Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

,"V ':r '''''Y''j,'!-:'¡;!\rl',''…

1.Y GYFWNG EWROPEAIDD.

I-.-. _.-:-._.n- - n -.-.-.n'__-'n.-.!…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

wløàydd y Gyfaisdir yn y sefyllfa fwyaf dymuriol, ac -yr,i-ild byny fflewn medii neilidtiol ya cyiahwyso lloegr.i fod yn heddyc-hydd rhwng y pleidiau mewn ;&Sa ein perthynas ni Stg Austria-, irid oedd wagen dyweyd nemawr. Yr oedrl-teimiad pojbl Lloegr bob amser tuag at yr Awstriaid yn deirnlad o hen gyfeillganrcb. Yr oedd y ddwy geuedl o'r un eyff. Jeula.ft'idn, ae nid oedd un sefyllfa ddaearyddol yn gyfryw ag i acblysuro un math o deimiad oiddigeddns Thyngdaynt. Ond.er hyny yr oedd ein teimladau i fosu? ymddyeithrc oúdiwrth Awstria", oherwydd y gwahaosa 1 ruwng ei Uywodraeth hi. a'r eiddom ni. Ond vn ItiJivn beaaf yr oedd y teimiad hwn wsdi cael ei onyri. Nid oedd neb a nmheaai iinwl Awstria ?'w thiriogaethsu Awsiriaidd. Y mas yn en atedd- Sann trwy gonewest trwy etifeddiaetb, a thrwv gytan- deb. Yr oedri yn dal ei heiddo trwy gytundebau ag yr oedd ein Penadur ni wedi eu Uawarwyddo, ac yr oedd y eytandebau hyny yn caol er- bystyried o'r I)v,,ys mwjaf.. Oud yr hyn sydd yn pElri i ni sunghy joeradwyo ei gweithrediadau yw, ei bod, oddiar ddy. t'ecion politicaidd, wedi ei darbwyllo i ymyraeth a. Thalehbiau Brain Itali. Y mae Awstria, wrth geisio ,P-adw heddweh a thre/n yn Itali. wedi dwyn srni ei h-an lawer iawi o warth diangettrhaid, ac wedi gwan- ychu ei nerth yn ei pbarth ei bun o Itali. Am Sar dinia, er nad ydym o'r nn genedl a hwy, eto y mae tebygolrwydd ei ehyfansoddiad i'r eiddom ni yn peri fed pobl y wlad fcon yn teiaslo y mwyaf yn ei llwyddiant. Y mae y modd yreniitodd (? rbyddid, 'igwroldeh movln rhyfel wedi bod yn destynau ed asy?edd ey!fredroo. Ond yr oedd yn resyn ei bod wedi annghobo mai ei gorchwyl penaf yn Itali oedd lx,d yn esiampi i eraiil o'i chwmpas. Y mae wedi anazi-wfio, er y dichon i anrby ie Id Kilwrol fod yn pertbyn i lyw@drae.th gyfansoddiadol, etc, mai nid dyna ddylai fod ei hamcan. Ac o dan yr amgylehiad- seu hyn y mae y dyryswchyn Itali wedi codi Ond ira y rnne Awstria a Sardinia yn y sefyllfa lion, yr oedd un wietcl arali ag nedd yn cytsaryd dyddordeb saawr yn yr ¡ryn oedd yn cymeryd !Je yn Kali, set IFfrainc, Yr ooddl-n enhawdd i heM y wlad hon. ac ystyriad natfteisioa Tfraine i gyrhaedd llwyddiant jQaor fawr, wybod pahara yr oedd Ffrainc yn earn yia- yraeth a matenon Itali. Oud dyna oedoi y ff.)id}, 00 yr oedd gwahaviol deimladau wedi-mi henyn Taddau fel yr oedd yn angenrbeidiol yn GLa fr diweddaf, i Arglwydd Cowley fyned i Vienna. yn berffaitb 'hysb'ys a de-tralttd Ffrainc ar y oweatiwa, a Hvyddodd i'r fath raddati gyda.g Awstria, fel Rad oedd un aifffeeuaefcli yn ei fynwes pe efe yn unsg fuasai yr unig gyfryngydd yn yr achos, na fuesal y anater erbyn hyn wedi ei bonderfynn. Ond erbyn i Arglwydd Cowley ddychwe)yd i Firainc, e&fodd fod cenad Rwsin wedi llwyddo i gaei gan Ymerawdwr y Ffrancnd i alw aynadledd o'r Prif Alluoedd i vstyried y mater.Gan ioil Ffraino a Rwsia fel iiyn wedi eytnno s'u gilydd i älw cynadl¡;dd, cydsYlliodd IJof:\gr, ac ar yr 80fed o Fawrth gosododd y materieu i lawr ag oeddid i gael eu ijystyried yn y Gynadle^d i yinyr seth mewn un modd a chytuadeb'5815 Cydsyniwyd i'r cynygioE hyn gan y pum gatlu, Ond yr oedd cwestiynau -orailM'w Iiystyried ag oeddeot yn -peri llawer iawa o ddyryswch, sef mewn perthyoas i gyf. y gjrnadledd a diarfogiad y galiaoedd ag ceddent y f ryd hwnw mewn anoghydfod afta gilydd, Yr oedd y wlad hon yn barnu (yn groes i rai o'r lleill) y dyiai y diarfsgiad gvmeryd He, cyn i'r gyaad- ledd gvfarfed, ond er yr hoii ddsdieu fu ar y mater iiwnw, nid oedd eto wedi ei benderfynu. Ocd yr '^y cw»Eliwn mown portUyisri-s i trvfan«oddiad y gynadle-ild wedi C bender.'ynu. Oynygiad ydoedd nad oedd neb i yn y gynadtedd ond y pum' prif alio, ond yr oedd Sardinia eisiaa hod yn bresenol, ond atebwyd y byddri yr un rhesyeiau duos gaaiat'in i rai o'r Taieitbian erafll fod yn breseooJ. Yr oedd y dadseuen ar y cwestiwn hwn ye eaei eu dwyn yn mlaen yr un arnser ag yr oecldid vn tsic y pwnc o ddiarfogiad. Dywedai Awstri^ n& waai fei. ddyfod i'r gynadiedd heb i Sardinia yn gyntaf ddiarl' ogl, ac er mwyn iddi gydsynio yrnrwymodd LJoegr a Pfrainc i amddiffyn Sardinia rhag unrhyw ymosed iad ar ran Awatria, ao Awstria ym-y svfamsev yn ym- iwymo i bei-iio ytnoaod ar Sardinia. Sefyllfa pethaa yn breseooi yw hyn;Y mae Awsúda a Ffrasac wedi .cydsvnio i ddi;trfogi, ond nid i'r amser iÙ' dull o •wnead hynv, a barnant mai gwell gadael kyny i'r gynadiedd, osd barna Ilywodraetk Lioegr nad y gyn adledd yw y coi-ff mwyaf cymhwys i beoderfynu y «westiwn hwn. Dyna fel yr ydoedd y cwestiwn- yn .Awr yn r-f' 'vilz Gs torai rhyM allan nid oedd neb 1\ wyddai pa le y terfynai, ac yr oedd y Jlywedraeth; bresenol yn gweeyd pob ymdreeh i gadw heddweb. larll Clarendon a ofidiai na ;faasai gan larll Malmesbury byebysrwydd mwy penderfycol i'w roddi. Yr oedd yr un negierwydd yn hongian uwcli ben y srwestiwu ag syda wedi bad er's rhsi laisoedd. Dyw- rd a nad oes arni-eisiau ymosed ar Piedmont; 3iat i<>. I ^drnont nad yw yn meddwl ymosod ar Aws- tt' < 1 I fraioc na «byffyrdda a: Awstria os nad ymcsoda hi ar Piodmeftt. Ac bto yr hoil smser siti-i j eidiau gwrtbwynebol ya gwnead pob ip »rot«. i i ryfeJ. Nidoedd efe yn barnu y dylasai A-v-i i' ofyn i Piadmont ddiarfogi hyd nes yr oedd wedi dances parodrwydd i wneud hyny « hunan, ae j yr oedd yn rfna ganddo ddetll fod Sardinia wedi j pw tbifi y cynygiad i ddiarfogi Prif aefcos yr hoii *• v i ) ydoedd prenenoldeb milwyr tram or II yn nl 1 t nai y Fab- Yr-oeddid yn bvsbysu er's s^i mi lu Uaoh fo(I y Pah yn foddlawn i'r mil wm hyu fvt i yinaith, ac eto yHO yr oeddynt. Wedi I nIT Arglwyidiaotli ddatgau ei farn yn helaethach, I gylwu Iarli Doiby er nad oedd yu proffesu eu bed fel l)ywo;lraeth wedi gwneud poh peth yn y modd goreu, etc yr oeda yn dyweyd eu bod wedi gwneyd pob ym drech i gadw heddwch Ewrop. Yr oedd efe yn pri odoH 1 t* r o'r dyrysweb presenol i'r ymadroddlon antloou- M arferwyd gan Frenhin Sardinia wrth agor ei 8enedCL Am y rhyfei, at feral Iarli Derby y geir ian y rii .-)Ti allan yn Itali, end gallai, rhyw ddiwrnod heb fod yn bell, gyrhaedd -L ioe,j,,r, VIC n;?i n(ied?-? -?,tDod lie b- fcd bell, g. ?,rhaodd Lloegr, ac nid oedd eisiaa ond ewreieliioneii bur fechan i c-sod G-ermani yn un wenffiam. ¡