Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

NEVirYDDION CYMREIG,:

BBAWDLYSOEDD CYMRU.j

LLUNDAIN.

i TAITH YR HAF, I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TAITH YR HAF, (Parhad o'r Rhifyn diweddat.) ■'  anw<t<! afs jBt).<f?a Dylanwad da Eisteddfod.—Aeth gwr ienacc Hawn o yni i Eisteddfod Fawr Llangollen, c le bychan ar derfynaii rhwng Cyntru n Lloegr, a thaniwyd ef gymaint yno gan aiddgarweh Cymreig, fel pan ddych weiodd y parodd i'r holl ardal deiralo ei ddylanwad. j Yr oedd yr Ysgol Sabbotbol yn y lie wedi myned yn feehan a Seisonigaidd—nid oedd ar gyfartaledd oud 25ain. Llwyddodd i ymlid y Sassona,¡:ç allan, a denodd y plant i gymeryd dyddordeb mawr mewa adrodd a chanu daman ac emynau Cymreig, nes y mae yr Ysgol wedi Jyblu a t-hrebla, a'i chyfartgledd presenol yn 100 Da iawn. onite ? Fel hyn y carem 1 o gulon i bob eisteddfod ddylanwadu. Dywediadart a digwyddiadau tarctwiudol.—Pan ar ganol mynydd yn teimlo yn bryderus am yr iawn ffordd, gofynasom i dyddynwr, yr bwna: safai ar I ddrws ei dy, "A a y ffordd hon a fi i ———— Atebai yntau, "Ddala i yr a hi wir oud i chwi ei chanllyn hi." Wrth alw heibio rhy w dy gyda cbyfaill, dangpsid i nl fachgen bychan oddeutu pump oed, ¡ ydoedd yn 11awn o yspryd y diwygiad. troai bob peth braidd yn destun diolch yn ei weddi, aa yn mysg pethau eraill, dywedai wrth weled oen du yo llanm yn y cue, "Diolch i tl lesu Grist am oen du, i mam gael gwlan i wneud hossnau du'r ddafad, i'n cadw yn gynhes yn y gauaf." Cwynai un amaethwr wrth y Hall am ei gasag w;n' yr oedd wedi tori ei gwym, yn tripio yn b?rhaus? ac yn Hawn o ?sstmu. Nid yw dda i ddfm, nis gwn both a wiiaf a hi. Ho, ho," meddiy llall yn wawdus iawn, "Fe wna eitbaf aelod seneddol dros sir PeÜionydci eto." Danghosw,¡d i ni mown amrywiol fanau ddylanwad echryslon yr ystorm o fellt a tharaoaa—soed wedi eu holiti a'u cwympo, sirnneiau a muriau wedi eu taflu i lawr, a d-f'aid ac wyn wedi eu lladd. Clywsom wa&dd o'n hoi arswydus o dorcalonus pan ar waalod dyffryn tawel. a deuai yn nes atom o 'h,,d, )'r diwedd gweleni wr ieuanc cryf, gwas amaethwr, yn cael ei arwain rhwng dau ddyn I tua'f gwaIIgoMy. Vmddangys fod gwahanol amgylch iadaa wedi gwasgn yn ddwys ar ei feddwl, a'i fod wodi I mynecl i gyliwr o hoilol. anobaith. Adseinid-ei ddolef- aia prudd trwy y dyffryn —"0 trugarha Arglwydd trugorha Yr oedd. yn ddigon i rwygo y teimlad mwyaf anystyriol. Brsiat fawr ydyw galla eadw y aynwyrau pau tan argyboeddiad. I Rheilffyrdd Cymrn.—Bydd Cymru cyn hir wedi ei chroeslinellu. yn mhob eyfeiriad gan y rheilffyrdd. Pwy faasai yn meddwl yehydig flynyddoedd yn ol y baasai y eeffyi tan yn cael ffordd agored trwy gym- I oedd a glynoedd Llanbryiraiair. Chwareu teg i S.R., efe a ymladdodd y frwyehr hon hyd at fucldagoliaeth. Hyderwn y ca ddychwelyd yn ol o Tennessee erbyn dydd ei bagoiiad, ac y bydd plant Lhlnbrynmair a I fedyddiodd, yn lluchio eu capiau i'r awyr i'w Ion- gyfarck wrtb ddod heibio. Y mae cryn waith eto ¡ cyn y cymer hyn le; er fod lluaws yno yn gweithio, I oysierddwy neu dair fclyredd cyn ei gerphenir yn glir I 0 Groesysv/allt, trwy y Drefaewydd, i Hydtacwn y bydd yrardi-lwyr yn of Jus am i'r rheil- ¡ ffordd fori yr nn mor faateisiol i bethau orefy-dd, ag w hp rogylch;wiat,- Os oes gwyddelod a Saeson I' yn gweithio ar y liinell hon, oni fyddai yn well agor Ysgol Sabbothol iddynt, os nad ellii cael prsgeth iddynt bob Sabboth. Nid ydym ni fel Protostaniaid I yn haner mor ymroddgar a'r Pabyddion. Cymerer yr awgryrn Ncwydd o gartref—dychwelyd.—Pan yn dychwelyd trwy y coed tua'r man y ilettyem oddeutu 9 o'r gloch y nes, ail agorasom y Liverpool Mercury, yr hwn fel y tybiem oeddym wadi ddarilen drwodd, ond ar un waith gwelem leeyu bychan wedi ei amlinellu ag ink. Beth yw hwn ?" meddem mewn cryn bryder, a dar- i llenllsom y ncwydd-trwm a gaul)'!] Yr ystorm 4aremiu—Yn ystod yr ystorm enbyd prydnawn Mercher, cymerodd marwolaeth tra di. symwth ie ya Tranmere. Ymddengys fod Mr. W. Hales Hughes, IM, Weliington Terrace, Birkenhead, yn tlychwslyd adref ar hyd Chester Iloa-l, ac er mwyn ymoehel ychydig, aeth ef ac un arall tan gysgod pont y rbeilffordd, a phan yn y weichrau o ddweyct wrth ei gyitiiii fod arao ofc mellt, o acbcs fod pientyn we:1i oi daraw mewn ty He yr arosai, tarawwyd ef gan yr elfen wefrol fel y bu farw yn y fan." Ni cheisiaf ddacluniofy nheimlad dyeithr apboen us. Yr oeddvm tin waith Yll gwbl sicr mai y bisceddwr a lettyai gyda ni ydoedd yr un anffodus a iaddwvd. Gadewais ef yn iach a siriol. Ni welaf byth mohoflo mwy ar y ddaaar kon. Pryderwn yn. ofaadwy am y plentyn y cyfeirid ato. Gwnawn bob ystyr o'r frawddeg, cod yr un ia wn. Boreu dranoeth ) estynid iiythyr o flenctr y Hytfcyrdy i mi, wrth ei weled wedi ei ysgrifenu gan law ddieithr ymdaenai rhyw gwmwl drosiy llvgaid wrth ei agor a cheisio ei ddarllen, ond wedi ymdawelu. gwelais mai iiythyr oddiwrth y Meddyg ydoedd, yn eaditr-ril-tati, aewydd ana farwolaetb Mr. H., aeyn hyspysu fod mab i mi wedi ei eni er y'prydbhawn blaenorol. P,t goawd aliaeai fod yn drHvdoddicartref wedi caei y lath ne wyddion? Adref a fi gyda'r cyfleustra eyntaf. Teim- lwú wrth fyned i'r iy 1d angeu a bywyd wedi bod yndde yr un wytimes. Trwy d rugaredd, eefais bob path yn fwy cysurus na'm disgwyliad, I Dduw y bvddo'r diolch. HUWGO MEIRWR.

7 TRYDANIAETH A KHYFFL.

Y DIWYGIAD YN YR IWERDDON.1

[No title]