Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

-Beirniaid -Eisteddfodol.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Beirniaid Eisteddfodol. MR, GOL.Cesglir, oddiwrth y Jlithiau Seisnig a Chyoraeg sydd yn ymddangos yn eich newyddiaour ya ddiweddar, y bodola cryn anfoJdlom wydd yn mhlith cystadleuwyr mewn penhynas i rai o feirniaid ein heistedd- fodau lleol. Bei ■ rhai cystadleuwyr y beirniaid y ddi-arbed, heb nodi un rheswm priodol dros hyuy. Ni dcleiiiia un lies o alw eiu beirniaid cerddorol yn "musical imposters" (gan nad beth a olygir with y gair impostcrs "), heb roddi prawf digonol o hyny. Feallai fod Uawer o honynt yn 11 ond noder allao eu gwemiidau neu en hanfedrusrwydd, fel y gall pwyll^orau eisteddfodol, a charwyr Hen a cherdd w\bod pwy i ddewis neu wrthod yn feirniaid. Nid yw condemniad* beirniad gau gystadleuy d aflwyddianus yn ddigon o reswm dros beidio cyflogi y beirniad hwnw yn y dyfolol. D ngoser yo mha le mae y gwendid yn gyiiuf, a gosoder y bys ar y bai- nid ar y beirniad. Nid wyf wedi arfer cys- tadlu, ond dilynwf hanes rhai o'n lieistedd- fodau, a chaf lawer o fwyuhad wrth ddarllen gwahanol feiruiat aethau eisteddfodol. Ambell dro befyd, ceir ychydig lithlau dadleuol gau feirt iad a chystadleuydd yn eich newyddiadur a tyfranant wersi buddiol i'ch darllenwyr. Rhai misoedd yn ol, cafwyd ym- driniaeth yn eicii olofnauyn nghylch defnyddio y gair Ii uwchaf," yr hwn a gondemnid gan y beirniad Profodd y cystadleuydd fod y gair yn arferedig, ond ni ddywedwyd hyd yma pa bryd i'w ddefuyddio; felly, ni chafwyd fawr lies o'r ddadl hono. Haeru, ac nid pender- fyou, fu ei hanes. Ychydig ar ol hyny, con- deraniodd beirniad arall dwyll-odl mewn penill cystadleuol, ond cafwyd eglurhad bodd- haol ganddo, fel y gallai y cystadleuydd osgoi yr amryfusedd yn y dyfodGl. Cafwyd gwers y pryd hwnw. Credaf y dylasai ein beirniaid, nid yo unig nodi yn fwy pendant ddiffygicn cynyrchion y cystadleuwyr, ond hefyd ddangos y ffordd allan o'r dyryswcb. Enillir fawr wrth ddweyd fod englyn yn anghywir ac anghelfydd." Paham na ddangcsir lie mae'r anghywirdeb, fr modd i'w gywiro ? Buasai darllen beirn- iadaeth o'r fath o fudd i holl garwyr lien, a hefyd yn gymhorth i'r cystadleuydd aflwydd- ianus. Mewn beirniadaeth a ymddangosodd yn ddiweddar yn eich colofnau, gan lenor prof- iadol, sonir llawer am arddull, mynegiant, syniadaeth, a gramadeg rhai o'r cyfansodd- iadau. Dywed y beirniad wrth un cystadleuydd fel hyn "Englyn dymunol ddigon, ond heb ddim yn neilldnol." Yn awr, gofynaf: Faint o pliyddyd sydd eis,"eu i saernio brawddeg mor jiac a di-afael a bona ? Dywed wrth gystad- leUYdd arall "y lalai ychydig wersi mewn gramadeg y ffordd iddo." Digon gwir, mwy na thebyg, ond beth am ramadeg y beirniad pau ysgrifena am englyn cystadleuol fel y caulyll Dyma un rhwydd a Uithrig, o syniadaeth cymeradwy, ond nid yw ffurfiad ei drydedd llinell yn dangos Ilawerogelfyddyd ? Mewn rhan arall o'i feirniadaeth, sonia am niadaeth dda." Ai cywir syniadaeth (ymeradwy," a syniadaeth dda. ? Ilefyd, a ydyw drydedd Ilinell yn iawn ? Carwn wyhod Ni choeliaf am foment na wyr y beirniad yn well, a'i ddiofalwch gyfrifa am ys amryfusedd, ond gesyd ei hun yn agored i cystadleuwyr i ambeu ei wybodaeth o'r iaith Gymraeg. Dylasai fod yn fwy gofalus, oher- wydd os na cheir cy wirdeb gan feirniaid, beth ddysgwylir oddiar law cystadleuwyr ? Nid oes genyf ond un amcan wrth ysgrifenu byn o lith, sef anog beirniaid i arfer mwy o ofal yn y dyfodol. a rhoddi mwy o hyfforddiant 1 gystadleuwyr-gwell byny na grwgnach- rwydd parhaus, serch, ni chredaf y rhwystrir rhat cystadleuwyr rhag cwyno, gan mor hoff ydynt o'r gwaith. Gwendid mawr mewn beirniad yw con- demmo heb roddi eglurhad a rheswm dros hyny, a hyfforddiant i gystadleuwyr i oresgyu ahawsderan a diffygion. Pe cawsid gwelliant [;! hyn gan y beirniaid, ni chwynai y cys- dluwyr ar feirniadaeth eu cyfansoddiadau. Yr eiddoch, I NID CYSTADLEUYDD. I

INodion Achlystirol.I

....—-.''——-''I Maescanner,…

PONTYBEREM.I

Mr. Abel Thomas, A.S., yn…

j Clywedion o Bonthenry.

! Ciywedion -o'r -lIwyn.I

I GROVESEND.:I

Ysgolion Sabbathol Methodistiaid…

I Ateb i Ysgrif " Rhosynog…

Trip Bechgyn o'r Bont i Narberth…

DEISYFIAD.I

Eisteddfod y Tabernacl, Llwynhendy,…

Gwener Groglith. i - I

The Beat-all Ointment.

Advertising

Caersalem, Llanelli.I