynt yn cyfaneddu y brif ddinas, jr rhai ni welir un amser mewn capel nac eglwys. Yn awr, ar ol bod yn gwrando y dyn rhyfedd hwn, mae'n ddiau eich bod yn disgwyl gair o'm barn am dano. Ymdrechaf finau wneyd hyny, mor ddiduedd, onest ac eglur ag y gallaf. Dyweded pawb a ddywedont, y mae rhywbeth yn rhyfedd yn y dyn ieuanc hwn, ar ol y cwbl. Oes, y mae rhywbeth ynddo yn wahanol i'r cy- ffredin a pha beth bynag yw y rhywbeth hwnw, y mae yo gwneuthur. ei ol ar y byd, ac yn ei osod yntau dan gyfrifoldeb ofnadwy. Bu,fel y gwyddoch yn llenwi Neuadd Exeter hyd yr ymylon, a thros hyny. Bu wedi hyny yn llenwi Neuadd Surrey, y fwyaf yn y deyrnas; ac y mae yn parhau i wneuthur hyny. Y mae y rhai a brophwydent ei gyflym ddiflaniad, fel seren gynffonog, or ffnrta- len, wedi colli yr arwyddion, ac yn cael eu rhifo byd yn hyn yn nghynulleidfa y (au brophwydi, to yntau yn sefyll mor uchel yn y ffurfafen ag y i bu erioed. Mae y bobl wrth y miloedd yn ym- dyru i'w wrando, ac yn eu mysg bendefigion a Idysgedigion mwyaf y deyrnas. Mae y wasg wedi ei gymeryd erbyn ei ddeheulaw; Printing-house Square wedi ei ddyrchi-fu ar drostan, ynesiampli I boll weinidogion crefydd yr eglwys, oddifewn ac Ioddiallan i derfynau cysegredigaetb, wedi derbyn f. cynbyrflad nerthol oddiwrtho llawer hen "grist- ion diniwed, mwy ei sei dros gadw pob peth I megys yr oedd yn y deohreu nag am ddwyn balm yr efengyl a dynoliaeth ar ddarfod am dani i afael eu gilydd, yn dychrynu wrth weled "Spur- J | geonyddiaeth" yn dyfod i fewn fel afon ac yn gwth gorlifo ei eglwys;" tra mae eraill yn edrycb arno fel dechreuydd cyfnod newydd o dde ffroad, difrifoldeb a gweithgarwch yn eglwys Crist-fel gwr a ddarparwyd yn arbenig, ac a an- fonwyd, gan Dduw i "ysgwyd nid yn unig y ddaear ond y nef hefyd," ac yn rhagredegydd i lwyddiant anarferol ar weinidogaeth yr efengyl. A gellwoh chwi a finau yn hawdd wneuthur ein meddyliau i fyny mai n;d cyffredin yw y dyn ag sydd wedi bod yn achos o hyn oil, a hyny cyn bod yn bump ar hugain oed. Betb, gan hyny, svdd yn gosod yr hynodrwydd mawr hwn arno? Yll mha. le y mae cuddid ei gryfder? Yr ydych yn gwybod fy mod i yn arfer siarad yn barchus am dano bob amser, fel un ag nad oeddwn yn ei ystyried'yp ddyn mawr," yn ystyr gyffredin y gair, ond eto ag sydd yn gwneu- tlmr llawer iawn o ddaioni yn y cyloh y mae yn troi ynddo. Dyna sylwedd fy marn am dano eto; ond rbaid i mi gyfaddef fy mod wedi profi cryn et i gadw golygiadau mor uchel am dano arol ei glywed ag oedd genyf cyn hyny. Ni fynwn, u yr un pryd, ddweyd gair a allai ueddu 1. n dylahwpd' ef weia?o?aeth. Diau fod i4 d '?'?? ganddo waith mawr, ar i ????'?'w gyH?wni yn y byd; .¿ na ??t °" roddi y rhwystr He?far ei nbrdd, .1 S ?' Llawer y? YCbwareg o'r fath, „.er y° ychwapeg ■> iaj^wy i 04 -db a vr ^dai yn Kjuaitd a „ isiadwy i ft X. P 'r graffu ar wahanol ?enau 61 '?'nenad M pr?geMW, nis gallaf lai na sylwi ar rai petbau ag nad ydynt wedi ei gynorthwyo i esgyn i binacl 81 en,,dd presenol. NidydwyfyncaeHbd \? dim MiMuol yn ei deulu. Mantais.fawr iawn a !1 ..fodd Tmerawdr Ffrainc i eSYUI r orsedd Coedd ei fod yn dwyn yr enw Napoleon. Yr oedd enw yr ewytbr fel Tliyw allu anorchfygol vn ei ^jfcwythu i tyny ond nid oedd dim o'r fatl; botl) ••o'r tu cefa 5 harle8 SpurgeoD. Nid ydym yn cael iddo gael rhyw lawer iawn o fanteision addysg; ac nid oes hanes iddo bynodi ei hun tra yn yr ysgol. Nid ydym wedi ei gael yn First OIms man, nac yn enill anrhydedd na bathodyn mewn un Brif vsgol, ac nid oes cynffou o lythyr- mau o un math yn dilyn ei enw. Nid ydyw, yeh. waitb, wedi cael noddaeth nac ewythr, nac esgob, nae Arglwydd; ond wedi codi yn Ilwm,. ddi- addarn, ddiurdd, yn Ymneillduwr o'r Ymneilldu- vryr, fe, or ilecyn dyfrllyd hyny ar lanerch Ym- neillduaeth a alwai John Foster yn "nwrass of Anabaptism." Nid oes dim yn ei bresenoldeb, ycbwaitb, ag sydd yn ffafriol iddo, eithr yn hytrach i'r gwrthwvneb. Y mae rhai pobl, chwi wyddoch, ag y mae golwg arnynt yn ddigon ar unwaith i enyn ynoch barchedigaeth tuag atynt. Dywedir fod Latimer yn ddyn ag yr oedd ei olwg yn gosod y dorf nr unwaith wrth ei draed. Yr oedd Whitfield, fel Saul yn mysg ei frodyr, wedi cael ei eni i fod yn arweinydd. Byddai presen- oldeb Chalmers yn gadael yr argraff ar unwaith ar y gynulleidfa eu bod ger bron dyn mawr. Lluaws o rai eraill a allwn enwi ag yr ydych yn teimlo eu presenoldeb yn y fan—yr ydych yn deall mewn moment fod yna enaid mawr, ac y I mae y galon yn ymgrymu iddo megys yn ddiar- wybod. Ond nid oes dim o hyny yn Spurgeon. Edryohwob arno yn y pulpud neu yn cich ymyl ar y llawr. Byn bychan o gorpholacth, crwn. llyfn, di-onglau, heb ddim neillduol o luninidd yn ei ffurfiad, yn tueddu i fod yn gnawdo?, ac mewn perygl, os bydd fyw yu hir, o fyned i gy- mydogaeth y rhai hyuy ag ydynt bron yr un led a'r un hyd—wyneb crwn, Saxonaidd, ag sydd vn debyg o gadw ei berchen yn ddigon diogel rhag syrthio th i bechod corphorol y dyddiau byn, sef dyfod yn wr barfog-gên gron, a gwefns- au lied dewion, yn arwyddo, onidecyflavader o ddawn ymadroddi-talcon bychan, crwn, a phen yn cyfateb i luiyad cyfFrpdirol oi gorph—gwallt du, tyner, yn ymranu yn drefnus megys o liono ei hun, llygaid duon, heb arwyddo rhyw Cesar anarferol o dan na chraffder. Od oes rhywbeth yn eicb taro yn fwy %fc-».rall yn ei ymddangos iad, hyny ydyw ei^feuej^tyd. Gallech hefyd feddwl fod ynddo eryn laver o benderfvniad a dyfal-barhad mewn llafu; )ad poll iawn fyddech o ddisgwyl oddiwrtho ddim hynod 0 fawr a dwfn- ? dreiddiol mewn syniad, mod o brydferth a gwmddiol mown IUYI(i '0-7 U& dim hynod o  r goethedig a chwaethus mewn ymadrodd. Yr I' I ydych yn cael yr argraffiadau hyn oil yn cael eu sefydlu fel y mae yn myned rhagddo trwy y gwasanaeth. Nid ydych yn canfod y dyn mawr, I cawraidd ei feddwl mewn dim. Nid ydych yn canfod y duwinydd ag sydd wedi meistroli holl ysgrifeniadau y tadau; nid ydych yn gweled yr athronydd ag sydd wedi gwneuthur holl gyfun- draetbau doethorion athronyddol y byd yn eiddo iddo ei btin nid ydych yn cael yr ysgolor ag sydd wedi bod yn aflonyddu ar bob gair o fewn yr Ysgrythyrau gwreiddiol; nid ydych yn cael y bardd ago sydd yn gosod ei orsaf yn mysg y ser, na'r areithiwr ag y mae yr holl fydysawd at ei amnaid i'w wasanaethu. Ac eto, y mae yna ryw- beth. Ei lais, drachefn; y mae hwnw yn nerth- 01: ond yr ydych chwi a finau wedi clywed gwell lleisiau yn mhob ystyr. Tybiodd rhai a fynent farnu ynlled isel am dano mai yn hyn yr oedd cuddiad ei gryfder; ond er fod gan ei lais rywbeth i'w wneyd yn y gorchwy], nid efe ydyw y cwbt, na'r penaf ychwaith; y mae yma elfenau llawer mwy nerthol mewn gweithrediad*. Y m ae llawer a chanddynt lais digon nerthol i brogethu fel y clywo deng mil o ddynion; ond nid pawfr a allant rneuthur hyny a fedrant gasglu deng mil o ddynion i'w gwrando. Dyna'r gamp. Tenor clir, ^°-thol vdyw ei lais. Siarada all pob dyn yn mhob «lywed yn ddigon -own. o ran 0ØfJ I ^>etn, yi all x- y dirgelwch ? Mae yn diddadl, debygwn i, fod rhai o'i elfeaail yn gyn rysedig yiy j pethau cantym]. Y, eth. cynjtaf a'm tarawai l ydoedbf nati&aldeb ri (badS6&ifd. Dyn oedd yma yn siJlfiSl- 4 dypion. Anaml, mewn cymhariaetb, y ceir hyn yn mhwlpudau y Saeson; a pban y'i ceir, y mae pawb yn teimlo ei fod yn amheutbyn. Yr hyn sydd wedi nychu y^pvdfMtd yn Lloegr, ac wedi gwneyd llawer o mwed iddcf yn Nghymru, ydyw rbyw don bre- gethwrol, rith.santliiddio), yr hon a fyddai yn destyn gwawd yn mhob man ac ar bob achos ond yn y cysegr ac wrth drin pethau mawrion Yo byd sylweddol o ba umyi ydym yn ddeiliaid. Y mae Mr. Spurgeon yn gwbl ymddifad o hyn. Llefara wrth y miloedd gada llais eglur, fel un ag a fyddai am i bawb ddeall a dirnad yr hyn y mae yn ei draethu; ie, a hyny o'r dechreu i'r diwedd. Byddai yn dda i lawer o bregethwyr Cymru, y rhai a roddant allan yr emyn, a rodd ant allan eu testyn, ac a draddodant ran fawr o'r bregeth gyda'r fath lais isel, fel nad ydyw haner y gynulleidfa, hyd yn nod yn ngbapelydd Cymru, yn eu clywed; a pha beth fyddai y cyfartaledd pe byddai o'u blaen gynulleidfa o ddeng mil o eneidiau ? Yn lie hyny, rhoddai Mr. Spurgeon yr emyn allan gyda. Ilais croyw, uchel, fel pe buasai am roddi ar ddeall i bob dyn ei fod yn ystyried y rhan hono yn rhan arbenig o'r gwas- anaeth. Y mae ei iaith hefyd yn blaen a dirodres. Iaith y bobl. Nid iaith [llyfrau, ond iaith siarad. Nid wyf yn amheu nad oes llawer o bre- gethwyr yn syrthio i gamgymeriad pwysig a di- nystriol yn y peth hwn. Y mae gwahaniaeth hanfodol rhwng pregethu a darllen traethawd. Y mae lie i ofni mai prif Iafur llawer o bregethwyr y dyddiau hyn ydyw chwilio am ideas tlysion, a gwisgo y rhai byny i fyny a cbyflawnder, ie, gor- gyflawnder yn fynych—o ymadroddion destlus, iaith ysplenydd, a thrwy hyny fod elfenau bywyd- ol pregethu yn myned i golli. Dyna y nodiad a glywir yn gyntaf yn fynych yn Lloegr pan ofynir pa fath bregethwr yw Mr. Hwn a Hwn—" He has an excellent language." Yr ydych chwi fel finau, mae'n ddiameu, wedi sylwi lawer gwaith mai nid pregethau yr excellent language yma 1 sydd yn gadael yr argraff ddyfnaf ar y galon; mai nid y traethodau mwyaf "elaborate" sydd yn effeithio fwvaf ar y gwrandawyr. Beth ynte ? Dyn yn arllwys allan feddyliau ei galon, gyda difrifoldeb, eglurder; ac awyddfryd angerddol am wneuthur daioni tragwyddol i'r rhai sydd yn ei wrando. Enaid byw, gwresog, Ilavn teimlad, yn trosglwyddo y gwirionedJa u mawrion y mae yn eu credu ac yn eu teimlo i'r eneidiau sydd yn gwrando arno. Nid ydwyf, deallwch, yn siarad dim yn erbyn ysgrifenu pregethau, ond os byddys yn eu hys- grifenu gyda golwg i'r hyn a ysgrifenir gael ei draethu, dylid arfer y gofal mwyaf am lunio yr ymadroddion mewn arudull siarad, ac nid yn ar- ddull llyfrau a thru -t"> )dau. Gallwch fod yn sicr ar unwaith nad ydyw Mr. Spurgeon wedi ysgrif- enu yr un frawdd j, o leiaf yn y dull y mae yn ei thraethu. Y mae yr iaith wedi ei chymeryd o'r farchnadfa a'r aelwyd, yn fwy nag o'r efrydfa; a diameu fod yn y lie yma bwnc ag sydd yn teilyngu sylw pob siaradwr cyhoeddus. Pa sawl gwaith y gwelsom bregeth ragorol o ran meddyl- iau yn syrthio yn drymaidd a difywyd ar y gyn- ulleidfa, oherwydd y llafur a'r boen a gymerasai y pregethwr i'w chyfnnsoddi yn iaith y llyfr neu y traethawd? Y mae Mr. Spurgeon felly yn ym- ddifad o bob peth a restrir mewn modd arbenig dan yr enw pwlfiljidiaeth. Y mae hyn. debygwn i, mewn -ysllti;t.i ai feddwl mawr a threidd-graff, ei ddychymyg bywipg a thoreithiog, a'i ddifrifol- deb a'i ddiragruiii wydd, yn un o elfenau llwydd- iant lvlc. Binoey hefyd. Am 3 o'r gloch yr un dydd aethum i eglwys gadeiriol St. Paul; ao nid wyt- j 00110 i mi weled gwrthgyferbyniad mwy tarawiadol erioed. Er fy holl serch at gerddor- iaetb, ao yn enwedig cerddoriaeth y cysegr, yr oedd fy enaid wedi Ilwyr alam ar y ffurfioldeb di- fywyd, a'r donyddiaetb gysglyd, ddieflfaith yn mha rai y gwisgid yr holl wasanaeth yn y lie. Nia gallwri yn fy myw.beidio gosod i fyny y gwasan aeth yn y boreu ar ei gyfer, ac anereh fy enaid, JMrych ar hwn ac ar hwna, a gwel yr hyn a osod- ir 'i fynffn Lloegr dan yr enw crefydd. Ond i dynu tua'r terfyn. "Ellen bwysig arall yn llwyddiant Mr. Spurgeon ydyw ei jldarluniad- aeth. Dywed un ysgrifenydd galluog ar v pwnc hwn na Iwyddodd neb i fod yn siaradwr cyhoedd- us effeithiol heb ei fod yn feddianol ar ryw gymaint o'r bardd. Pa fodd bynag am liyny, y maa darfelydd bywiog yn gymorth nid bychan iddo. Y mae hyn, debygwyf, wedi hynpdi y rhan amlaf o bregethwyr mawrion pob oes a chenedl, ac y mae yn un o arbenigion Mr. Spurgeon. Y mae plant dynion, o bob oedran, yn boff o bictures. Y mae Spurgeon yn deall hyny; a bydd, yn hon ryfeddol o osod ei bethau ger bron ei wrandawyr mewn gwedd ddarluniadol, nes weithiau y bydd ei bregeth yn ymddangos fel oriel o arluniau. Ond dylid sylwi yma eto, nad ydyw ei arluniau mewn un modd, o ran darfelydd nac o ran gweitbiad i fyny, o'r dosbarth uchaf, mewn ystyr gelfyddydol, eithr yn hytrach o'r dosbarth poblogaidd y gwrthddrychau yn amlwg, y lluniau yn gryfion, a phob peth yn y fath fodd ag y gall y bobl gyff. redin eu deall. Nid arluniau Michael Angelo a'r celfyddydwyr o'r dosburth blaenaf a gant yr ar- graff ddyfnaf ar y meddwl cyffredin, fel y profa Arddangosiad Manchester y dyddiau hyn. Elfen arall a'i cynorthwya i fod yn boblogaidd ydyw ei henderfynoldeb. Yr ydych yn deall ei fod yn credu a'i holl galon yr hyn y mae yn ei lefaru. Y mae hefyd yn credu nid yn unig fod yr hyn a draetliir ,tiiddo yn wirionedd, ondnad ydyw yn bosibl fod dim ag sydd yn wahanol i hyny ytl wiiionedd. 0 ganlyuiad traetha ei syn- iadau yn y modd mwyaf dogmatical; ac y mae pwy bynag a ddywedo yn groes i hyny yn rhwYlD o fod yn cyfeiliorni. Y mae Duw yn bod; ofer- edd ydyw tybied yn wahnnol. Dywed rhai pobl nad oes yr un Duw oud celwydd dybryd y maent yn ei ddweyd, ac y mae dydd yn dyfod y cant deimlo hyny mewn llyn o dan. Mae y Beibl a Christionogaeth wedi dyfod oddiwrth Dduw; y mae yn anmbosibl lai. Y mae rhai yd* ynion drwg yn gwadu hynv; ond gwae hwynt Y('d] svdd yu dyfod, pan y bydd yr Anfeidrol yn dv?od allan o blaid ei wirionedd, ac i gosbi ei holl elynion. Yn y modd hwn y mae yn golygu hon bynciau ei gredo—yn wirionedd safadwy, a ainddiffynir ac a ddygir i fuddugoliaeth yn y diwedd gan Dduw. Nid ydyw yn petruso nae yn ambeu am ddim oil; y mae wedi gwneyd ei feddwl i fyny cyn esgyn y pwlpud; ac y mae yno yn genad Duw, wedi ei awdurdodi i draddodi yr [ efengyl, a gwae fydd i'r neb nad ydyw yn derbyn I ac yn credu y genadwri. Y mae rhai yn beio y sicrwydd, a'r penderfynoldeb, a'r awdurdod gyda pha rai y mae yn datgan ei genadwri, ac efallai ei fod i'w feio oherwydd ei fod yn arferyd ar y mwyaf o honynt; ond v mae yn hollol eglur fod y pethau hyn, "(1.t i';llllau eraill, yn gymorth mawr i'r neb fyddo yn eu meddianu i ddyfod yn boblogaidd. Y peth olaf a nodaf ydyw sylwedd ei atbraw- iaeth. Y mae yn Galfiniad rhonc, fel y gwyr pawb; ond y mae yn y cyffredin yn ymwneyd a phrif atbrawiaethau yr efengyl. Rhoddir lie mawr ganddo i atbrawiaeth Etholedigaeth Gras, yr lawn, Prynedigaeth trwy Grist, CYfiaWnhadl trwy ffydd, Parhad mewn gras, Dylanwad yr- Yspryd, &c.; ac y mae cyboeddi yr hen athraw, iaethau nerthol hyn, yn y dull eglur, pedder?ynol, awdurdodol ag sydd mor arbenig iddo ef ei hun- gyda darlnniadau bywiog, grymus o'r farn ddi weddaf;naid yn myned yn ysglyfaeth rhwng cythreuliaid, pechadir yn mrawdlys cyfiawnder, a golygfeydd cyffrous felly, yn gadael effaith ddwys ar feddwl y gwrandawyr. Dyna ychydig o bethau. y rhai o'u gosod at eu gilydd, gyda phethau eraill efallai nad wyf wedi eu crybwyll, a allant gyfrif am boblogrwydd a llwyddiant y dyn ieuanc a rhyfeddol hwn; yr h wn, kr nad ydyw yn bregethwr mawr, nac mewn U1.1 nodd yn bregethwr i bregethwyr a dynion o m 1 wl treiddgraff, chwaeth goetbedig, a phrofiad h obethau yr efengyl, sydd eto yn ddyn, modd arbenig, i'r lluaws yn Lloegr. Y mae idogaeth fywiog nerthol yn gerydd llym ar hwnw o weinidogion crefydd a roddant o athroniaeth, amheuon, a dadleuon .vuao* ?]. bobl yn He y gwir fara a ddaeth i M? o'r Bet, ymfoddlonant, o Sabbath i bbatb, ar ddarllen, gyda thonyddiacth ffurfiol a ryw lithiau syebion wedi eu cyfaosoddi .& ol iheolau arwynebol yr ysgolion, tra mae dynion wrth y miloedd yn myned i ddinystr o'i Jtamgylch o eisiau gwybod yr efengyl ag y pro., ffesant hwy ei phregethu. Ond dyna fi, er addaw peidio, wedi myned yn faith er fy ngwaetbaf. Byddwch wych. Eich serchog gyfaill, I ARTHUR LLWYD.

I RHEILFFORDD SIR DREFALDWYN.

[No title]

LLYTHYR 0 CHINA. I

[No title]

RHEILFFORDD CAER AIR AMWYTHIG.…

I■ I AMSER TRAIS RHEILFFORDD…

MOLD BRANCH. I

! BANGOR A CIIAERNIA RFON.…

-CARNARVON AND NANTLLE.-CC,C-I

Rheilffyrdd Dehmidir Cymru.

RHErLFFORDD NEWPORT A HEREFORD.

CYCHWYN 0 jl 2 1 2 3 1 2 3…

USK BRANCH.

RHEILFFORDD TAFF YALE.

RHEILFFORDD DEIIEUDIR CYMRU,

RHEILFFORDD NEWPORT A PHONTYPOOL

' ■ ' WESTERN VALLEYS RAILWAY.

RHEILFFORDD DYFFRYN NEDD.