Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Y BALA A'B LOCAL GOVERNMENT…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y BALA A'B LOCAL GOVERNMENT ACT. Yn yr Herald Cyfonieg am ddydd Sadwrn wythnos i'r diwaddaf eeir paragraph. ac y mae yn syn geaym feddwl fod neb yn trigo yn y Bala wedi meiddio ysgrifeou j fath both. Geilw y ddeddf yn "Ladi ortb- rymus," ac am ei cftefoosrwyr dywed "Mae yn rhyf- ,edd genym fod y rhai a vmffrosfciant gymaint yn en gwladgarweh a'n rhyddid yn meiddio cynnyg y fatt- wrthynbeth'i'w c-ymydogion." Unolr pethtm sicraf meWft perthynas i'r ysgrifenydd hwn ydyw, na ddarfu iddc erioed ddarUen yr Act, egwyddor fawr yr hon ydyw cyffredlnoli awdnrclod—oyflVvno yr elfen bwys- ig houo sydd o danVraidd oyfansoddiad Prydain o hunan-lywodraethiad i'r Boil. Yn Ffrainc rcae y duedri wtfasryferbyniol i hyn yn ffynu, dwyn yr aw dmdod o hunan lywodraethiad. a'i osod mewn un car.olbwynt yn Paris, yr hyn sydd ar unwaifcli yn dinysttic pob rhvddid cyfansoddiadoL Mae yn wir fod yn y Bala, fel pob man arall, rai yn com esbonio yr Act, ae feiiy yn dychrynn y bob!, gan ddali fyny y perygion-sydd yn nglyn i'r fath "Ladi orthrymns"(?) Cvfeilir- ni gan fttni-yt, o'r gwrthwyiiebwyr hyn, at 'fethi mt yr Act mewn manau eraitl. Mae hyn yn brawf iattd ydynt yn deall beth rnaent yn slamd, oblegid -ni chafodd un lie eto y fautais sydd yn atig- «nrbeidiol er profi ei heffeitbiolnrydd, oherwydd y llynedd y daeth ifodolaeth gyntsf. Mae rhai yn -eamgymeryd yr Act hon am actaii eraill sydd wedieu pagio er's llawer o flynyddowdil yn ol, tm o'r rhai hyn ydyw y Local Board of Health let, yr hona fabwysiadwyd yn Tywyn, ac mae y trigolion am ei gwrthwri, a hynv oherwydd fod y ddeddf bono yn oynwys elfeu nad ydyw yn y Local Government Act. set hawl"y bwrdd yn Llundain i ymyraeth gvd i'i gweithrediadau Hefyd fe gamgynierir y 'nuisance removal act am hon feanai nad yw gwrthwynebwyr J Local Government Act yn deall fod gan y corfforiae-th bre-enol hawi. mor bell ag mae hawl yn myned, i godi donddeg o drethi er pan y mae mewn gweithred- iad yn y Bala bob blwyddyn er's t<tÍl' blynedd, aC felly yn He casglu .£3GO. ac mae y gallu hwn yn cae! ei gaoialan a'i gefhogi gan yr vchydig sydd yn gwrth wynehu y Local Hevernment Act, oblegid fod yr olaf meddant hwy yn rhoi gormod o awdurdod yn Haw y bwrdd i dr-thu y bobl ac i godi arian at wneyd gwuithian cyhoeddus; nid yw hyn ond bwgan i ddy- chrynu yr bygoelus; yr ydym yn bwriadu rhoddi rhai dyf'yniadau o'r Act yo yr Amsemu nesaf, am ein bod yn deall fod llnaws inaivi- o drefydd y Gogledd, ae ni hyderwn y De hefyd, wedi bod yn ddigon iiygadog i weied y fraint mae oin seneddwyr a'n breuines wedi.wel'd yn dda estyn i ni, sef y gallil hwnw i Ivwodraetha ein hunain. Gyda golwg ar y •?l« H wnsed pqu yr <' 'igon yw dywed^ c fod holi ddynion g ■i g y b. vedi dt-lit-n yr Act, ac vn ddii*it.br)«;< rhoddi eu oefaogaeth iddi; ac nid yw yn anmhriodot Ciybw^U fod yn y Bala rai dyni&ii ac nad oes un: amheuaeth mewn pertftynas i'w gsUatwdd, eu dysg. a'u gonestrwvdd ac mae y dynion hyn wedi darllen v tref ?r, Thoddi ell yr Act, lie M noddwyr ffyddlon i'w tret yn rhoddi eu gwynebau iddi. Gohebydo.

B' ETH YW SKFYLLFV SWYDD FRISIONYDD…

Y TYWYSOG ALFRED YN JERUSALEM.

M A N 10 N -

Advertising