Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

Cymanfa Ganu Bedyddwyr Llanelli…

PWLL

PONTYATES.

! ' ———————————————— ' I Ebenezer,…

-.-I Capel Newydd, Hendy.…

I Coroniad" Morleisfab." j…

DYCHYMYG. I

ILLINELLAU j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLINELLAU j Ddarllenwyd Ddydd Priodas Mr. R. W. Lucas, Machen, ger Casnewydd, a Miss Mabel W, Ungoed, Bynea. I Mae bechgyn a merched yn mhob man yn I caru, A charu priodi wnant hwy bron bob nn Priodi i garu, ha hon yw y gampwaith, I Priodi heb garu yw dinystr dyn. Wrth garu mewn cariad, priodi mewn cariad, Bydd aelwyd o gariad yn gyfoeth i'r tlawd Mewn byd o dreialon, doed gwynfyd neii adfyd, Try cariad yn gymhorth hyd derfyn ein rhawd. Bu Lucas yn edrych am gymhwys ymgeledd Mewn Gogledd, Dwyrain, Gorllewin a De; Llygadu a wnaeth yn Morganwg a Mynwy, Y bryniau a'r dolydd, y ddinas a'r dre, Yn ardal Cwmfelin, Sir Gaer,ca'dd ei ddedfryd, Ha, wel," meddai yntau, "fe'm daliwyd yn. awr, Y bywyd dedwyddach yn myd serch a welaf, Y cyfnos aeth- heibio, daeth toriad y wawr. Byw, byw, fyddoch bellach, tan nawdd Duw a'i dangnef, I A gwylied ei engyl eich byw nos a dydd; Try brwydr eich bywyd yn hedd yn eich mynwes, Tra cariad a'ch nertha mewn gras ac mewn ffydd O bydded eich bywyd yn fywyd o rinwedd, Dros fordaith eich bywyd boed Ef wrth y llyw, Cyflwynwch i Gariad lywodraeth eich aelwyd, A dedwydd fo'ch bywyd tan fendith ein Duw. I b

The Beat-all Ointment.

Advertising