Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Family Notices

- - -'- _- - - Y DIWYGIADAU…

TLODI INDIA GYFOETUOG. I

TRYCHINEB YN - .

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

TRYCHINEB YN I Y mae papurau Cinciaatti yn rhoddi hanes am I ddigwyddif d tryehiuebas a gymerodd le yn ddiwedd I ar yn y drof bono. Y mae yn ymddangoss fod gah. Idyti ieuano o'r enw Thomas Euil-Atie- De Marhais rajg yn byw mewn ty -aoweddaidd yn Piura-street. Yr dedd wedi ceisio lladd ei ali wraig bum waitjh. Un noswaith danfonwyd y nodyn oanlynoi I at ei wraigDanfonwch air gÿda'r bacbgen p allaf fi ddyfod i'ch gweled. Yr wyf yn dUgwyl am I atebiad wrch y gongl. Gaflewch i mi ddyfod, ymae vu rhaid i mi gael eich gweled yu bur fnan. "Oh I' Blanche, Blanche, Blanche, yr wyf ya bur edifeiriol. Dewch, dewch. Nis gailaf fyw hen eich gweled." i Ta? uaardde? o'r gJooh yn y nos galwodd yn y ty He y"Y oedd ei wraig, yn Flam-street, a dywedai ei fod yn dymaao gweled ?i wraig. Daeth hitb?) i la'?r a to, a dywedai ynt:m fod arno eiaiaa iddi ddyfod allan ?vd?g el, ac ycbwanegai-" Yr wyf am eicb Uadd." D?weda.ih?thau nad oedd **rni. ddim ofn, ac aethant allan gyda'u gi!ydd, YD fuaa wed; hyny j olywfci yr heddgeidwaid swn dau ergyd llawddryll tua ehongl Plum street a'r wpthfed ystryd. Rhedas j ant uu>r lie a ehanfitasant Blanche yn eitedd i fynj yn diiwel, tra yr oedd Da. Marhais wedi ei estyn ar ei hyd ar y prlmant, ac yn olpob tehygolrwydd, yn larw. Pan gyfodwyd efi fyny dywedai De Marhais, Nid oesnd) ÏW,feio ond !J1yfi; myfi a wnaeth y peth/' Yna dywedai Bhmche-" Yr oeddwr. wed- dyfod allan or ty i farw." Yna ychwanegai—" Oh I fy m?'cb; fy merch." Pan wsaethp?yd ymobwiiia. ctfwyj fod 8Iaoche wodi eisaethu ya ei bon qblw;t? a bod De Marhais wadi ei Stethu YH ei glust ddeaii Dywedai yr olaf befyd ea bod ill dan '?edi cymeryd gwenwya. t mae Blanche yu ddyaes ieuaac brydfertb ía"D.1 »e yn meddu gwyneprvd tra deniadol. Tybir ma; Ffracces ydyw. Y mae De Marhais yn ddyn ieaan: dg 8.fdd wedi bod yn bur dda allaa, ond yr oedd yn ddiweddar wedi syrthio i dlodi ac angen mawr Cafwyd llawer o lytbyrau arno wedi eu cyfeirio at ei t3i f,)Ljl, 't li ?li?vioryd(l. Yrt y Uytbyrauhyn y ¡ mae ?n son am y trueni mawr y mae yn ei ddyoddef, I ei fod wedi metbu c el gwaith yn y .ddinas oergalob hon, fod wedi e.¡el ei adael yn hollol aagenas. Y mae yn dyweyd ei fod yn cetru ei wraig yn f-awr, rC. mor ffyddlou yi oedd wedi bod iddo hyd nes y bn j raid iddi ei adael' mewn eaolyniad i adfydion Tn wy, i ayd yn nod nag mewft angenootyd. Dywed fod ) riian fwyaf o'i adfydion we h disgyn arno mewn cau I Ivniad i ymddygia-l yagrif.; dd mewn ystorfa cyifyriaa, u" gwnclui ddyn ar fai anwaitH m chynorthwyid ef I and y UJPchnd ef- dan ctn'H,. Yaa y mae yn myned I I yn mlaen i ddyweyd fod y cam a ön-1do ef a'i wraig wedi ei^ 'gymeryd yn bWyllog, am eu bod 1 yn dewis marw ya hyttovh na d-lya bywyd dian rhydeddus. Y mae y desgriiiad canlynol yn nael ei roddi o hanefi y ewpl aniiodus hyn. Yr oedd tad De Mar- hais yn Firancwr fam yn Seisnes neu yn Atneri oaniad. Priododd ei rieni yn America, -a gan yd yntfm yn Baltimore. Ba t'arw ei d id, ac y mae ei t'-mi yn awr ya byw yn.Efrog Newydd. Y mae yn gyfferydd wrtb ei al wedigaetb, ac yr oedd yn deal! ei w<dt.h v« dda. Taa deunaw mis yn ol priododd k,,i wraig RUiiche yn Efrog N< wy M. Bernid ar y prvdiei bod.yn byw yn r.. i'don A fiyu pur if yn Californi.s, yr bw i«v t i wedi ei chynal y ¡otth!J9 a erivsurus am dclwy rACrk rtarro tiyayddau v r o Da Ma hats yM gwybod am G. abymeriad 'i,r oe?ld 1-),? Ma -iiai,3 yril ?t i i PhiiadeiphiM, He y gosoi*ryd ef ar <h oNwf am for qen¡, ond rbyddha-wyd ef yn anrhydeddus. Wedi dynbwelodd i Rfrog Ncwvld -tyda'r bwna: fyned •fas'* gorllowin. Yn Efrog I' Nevvydd cyfarfu a pberson, yr.hws .aaddawai y caSai ie iddo os aros-u yn Cinciaatti. Mewa eanlyaiad daeth i Cincioatti tua blwyddya vn ol. a chafodd Ie I vn ystordy cyffyriau an .SeanIan. Tua phum roTS yn ol cafodd y dyn a gafodd y lie iddo allan fod De Marhais wedi bod yn y cAtchar am forgery, ae bys p.ysodd hyny i'w feistr, a dywedai nas gallai efo ar ol hyny fod yn atebol am ymddygi-id DE. Marhais I Y caqlyniad i hyn tu i De ac o I I hyny all n lIa Vll anffodus., (htn ei fod yn analluog i 'gaeli gwaith, baasent wedi .wynii oni buasai i'w I wraig, prydf->r'thwch yr hon oedd yn brofedsgaeth iddi yn yr v8t,?r hwnw etm en hvmborth trwy ei (?,iywily(ld. fod De Marb us wedi bod ya ymladd ?'r YS?-id, yr hwn y mae ya ei feio yn ei Ivthyma, a bo-t fwawwedi?wne?dasU?ii'WD.i I weidio, aC wcdi boJ yn fc.ddion t rwystro iddo g<\ei! lie. Pa un a oedd 'prydferthwoh Blanche yu dwyn, -rbyw '< gysylltiad ? hyn ai peidio, aid ;¡Jys ynl g wyb 0d. 1 \uol yr banos di?'e?Jafnid (.e"A dim gobaith y ¡ byddai i De Mafb&i? w\'Ï wraig -fyw.

-_-TESTVNAU MYFYRDOD.!

- -.- - - -.-. - - - - - -.-.-AMRYWIAETHAU,